منو
 کاربر Online
661 کاربر online
Lines: 1-31Lines: 1-47
 +
 +{picture=ddt.jpg}
 +
 !نگاه کلی !نگاه کلی
-تا قبل از سال‌های 1970 که استفاده از ((ددت)) در اکثر کشورهای پیشرفته ممنوع اعلام شد. ددت یک ((انواع حشره‌کش|حشره‌کش)) ایده‌آل به نظر می‌رسید. برای انسان سمی نبود اما برای ((حشرات)) بسیار سمی و کشنده بود. پیش از ددت اکثر حشره‌کش‌ها از ((ترکیبات آرسنیک)) بودند که بسیار سمی و پر دوام بوده و برای انسان خطرناک.

در ((جنگ جهانی اول)) بیش از 5 میلیون نفر به علت ((بیماری تیفوس|تیفوس)) جان سپردند که برای جلوگیری از چنین مصیبتی نیروهای متمدن که از اهمیت ددت برای نابود کردن ((حشرات ناقل بیماری|حشرات ناقل امراض)) در هوای گرم آگاه بودند با سمپاشی اردوگاه‌های نظامی و اردوگاه اسیران بوسیله ددت از شیوع تیفوس و ((بیماری مالاریا|مالاریا)) و سایر امراض که بوسیله حشرات انتقال می‌یابد، جلوگیری کردند.
!تارخچه
ددت به عنوان حشره‌کش در سال 1939 توسط ((پاول مولر)) شیمیدانی که در زمینه توسعه ((مواد شیمیایی)) برای مبارزه با ((حشرات کشاورزی)) فعالیت می‌کرد، کشف شد. مولر در سال 1948 جایزه نوبل در ((طب)) و ((فیزیولوژی)) را بخاطر اینکه جان بسیاری از انسانها را پس از جنگ بوسیله ددت نجات داد، دریافت کرد. پس از پایان ((جنگ جهانی دوم)) ، از ددت برای استفاده‌های بهداشتی در مناطقی با آب و هوای گرم استفاده شد.

همچنین بطور گسترده در کشورهای پیشرفته به عنوان حشره‌کش در باغها ، مزارع ((پنبه)) و ((سبزیجات)) استفاده شد. تا اینکه به دلیل مقاوم شدن برخی حشرات در مقابل ددت و استفاده بی‌رویه کشاورزان در مزارع برای افزایش تاثیر آن و پیدا شدن ترکیبات سمی ددت در ((بافت چربی)) پرندگان و ماهیها نگرانیهای وسیعی میان مردم و دولتها در مورد استفاده از ددت پدید آمد تا سرانجام در سال 1973 ((سازمان حفاظت از محیط زیست)) تمام کاربردهای ددت را بجز مصارف ضروری برای ((بهداشت عمومی)) ممنوع کرد.
+تا قبل از سال‌های 1970 که استفاده از ((ددت)) در اکثر کشورهای پیشرفته ممنوع اعلام شد، ددت یک ((انواع حشره‌کش|حشره‌کش)) ایده‌آل بنظر می‌رسید. برای انسان سمی نبود، اما برای ((حشرات)) بسیار سمی و کشنده بود. پیش از ددت اکثر حشره‌کش‌ها از ترکیبات ((آرسنیک)) بودند که بسیار سمی و پردوام و برای انسان خطرناک بودند.

در جنگ جهانی اول ، بیش از 5 میلیون نفر بعلت ((تیفوس)) جان سپردند که برای جلوگیری از چنین مصیبتی نیروهای متمدن که از اهمیت ددت برای نابود کردن حشرات ناقل امراض در هوای گرم آگاه بودند، با سمپاشی اردوگاه‌های نظامی و اردوگاه اسیران بوسیله ددت ، از شیوع تیفوس و ((بیماری مالاریا|مالاریا)) و سایر امراض که بوسیله حشرات انتقال می‌یابد، جلوگیری کردند.
!تاریخچه
ددت بعنوان حشره‌کش در سال 1939 توسط __پاول مولر__ ، شیمیدانی که در زمینه توسعه ((مواد شیمیایی)) برای مبارزه با حشرات کشاورزی فعالیت می‌کرد، کشف شد. __مولر__ در سال 1948، جایزه نوبل در ((طب)) و ((فیزیولوژی)) را بخاطر اینکه جان بسیاری از انسانها را پس از جنگ بوسیله ددت نجات داد، دریافت کرد. پس از پایان جنگ جهانی دوم ، از ددت برای استفاده‌های بهداشتی در مناطقی با ((آب)) و هوای گرم استفاده شد.

همچنین بطور گسترده در کشورهای پیشرفته بعنوان حشره‌کش در باغها ، مزارع ((پنبه)) و ((سبزیجات)) استفاده شد. تا اینکه بدلیل مقاوم شدن برخی حشرات در مقابل ددت و استفاده بی‌رویه کشاورزان در مزارع برای افزایش تاثیر آن و پیدا شدن ترکیبات سمی ددت در بافت ((چربی)) پرندگان و ماهها نگرانیهای وسیعی میان مردم و دولتها در مورد استفاده از ددت پدید آمد تا سرانجام در سال 1973، سازمان حفاظت از محیط زیست تمام کاربردهای ددت را بجز مصارف ضروری برای ((بهداشت عمومی)) ممنوع کرد.{picture=yyddt.jpg}ساختمان ددت


 !ساختار ددت !ساختار ددت
-ددت یا پارا - دی‌کلرو ‌دی‌فنیل ‌تری‌کلرواتان ، از نظر ساختاری یک ((اتان)) استخلافی است. در یکی از اتمهای ((کربن)) هر سه اتم ((هیدروژن)) بوسیله اتم‌های ((کلر)) جانشین شده‌اند در حالیکه در اتم دیگر کربن دو اتم از سه اتم هیدروژن بوسیله حلقه فنیل (((بنزن))) استخلاف یافته‌اند و در هر حلقه یک اتم کلر در موقعیت پارا یعنی درست در مقابل اتم کربن حلقه که واحد اتان متصل است، قرار دارد. +ددت یا پارا - دی‌کلرو ‌دی‌فنیل ‌تری‌کلرواتان ، از نظر ساختاری یک اتان استخلافی است. در یکی از اتمهای ((کربن)) ، هر سه اتم ((هیدروژن)) بوسیله اتم‌های ((کلر)) جانشین شده‌اند در حالیکه در ((اتم)) دیگر کربن ، دو اتم از سه اتم هیدروژن بوسیله حلقه فنیل (((بنزن))) استخلاف یافته‌اند و در هر حلقه ، یک اتم کلر در موقعیت پارا یعنی درست در مقابل اتم کربن حلقه که واحد اتان متصل است، قرار دارد.
 !خواص شیمیایی ددت !خواص شیمیایی ددت
-ددت جز ((انواع حشره‌کش|حشره‌کش‌های آلی کلردار)) است. این آفت‌کش‌های کلردار دارای چندین خاصیت مشترک هستند.


*پایداری در برابر ((تجزیه شیمیایی|تجزیه شدن)) یا تخریب شدن در ((محیط زیست))
*انحلال‌پذیری بسیار کم در آب ، مگر اینکه ترکیب آنها حاوی ((اکسیژن)) یا ((نیتروژن)) باشد.
*انحلال‌پذیری بالا در محیط‌های زیست ((هیدروکربن)) مانند ((بافت چربی)) جانوران
*سمیت نسبتا بالا برای ((حشرات)) و سمیت کم برای انسان


((فشار بخار)) ددت پایین و در نتیجه سرعت ((تبخیر)) آن کم است. در برابر ((نور)) و ((مواد شیمیایی)) در محیط زیست واکنش‌پذیری کمی دارد و انحلال‌پذیری آن در آب بسیار کم است. در ((حلال آلی|حلالهای آلی)) به خوبی حل می‌شود. ددت در فرایند سوخت و ساز بسیاری از گونه‌های حیوانی با حذف شدن HCL شرکت می‌کند و مشتقی از ((اتن)) به نام دی کلرو دی‌فنیل دی‌کلرو اتن (DDE) را بوجود می‌آورد که بسیار مقاوم و از لحاظ زیستی تخریب ناپذیر است.
+ددت جزء ((انواع حشره‌کش|حشره‌کش‌های آلی کلردار)) است. این آفت‌کش‌های کلردار دارای چندین خاصیت مشترک هستند.


*پایداری در برابر ((تجزیه شیمیایی|تجزیه شدن)) یا تخریب شدن در ((آلودگی محیط زیست|محیط زیست))


*((قابلیت انحلال مواد|انحلال‌پذیری)) بسیار کم در آب ، مگر اینکه ترکیب آنها حاوی ((اکسیژن)) یا ((نیتروژن)) باشد.


*انحلال‌پذیری بالا در محیط‌های زیست ((هیدروکربن)) مانند بافت چربی جانوران


*سمیت نسبتا بالا برای حشرات و سمیت کم برای انسان


((فشار بخار)) ددت پایین و در نتیجه ، سرعت ((تبخیر)) آن کم است. در برابر ((نور)) و ((مواد شیمیایی)) در محیط زیست واکنش‌پذیری کمی دارد و انحلال‌پذیری آن در آب بسیار کم است. در ((حلال آلی|حلالهای آلی)) بخوبی حل می‌شود. ددت در فرایند سوخت و ساز بسیاری از گونه‌های حیوانی با حذف شدن HCl شرکت می‌کند و مشتقی از __اتن__ به نام __دی کلرو دی‌فنیل دی‌کلرو اتن__ (__DDE__) را بوجود می‌آورد که بسیار مقاوم و از لحاظ زیستی تخریب ناپذیر است.
 !مکانیسم اثر ددت !مکانیسم اثر ددت
-مکانیسم اثر ددت بیشتر ناشی از شکل مولکولی آن است تا به علت برهمکنش شیمیایی با گونه‌ای خاص ، ددت و سایر هم رده‌های آن به شکل سه بعدی در ((تونل عصبی حشره)) مانند گره قرار می‌گیرند. این تونل بر حسب ضرورت تحریکها را از طریق یون‌های ((سدیم)) منتقل می‌کند اما وقتی مولکول ددت این تونل را باز نگه می‌دارد یک ردیف پیوسته از تحریکهای عصبی که آغازگر آنها {TEX()} {Na^+} {TEX} است باعث ((گرفتگی عضله|انقباض عضلات)) حشره و ((تشنج)) و مرگ آن می‌شود. +مکانیسم اثر ددت بیشتر ناشی از شکل مولکولی آن است تا بعلت برهمکنش شیمیایی با گونه‌ای خاص ، ددت و سایر هم رده‌های آن به شکل سهبعدی در تونل عصبی حشره ، مانند گره قرار می‌گیرند. این تونل بر حسب ضرورت ، تحریکها را از طریق یون‌های ((سدیم)) منتقل می‌کند اما وقتی مولکول ددت این تونل را باز نگه می‌دارد، یک ردیف پیوسته از تحریکهای عصبی که آغازگر آنها {TEX()} {Na^+} {TEX} است باعث انقباض عضلات حشره و تشنج و مرگ آن می‌شود.
 !جایگزین‌های ددت !جایگزین‌های ددت
-به علت(( آلودگی محیط زیست)) و تجمع ددت در ((بافت حیوانی|بافتهای حیوانی)) و مقاوم شدن حشرات در برابر ددت (با تبدیل ددت به DDE و غیر فعالسازی آن) مصرف آن بجز برای مصارف بهداشتی ضروری ممنوع شده است. اما ((دانشمندان)) ترکیباتی ساخته‌اند که اندازه و شکل آنها مشابه ددت است و همان خواص حشره‌کشی را دارد با این تفاوت که در حد قابل قبولی از لحاظ زیستی تخریب‌پذیرند و در ((موجودات زنده)) هم بجای تجمع ، دفع می‌شوند. بهترین نمونه این ترکیبات ((متوکسی کلر)) است که بطور گسترده در مصارف خانگی و ((کشاورزی)) برای مهار ((پشه)) و ((مگس)) بکار می‌رود. +به علت(( آلودگی محیط زیست)) و تجمع ددت در بافتهای حیوانی و مقاوم شدن حشرات در برابر ددت (با تبدیل ددت به DDE و غیر فعالسازی آن) ، مصرف آن بجز برای مصارف بهداشتی ضروری ممنوع شده است. اما دانشمندان ترکیباتی ساخته‌اند که اندازه و شکل آنها مشابه ددت است و همان خواص حشره‌کشی را دارد، با این تفاوت که در حد قابل قبولی از لحاظ زیستی تخریب‌پذیرند و در موجودات زنده هم بجای تجمع ، دفع می‌شوند. بهترین نمونه این ترکیبات __متوکسی کلر__ است که بطور گسترده در مصارف خانگی و ((کشاورزی)) برای مهار ((پشه)) و ((مگس)) بکار می‌رود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((آنه میط زیست)) +*((آکه))
 *(( آلودگی محیط زیست)) *(( آلودگی محیط زیست))
-*((آفات کشاورزی))
*((پا
ول مولر))
*((ترکیبات آرس
نیک))
*((انواع حشره‌کش))
*((حشرات کشاورز
))
*((ح
ال آلی))
+*((اوزون))
*((حشره‌کشا))
 *((ددت)) *((ددت))
-*((ازمان حفاظت از محیط زیست))
*((وکسی ک))
+*((یمی محیط زیست))
*((یه اون))
 *((محیط زیست)) *((محیط زیست))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 09 مهر 1384 [08:55 ]   5   فیروزه نجفی      جاری 
 شنبه 09 مهر 1384 [08:51 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [08:49 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [05:44 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 بهمن 1383 [14:40 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..