منو
 کاربر Online
1018 کاربر online
تاریخچه ی: درمان سرطان

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-17Lines: 1-26
-__Antineoplastic Agents__ +__درمان سرطان (Antineoplastic Agents)__
 !دید کلی !دید کلی
-آیا در حال حاضر ترکیب شیمیایی که بتواند نوعی سرطان را درمان کند شناخته شده است؟
آیا داروهای ضد سرطان طول مدت عمر بیمار را اضافه می‌کند؟
+*آیا در حال حاضر ((ترکیبات شیمیایی|ترکیب شیمیایی که بتواند نوعی ««سرطان)) را درمان کند شناخته شده است؟
*آیا ((داروهای ضد سرطان)) طول مدت عمر بیمار را اضافه می‌کند؟
 !سرطان معالجه‌ای محدود !سرطان معالجه‌ای محدود
-کوشش فوق‌العاده زیادی در مورد مطالعه و آزمایشهای ترکیبات علیه انواع سرطان انجام گرفته است ولی قبل از اینکه موانع بطور حقیقی برطرف گردد، تستهای تشخیص مطمئن برای شناسایی سریع سرطان در انسان باید توسعه داده شود و در سطح اساسی‌تری ، تجسس باید از منشا ایجاد سرطان خود به خود انجام گیرد. در حال حاضر هیچ ترکیب شیمیایی که بتواند نوعی سرطان را رمان کند شناخته نشده است هنوز معالجه سرطان ، اکثرا محدود به جراحی و بکار بردن اشعه‌های یونیزه کننده می‌باشد. با این وصف ، داروهای ضد سرطان زیادی وجود دارد که قادر به تخفیف درد ، اضافه کردن طول مدت عمر به میزان قابل توجه ، جلوگیری از تاز بعد از عمل جراحی و حداقل از بین بردن موقت تومر می‌باشد. />این دارد همچنین قادر به برگشت دادن موقت بعضی انواع سرطان است که با جراحی یا اشعه درمان پذیر نیست، دوز موثر اکثرا نزدیک به دوز سمی آنهاست و تمام این داروها نسبتا دارای شاخص درمانی کم می‌باشد. +کوشش فوق‌العاده زیادی در مورد مطالعه و آزمایشهای ترکیبات علیه انواع سرطان انجام گرفته است ولی قبل از اینکه موانع بطور حقیقی برطرف گردد، تستهای تشخیص مطمئن برای شناسایی سریع سرطان در ((انسان)) باید توسعه داده شود و در سطح اساسی‌تری ، تجسس باید از ((منشا ایجاد سرطان)) خود به خود انجام گیرد. در حال حاضر هیچ ترکیب شیمیایی که بتواند نوعی سرطان را درمان کند شناخته نشده است هنوز معالجه سرطان ، اکثرا محدود به جراحی و بکار بردن ((اشعه یونیزه کننده|اشعه‌های یونیزه کننده)) می‌باشد. با این وصف ، داروهای ضد سرطان زیادی وجود دارد که قادر به تخفیف درد ، اضافه کردن طول مدت عمر به میزان قابل توجه ، جلوگیری از عا بعد از ((عمل جراحی)) و حداقل از بین بردن موقت ((تومر مغزی)) می‌باشد. این دارو همچنین قادر به برگشت دادن موقت بعضی ((انواع سرطان)) است که با جراحی یا اشعه درمان پذیر نیست، ((دوز تشعشع|دوز موثر)) اکثرا نزدیک به دوز سمی آنهاست و تمام این داروها نسبتا دارای شاخص درمانی کم می‌باشد.
 !اثر درمانی !اثر درمانی
 برای اینکه بتوان ماکزیمم اثر درمانی را بدست آورد دارو مکررا تا حد دوز سمی تجویز می‌شود. با این امید که سلولهای سرطانی بتواند خیلی کندتر از سلولهای طبیعی رشد کرده و بحال اول برگردد هر دوره معالجه احتمالا اثرش از دوره معالجه قبل کمتر است. برای اینکه بتوان ماکزیمم اثر درمانی را بدست آورد دارو مکررا تا حد دوز سمی تجویز می‌شود. با این امید که سلولهای سرطانی بتواند خیلی کندتر از سلولهای طبیعی رشد کرده و بحال اول برگردد هر دوره معالجه احتمالا اثرش از دوره معالجه قبل کمتر است.
-ترکیبات شیمیایی برای شیمی درمانی سرطان:
ترکیبات شیمیایی برای شیمی درمانی سرطان بکار می‌رود بتوان با این شرح تقسیم بندی نمود:
* عوامل آلیکله کننده: نیتروژن مستارد و ترکیبات وابسته آن: نیتروژن مستارد عاملی موثر بر ضد سرطان است و اثر ضد سرطانی ترکیبات نیتروژن مستارد را بعلت حلقوی شدن آن در آب و تشکیل یونهای خیلی مخال اتیلین اسیونسیوم می‌دانند، که با ترکیباتی که دارای هیدروژن قابل تعویض هستند.
*آنتی‌مابولیت‌ها آنالوگهای ایسد فولیک و آنالوگهای پورین و پیریمیدین
+!ترکیبات شیمیایی برای ((شیمی درمانی)) سرطان
((ترکیبات شیمیایی)) برای ((شیمی درمانی سرطان)) بکار می‌رود بتوان با این شرح تقسیم بندی نمود :


*__عوامل آلیکله کننده ((«نیتروژن)) مستارد و ترکیبات وابسته آن):__
نیتروژن مستارد عاملی موثر بر ضد سرطان است و اثر ضد سرطانی ((ترکیبات نیتروژن)) را بعلت حلقوی شدن آن در آب و تشکیل یونهای خیلی مخال ((اتیلین اسیونسیوم)) می‌دانند، که با ترکیباتی که دارای ((هیدروژن)) قابل تعویض هستند.
*آنتی‌مابولیت‌ها آنالوگهای ((اسید فولیک)) و آنالوگهای پورین و پیریمیدین
 *هورمونها ـ ACTH و کورتیزون و همجنس‌های آن ، استروژنها و آنرژنهای متعدد *هورمونها ـ ACTH و کورتیزون و همجنس‌های آن ، استروژنها و آنرژنهای متعدد
-*گروه متفرقه که شامل اورتان و آلکالوئیدهای می‌باشد: اورتان کریستالهایی است بسیار محلول در آب و با اسیدها و قلیائیات ناسازگار می‌باشد. اثر سمی آن روی سلولها در بسیاری موارد شبیه اثر نیتروژن مستارد است ولی اورتان داروی بسیار ضعیف‌تری است. />و بسیاری ترکیبات شیمیایی دیگر نیز وجود دارد که در اینجا مورد مطالعه قرار گرفته نشد. آیا در آینده‌ای نه چندان دور بشر خواهد توانست داروهایی برای انواع سرطان‌ها ارائه دهد و از این بلای مهلک جان سالم بدر برد؟ +*گروه متفرقه که شامل ((اورتان)) و ((آلکالوئیدها)) می‌باشد: اورتان کریستالهایی است بسیار محلول در ((آب)) و با ((اسیدها)) و ((بازها|قلیائیها)) ناسازگار می‌باشد. اثر سمی آن روی سلولها در بسیاری موارد شبیه اثر نیتروژن مستارد است ولی اورتان داروی بسیار ضعیف‌تری است. و بسیاری ترکیبات شیمیایی دیگر نیز وجود دارد که در اینجا مورد مطالعه قرار گرفته نشد.


آیا در آینده‌ای نه چندان دور بشر خواهد توانست داروهایی برای انواع سرطان‌ها ارائه دهد و از این بلای مهلک جان سالم بدر برد؟
!مباحث مرتبط با عنوان
*((انواع سرطان))
*((داروهای ضد سرطان))
*((سرطان))
*((تومر مغزی))
*((سرطان پوست))
*((سرطان خون))
*((شیمی درمانی سرطان))
*((عمل جراحی))
*((منشا ایجاد سرطان))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 26 آبان 1383 [06:41 ]   4   حسین خادم      جاری 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [15:29 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [12:35 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:20 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..