منو
 کاربر Online
327 کاربر online
Lines: 1-91Lines: 1-120
-!اطلاعات عمومی دانشگاه علامه طباطبایی +V{maketoc}
-تاریخچه دانشگاه:  
-این دانشگاه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب  
-رهنی، با اام متم های انشاهی گ با اه علوم اداری و بازرگانی و +عامه طباطبائی (ره) از مفاخر دانشمنان شیه محسوب م گردد که بعلت تسلط ایشان و ائه تفسیر کتابهای المیزان بعنوان مفر قران شناخته شده اند ولی ایشان در فلسفه صاحب نظر و در مین فیلسوفان مشهور اسلامی فیلوفی اندیشمند و نظریه پراز بوده است . این نگاه ک به نام یشان می است در رشته های علوم انسانی تا حدود زیادی متمرکز گردیده و به جهت اهدافی که دنبال می کند می توان این دانشگاه را از نظر موفقیت هایی ه ر زمینه رشته های متنوع علوم انسانی بدست آورده صاحب نام نامید.
-هم چنین ادبیات و علوم انسانی، از سال 1363 تحت عنوان دانشگاه «علامه طباطبایی» فعالیت آموزشی و پژوهشی جدید خود را آغاز نمود. +
!اطلاعات عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
!!تاریخچه دانشگاه

{picture=Dhjh.gif}

این دانشگاه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب
فرهنگی، با ادغام مجتمع های دانشگاهی بزرگ و با سابقه علوم اداری و بازرگانی و
هم چنین ادبیات و علوم انسانی، از سال 1363 تحت عنوان دانشگاه «علامه طباطبایی» فعالیت آموزشی و پژوهشی جدید خود را آغاز نمود.
 تأمین و پرورش نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز کشور، تولید و توسعه علم، از جمله مهم ترین هدفهای شکل گیری بزرگترین و تنها دانشگاه علوم اجتماعی و انسانی کشور می باشد.  تأمین و پرورش نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز کشور، تولید و توسعه علم، از جمله مهم ترین هدفهای شکل گیری بزرگترین و تنها دانشگاه علوم اجتماعی و انسانی کشور می باشد.
-الف. مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی +
__
الف.__ مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی
 این مجتمع از ادغام واحدهای زیر تشکیل شده بود:  این مجتمع از ادغام واحدهای زیر تشکیل شده بود:
-1. مدرسه عالی بازرگانی تأسیس 1337
2. دانشکده حسابداری و علوم مالی نفت تأسیس 1336
3. مدرسه عالی بیمه تأسیس 1349
4. مدرسه عالی خدمات جهانگردی و اطلاعات تأسیس 1351
5. مدرسه عالی مهمانداری و خدمات پرواز تأسیس 1353
6. مؤسسه علوم بانکی تأسیس 1343
7. مرکز آموزش مدیریت دولتی تأسیس 1343
8. دانشکده بین المللی امور اداری و بازرگانی تأسیس 1351
9. مرکز مطالعات مدیریت ایران تأسیس 1351
10. مدرسه عالی ایران زمین تأسیس 1348
11. سازمان مدیریت صنعتی تأسیس 1349
12. دانشگاه علوم و فنون
ب. مجمتع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی
+__1.__ مدرسه عالی بازرگانی تأسیس 1337
__2. __دانشکده ((حسابداری)) و علوم مالی(( نفت ))تأسیس 1336
__3.__ مدرسه عالی بیمه تأسیس 1349
__4.__ مدرسه عالی خدمات جهانگردی و اطلاعات تأسیس 1351
__5. __مدرسه عالی مهمانداری و خدمات پرواز تأسیس 1353
__6.__ مؤسسه علوم بانکی تأسیس 1343
__7.__ مرکز آموزش مدیریت دولتی تأسیس 1343
__8.__ دانشکده بین المللی امور اداری و بازرگانی تأسیس 1351
__9.__ مرکز مطالعات مدیریت ایران تأسیس 1351
__10.__ مدرسه عالی ایران زمین تأسیس 1348
__11.__ سازمان مدیریت ((صنعت))ی تأسیس 1349
__12.__ دانشگاه علوم و فنون

__
ب.__ مجمتع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی
 این مجتمع از ادغام واحدهای زیر تشکیل شده بود:  این مجتمع از ادغام واحدهای زیر تشکیل شده بود:
-1. دانشگاه آزاد ایران تأسیس 1350
2. دانشگاه ابوریحان بیرونی تأسیس 1350
3. مدرسه عالی ترجمه تأسیس 1348
4. مدرسه عالی شمیران تأسیس 1352
5. دانشکده دماوند تأسیس 1348
6. پژوهشکده فرهنگ ایران تأسیس 1349
7. دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی تأسیس 1350
8. دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی تأسیس 1345
9. مدرسه عالی ادبیات و زبان های خارجی تأسیس 1343
10. آموزشگاه عالی آموزشیاری تأسیس 1352
11. آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی تأسیس 1337
12. مدرسه عالی پارس
13. مدرسه عالی ورزش
+__1.__ دانشگاه آزاد ایران تأسیس 1350
__2.__ دانشگاه ابوریحان بیرونی تأسیس 1350
__3.__ مدرسه عالی ترجمه تأسیس 1348
__4.__ مدرسه عالی شمیران تأسیس 1352
__5.__ دانشکده دماوند تأسیس 1348
__6. __پژوهشکده فرهنگ ایران تأسیس 1349
__7.__ دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی تأسیس 1350
__8.__ دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی تأسیس 1345
__9.__ مدرسه عالی ادبیات و زبان های خارجی تأسیس 1343
__10.__ آموزشگاه عالی آموزشیاری تأسیس 1352
__11. __آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی تأسیس 1337
__12.__ مدرسه عالی پارس
__13.__ مدرسه عالی ((ورزش))
-__وضعیت کنونی دانشگاه__ +!!وضعیت کنونی دانشگاه
 در حال حاضر دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان تنها دانشگاه تخصصی علوم انسانی و اجتماعی کشور با شش دانشکده و یک مؤسسه آموزش عالی فعال و 4 دانشکده در حال تأسیس و یک مرکز تخصصی آزاد. شش مرکز پژوهشی در 108 رشته و و گرایش تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه 412 نفر می باشد. که به لحاظ موقعیت ممتاز علمی و کارآمدی خود در مدیریت کلان کشور حضور فعال دارند و برخی از این اعضاء مسئولیت های مهم اجرایی کشور را به عهده دارند.  در حال حاضر دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان تنها دانشگاه تخصصی علوم انسانی و اجتماعی کشور با شش دانشکده و یک مؤسسه آموزش عالی فعال و 4 دانشکده در حال تأسیس و یک مرکز تخصصی آزاد. شش مرکز پژوهشی در 108 رشته و و گرایش تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه 412 نفر می باشد. که به لحاظ موقعیت ممتاز علمی و کارآمدی خود در مدیریت کلان کشور حضور فعال دارند و برخی از این اعضاء مسئولیت های مهم اجرایی کشور را به عهده دارند.
 این دانشگاه از بدو تأسیس تا حال حاضر حدود هشتاد و پنج هزار دانش آموخته به جامعه تقدیم کرده است. و تعداد دانشجویان این دانشگاه در سال تحصیلی (83-82).14558 نفر می باشد.  این دانشگاه از بدو تأسیس تا حال حاضر حدود هشتاد و پنج هزار دانش آموخته به جامعه تقدیم کرده است. و تعداد دانشجویان این دانشگاه در سال تحصیلی (83-82).14558 نفر می باشد.
-__همکاری های علمی و فرهنگی در سطح بین المللی__
دانشگاه علامه طباطبایی در زمینه ایجاد و تحکیم روابط علمی و فرهنگی با دانشگاه های خارجی، با دانشگاه مختلف از جمله: عدن(یمن)، آلی کانته(اسپانیا)، وست میسنتر (انگلستان)، تجارت (تاجکستان)، کوشیتا (بنگلادش)، آنکارا(ترکیه)، پداگوژی عرب اٌف (قرقیزستان)، مطالعات خارجی توکیو(ژاپن) تفاهم نامه های همکاری مشترک علمی و فرهنگی منعقد و یا در شرف انعقاد تفاهم نامه می باشد.
+!!همکاری های علمی و فرهنگی در سطح بین المللی
دانشگاه علامه طباطبایی در زمینه ایجاد و تحکیم روابط علمی و فرهنگی با دانشگاه های خارجی، با دانشگاه مختلف از جمله: عدن(یمن)، آلی کانته(((اسپانیا)))، وست میسنتر (((انگلستان))((تجارت)) (تاجکستان)، کوشیتا (((بنگلادش)))، آنکارا(((ترکیه)))، پداگوژی عرب اٌف (((قرقیزستان)))، مطالعات خارجی توکیو(ژاپن) تفاهم نامه های همکاری مشترک علمی و فرهنگی منعقد و یا در شرف انعقاد تفاهم نامه می باشد.
-__دانشجویان خارجی:__ +!!دانشجویان خارجی
 همچنین این دانشگاه دارای 65 دانشجوی خارجی از 18 کشور در مقاطع مختلف تحصیلی است.  همچنین این دانشگاه دارای 65 دانشجوی خارجی از 18 کشور در مقاطع مختلف تحصیلی است.
-__خانه فرهنگ دانشجویان: __
این مرکز جدا از محیط آموزشی، به منظور پرورش استعدادهای فرهنگی، هنری دانشجویان و گسترش انجمن های علمی، هنری و دانشجویی ایجاد گردید.
+!!خانه فرهنگ دانشجویان
این مرکز جدا از محیط آموزشی، به منظور پرورش استعدادهای فرهنگی، هنری دانشجویان و گسترش انجمن های علمی، ((هنر))ی و دانشجویی ایجاد گردید.
-__نشریات دانشجویی:__ +!!نشریات دانشجویی
 در این دانشگاه 80 نشریه دانشجویی در زمینه های مختلف توسط تشکلها، کانون ها و انجمن های علمی دانشجویی به چاپ می رسد. این واحد با هدف بنیه علمی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دانشجویان فعالیت می نماید.  در این دانشگاه 80 نشریه دانشجویی در زمینه های مختلف توسط تشکلها، کانون ها و انجمن های علمی دانشجویی به چاپ می رسد. این واحد با هدف بنیه علمی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دانشجویان فعالیت می نماید.
 !ویژگی های خاص !ویژگی های خاص
 +
 +
 +
 + {picture=Onnj.gif}
 +
 +
 +
 دانشگاه علامه از محدود دانشگاه های مهم کشور که به صورت تخصصی در زمینه علوم انسانی فعالیت دارد.  دانشگاه علامه از محدود دانشگاه های مهم کشور که به صورت تخصصی در زمینه علوم انسانی فعالیت دارد.
-بطور کلی تمرکز بر روی منابع انسانی و علوم انسانی در این دانشگاه باعث شده که این دانشگاه برای علاقمندان به این رشته ها به عنوان یک مرجع و منبع مطالعاتی مورد توجه قرار گیرد . +بطور کلی تمرکز بر روی ((منابع انسانی ))و علوم انسانی در این دانشگاه باعث شده که این دانشگاه برای علاقمندان به این رشته ها به عنوان یک مرجع و منبع مطالعاتی مورد توجه قرار گیرد .
 اعضاء هیئت علمی دانشگاه از اساتید با سابقه و خوش نام در حوزه علوم انسانی هستند که موجب غنای هر چه بیشتر دانشگاه شده اند . با توجه به این مطالب کسانی که علاقمند به حضور در محیط هائی هستند که بها و ارزش فراوان برای پژوهشهای انسانی قائل هستند ، می توانند با تلاش و پشتکار در این دانشگاه به مراتب علمی بالا دست یابند.  اعضاء هیئت علمی دانشگاه از اساتید با سابقه و خوش نام در حوزه علوم انسانی هستند که موجب غنای هر چه بیشتر دانشگاه شده اند . با توجه به این مطالب کسانی که علاقمند به حضور در محیط هائی هستند که بها و ارزش فراوان برای پژوهشهای انسانی قائل هستند ، می توانند با تلاش و پشتکار در این دانشگاه به مراتب علمی بالا دست یابند.
-!معرفی دانشکده ها 
-*((دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی علامه طباطبایی )) 
-*((دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی )) 
-*((دانشکده حسابداری و مدیریت علامه طباطبایی )) 
-*((دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبایی )) 
-*((دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی علامه طباطبایی )) 
-*((دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی )) 
-!امکانات ورزشی 
 +!معرفی دانشکده ها
 +*((دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی ))
 +*((دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ))
 +*((دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی ))
 +*((دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی ))
 +*((دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی ))
 +*((دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی ))
 +!امکانات ورزشی
 +
 +
 +
 + {picture=Kggumm.gif}
 +
 +
 +
 امکانات ورزشی دانشگاه علامه عبارت است از:  امکانات ورزشی دانشگاه علامه عبارت است از:
-الف) زمین فوتبال +الف) زمین(( فوتبال))
 ب) استخر سرپوشیده ب) استخر سرپوشیده
-ج) سالن های چند منظوره (والیبال، بسکتبال، بدمینتون)
د) سالن شطرنج
+ج) سالن های چند منظوره (والیبال، ((بسکتبال))، بدمینتون)
د) سالن ((شطرنج))
- {picture=2cf146c8-9fd9-43cc-b34d-3268581d2ee0.jpg} 
-!تشکل ها 
 +!تشکل ها
 *((انجمن اسلامی دانشجویان))  *((انجمن اسلامی دانشجویان))
 *(( جامعه اسلامی دانشجویان )) *(( جامعه اسلامی دانشجویان ))
 *((بسیج دانشجوئی )) *((بسیج دانشجوئی ))
 *((جهاد دانشگاهی ))  *((جهاد دانشگاهی ))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [06:17 ]   17   کیانی      جاری 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [10:46 ]   16   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 بهمن 1384 [10:22 ]   15   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [07:54 ]   14   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [06:23 ]   13   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [06:21 ]   12   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [05:53 ]   11   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [12:13 ]   10   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [06:52 ]   9   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [06:51 ]   8   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [06:24 ]   7   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [06:11 ]   6   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [08:02 ]   5   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [07:56 ]   4   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [09:37 ]   3   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [09:35 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [08:06 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..