منو
 صفحه های تصادفی
رشته اقتصاد حمل و نقل
آلرژی
تشکیل زمین از دیدگاه ژئوشیمی
هوک
کاربر:سامانتا
رایانه در نجوم
آزمایش تشدید
حدیث لوح جابر
نظریه برونشتد لوری
شدت درخشانی و تابندگی
 کاربر Online
304 کاربر online
تاریخچه ی: دانشگاه تبریز

تفاوت با نگارش: 15

Lines: 1-66Lines: 1-74
 V{maketoc} V{maketoc}
-! اطلاعات عمومی
آذربایجان که به بخشی از سرزمین کهنسال ایران گفته می شود ، از 23 قرن پیش تاکنون از جمله مشهورترین نام های ((جغرافیا))ی ایران بوده است.
+! اطلاعات عمومی دانشگاه صنعتی تبریز
/>

{picture=Fvb.GIF}
آذربایجان که به بخشی از سرزمین کهنسال ایران گفته می شود ، از 23 قرن پیش تاکنون از جمله مشهورترین نام های ((جغرافیا))ی ایران بوده است.
 مورخین و جغرافیدانان یونان ، عرب و ایران ، مطالبی در نوشته های خود آورده اند .  مورخین و جغرافیدانان یونان ، عرب و ایران ، مطالبی در نوشته های خود آورده اند .
-استرابو _ جغرافیدان مشهور یونان ( 63 سال پیش از میلاد ) _ می نویسید : ( در زمان تسلط اسکندر مقدونی بر ایران در سال 331 پیش از میلاد ، سرداری به نام آتورپات که شهربان ماد کوچک بود ، در این سرزمین قیام کرد و قسمتی از ماد کوچک را که همان آذربایجان است ، از دست ((یونان))یان نجات داد که این منطقه به نام این سردار معروف ، (آتورپاتکان) نامیده شد . سپس به اسامی مختلف آذربایگان ، آذرآبادگان و ((آذربایجان)) معروف شده است) موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران ، بین 36 درجه و 47 دقیقه تا 39 درجه و 40 دقیقه شمالی و 45 درجه و 30 دقیقه تا 48 درجه و 50 دقیقه طول شرقی ، از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. +استرابو _ جغرافیدان مشهور یونان ( 63 سال پیش از میلاد ) _ می نویسید : ( در زمان تسلط اسکندر مقدونی بر ایران در سال 331 پیش از میلاد ، سرداری به نام آتورپات که شهربان ماد کوچک بود ، در این سرزمین قیام کرد و قسمتی از ماد کوچک را که همان آذربایجان است ، از دست یونانیان نجات داد که این منطقه به نام این سردار معروف ، (آتورپاتکان) نامیده شد . سپس به اسامی مختلف آذربایگان ، آذرآبادگان ((آذربایجان)) معروف شده است) موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران ، بین 36 درجه و 47 دقیقه تا 39 درجه و 40 دقیقه شمالی و 45 درجه و 30 دقیقه تا 48 درجه و 50 دقیقه طول شرقی ، از نصف النهار گرینویچ واقع شده است.
 __آب و هوا __ __آب و هوا __
 کوهستان های متعدد با عرض جغرافیایی بالا ، وجود دریای خزر ، دریای مدیترانه ، دریای سیاه ، دریاچه ((ارومیه)) و توده های هوای سرد سیبری ، در آب و هوای استان نقش مهمی دارند. گرچه استان از نواحی سردسیر کشور به شمار می رود ، اما آب و هوای آن را می توان به سه قسمت تقسیم نمود : کوهستان های متعدد با عرض جغرافیایی بالا ، وجود دریای خزر ، دریای مدیترانه ، دریای سیاه ، دریاچه ((ارومیه)) و توده های هوای سرد سیبری ، در آب و هوای استان نقش مهمی دارند. گرچه استان از نواحی سردسیر کشور به شمار می رود ، اما آب و هوای آن را می توان به سه قسمت تقسیم نمود :
 __1- نواحی سرد :__ شامل ارتفاعات بلند مانند کوه های سهند و سبلان __1- نواحی سرد :__ شامل ارتفاعات بلند مانند کوه های سهند و سبلان
 __2- نواحی معتدل :__ شامل دامنه کوه هایی مانند جلگه تبریز ، اردبیل ، سراب و اهر . __2- نواحی معتدل :__ شامل دامنه کوه هایی مانند جلگه تبریز ، اردبیل ، سراب و اهر .
 __3- نواحی نسبتا گرم :__ شامل زمین های پست و کم ارتفاع مانند جلگه مغان ، میانه و دره ارس . __3- نواحی نسبتا گرم :__ شامل زمین های پست و کم ارتفاع مانند جلگه مغان ، میانه و دره ارس .
 __مرکز استان__ __مرکز استان__
 مرکز استان آذربایجان شرقی ، تبریز است ، که در 38 درجه عرض شمالی و 64 درجه طول شرقی با ارتفاع متوسط 4/1351 متر از سطح دریا و 619 کیلومتری غرب تهران و 150 کیلومتری جنوب جلفا ، مرز ایران و جمهوری آذربایجان قرار گرفته است. مرکز استان آذربایجان شرقی ، تبریز است ، که در 38 درجه عرض شمالی و 64 درجه طول شرقی با ارتفاع متوسط 4/1351 متر از سطح دریا و 619 کیلومتری غرب تهران و 150 کیلومتری جنوب جلفا ، مرز ایران و جمهوری آذربایجان قرار گرفته است.
 __موقعیت جغرافیایی طبیعی شهرستان تبریز__ __موقعیت جغرافیایی طبیعی شهرستان تبریز__
 منطقه تبریز با وسعتی حدود 11800 کیلومتر ، در قلمرو میانی خطه آذربایجان و در قسمت شرقی شمالی دریاچه ارومیه قرار دارد. منطقه تبریز با وسعتی حدود 11800 کیلومتر ، در قلمرو میانی خطه آذربایجان و در قسمت شرقی شمالی دریاچه ارومیه قرار دارد.
-! ویژگیهای خاص +! ویژگیهای خاص دانشگاه صنعتی تبریز
 دانشگاه تبریز، ((دانشگاه))ی با سابقه علمی درخشان و دارای پتانسیل های بالای علمی که در شمال غرب کشور پایگاه علم مداران و محققان بشمار می رود آزمایشگاه های بسیار مجهز و کاربردی، برقراری ارتباط مناسب با بازار کار و صنعت و پیوند این دانشگاه با مراکز ((صنعت))ی استان آذربایجان غربی موجب دلگرمی و امیدواری است. دانشگاه تبریز، ((دانشگاه))ی با سابقه علمی درخشان و دارای پتانسیل های بالای علمی که در شمال غرب کشور پایگاه علم مداران و محققان بشمار می رود آزمایشگاه های بسیار مجهز و کاربردی، برقراری ارتباط مناسب با بازار کار و صنعت و پیوند این دانشگاه با مراکز ((صنعت))ی استان آذربایجان غربی موجب دلگرمی و امیدواری است.
 این دانشگاه در مجموعه واحدی واقع در شهر تبریز واقع شده است.  این دانشگاه در مجموعه واحدی واقع در شهر تبریز واقع شده است.
 ! معرفی دانشکده ها ! معرفی دانشکده ها
 *((دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز)) *((دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز))
 *((دانشکده شیمی دانشگاه تبریز)) *((دانشکده شیمی دانشگاه تبریز))
 *((دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز)) *((دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز))
 *((دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز)) *((دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز))
 *((دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز)) *((دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز))
 *((دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز))  *((دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز))
 *((دانشکده فنی دانشگاه تبریز))  *((دانشکده فنی دانشگاه تبریز))
 *((دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز))  *((دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز))
 *((دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز))  *((دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز))
 *((دانشکده کشاورزی مراغه دانشگاه تبریز))  *((دانشکده کشاورزی مراغه دانشگاه تبریز))
 ! امکانات ورزشی ! امکانات ورزشی
 
 
  
 
 
  {picture=Bxx.gif}  {picture=Bxx.gif}
  
 
 
 
 
 امکانات ((ورزش))ی دانشگاه علامه عبارت است از:  امکانات ((ورزش))ی دانشگاه علامه عبارت است از:
 __الف)__ زمین فوتبال __الف)__ زمین فوتبال
 __ب)__ استخر سرپوشیده __ب)__ استخر سرپوشیده
 __ج) __سالن های چند منظوره (والیبال، ((بسکتبال))، بدمینتون)  __ج) __سالن های چند منظوره (والیبال، ((بسکتبال))، بدمینتون)
 __د) __سالن ((شطرنج)) __د) __سالن ((شطرنج))
 ! تشکل ها ! تشکل ها
 *((انجمن اسلامی دانشجویان)) *((انجمن اسلامی دانشجویان))
 *((جامعه اسلامی دانشجویان))  *((جامعه اسلامی دانشجویان))
 *((بسیج دانشجوئی )) *((بسیج دانشجوئی ))
 *(( جهاد دانشگاهی )) *(( جهاد دانشگاهی ))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 14 اسفند 1384 [12:20 ]   19   کیانی      جاری 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [12:11 ]   18   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [10:09 ]   17   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [10:08 ]   16   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [07:22 ]   15   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 دی 1384 [07:52 ]   14   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 دی 1384 [07:48 ]   13   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [10:02 ]   12   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [09:52 ]   11   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [09:47 ]   10   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [09:43 ]   9   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [09:40 ]   8   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [07:19 ]   7   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [07:17 ]   6   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [07:10 ]   5   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [07:05 ]   4   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [07:04 ]   3   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [06:59 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [06:01 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..