منو
 صفحه های تصادفی
پل خواجو
راهنمایی های معاویه به یزید
انواع باکتری خاک
نظم در ساختار کدون
تخمیر
فهرست ورزشها
رشته فتوگرامتری
قیام سالار در خراسان
رشد عقلی نوجوانان
خوارج
 کاربر Online
289 کاربر online
تاریخچه ی: دانشگاه تبریز

تفاوت با نگارش: 18

Lines: 1-74Lines: 1-74
 V{maketoc} V{maketoc}
 ! اطلاعات عمومی دانشگاه صنعتی تبریز  ! اطلاعات عمومی دانشگاه صنعتی تبریز
 
 
  
 
 
  {picture=Fvb.GIF}  {picture=Fvb.GIF}
  
 
 
 
 
 آذربایجان که به بخشی از سرزمین کهنسال ایران گفته می شود ، از 23 قرن پیش تاکنون از جمله مشهورترین نام های ((جغرافیا))ی ایران بوده است.  آذربایجان که به بخشی از سرزمین کهنسال ایران گفته می شود ، از 23 قرن پیش تاکنون از جمله مشهورترین نام های ((جغرافیا))ی ایران بوده است.
 مورخین و جغرافیدانان یونان ، عرب و ایران ، مطالبی در نوشته های خود آورده اند .  مورخین و جغرافیدانان یونان ، عرب و ایران ، مطالبی در نوشته های خود آورده اند .
-استرابو _ جغرافیدان مشهور یونان ( 63 سال پیش از میلاد ) _ می نویسید : ( در زمان تسلط اسکندر مقدونی بر ایران در سال 331 پیش از میلاد ، سرداری به نام آتورپات که شهربان ماد کوچک بود ، در این سرزمین قیام کرد و قسمتی از ماد کوچک را که همان آذربایجان است ، از دست ((یونان))یان نجات داد که این منطقه به نام این سردار معروف ، (آتورپاتکان) نامیده شد . سپس به اسامی مختلف آذربایگان ، آذرآبادگان ((آذربایجان)) معروف شده است) موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران ، بین 36 درجه و 47 دقیقه تا 39 درجه و 40 دقیقه شمالی و 45 درجه و 30 دقیقه تا 48 درجه و 50 دقیقه طول شرقی ، از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. +استرابو _ جغرافیدان مشهور یونان ( 63 سال پیش از میلاد ) _ می نویسید : ( در زمان تسلط اسکندر مقدونی بر ایران در سال 331 پیش از میلاد ، سرداری به نام آتورپات که شهربان ماد کوچک بود ، در این سرزمین قیام کرد و قسمتی از ماد کوچک را که همان آذربایجان است ، از دست یونانیان نجات داد که این منطقه به نام این سردار معروف ، (آتورپاتکان) نامیده شد . سپس به اسامی مختلف آذربایگان ، آذرآبادگان ((آذربایجان)) معروف شده است) موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران ، بین 36 درجه و 47 دقیقه تا 39 درجه و 40 دقیقه شمالی و 45 درجه و 30 دقیقه تا 48 درجه و 50 دقیقه طول شرقی ، از نصف النهار گرینویچ واقع شده است.
 __آب و هوا __ __آب و هوا __
 کوهستان های متعدد با عرض جغرافیایی بالا ، وجود دریای خزر ، دریای مدیترانه ، دریای سیاه ، دریاچه ((ارومیه)) و توده های هوای سرد سیبری ، در آب و هوای استان نقش مهمی دارند. گرچه استان از نواحی سردسیر کشور به شمار می رود ، اما آب و هوای آن را می توان به سه قسمت تقسیم نمود : کوهستان های متعدد با عرض جغرافیایی بالا ، وجود دریای خزر ، دریای مدیترانه ، دریای سیاه ، دریاچه ((ارومیه)) و توده های هوای سرد سیبری ، در آب و هوای استان نقش مهمی دارند. گرچه استان از نواحی سردسیر کشور به شمار می رود ، اما آب و هوای آن را می توان به سه قسمت تقسیم نمود :
 __1- نواحی سرد :__ شامل ارتفاعات بلند مانند کوه های سهند و سبلان __1- نواحی سرد :__ شامل ارتفاعات بلند مانند کوه های سهند و سبلان
 __2- نواحی معتدل :__ شامل دامنه کوه هایی مانند جلگه تبریز ، اردبیل ، سراب و اهر . __2- نواحی معتدل :__ شامل دامنه کوه هایی مانند جلگه تبریز ، اردبیل ، سراب و اهر .
 __3- نواحی نسبتا گرم :__ شامل زمین های پست و کم ارتفاع مانند جلگه مغان ، میانه و دره ارس . __3- نواحی نسبتا گرم :__ شامل زمین های پست و کم ارتفاع مانند جلگه مغان ، میانه و دره ارس .
 __مرکز استان__ __مرکز استان__
 مرکز استان آذربایجان شرقی ، تبریز است ، که در 38 درجه عرض شمالی و 64 درجه طول شرقی با ارتفاع متوسط 4/1351 متر از سطح دریا و 619 کیلومتری غرب تهران و 150 کیلومتری جنوب جلفا ، مرز ایران و جمهوری آذربایجان قرار گرفته است. مرکز استان آذربایجان شرقی ، تبریز است ، که در 38 درجه عرض شمالی و 64 درجه طول شرقی با ارتفاع متوسط 4/1351 متر از سطح دریا و 619 کیلومتری غرب تهران و 150 کیلومتری جنوب جلفا ، مرز ایران و جمهوری آذربایجان قرار گرفته است.
 __موقعیت جغرافیایی طبیعی شهرستان تبریز__ __موقعیت جغرافیایی طبیعی شهرستان تبریز__
 منطقه تبریز با وسعتی حدود 11800 کیلومتر ، در قلمرو میانی خطه آذربایجان و در قسمت شرقی شمالی دریاچه ارومیه قرار دارد. منطقه تبریز با وسعتی حدود 11800 کیلومتر ، در قلمرو میانی خطه آذربایجان و در قسمت شرقی شمالی دریاچه ارومیه قرار دارد.
 ! ویژگیهای خاص دانشگاه صنعتی تبریز  ! ویژگیهای خاص دانشگاه صنعتی تبریز
 دانشگاه تبریز، ((دانشگاه))ی با سابقه علمی درخشان و دارای پتانسیل های بالای علمی که در شمال غرب کشور پایگاه علم مداران و محققان بشمار می رود آزمایشگاه های بسیار مجهز و کاربردی، برقراری ارتباط مناسب با بازار کار و صنعت و پیوند این دانشگاه با مراکز ((صنعت))ی استان آذربایجان غربی موجب دلگرمی و امیدواری است. دانشگاه تبریز، ((دانشگاه))ی با سابقه علمی درخشان و دارای پتانسیل های بالای علمی که در شمال غرب کشور پایگاه علم مداران و محققان بشمار می رود آزمایشگاه های بسیار مجهز و کاربردی، برقراری ارتباط مناسب با بازار کار و صنعت و پیوند این دانشگاه با مراکز ((صنعت))ی استان آذربایجان غربی موجب دلگرمی و امیدواری است.
 این دانشگاه در مجموعه واحدی واقع در شهر تبریز واقع شده است.  این دانشگاه در مجموعه واحدی واقع در شهر تبریز واقع شده است.
 ! معرفی دانشکده ها ! معرفی دانشکده ها
 *((دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز)) *((دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز))
 *((دانشکده شیمی دانشگاه تبریز)) *((دانشکده شیمی دانشگاه تبریز))
 *((دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز)) *((دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز))
 *((دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز)) *((دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز))
 *((دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز)) *((دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز))
 *((دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز))  *((دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز))
 *((دانشکده فنی دانشگاه تبریز))  *((دانشکده فنی دانشگاه تبریز))
 *((دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز))  *((دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز))
 *((دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز))  *((دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز))
 *((دانشکده کشاورزی مراغه دانشگاه تبریز))  *((دانشکده کشاورزی مراغه دانشگاه تبریز))
 ! امکانات ورزشی ! امکانات ورزشی
 
 
  
 
 
  {picture=Bxx.gif}  {picture=Bxx.gif}
  
 
 
 
 
 امکانات ((ورزش))ی دانشگاه علامه عبارت است از:  امکانات ((ورزش))ی دانشگاه علامه عبارت است از:
 __الف)__ زمین فوتبال __الف)__ زمین فوتبال
 __ب)__ استخر سرپوشیده __ب)__ استخر سرپوشیده
 __ج) __سالن های چند منظوره (والیبال، ((بسکتبال))، بدمینتون)  __ج) __سالن های چند منظوره (والیبال، ((بسکتبال))، بدمینتون)
 __د) __سالن ((شطرنج)) __د) __سالن ((شطرنج))
 ! تشکل ها ! تشکل ها
 *((انجمن اسلامی دانشجویان)) *((انجمن اسلامی دانشجویان))
 *((جامعه اسلامی دانشجویان))  *((جامعه اسلامی دانشجویان))
 *((بسیج دانشجوئی )) *((بسیج دانشجوئی ))
 *(( جهاد دانشگاهی )) *(( جهاد دانشگاهی ))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 14 اسفند 1384 [12:20 ]   19   کیانی      جاری 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [12:11 ]   18   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [10:09 ]   17   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [10:08 ]   16   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [07:22 ]   15   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 دی 1384 [07:52 ]   14   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 دی 1384 [07:48 ]   13   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [10:02 ]   12   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [09:52 ]   11   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [09:47 ]   10   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [09:43 ]   9   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [09:40 ]   8   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [07:19 ]   7   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [07:17 ]   6   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [07:10 ]   5   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [07:05 ]   4   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [07:04 ]   3   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [06:59 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [06:01 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..