منو
 کاربر Online
263 کاربر online
Lines: 1-42Lines: 1-104
 +V{maketoc}
 گروهی دیگر در موضوع درد انسان که آن را ارزش ارزشها تلقی می‏کنند ، متوجه امر دیگری شده‏اند : گروهی دیگر در موضوع درد انسان که آن را ارزش ارزشها تلقی می‏کنند ، متوجه امر دیگری شده‏اند :
- درد انسان نسبت به خلق خدا ، نه درد انسان‏ نسبت به خدا . می‏گویند معیار انسانیت انسان به این است که درد دیگران‏ را داشته باشد ، یعنی ناراحتیهایی که متوجه دیگران است و هیچ به شخص او مربوط نیست ، در او درد ایجاد می‏کند ، او غمخوار دیگران است . به قول‏ سعدی :
من از بینوائی نیم روی زرد
غم بینوایان رخم زرد کرد
+
درد انسان نسبت به خلق خدا ، نه درد انسان‏ نسبت به خدا .

می‏گویند معیار انسانیت انسان به این است که درد دیگران‏ را داشته باشد ، یعنی ناراحتیهایی که متوجه دیگران است و هیچ به شخص او مربوط نیست ، در او درد ایجاد می‏کند ، او غمخوار دیگران است . به قول‏ سعدی :

~~green:
من از بینوائی نیم روی زرد

غم بینوایان رخم زرد کرد~~
 اگر درد دیگران و غمخوارگی در کسی پیدا شد ، از گرسنگی دیگران خوابش‏ نمی‏برد .  اگر درد دیگران و غمخوارگی در کسی پیدا شد ، از گرسنگی دیگران خوابش‏ نمی‏برد .
 گرسنگی برای خودش از گرسنگی دیگران آسانتر است ، اگر خاری در پای دیگران فرو رود ، مثل این است که در چشم او فرو رفته است . می‏گویند این درد انسان است ، دردی است که به انسان ، شخصیت و ارزش می‏دهد و این است منشأ همه ارزشهای انسانی .  گرسنگی برای خودش از گرسنگی دیگران آسانتر است ، اگر خاری در پای دیگران فرو رود ، مثل این است که در چشم او فرو رفته است . می‏گویند این درد انسان است ، دردی است که به انسان ، شخصیت و ارزش می‏دهد و این است منشأ همه ارزشهای انسانی .
 امروز می‏بینیم آنهایی که دائما می‏گویند فلان مسئله ، انسانی است ، اصلا انسانیت را جز در اینجا در جای دیگر پیاده نمی‏کنند . هر چیزی که باز گشتش به احساس مسئولیت انسان و درد انسان در قبال انسانهای دیگر باشد ، آن را انسانی می‏دانند و هر چیز ، غیر از این باشد آن را انسانی نمی‏دانند . باز این هم محو شدن ارزشها در یک ارزش دیگر است .  امروز می‏بینیم آنهایی که دائما می‏گویند فلان مسئله ، انسانی است ، اصلا انسانیت را جز در اینجا در جای دیگر پیاده نمی‏کنند . هر چیزی که باز گشتش به احساس مسئولیت انسان و درد انسان در قبال انسانهای دیگر باشد ، آن را انسانی می‏دانند و هر چیز ، غیر از این باشد آن را انسانی نمی‏دانند . باز این هم محو شدن ارزشها در یک ارزش دیگر است .
-آیا از نظر معیارهای اسلامی ، انسان کسی است که درد دیگران را داشته‏ باشد ؟ یا کسی است که فقط درد خدا را داشته باشد ؟ از نظر معیارهای‏ اسلامی ، انسان کسی است که درد خدا را داشته باشد و چون درد خدا را دارد ، درد انسانهای دیگر را هم دارد . ببینید قرآن درباره درد دیگران داشتن چگونه سخن می‏گوید . قرآن راجع‏ به پیغمبر اکرم ( ص ) می‏فرماید :
" « فلعلک باخع نفسک علی اثارهم ان‏ لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا »" ( 1 سوره کهف ، آیه . 6 )
پیغمبر آنچنان برای هدایت و سعادت مردم ونجات آنان از اسارتها و گرفتاریهای دنیا و آخرت حریص‏ است که می‏خواهد خود را هلاک کند . خطاب می‏رسد که چه خبر است ؟ مثل‏ اینکه تو می‏خواهی خودت را به خاطر مردم تلف کنی .
" « طه 0 ما انزلنا علیک القران لتشقی الا تذکرش لمن یخشی »" (سوره طه آیات 1 تا 3 )
در آیه‏ای دیگر می‏فرماید : " « لقد جائکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رئوف رحیم » " (سوره توبه ، آیه . 128 ) .
ببینید تعبیر قرآن‏ چقدر عجیب و عالی است : مردم ! پیامبری از میان شما و از جنس شما برای‏ شما آمده است ، اولین خصوصیتش این است که « عزیز علیه ما عنتم » ( عنت یعنی مشقت ، رنج ، ناراحتی ) رنجهای شما بر او ناگوار است و او درد شما را دارد .
پس مسلمان کیست ؟ مسلمان کسی است که هم درد خدا را داشته باشد و هم درد خلق خدا را . « حریص علیکم »قرآن تعبیر " حریص‏ " را بکار برده است . گاهی بعضی پدرها که می‏خواهند بچه‏هایشان ملا بشوند ، آنقدر در این خواسته افراط می‏ورزند که می‏گویند فلان‏کس حریص است‏ به اینکه بچه‏اش باسواد بشود ، مثل آدمی که حریص مال دنیاست ، درست‏ مثل آدمی که پول پرست و حریص جمع آوری پول است ، پیغمبر حریص نجات‏ مردم است ، حریص بهبود بخشیدن به دردهای مردم است . این می‏شود درد خلق‏ داشتن .
مگر خود علی ( ع ) این تعبیر را نمی‏کند ؟ مگر تعبیر " درد " مال خود او نیست ؟
داستان معروفی است که مکرر شنیده‏اید : در بصره ، عثمان بن حنیف در یک مجلس میهمانی شرکت کرده است . در آن مجلس میهمانی چه خبر بوده‏ است ؟ العیاذبالله مشروب بوده ؟ نه . قمار بوده ؟ نه . فسق و فجوری‏ بوده ؟ نه . پس چه بوده ؟ گناه عثمان بن حنیف این بوده که در یک مجلس‏ صد درصد اشرافی شرکت کرده ، یعنی از فقرا کسی در آن مجلس نبوده است .
+
!
آیا از نظر معیارهای اسلامی ، انسان کسی است که درد دیگران را داشته‏ باشد ؟ یا کسی است که فقط درد خدا را داشته باشد ؟
^
__~~brown:
از نظر معیارهای‏ اسلامی ، انسان کسی است که درد خدا را داشته باشد و چون درد خدا را دارد ، درد انسانهای دیگر را هم دارد . ~~__
^
ببینید قرآن درباره درد دیگران داشتن چگونه سخن می‏گوید . قرآن راجع‏ به پیغمبر اکرم ( ص ) می‏فرماید :
/> __~~green:« فلعلک باخع نفسک علی اثارهم ان‏ لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا »~~__ ( 1 سوره کهف ، آیه . 6 )

__~~green:
پیغمبر آنچنان برای هدایت و سعادت مردم ونجات آنان از اسارتها و گرفتاریهای دنیا و آخرت حریص‏ است که می‏خواهد خود را هلاک کند . خطاب می‏رسد که چه خبر است ؟ مثل‏ اینکه تو می‏خواهی خودت را به خاطر مردم تلف کنی .~~__

« طه ما انزلنا علیک القران لتشقی الا تذکرش لمن یخشی »" (سوره طه آیات 1 تا 3 )

در آیه‏ای دیگر می‏فرماید : __~~green: « لقد جائکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رئوف رحیم » " (سوره توبه ، آیه . 128 ) .~~__

ببینید تعبیر قرآن‏ چقدر عجیب و عالی است :

__~~green:
مردم ! پیامبری از میان شما و از جنس شما برای‏ شما آمده است ، اولین خصوصیتش این است که « عزیز علیه ما عنتم » ( عنت یعنی مشقت ، رنج ، ناراحتی ) رنجهای شما بر او ناگوار است و او درد شما را دارد .~~__

!
پس مسلمان واقعی کیست ؟

مسلمان کسی است که هم درد خدا را داشته باشد و هم درد خلق خدا را . « حریص علیکم »قرآن تعبیر " حریص‏ " را بکار برده است . گاهی بعضی پدرها که می‏خواهند بچه‏هایشان ملا بشوند ، آنقدر در این خواسته افراط می‏ورزند که می‏گویند فلان‏کس حریص است‏ به اینکه بچه‏اش باسواد بشود ، مثل آدمی که حریص مال دنیاست ، درست‏ مثل آدمی که پول پرست و حریص جمع آوری پول است ، پیغمبر حریص نجات‏ مردم است ، حریص بهبود بخشیدن به دردهای مردم است . این می‏شود درد خلق‏ داشتن .

مگر خود علی ( ع ) این تعبیر را نمی‏کند ؟ مگر تعبیر " درد " مال خود او نیست ؟


^

داستان معروفی است که مکرر شنیده‏اید : در ((بصره)) ، ((عثمان بن حنیف)) در یک مجلس میهمانی شرکت کرده است . در آن مجلس میهمانی چه خبر بوده‏ است ؟ العیاذبالله مشروب بوده ؟ نه . قمار بوده ؟ نه . فسق و فجوری‏ بوده ؟ نه . پس چه بوده ؟ گناه عثمان بن حنیف این بوده که در یک مجلس‏ صد درصد اشرافی شرکت کرده ، یعنی از فقرا کسی در آن مجلس نبوده است .
 به علی ( ع ) خبر می‏رسد که نماینده و حاکم شما در مجلسی شرکت کرده است که در آن مجلس ، اغنیا و پولدارها و اشراف وجود داشته‏اند ولی از فقرا کسی در آنجا نبوده است .  به علی ( ع ) خبر می‏رسد که نماینده و حاکم شما در مجلسی شرکت کرده است که در آن مجلس ، اغنیا و پولدارها و اشراف وجود داشته‏اند ولی از فقرا کسی در آنجا نبوده است .
-علی ( ع ) می‏فرماید : " « و ما ظننت انک تجیب الی طعام قوم عائلهم‏ مجفو و غنیهم مدعو » "
عثمان بن حنیف ! من باور نمی‏کردم که تو دعوت بر سفره‏ای را بپذیری که اغنیا را در آنجا دعوت کرده باشند ولی فقرا را دعوت نکرده باشند و آنها پشت درمانده باشند . بعد علی ( ع ) شروع به‏ گفتن دردهای خودش می‏کند تا می‏رسد به آنجا که راجع به خودش می‏گوید :
²و لو شئت لاهتدیت الطریق الی مصفی هذا العسل و لباب هذا القمح و نسائج‏ هذا القز » . علی ( ) لیفه ات . می‏گوی اگر من بخواهم ، امکانات‏ برایم فراهم است ، بهترین خوردنیها و نوشیدنیها و بهترین پوشیدنیها و هرچه که بخواهم برای من فراهم است .
« و لکن هیهات ان یغلبنی هوای ، و یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمة »
هیهات هیهات که من چنین کنم ، محال است‏ که من مهار خود را به دست حرص و هوای نفسم بدهم .
+
علی ( ع ) می‏فرماید : />
__ ~~green:
« و ما ظننت انک تجیب الی طعام قوم عائلهم‏ مجفو و غنیهم مدعو » " ~~__

__~~green:
عثمان بن حنیف ! من باور نمی‏کردم که تو دعوت بر سفره‏ای را بپذیری که اغنیا را در آنجا دعوت کرده باشند ولی فقرا را دعوت نکرده باشند و آنها پشت درمانده باشند . ~~__

بعد علی ( ع ) شروع به‏ گفتن دردهای خودش می‏کند تا می‏رسد به آنجا که راجع به خودش می‏گوید :

__~~green:
و لو شئت لاهتدیت الطریق الی مصفی هذا العسل و لباب هذا القمح و نسائج‏ هذا القز و لکن هیهات ن یلبنی هوای و یقودنی شعی الی تخیر الاطعمة » . ~~__

__~~green:
اگر من بخواهم ، امکانات‏ برایم فراهم است ، بهترین خوردنیها و نوشیدنیها و بهترین پوشیدنیها و هرچه که بخواهم برای من فراهم است . هیهات هیهات که من چنین کنم ، محال است‏ که من مهار خود را به دست حرص و هوای نفسم بدهم . ~~__
 حال چرا علی ( ع ) اینگونه می‏گوید ؟ مگر خدا این نعمتها را حرام کرده است ؟ علی ( ع ) توضیح می‏دهد تا کسی خیال نکند لباس خوب پوشیدن حرام است ، عسل مصفی‏ خوردن حرام است . نه ، مسئله دیگری است ، اینها حرام نیست ، حلال است.  حال چرا علی ( ع ) اینگونه می‏گوید ؟ مگر خدا این نعمتها را حرام کرده است ؟ علی ( ع ) توضیح می‏دهد تا کسی خیال نکند لباس خوب پوشیدن حرام است ، عسل مصفی‏ خوردن حرام است . نه ، مسئله دیگری است ، اینها حرام نیست ، حلال است.
-« و لعل بالحجاز او الیمامة من لا طمع له فی القرص ، و لا عهد له بالشبع »
اگر من اینجا شکم خود را سیر کنم ، شاید در عراق و کوفه و یمامه و سواحل خلیج‏فارس و در حجاز ، کسانی باشند که امید به این‏ یک قرص نان را هم نداشته باشند .
« او ابیت مبطانا و حولی بطون غرثی و اکباد حری » آیا من شکم سیر بخوابم و در اطرافم شکمهائی گرسنه و گرهایی‏ تشنه باشد ؟یعنی این درد ( داء ) تو را بس که شکم سیر بخوابی و در اطرافت شکمهائی‏ گرسنه وجود داشته باشد . به این می‏گویند درد خلق خدا . این را می‏گویند معیار انسانیت ، و به تعبیر صحیحتر مادر دوم ارزشها . سپس می‏فرماید :
اقنع من نفسی بان یقال امیرالمؤمنین و لا اشارکهم فی مکاره الدهر » (نهج‏البلاغه ، نامه . 45 )
آیا من به لقب و اسم قناعت کنم ؟ آیا به لقبی که به من می‏دهند و " یا امیرالمؤمنین ، یا امیرالمؤمنین " می‏گویند و مرا امیر مؤمنان و خلیفه‏ می‏خوانند و به اینکه مرا به عنوان رئیس یک مملکت اسلامی که بیشترین‏ معموره عالم را گرفته است خطاب می‏کنند ، قناعت کنم و برخود نام‏ امیرالمؤمنین بگذارم و با مؤمنان در سختیهای روزگار شرکت نداشته باشم ؟
« و لا اشارکهم فی مکاره الدهر » ؟
+

__~~green:
« و لعل بالحجاز او الیمامة من لا طمع له فی القرص ، و لا عهد له بالشبع » ~~__

__~~green:
اگر من اینجا شکم خود را سیر کنم ، شاید در عراق و کوفه و یمامه و سواحل خلیج‏فارس و در حجاز ، کسانی باشند که امید به این‏ یک قرص نان را هم نداشته باشند . ~~__


__~~green:
« او ابیت مبطانا و حولی بطون غرثی و اکباد حری » ~~__

__~~green:
آیا من شکم سیر بخوابم و در اطرافم شکمهائی گرسنه و گرهایی‏ تشنه باشد ؟یعنی این درد ( داء ) تو را بس که شکم سیر بخوابی و در اطرافت شکمهائی‏ گرسنه وجود داشته باشد . ~~__

به این می‏گویند درد خلق خدا . این را می‏گویند معیار انسانیت ، و به تعبیر صحیحتر مادر دوم ارزشها . سپس می‏فرماید :
/> __~~green:اقنع من نفسی بان یقال امیرالمؤمنین و لا اشارکهم فی مکاره الدهر » ~~__ (نهج‏البلاغه ، نامه . 45 )

__~~green:
آیا من به لقب و اسم قناعت کنم ؟ آیا به لقبی که به من می‏دهند و " یا امیرالمؤمنین ، یا امیرالمؤمنین " می‏گویند و مرا امیر مؤمنان و خلیفه‏ می‏خوانند و به اینکه مرا به عنوان رئیس یک مملکت اسلامی که بیشترین‏ معموره عالم را گرفته است خطاب می‏کنند ، قناعت کنم و برخود نام‏ امیرالمؤمنین بگذارم و با مؤمنان در سختیهای روزگار شرکت نداشته باشم ؟ ~~__
/>^
 ببینید همه سخن در اینجا از همدردی است ، از درد دیگران را حساس‏ کردن است .  ببینید همه سخن در اینجا از همدردی است ، از درد دیگران را حساس‏ کردن است .
 حال از شما می‏پرسم آیا بهتر است آدم ، لخت باشد ، اعضایش کرخ باشد و راحت باشد و یا بهتر است حساس باشد و این درد را درک کند ؟ این دردی است که در عین حال ، لذیذ هم هست ، چون دردی که‏ برای دیگران باشد ، همیشه لذیذ است .  حال از شما می‏پرسم آیا بهتر است آدم ، لخت باشد ، اعضایش کرخ باشد و راحت باشد و یا بهتر است حساس باشد و این درد را درک کند ؟ این دردی است که در عین حال ، لذیذ هم هست ، چون دردی که‏ برای دیگران باشد ، همیشه لذیذ است .
 این مطلب چه رازی دارد ؟ خدا خودش می‏داند . همچنانکه درد دیگران داشتن لذیذ است ، درد هجران حق هم‏ لذیذ است .  این مطلب چه رازی دارد ؟ خدا خودش می‏داند . همچنانکه درد دیگران داشتن لذیذ است ، درد هجران حق هم‏ لذیذ است .
-بوعلی در اشارات درباره این مسئله که گاهی یک چیز درد هست ، ولی در عین اینکه درد است لذیذ است ، مثال می‏آورد. می‏گوید این نوع درد نظیر خارش بدن است که بدن خارش می‏کند و سوزش دارد و انسان وقتی خارش‏ می‏دهد ، محل خارش درد می‏کند و در عین اینکه درد می‏کند ، خوشش می‏آید . این درد ، درد تلخی نیست . این درد ، دردی است که جان را می‏سوزاند ، اشک را جاری می‏کند اما غم‏ محبوب است ، غم مطلوب است .
انسان از یک سلسله غمها همیشه فرار می‏کند ، ولی چطور می‏شود که اگر به ما بگویند مجلس ذکر مصیبت امام حسین( ع ) برقرار است و مجلس خیلی باحالی است ، می‏خواهیم به آنجا برویم ؟
+


((
بوعلی ))در اشارات درباره این مسئله که گاهی یک چیز درد هست ، ولی در عین اینکه درد است لذیذ است ، مثال می‏آورد. می‏گوید این نوع درد نظیر خارش بدن است که بدن خارش می‏کند و سوزش دارد و انسان وقتی خارش‏ می‏دهد ، محل خارش درد می‏کند و در عین اینکه درد می‏کند ، خوشش می‏آید . این درد ، درد تلخی نیست . این درد ، دردی است که جان را می‏سوزاند ، اشک را جاری می‏کند اما غم‏ محبوب است ، غم مطلوب است .

انسان از یک سلسله غمها همیشه فرار می‏کند ، ولی چطور می‏شود که اگر به ما بگویند مجلس ذکر مصیبت ((امام حسین))( ع ) برقرار است و مجلس خیلی باحالی است ، می‏خواهیم به آنجا برویم ؟
 انسان تا دلش نسوزد و درد نگیرد ، اشک نمی‏ریزد ولی در عین حال انسان‏ دلش می‏خواهد به این مجلس باحال برود ، این درد را احساس کند و این‏ اشک را بریزد ، وقتی این قطرات اشک می‏ریزد ، انسان صفائی را احساس‏ می‏کند که آن درد ، دیگر در مقابل این ، چیزی نیست ، این است درد انسانیت .  انسان تا دلش نسوزد و درد نگیرد ، اشک نمی‏ریزد ولی در عین حال انسان‏ دلش می‏خواهد به این مجلس باحال برود ، این درد را احساس کند و این‏ اشک را بریزد ، وقتی این قطرات اشک می‏ریزد ، انسان صفائی را احساس‏ می‏کند که آن درد ، دیگر در مقابل این ، چیزی نیست ، این است درد انسانیت .
-خوشا به حال آن تن‏ها و بدنهائی که روحهاشان فقط درد تن خودشان را احساس می‏کنند و خوشا به حال آن بدنی که روحش فقط درد بدنش‏ را احساس می‏کند ، چون آن روح دائما در فکر این است که ناراحتیهای این‏ بدن را از بین ببرد . ولی دشوار است حال آن بدنی که روحش ، تنها روح‏ خودش نیست ، روح همه بدنهاست . یک روح ، درد همه را به تنهایی احساس‏ می‏کند .
این بدن است که مجبور است با وجود فراهم بودن همه امکانات ، با دو لقمه نان جو بسازد برای اینکه مبادا در حجاز یا یمامه یک " نان‏ جوخور " پیدا شود . این بدن است که باید کفش وصله‏دار بپوشد برای اینکه‏ با روحی مانند روح علی ( ع ) توأم باشد
+
^
__~~orange:
خوشا به حال آن تن‏ها و بدنهائی که روحهاشان فقط درد تن خودشان را احساس می‏کنند و خوشا به حال آن بدنی که روحش فقط درد بدنش‏ را احساس می‏کند ، چون آن روح دائما در فکر این است که ناراحتیهای این‏ بدن را از بین ببرد .ولی دشوار است حال آن بدنی که روحش ، تنها روح‏ خودش نیست ، روح همه بدنهاست . یک روح ، درد همه را به تنهایی احساس‏ می‏کند~~ .__

^

این بدن است که مجبور است با وجود فراهم بودن همه امکانات ، با دو لقمه نان جو بسازد برای اینکه مبادا در حجاز یا یمامه یک " نان‏ جوخور " پیدا شود . این بدن است که باید کفش وصله‏دار بپوشد برای اینکه‏ با روحی مانند روح علی ( ع ) توأم باشد
 منبع :انسان کامل منبع :انسان کامل
 شهید مطهری شهید مطهری
  صفحه81  صفحه81

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [12:10 ]   2   یاسر ناظم نیا      جاری 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [04:19 ]   1   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..