منو
 کاربر Online
1395 کاربر online
Lines: 1-47Lines: 1-46
-((عمرو بن سعید بن عاص ))کسی ا ک ه دستور یزید از شام هاه بجای آوردن حج با گروهی به مکه م ا امام حسین (علیه السلام) را دستگیر کند و به نزد ((یزید ب ماویه|یزید ))بفرستد و اگر نه او را بشد. +{picture=h9.jpg height=227 width=307 align=left}
((عمرو بن سعید بن عاص)) ا ((یید ب ماویه|یزید)) دستور داشت از ((شام «یه»|شا)) به بهانه‌ی حج با گروهی به ((مکه)) یاید و ((حضرت ام سی لیه لسلام|امام حسین علیه السلام)) را دستگیر کند و به نزد یزید برستد و اگر امم مخالفت کرد، او را بکشد.
هنگام
ی که امام علیه السلام به قصد ((عراق)) از مکه بیرون رفت، عمرو بن سعید برادرش، ((یحیی بن عاص ))، را به همراه گروهی فرستاد تا امام را بازگردانند. آنها وقتی به امام رسیدند گفتند:« باز گرد، کجا می‌روی؟» امام اعتنایی نکرد و به راه خود ادامه داد.
گ
روه یحیی بن عاص هم با همراهان امام دریر شدند ولی امام حسین علیه السلام و همراهانش به سختی مقاومت کردند. یحیی چاره‌ای جز بازگشت به مکه ندید و امام حسین و همراهانش هم به راه خود ادامه دادند.
-نگامی که امام (علیه السلام) به قصد ((عراق)) از مکه بیرون رفت، عمرو بن سعید برادرش ((یحیی بن عا ))را به همراه روهی برای بازگرداندن امام (علیه السلام) به دنبال وی فرستاد. وقتی به امام رسیدند گفتند: باز گرد، به کجا می و ضرت اعتنایی نکرد و به راه خود ادمه داد. +!نابع: />*ارشاد مفید، ج 2، 69.
-در نیجه گوه ییی ب ا همراهان مام (لیه لسلام) دگیر ند و با تازیانه به ان هم فتان و حسین (علیه لسلام) و همراهانش به ختی مقاومت کردد. آنان نیز که چنان دیدند به مکه باز گشتد و ((لق سیداشهداء|سید الشهداء)) (علیه السلام) و همراان همچنان اه را به سوی عراق می پیمودند.

مناب
ع: ارشاد فید، ج 2، ص 69.

مراجع
ه شود به:

(حو
ادث در سیر مکه تا کربلا)

((
محاصره راها)) />
((
یاد یحیی بن زکریا))

((از مکه تا کربلا))

((روز شمار حرکت امام حسین علیه السلام از مکه تا کربلا))

((کرایه شتران برای سفر))

((آوردن امان نامه وط عباحمن ))

((در وادی صفرا))

((ملا با بشر بن غالب دیدار کربلا))

((ارسال نامه برای کوفیان))

((سفیر امام ه سوی کفه - یس مهر))

((ملا با عبدالله بن مطیع در راه کربلا))

((توقف یک شبانه روزه و هاتفی برای زینب))

((سا ا م کفی در راه کربلا))

((پیوستن زهیر به کاروان کربلا))

((در ثعلبیه - رسیدن خبر شهادت مسلم))

((ملا ب مسلم بن عقیل)) />
((
سام آوردن نرنی))

((خبر شهادت عبدالله یقطر و اتمام حجت با اطرافیان))

((یک کفه و وصیت مسلم))

((عبدالله بن یقطر به وی کوفه))

((سخ ب عت حرکت امام حسین علیه السلام))

((رؤیای حر و خبر از شهادت خود))

((وا ن با لشگریان حر سم )) />
((
سیراب کردن لشگریان دشمن))

((احتجاج امام با حر ولشگریانش))

((در « ذوحَسَم » نماز گزار لشگریان حر با امام ))

((نعت حر از حرکت امام))

((حرت امام تعیب حر))

((خطبه امام علیه السلام و سخنان اصحاب))

((خطبه در مذمت بنی امیه))

((پیوستن چند تن به اصحاب امام))

((پیشنهاد طرماح))

((ملاقات با عبدالله بن حر جعفی))

((دعوت ا عمن یس یرن ا))

((خواب یدن اام و پرسش علی اکبر))

((رد من ه کلا))
+رجعه و ب: />*(واث مسیر مکه ا کلا) />*((دتور ن زیاد ب ماه اهها ب کاران اما سی علیه السلام)) />*((اام سین عیه اسلام یاد یحیی بن زکریا))
*((تفگا های مکه تا کربلا))
*((روز شمار حرکت امام حسین علیه السلام از مکه تا کربلا))
*((امام حسین علیه السلام و کرایه شتران برای سفر تا کربلا))
*((امان نامه کم مکه بای ام حسین یه لم))
*((در وادی صفرا))
*((گفتگوی امام حسین علیه الم با بشر بن غالب در کربلا))
*((امام حسین علیه السلام و ارسال نامه برای کوفیان))
*((قیس بن مسهر، سفیر امام سین عیه اسل ر کوفه ))
*((گفت و گوی امام حسین علیه الم با عبدالله بن مطیع در راه کربلا))
*((توقف یک شبانه روزه و هاتفی برای زینب))
*((سخا امم ین عیه السلام در راه کربلا))
*((پیوستن زهیر به کاروان کربلا))
*((رسیدن خبر شهادت مسلم به امام حسین علیه السلام))
*((امام حسین علیه الم و خب ه مسلم بن عقیل دتر))
*((خبر شهادت عبدالله یقطر و اتمام حجت با اطرافیان))
*((اام حسین عیه السلام و دریافت وصیت نامه مسلم))
*((عبدالله بن یقطر و خطبه ر کوفه))
*((گ گی امام حسین علیه السلام با پیرمردی در راه کربلا))
*((رؤیای امام حین علیه السلام در اه کربلا و خبر از شهادت خود))
*((ریارویی کاان مم حسین علیه السلام با لشگریان حر ))
*((
مم سی لیه السلام دستور سیراب کردن لشگریان دشمن))
*((احتجاج امام حسین علیه السلام با حر و لشگریانش))
*((در « ذوحَسَم » نماز گزار لشگریان حر با امام ))
*((جگیی حر از حرکت امام حسین علیه السلام))
*((فت و گوی امام حسی عیه السلام با حر))
*((خطبه امام حسین علیه السلام و سخنان اصحاب))
*((خطبه امام حسین علیه السلام در مذمت بنی امیه))
*((پیوستن چند تن به اصحاب امام حسین علیه السلام))
*((پیشنهاد طرماح به امام حسین علیه السلام در راه کربلا))
*((ملاقات امام حسین علیه السلام با عبیدالله بن حر جعفی))
*((دعوت امم ین عی اسم از عمر ن یس))
*((خواب مام حسین علیه اسلام و پرسش علی اکبر))
*((دستر اب زیاد رای سختگیری بر کاروان امم حسین لیه للام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 14 مرداد 1385 [14:36 ]   10   رضا معرب      جاری 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [06:52 ]   9   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [06:52 ]   8   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [06:49 ]   7   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [07:46 ]   6   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [05:38 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 اسفند 1383 [11:57 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 اسفند 1383 [11:55 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [12:14 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 مرداد 1383 [10:44 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..