منو
 کاربر Online
720 کاربر online
تاریخچه ی: دانشگاه علم و صنعت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-95Lines: 1-94
-!اطلاعات عمومی دانشگاه علم و صنعت +V{maketoc}
 +نام دانشگاه علم وصنعت از اسامی زیبائی شکل گرفته که پیوند دانش را تولید تداعی می کند .
 +این دانشگاه در ارائه مقالات علمی برای مجامع علمی داخلی و بین المللی و نشریات معتبر جهانی ، شرکت در مسابقات علمی بین المللی همچنین در ارائه خدمات و امتیازات برای دانشجویان ممتاز و نخبه خود کم نظیر است . دانشگاه علم و صنعت از مراکز تحقیقاتی متنوع بهره مند است که در ارتباط با بخش های تولیدی و صنعتی پیوند های خوبی را برقرار کند.
 +!اطلاعات عمومی دانشگاه علم و صنعت
 دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1308 با عنوان موسسه ای ایرانی برای آموزش عالی فنی تاسیس شد . دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1308 با عنوان موسسه ای ایرانی برای آموزش عالی فنی تاسیس شد .
-در سال 1357 نشان دانشگاه به آن تعلق گرفت و از آن زمان به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین دانشگاههای مهندسی و علمی جمهوری اسلامی ایران شهرت ملی گرفت که برنامه های تحصیلی ناپیوسته و تکمیلی را ارائه می کند . با قرار گرفتن موقعیت این دانشگاه در شمال شرق تهران و روابط آن با اطراف محیط فرهنگی و تفریحی مناسبی را فراهم می کند تا برای یک موسسه تحقیقاتی بزرگ تر مناسب کار باشد فضای دانشگاه شامل کلاسهای درس ، آزمایشگاهها ، کتابخانه ها ، خوابگاهها و امکانات تفریحی با 37 ساختمان بزرگ با مساحتی در حدود 42 هکتار زمین پهناور است. +در سال 1357 نشان دانشگاه به آن تعلق گرفت و از آن زمان به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین دانشگاههای مهندسی و علمی جمهوری اسلامی ایران شهرت ملی گرفت که برنامه های تحصیلی ناپیوسته و تکمیلی را ارائه می کند . با قرار گرفتن موقعیت این دانشگاه در شمال شرق تهران و روابط آن با اطراف محیط فرهنگی و تفریحی مناسبی را فراهم می کند تا برای یک موسسه تحقیقاتی بزرگ تر مناسب کار باشد فضای دانشگاه شامل کلاسهای درس ، ((آزمایشگاه)) ها ، کتابخانه ها ، خوابگاهها و امکانات تفریحی با 37 ساختمان بزرگ با مساحتی در حدود 42 هکتار زمین پهناور است.
 !!خدمات  !!خدمات
-امکانات فضای دانشگاه که برای دانشجویان و کارکنان دانشگاه وجود دارند عبارتند از : مسجد ، مرکز پلی کلینیک عمومی ، بخش قلب (قلب شناسی) ، چشم پزشکی ، پزشکی زنان ، پوست ، دندانپزشکی (مسئولیت بیمه دانشجویان بین المللی در زمینه های درمانی خود در این دانشگاه به عهده خودشان است )، اداره پست ، بانک ، کتابفروشی و لوازم التحریر ، صحافی ، خدمات تایپ وفتوکپی ، آتلیه عکاسی ، رستورانهای سلف سرویس و بوفه های اغذیه مجزا برای دانشجویان دختر و پسر ، رستورانهای اعضای علمی و کارکنان اداری ، مغازه کفاشی ، آرایشگاه ، اتوشویی ، نانوایی ، سوپر مارکت دانشجویان ، سوپر مارکت کارکنان ، مهد کودک +امکانات فضای دانشگاه که برای دانشجویان و کارکنان دانشگاه وجود دارند عبارتند از : مسجد ، مرکز پلی کلینیک عمومی ، بخش قلب (قلب شناسی) ، ((چشم پزشکی)) ، پزشکی زنان ، ((پوست)) ، ((دندانپزشکی ))(مسئولیت بیمه دانشجویان بین المللی در زمینه های درمانی خود در این دانشگاه به عهده خودشان است )، اداره پست ، بانک ، کتابفروشی و لوازم التحریر ، صحافی ، خدمات تایپ وفتوکپی ، آتلیه عکاسی ، رستورانهای سلف سرویس و بوفه های اغذیه مجزا برای دانشجویان دختر و پسر ، رستورانهای اعضای علمی و کارکنان اداری ، مغازه کفاشی ، آرایشگاه ، اتوشویی ، نانوایی ، سوپر مارکت دانشجویان ، سوپر مارکت کارکنان ، مهد کودک
 از ابتدای تشکیل موسسه آموزشی عمومی ، دانشگاه علم و صنعت ایران زیر نظر وزارت علوم وتحقیقات و فناوری اداره می شود . رئیس دانشگاه با معاونت چهار نایب رئیس در امور آموزشی ، تحقیقی ، اداری و مالی و امور دانشجوئی و فرهنگی مسوول سازماندهی و سرپرستی امور دانشگاه است .  از ابتدای تشکیل موسسه آموزشی عمومی ، دانشگاه علم و صنعت ایران زیر نظر وزارت علوم وتحقیقات و فناوری اداره می شود . رئیس دانشگاه با معاونت چهار نایب رئیس در امور آموزشی ، تحقیقی ، اداری و مالی و امور دانشجوئی و فرهنگی مسوول سازماندهی و سرپرستی امور دانشگاه است .
 دانشگاه علم و صنعت ایران 361 عضو هیئت علمی و چندین آزمایشگاه حرفه ای و مراکز تحقیقاتی می باشد که در حیطه علوم پایه و نظام فنی و مهندسی و تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی مدارجی را عرضه می کنند . دانشگاه علم و صنعت ایران یکی از فعال ترین دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارائه آموزش های فارغ التحصیلی و ناپیوسته است که در برنامه های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا ارائه می شوند.  دانشگاه علم و صنعت ایران 361 عضو هیئت علمی و چندین آزمایشگاه حرفه ای و مراکز تحقیقاتی می باشد که در حیطه علوم پایه و نظام فنی و مهندسی و تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی مدارجی را عرضه می کنند . دانشگاه علم و صنعت ایران یکی از فعال ترین دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارائه آموزش های فارغ التحصیلی و ناپیوسته است که در برنامه های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا ارائه می شوند.
 بر اساس اظهار کمیسیون های بررسی تنظیم شده وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ، سه مرکز دانشگاهی تحقیقاتی از سوی دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان مراکز آموزشی عالی در کشور تاسیس شده اند که عبارتند از :  بر اساس اظهار کمیسیون های بررسی تنظیم شده وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ، سه مرکز دانشگاهی تحقیقاتی از سوی دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان مراکز آموزشی عالی در کشور تاسیس شده اند که عبارتند از :
 * منابع آبی  * منابع آبی
 * علوم الکترونیک (Hyclro structures)  * علوم الکترونیک (Hyclro structures)
 * مواد پیشرفته  * مواد پیشرفته
 دانشگاه علم و صنعت ایران اخیرا سیستم ICT را ایجاد کرده است . این سیستم خواهان حمایت و کمک به اعضای هیئت علمی ، دانشجویان و محققان خصوصی با ایده های ابتکاری است تا در زمینه های علوم رو به رشد مانند علوم کامپیوتر ، مهندسی چند رسانه ای ، مهندسی IT ، مخابرات ماهواره ای و مهندسی پزشکی و غیره تاثیر بسزائی داشته باشد . این مرکز شرکت های تازه تاسیس را تقویت می کند تا در میادین تجاری رقابتی پیشرفت داشته باشند .  دانشگاه علم و صنعت ایران اخیرا سیستم ICT را ایجاد کرده است . این سیستم خواهان حمایت و کمک به اعضای هیئت علمی ، دانشجویان و محققان خصوصی با ایده های ابتکاری است تا در زمینه های علوم رو به رشد مانند علوم کامپیوتر ، مهندسی چند رسانه ای ، مهندسی IT ، مخابرات ماهواره ای و مهندسی پزشکی و غیره تاثیر بسزائی داشته باشد . این مرکز شرکت های تازه تاسیس را تقویت می کند تا در میادین تجاری رقابتی پیشرفت داشته باشند .
 در حال حاضر بیش از 6500 دانشجو در دانشگاه علم و صنعت ایران در دو گروه ، 11 دانشکده و بیش از 90 زمینه تحصیلی آموزش می بینند . از زمان تاسیس این دانشگاه بیش از 27000 دانشجو فارغ التحصیل شده اند که 3000 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 100 نفر در مقطع دکتر ادامه تحصیل داده اند .  در حال حاضر بیش از 6500 دانشجو در دانشگاه علم و صنعت ایران در دو گروه ، 11 دانشکده و بیش از 90 زمینه تحصیلی آموزش می بینند . از زمان تاسیس این دانشگاه بیش از 27000 دانشجو فارغ التحصیل شده اند که 3000 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 100 نفر در مقطع دکتر ادامه تحصیل داده اند .
 سال تحصیلی در دانشگاه علم و صنعت ایران به دوره های 6 ماهه تقسیم می شود . برنامه های آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه در 150 آزمایشگاه بسیار مجهز که 50 آزمایشگاه تحقیقاتی را شامل می شود ، حمایت می کند .  سال تحصیلی در دانشگاه علم و صنعت ایران به دوره های 6 ماهه تقسیم می شود . برنامه های آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه در 150 آزمایشگاه بسیار مجهز که 50 آزمایشگاه تحقیقاتی را شامل می شود ، حمایت می کند .
 اهداف ارائه برنامه های فارغ التحصیلی همه در یک جهت مشترک قرار دارند و آن اینست که بهترین امکانات را در اختیار دانشجویان قرار می دهند و شایسته ترین کارکنان را به کار گیرند تا داوطلبان فارغ التحصیل را برای فعالیت های تحقیقی فرهنگی آماده سازند و نیز محققان خصوصی را تربیت کنند تا در مراکز عمومی و خصوصی فعالیت کنند.  اهداف ارائه برنامه های فارغ التحصیلی همه در یک جهت مشترک قرار دارند و آن اینست که بهترین امکانات را در اختیار دانشجویان قرار می دهند و شایسته ترین کارکنان را به کار گیرند تا داوطلبان فارغ التحصیل را برای فعالیت های تحقیقی فرهنگی آماده سازند و نیز محققان خصوصی را تربیت کنند تا در مراکز عمومی و خصوصی فعالیت کنند.
 دو شعبه مربوط به دانشگاه علم و صنعت ایران در شهرهای اراک و بهشهر وجود دارد . این شعبات وسیله ای برای همکاری با صنعت داخلی و پیشرفت تحقیقات و توسعه شهرهای مذکور است. دو شعبه مربوط به دانشگاه علم و صنعت ایران در شهرهای اراک و بهشهر وجود دارد . این شعبات وسیله ای برای همکاری با صنعت داخلی و پیشرفت تحقیقات و توسعه شهرهای مذکور است.
-!ویژگیهای خاص دانشگاه علم و صنعت 
-- تاسیس تنها دانشکده مهندسی در خاورمیانه با حمایت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران  
-- تاسیس اولین دانشکده مهندسی خودرو در ایران با مشارکت سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران  
-- تاسیس مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات با همکاری وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات  
-- تاسیس تنها موسسه کامپوزیت ایران با مشارکت نهاد ریاست جمهوری  
-- راه اندازی سیستم آموزش مجازی و پذیرش دانشجو در سه رشته مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و علوم کامپیوتری  
-- انتخاب دانشگاه به عنوان قطب علمی در سه گروه از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از جمله : الکترونیک ، مواد پیشرفته ، سازه و سازه های هیدرولیکی  
-- انتشارات پنج مجله تخصصی و بین المللی برای اولین بار در کشور 
-- کسب رتبه اول در میان دانشگاههای تخصصی کشور در ارتباط با صنعت  
-- اولین و تنها گنجینه محصولات تحقیقاتی دانشگاه در بین دانشگاههای کشور  
-- افتتاح و راه اندازی کلینک صنعتی برای اولین بار در کشور در بین دانشگاههای فنی و مهندسی  
 +!ویژگیهای خاص دانشگاه علم و صنعت
 +
 +
 +
 + {picture=Xssss.gif}
 +
 +
 +
 +* تاسیس تنها دانشکده مهندسی در خاورمیانه با حمایت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
 +* تاسیس اولین دانشکده مهندسی خودرو در ایران با مشارکت سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران
 +* تاسیس مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات با همکاری وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات
 +*تاسیس تنها موسسه کامپوزیت ایران با مشارکت نهاد ریاست جمهوری
 +* راه اندازی سیستم آموزش مجازی و پذیرش دانشجو در سه رشته مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی ((کامپیوتر ))– نرم افزار و علوم کامپیوتری
 +* انتخاب دانشگاه به عنوان قطب علمی در سه گروه از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از جمله :(( الکترونیک ))، مواد پیشرفته ، سازه و سازه های هیدرولیکی
 +* انتشارات پنج مجله تخصصی و بین المللی برای اولین بار در کشور
 +* کسب رتبه اول در میان دانشگاههای تخصصی کشور در ارتباط با صنعت
 +* اولین و تنها گنجینه محصولات تحقیقاتی دانشگاه در بین دانشگاههای کشور
 +* افتتاح و راه اندازی کلینک صنعتی برای اولین بار در کشور در بین دانشگاههای فنی و مهندسی
- {picture=7654321.jpg} 
 !معرفی دانشکده ها !معرفی دانشکده ها
-

*((ریای))

*(( ییک))
+*(( دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت))
*(( دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت))
*(( دانشکده معماری وشهرسای دانشگاه علم و صنعت))
*(( دانشکده مهندسی شیمیایی دانشگاه علم و صنعت))
*(( داشکده مهندسی رق دانشگاه علم و صنعت))
*(( دانشکده مهندس
ی خودرو دانشگاه علم و صنعت ))
*(( دانش
کده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت)) />*(( دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت))
*(( دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت))
*(( دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ))
   
-*((معماری وشهرسازی))  
-*(( مهندسی شیمیایی )) 
-  
-*((مهندسی برق)) 
-  
-*((مهندسی خودرو )) 
-  
-*((مهندسی راه آهن )) 
-*(( مهندسی شیمی)) /> />*((مهندسی نایع)) /> />*(( مهندسی مران )) /> +!امکانات ورزشی

{picture=Dcc.gif}

ا
مکانات ورزشی دانشگاه علم وصنعت ایران از سه بخش ورزشی برای ورزشهای داخلی مثل بسکتبال ، والیبال وغیره و یک استادیوم فوتبال تشکیل می شود . همچنین تیمهای فعال دانشجویی دختر و پسر زیادی وود دارند . این تیمها عبارتند از : فوتبال ، بسکتبال، والیبال،(( تکواندو ))، جودو ، کاراته ، پینگ پنگ ، شطرنج ، بدمینتون ، کشتی ، کونگ فو ، وزنه برداری ، شمشیر بازی ، کوهنوردی ، تیر اندازی ، تنیس ، بدنسازی و دو برای دانشجویان پسر و رشته های بسکتبال ، والیبال ، تکواندو ((کاراته)) ، پینگ پنگ ، شطرنج ، بدمینتون ، کوهنوردی ، تیراندازی ، تنیس ، شنا ، آمادگی سمانی و دو برای دانشجویان دختر . همچنین یک تیم فوتبال آماده مسابقه نیز وجود دارد .
- {picture=1356.jpg} 
-!امکانات ورزشی 
-امکانات ورزشی دانشگاه علم وصنعت ایران از سه بخش ورزشی برای ورزشهای داخلی مثل بسکتبال ، والیبال وغیره و یک استادیوم فوتبال تشکیل می شود . همچنین تیمهای فعال دانشجویی دختر و پسر زیادی وجود دارند . این تیمها عبارتند از : فوتبال ، بسکتبال، والیبال، تکواندو ، جودو ، کاراته ، پینگ پنگ ، شطرنج ، بدمینتون ، کشتی ، کونگ فو ، وزنه برداری ، شمشیر بازی ، کوهنوردی ، تیر اندازی ، تنیس ، بدنسازی و دو برای دانشجویان پسر و رشته های بسکتبال ، والیبال ، تکواندو ، کاراته ، پینگ پنگ ، شطرنج ، بدمینتون ، کوهنوردی ، تیراندازی ، تنیس ، شنا ، آمادگی جسمانی و دو برای دانشجویان دختر . همچنین یک تیم فوتبال آماده مسابقه نیز وجود دارد . 
 !تشکل ها !تشکل ها
 *((جامعه اسلامی دانشجویان )) *((جامعه اسلامی دانشجویان ))
 *(( انجمن اسلامی دانشجویان )) *(( انجمن اسلامی دانشجویان ))
 *((بسیج دانشجوئی )) *((بسیج دانشجوئی ))
 *((جهاد دانشگاهی )) *((جهاد دانشگاهی ))
   
 !امکانات خوابگاهی !امکانات خوابگاهی
 در داخل و خارج از فضای دانشگاه ، خوابگاههایی برای دانشجویان مجرد ، دختر و پسر و برای دانشجویان متاهلی که با خانواده شان زندگی می کنند ، وجود دارد . یازده بلوک (ساختمان ) و 5 خوابگاه در مجاورت دانشگاه واقع شده اند که محیط خوبی را برای اقامت دانشجویان بین المللی فراهم می کند . مسکن خوابگاهی برای کلیه دانشجویان بین المللی که در رشته های تحصیلی علم و صنعت ایران ثبت نام کرده اند . در داخل و خارج از فضای دانشگاه ، خوابگاههایی برای دانشجویان مجرد ، دختر و پسر و برای دانشجویان متاهلی که با خانواده شان زندگی می کنند ، وجود دارد . یازده بلوک (ساختمان ) و 5 خوابگاه در مجاورت دانشگاه واقع شده اند که محیط خوبی را برای اقامت دانشجویان بین المللی فراهم می کند . مسکن خوابگاهی برای کلیه دانشجویان بین المللی که در رشته های تحصیلی علم و صنعت ایران ثبت نام کرده اند .
 مجموعه خوابگاه دانشگاه علم وصنعت:  مجموعه خوابگاه دانشگاه علم وصنعت:
-کوی بسیج ، پسران مجرد – شامل بلوک های 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8
کوی بسیج ، دختران مجرد – شامل بلوک های 1 و 2 و 9
کوی بسیج ، دانشجویان متاهل : شامل دو بلوک واقع در شمال شرقی پردیس دانشگاه
خوابگاه حکیمیه : این خوابگاه پسران مجرد
خوابگاه رشیدیه : این خوابگاه پسران مجرد
خوابگاه مجیدیه : این خوابگاه پسران مجرد و جانبازان متاهل
خوابگاه فرجام : این خوابگاه جهت استفاده دانشجویان ممتاز ( پسر ) است .
خوابگاه جشنواره : این خوابگاه جهت استفاده دانشجویان دکتری است .
+*کوی بسیج ، پسران مجرد – شامل بلوک های 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8
*کوی بسیج ، دختران مجرد – شامل بلوک های 1 و 2 و 9
*کوی بسیج ، دانشجویان متاهل : شامل دو بلوک واقع در شمال شرقی پردیس دانشگاه
*خوابگاه حکیمیه : این خوابگاه پسران مجرد
*خوابگاه رشیدیه : این خوابگاه پسران مجرد
*خوابگاه مجیدیه : این خوابگاه پسران مجرد و جانبازان متاهل
*خوابگاه فرجام : این خوابگاه جهت استفاده دانشجویان ممتاز ( پسر ) است .
*خوابگاه جشنواره : این خوابگاه جهت استفاده دانشجویان دکتری است .

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [06:11 ]   15   کیانی      جاری 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [06:10 ]   14   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [06:04 ]   13   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 بهمن 1384 [10:24 ]   12   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [07:57 ]   11   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [06:00 ]   10   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [05:56 ]   9   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [12:16 ]   8   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [11:33 ]   7   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [08:13 ]   6   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [08:12 ]   5   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [07:40 ]   4   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [06:13 ]   3   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [06:12 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [05:51 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..