منو
 کاربر Online
1283 کاربر online
تاریخچه ی: دترمینان ماتریس

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-59Lines: 1-59
 ||V{maketoc}|| ||V{maketoc}||
 ^@#16: ^@#16:
 !دترمینان !دترمینان
 به هر ((ماتریس)) مربع از مرتبه {TEX()} {n} {TEX} مانند{TEX()} {A} {TEX} می‌توان عددی را نسبت داد.این عدد را با نماد {TEX()} {|A|} {TEX} یا {TEX()} {det(A)} {TEX} نمایش می‌دهیم و آن را دترمینان {TEX()} {A} {TEX} می‌خوانیم. به هر ((ماتریس)) مربع از مرتبه {TEX()} {n} {TEX} مانند{TEX()} {A} {TEX} می‌توان عددی را نسبت داد.این عدد را با نماد {TEX()} {|A|} {TEX} یا {TEX()} {det(A)} {TEX} نمایش می‌دهیم و آن را دترمینان {TEX()} {A} {TEX} می‌خوانیم.
 اگر : اگر :
 @@{picture=img/daneshnameh_up/a/aa/determinan11.JPG}@@ @@{picture=img/daneshnameh_up/a/aa/determinan11.JPG}@@
 آنگاه: آنگاه:
 @@ {TEX()} {det(A)=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}} {TEX}@@ @@ {TEX()} {det(A)=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}} {TEX}@@
 --- ---
 !!خواص دترمینان !!خواص دترمینان
 اگر ستون‌های ماتریس {TEX()} {A} {TEX} را با {TEX()} {A_2,A_1} {TEX} نشان دهیم آنگاه {TEX()} {A=[A_1,A_2]} {TEX} و خواهیم داشت : اگر ستون‌های ماتریس {TEX()} {A} {TEX} را با {TEX()} {A_2,A_1} {TEX} نشان دهیم آنگاه {TEX()} {A=[A_1,A_2]} {TEX} و خواهیم داشت :
 @@{TEX()} {det[A_1+{A^\prime}_1,A_2]=det[A_1,A_2]+det[{A^\prime}_1,A_2]} {TEX}@@ @@{TEX()} {det[A_1+{A^\prime}_1,A_2]=det[A_1,A_2]+det[{A^\prime}_1,A_2]} {TEX}@@
 @@{TEX()} {det[A_1,cA_2]=c det[A_1,A_2]} {TEX}@@ @@{TEX()} {det[A_1,cA_2]=c det[A_1,A_2]} {TEX}@@
  @@ {TEX()} {det[cA_1,A_2]=c det[A_1.A_2]} {TEX}@@  @@ {TEX()} {det[cA_1,A_2]=c det[A_1.A_2]} {TEX}@@
 @@{TEX()} {det[A,A]=0} {TEX}@@ @@{TEX()} {det[A,A]=0} {TEX}@@
 @@{TEX()} {detI_2=0} {TEX}@@ @@{TEX()} {detI_2=0} {TEX}@@
 @@{TEX()} {det[A_1,A_2]=det[A_1,cA_1+A_2]} {TEX}@@ @@{TEX()} {det[A_1,A_2]=det[A_1,cA_1+A_2]} {TEX}@@
  @@{TEX()} {det[A_1,A_2]=det[cA_2+A_1,A_2]_} {TEX}@@  @@{TEX()} {det[A_1,A_2]=det[cA_2+A_1,A_2]_} {TEX}@@
 @@{TEX()} {det[A_1,A_2]=-det[A_2,A_1]} {TEX}@@ @@{TEX()} {det[A_1,A_2]=-det[A_2,A_1]} {TEX}@@
 @@{TEX()} {det[A,0]=0} {TEX}@@ @@{TEX()} {det[A,0]=0} {TEX}@@
 --- ---
 !تعریف !تعریف
 اگر {TEX()} {A} {TEX} یک ((ماتریس)) مربع از مرتبه {TEX()} {n} {TEX} باشد آنگاه ماتریس حاصل از حذف سطر {TEX()} {i} {TEX} ام و ستون {TEX()} {j} {TEX} ام که یک ماتریس از مرتبه {TEX()} {n-1} {TEX} در {TEX()} {n-1} {TEX} است را با نماد {TEX()} {\mathcal {A}_{ij}} {TEX} نمایش می‌دهیم.در اینصورت: اگر {TEX()} {A} {TEX} یک ((ماتریس)) مربع از مرتبه {TEX()} {n} {TEX} باشد آنگاه ماتریس حاصل از حذف سطر {TEX()} {i} {TEX} ام و ستون {TEX()} {j} {TEX} ام که یک ماتریس از مرتبه {TEX()} {n-1} {TEX} در {TEX()} {n-1} {TEX} است را با نماد {TEX()} {\mathcal {A}_{ij}} {TEX} نمایش می‌دهیم.در اینصورت:
 @@{TEX()} {|A|=\sum_{j=1}^n(-1)^{k+j}a_{kj}det \mathcal {A}_{kj}} {TEX}@@ @@{TEX()} {|A|=\sum_{j=1}^n(-1)^{k+j}a_{kj}det \mathcal {A}_{kj}} {TEX}@@
 --- ---
 !!قضیه1 !!قضیه1
 اگر {TEX()} {B,A} {TEX} دو ماتریس باشند آنگاه: اگر {TEX()} {B,A} {TEX} دو ماتریس باشند آنگاه:
 # {TEX()} {det(AB)=det(A)det(B)} {TEX} # {TEX()} {det(AB)=det(A)det(B)} {TEX}
 # {TEX()} {det(A)=det(A^T)} {TEX} # {TEX()} {det(A)=det(A^T)} {TEX}
 #اگر {TEX()} {A} {TEX} وارون پذیر باشد آنگاه {TEX()} {det(A) \neq 0} {TEX} #اگر {TEX()} {A} {TEX} وارون پذیر باشد آنگاه {TEX()} {det(A) \neq 0} {TEX}
 --- ---
 !!قضیه2 !!قضیه2
 اگریک ستون از ((ماتریس)) مربع {TEX()} {A} {TEX} از مرتبه {TEX()} {n} {TEX} مضربی از ستون دیگر آن باشد آنگاه{TEX()} {det(A)=0} {TEX} اگریک ستون از ((ماتریس)) مربع {TEX()} {A} {TEX} از مرتبه {TEX()} {n} {TEX} مضربی از ستون دیگر آن باشد آنگاه{TEX()} {det(A)=0} {TEX}
 __اثبات:__ __اثبات:__
 @@{TEX()} {A=[A_1,A_2, \cdots ,A_i, \cdots ,kA_i, \cdots ,A_n]} {TEX}@@ @@{TEX()} {A=[A_1,A_2, \cdots ,A_i, \cdots ,kA_i, \cdots ,A_n]} {TEX}@@
 بنابراین: بنابراین:
 @@{TEX()} {detA=det[A_1,A_2, \cdots ,A_i,\cdots ,kA_i, \cdots ,A_n]} {TEX}@@ @@{TEX()} {detA=det[A_1,A_2, \cdots ,A_i,\cdots ,kA_i, \cdots ,A_n]} {TEX}@@
 لذا: لذا:
 @@{TEX()} {det(A)=det[A_1,A_2, \cdots ,A_i, \cdots ,kA_i-kA_i, \cdots ,A_n]=det[A_1,A_2, \cdots ,A_i, \cdots ,0, \cdots ,A_n]=0} {TEX}@@--- @@{TEX()} {det(A)=det[A_1,A_2, \cdots ,A_i, \cdots ,kA_i-kA_i, \cdots ,A_n]=det[A_1,A_2, \cdots ,A_i, \cdots ,0, \cdots ,A_n]=0} {TEX}@@---
 !!قضیه3 !!قضیه3
 {TEX()} {det(A^n)=(detA)^n} {TEX} {TEX()} {det(A^n)=(detA)^n} {TEX}
 __اثبات:__ __اثبات:__
 به ((استقرا)) روی{TEX()} {n} {TEX} عمل می‌کنیم: به ((استقرا)) روی{TEX()} {n} {TEX} عمل می‌کنیم:
 @@{TEX()} {p(n=1):\ \ det(A^1)=(detA)^1} {TEX}@@ @@{TEX()} {p(n=1):\ \ det(A^1)=(detA)^1} {TEX}@@
 فرض استقرا: فرض استقرا:
 @@{TEX()} {p(n=k):\ \ det(A^k)=(detA)^k} {TEX}@@ @@{TEX()} {p(n=k):\ \ det(A^k)=(detA)^k} {TEX}@@
 حکم استقرا: حکم استقرا:
 @@{TEX()} {p(n=k+1):\ \ det(A^{k+1})=(detA)^{k+1}} {TEX}@@ @@{TEX()} {p(n=k+1):\ \ det(A^{k+1})=(detA)^{k+1}} {TEX}@@
-اما +اما:
 @@{TEX()} {det(A^{k+1})=det(A^kA)=det(A^k)det(A)=(detA)^kdet(A)=(detA)^{k+1}} {TEX}@@ @@{TEX()} {det(A^{k+1})=det(A^kA)=det(A^k)det(A)=(detA)^kdet(A)=(detA)^{k+1}} {TEX}@@
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
 *((ماتریس)) *((ماتریس))
 *((فضاهای برداری)) *((فضاهای برداری))
  #@^  #@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [09:56 ]   2   فاطمه نقوی      جاری 
 شنبه 16 اردیبهشت 1385 [17:00 ]   1   فاطمه نقوی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..