منو
 کاربر Online
661 کاربر online
تاریخچه ی: دانشگاه امیرکبیر

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-141Lines: 1-102
 +V{maketoc}
 +بدون تردید دا نشگاه صنعتی امیر کبیر یکی از دانشگاه های معتبر و قدرتمند در مجموعه دانشگاهی کشور است به صورتی که در بعضی از عناوین از آن بعنوان مادر دانشگاه های صنعتی یاد می شود. این دانشگاه در ابتکارات ، ارائه مقالات ، شناسائی دانشجویان نخبه و اانجام تحقیقات کاربردی از مراکز علمی کم نظیر محسوب می گردد که توانسته است سهم تولیدات علمی خود را هر ساله به نحو مطلوبی ارتقاء بخشد.
 !اطلاعات عمومی دانشگاه امیر کبیر !اطلاعات عمومی دانشگاه امیر کبیر
 
 
 
 
  
- {picture=hhh.jpg} + {picture=Axx.GIF}
  
 
 
 
 
 دانشگاه صنعتی امیر کبیر در چشم اندازی کوتاه نام دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران) حدود چهل و شش سال پیش به عنوان اولین دانشگاه صنعتی کشور شناخته شد . این دانشگاه که به تعبیر مقام معظم رهبری مادر دانشگاههای صنعتی کشور نام گرفته توانسته است با گسترش فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی گسترده خود ، جایگاهی برتر را در میان مراکز علمی تحقیقاتی به خود اختصاص دهد که از جمله افتخارات این دانشگاه می توان موارد زیر را نام برد:  دانشگاه صنعتی امیر کبیر در چشم اندازی کوتاه نام دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران) حدود چهل و شش سال پیش به عنوان اولین دانشگاه صنعتی کشور شناخته شد . این دانشگاه که به تعبیر مقام معظم رهبری مادر دانشگاههای صنعتی کشور نام گرفته توانسته است با گسترش فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی گسترده خود ، جایگاهی برتر را در میان مراکز علمی تحقیقاتی به خود اختصاص دهد که از جمله افتخارات این دانشگاه می توان موارد زیر را نام برد:
-- کسب عنوان قطب علمی در رشته های مهندسی مکانیک ، مهندسی برق ، مهندسی شیمی ، مهندسی نساجی ، مهندسی پزشکی و کاندیدای قطب علمی رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
- کسب رتبه ممتاز در جشنواره خوارزمی و دریافت بیش از بیست جایزه
- کسب رتبه اول تحقیقات در میان دانشگاههای فنی مهندسی کشور در چندین دوره ارزشیابی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
- کسب رتبه اول ارتباط صنعت با دانشگاه
- داشتن بالاترین نسبت استاد به دانشجو در بین دانشگاههای کشور
- کسب عنوان برتر المپیاد دانشجویی در سالهای مختلف
- تحصیل همزمان در دو رشته دانشگاهی توسط دانشجویان ممتاز و اعطای تسهیلات به آنها
- امضای تفاهم نامه با دانشگاههای معتبر جهان
+*کسب عنوان قطب علمی در رشته های مهندسی(( مکانیک ))، مهندسی ((برق)) ، مهندسی شیمی ، مهندسی(( نساجی ))، مهندسی پزشکی و کاندیدای قطب علمی رشته مهندسی ((کامپیوتر ))و فناوری اطلاعات
*کسب رتبه ممتاز در جشنواره خوارزمی و دریافت بیش از بیست جایزه
* کسب رتبه اول تحقیقات در میان دانشگاههای فنی مهندسی کشور در چندین دوره ارزشیابی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
* کسب رتبه اول ارتباط ((صنعت)) با دانشگاه
* داشتن بالاترین نسبت استاد به دانشجو در بین دانشگاههای کشور
* کسب عنوان برتر المپیاد دانشجویی در سالهای مختلف
* تحصیل همزمان در دو رشته دانشگاهی توسط دانشجویان ممتاز و اعطای تسهیلات به آنها
*امضای تفاهم نامه با دانشگاههای معتبر جهان
 در حال حاضر این دانشگاه با بیش از 440 عضو هیات علمی 6900 دانشجو و 132 گرایش در مقاطع مختلف علمی و دو واحد اقماری بندرعباس و ماهشهر به ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی و رفاهی می پردازد . آنچه در زیر می آید خلاصه ای از فعالیتها و چگونگی سرویس دهی در دانشکده ها و واحدهای مختلف دانشگاه می باشد .  در حال حاضر این دانشگاه با بیش از 440 عضو هیات علمی 6900 دانشجو و 132 گرایش در مقاطع مختلف علمی و دو واحد اقماری بندرعباس و ماهشهر به ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی و رفاهی می پردازد . آنچه در زیر می آید خلاصه ای از فعالیتها و چگونگی سرویس دهی در دانشکده ها و واحدهای مختلف دانشگاه می باشد .
 !!خدمات رفاهی  !!خدمات رفاهی
 دانشگاه صنعتی امیر کبیر با بهره گیری از بیش از 20 خوابگاه ، مرکز مشاوره دانشجویی ، سلف سرویس ، مرکز بهداشت و درمان و واحدهای خدماتی از قبیل آرایشگاه ، خشکشویی ، ساعت سازی ، خیاطی ، کفاشی ، بوفه ها و فروشگاههای دانشجویی و .... خدمات متعددی را در زمینه های رفاهی به دانشجویان ارائه می دهد . این دانشگاه با بهره گیری از 10 کانون فرهنگی هنری و تعداد بسیاری از انجمنهای علمی ، شوراهای صنفی ، نشریات و تشکلهای دانشجویی سعی در بارور نمودن استعدادهای دانشجویان در زمینه فرهنگی ، هنری و علمی دارد .  دانشگاه صنعتی امیر کبیر با بهره گیری از بیش از 20 خوابگاه ، مرکز مشاوره دانشجویی ، سلف سرویس ، مرکز بهداشت و درمان و واحدهای خدماتی از قبیل آرایشگاه ، خشکشویی ، ساعت سازی ، خیاطی ، کفاشی ، بوفه ها و فروشگاههای دانشجویی و .... خدمات متعددی را در زمینه های رفاهی به دانشجویان ارائه می دهد . این دانشگاه با بهره گیری از 10 کانون فرهنگی هنری و تعداد بسیاری از انجمنهای علمی ، شوراهای صنفی ، نشریات و تشکلهای دانشجویی سعی در بارور نمودن استعدادهای دانشجویان در زمینه فرهنگی ، هنری و علمی دارد .
-امتیازات ویژه دانشجویان ممتاز +
__
امتیازات ویژه دانشجویان ممتاز __
 به منظور جذب بهتر نخبگان و دانشجویان برتر دبیرستانی امتیازاتی برای رتبه های زیر 300 که این دانشگاه را به عنوان انتخاب اول خود برگزینند ، در نظر گرفته شده است :  به منظور جذب بهتر نخبگان و دانشجویان برتر دبیرستانی امتیازاتی برای رتبه های زیر 300 که این دانشگاه را به عنوان انتخاب اول خود برگزینند ، در نظر گرفته شده است :
-- امکان تحصیل همزمان در دو رشته
- پرداخت کمک هزینه تحصیلی
- اعطای کامپیوتر به رتبه های زیر 100
- استفاده از اینترنت رایگان
- تشکیل کلاسهای فوق برنامه زبان ، کامپیوتر و ...
استفاده از خوابگاههای با جمعیت کمتر
+* امکان تحصیل همزمان در دو رشته
* پرداخت کمک هزینه تحصیلی
*اعطای کامپیوتر به رتبه های زیر 100
*استفاده از اینترنت رایگان
* تشکیل کلاسهای فوق برنامه زبان ،(( کامپیوتر ))و ...
* استفاده از خوابگاههای با جمعیت کمتر


!ویژگیهای خاص دانشگاه امیر کبیر
 
 
 
 
  
- {picture=llll.jpg} + {picture=Ghh.GIF}
  
 
 
 
 
-
!ویژگیهای خاص دانشگاه امیر کبیر
به اعتقاد برخی از دانشگاهیان این دانشگاه مادر دانشگاه های صنعتی کشور است این مسئله صرفا جنبه شعاری و تبلیغاتی نداردبرخی از رشته های عرضه شده در دانشگاه مانند رشته هوا فضا ، همینطور فعالیت های مراکز تحقیقاتی دانشگاه و ارتباط مناسب با بخش های صنعتی و تولیدی کشور بسیار چشمگیر است . جهاد دانشگاهی دانشگاه امیر کبیر مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه واحد دانشگاهی تفرش از بخش های فعال این دانشگاه هستند. اعضاء هیئت علمی و دانشجویان این دانشگاه در ارئه مقالات در مجلات معتبر ، برتری در مسابقات جهانی ربات ها ، المپیادهای دانشجوئی همیشه در سطح خوبی ظاهر شده اند .
+به اعتقاد برخی از دانشگاهیان این دانشگاه مادر دانشگاه های صنعتی کشور است این مسئله صرفا جنبه شعاری و تبلیغاتی نداردبرخی از رشته های عرضه شده در دانشگاه مانند رشته ((هوا فضا ))، همینطور فعالیت های مراکز تحقیقاتی دانشگاه و ارتباط مناسب با بخش های صنعتی و تولیدی کشور بسیار چشمگیر است . جهاد دانشگاهی دانشگاه امیر کبیر مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه واحد دانشگاهی تفرش از بخش های فعال این دانشگاه هستند. اعضاء هیئت علمی و دانشجویان این دانشگاه در ارئه مقالات در مجلات معتبر ، برتری در مسابقات جهانی ((ربات)) ها ، المپیادهای دانشجوئی همیشه در سطح خوبی ظاهر شده اند .
 ایجاد رشته های جدید متناسب با نیازهای جامعه و توسعه کیفی آموزش های پایه این دانشگاه را بین دانشگاه های صنعتی متمایز نموده است .  ایجاد رشته های جدید متناسب با نیازهای جامعه و توسعه کیفی آموزش های پایه این دانشگاه را بین دانشگاه های صنعتی متمایز نموده است .
 در این دانشگاه فعالیتهای دانشجوئی در حوزه های اجتماعی نیز حجم وسیعی از ارتباطات دانشگاهی را به خود اختصاص داده است .  در این دانشگاه فعالیتهای دانشجوئی در حوزه های اجتماعی نیز حجم وسیعی از ارتباطات دانشگاهی را به خود اختصاص داده است .
-!معرفی دانشکده ها 
 +!معرفی دانشکده ها
 *((دانشکده ریاضی و کامپیوتردانشگاه امیر کبیر))  *((دانشکده ریاضی و کامپیوتردانشگاه امیر کبیر))
 *(( دانشکده فیزیک و علوم هسته ای دانشگاه امیر کبیر))  *(( دانشکده فیزیک و علوم هسته ای دانشگاه امیر کبیر))
 *((دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیر کبیر)) *((دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیر کبیر))
 *(( دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیر کبیر)) *(( دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیر کبیر))
 *((دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه امیر کبیر)) *((دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه امیر کبیر))
 *((دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه امیر کبیر))  *((دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه امیر کبیر))
 *((دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه امیر کبیر))  *((دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه امیر کبیر))
 *((دانشکده مهندسی عمران دانشگاه امیر کبیر))  *((دانشکده مهندسی عمران دانشگاه امیر کبیر))
 *((دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت دانشگاه امیر کبیر )) *((دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت دانشگاه امیر کبیر ))
 *((دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امیر کبیر)) *((دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امیر کبیر))
-*((دانشکدهمهندسی نساجی دانشگاه امیر کبیر)) +*((دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه امیر کبیر))
 *((دانشکده مهندسی هوا و فضا دانشگاه امیر کبیر)) *((دانشکده مهندسی هوا و فضا دانشگاه امیر کبیر))
 *((دانشکده مهندسی کامپیوتردانشگاه امیر کبیر )) *((دانشکده مهندسی کامپیوتردانشگاه امیر کبیر ))
   
 !امکانات ورزشی !امکانات ورزشی
 دانشگاه امیرکبیر از امکانات ورزشی مناسبی برخوردار است که مهمترین آن زمین چمن فوتبال آن است که با هزینه بالایی مجهز به چمن مصنوعی شده است.  دانشگاه امیرکبیر از امکانات ورزشی مناسبی برخوردار است که مهمترین آن زمین چمن فوتبال آن است که با هزینه بالایی مجهز به چمن مصنوعی شده است.
-همچنین سالن های ورزشی والیبال، بسکتبال، بدمینتون، هندبال، بدنسازی، کشتی برای دانشجویان دختر و پسر مورد بهره برداری می باشد. +همچنین سالن های ورزشی والیبال، ((بسکتبال))، بدمینتون، هندبال، بدنسازی، ((کشتی)) برای دانشجویان دختر و پسر مورد بهره برداری می باشد.
-!تشکل ها 
 +!تشکل ها
 *((جامعه اسلامی دانشجویان))  *((جامعه اسلامی دانشجویان))
 *(( انجمن اسلامی دانشجویان ))  *(( انجمن اسلامی دانشجویان ))
 *((بسیج دانشجوئی )) *((بسیج دانشجوئی ))
 * ((جهاد دانشگاهی))  * ((جهاد دانشگاهی))
-امکانات خوابگاهی


||کد پستی |تلفن| آدرس |نام خوابگاه (شهید)| ردیف
1416861167 |641845 -6402937-3483535|خ فلسطین – نرسیده به خیابان بزرگمهر – جنب سفارت فلسطین – پلاک 149 |احمدی |1
1599681167| 8808817|
8808818
خ حافظ – خ سمیه – خ شهید پور موسی – بن بست آرژانتین – پلاک 52 انصارالحسینی 2
1591631167 6493783 خ انقلاب – روبروی پارک دانشجو – خ شهید سعید – کوچه مرزبان – پلاک 46 برنجیان 3
1591811367 6404660
6406239
69513
45
6461889 خ طالقانی – نرسیده به خ حافظ – پلاک 163 بسطامی 4
1415941167 8967032
8976539
8976540
8964715
بلوار کشاور – خ ورنوس – پلاک 12 سحرخیز 5
1416751167 8906888
8905468
8906105
8906158
خ ولیعصر – نرسیده به میدان ولیعصر – خ دمشق – پلاک 21 شرقی 6
1599681167 8895020
8895021
8897560
خ حافظ – خ سمیه – تقاطع خ شهید پورموسی – خ شیرین – پلاک 21 صنعتی 7
1713931167 3343464
3342531
3341576
خ 17 شهریور- خ صفای شرقی – نبش کوچه شهید اسماعیلی – پلاک 425 عاشوری 8
1899631367 8808128
8808437
8808331
8898626
(باشگاه بدنسازی) خ سمیه- خ شهید پور موسی – روبروی نظام پزشکی – پلاک 62 و 63 عصاری 9
1599681167 8808819
8898627 خ حافظ – خ سمیه – خ شهید پور موسی – بن بست آرژانتین – پلاک 52 فرزانه 10
1133931167 6737646
6710072
6705142
6738367
خ انقلاب – نرسیده به خ حافظ – چهارراه کالج – پلاک 1032 فیض 11
1599637511 8800879
8921318
8921319
8809583
خ سمیه – بعد از خ ویلا – خ شهید پور موسی – کوچه آرژانتین – پ 1/14 کبگانیان و حنانی 12
1978711167 2293006
2288311
2831990
2290833
خ شهید باهنر – روبروی پمپ بنزین – کوچه جشن – نبش پلاک 1 کشاورز 13
1593911167 8897083
8909678
8903569
8917778
خ کریمخان – خ به آفرین – پ 99 گلشن 14
1591811167 6463591
6407454
64
93842 خ حافظ – خ رشت – جنب دبستان شهید مطهری – پ 125 مرادی 15
1593913543 8891131
8891132
8891133
8891091
8801437
خ کریمخان – نرسیده به میدان ولیعصر – خ به آفرین – پ 67 نجات اللهی 16
1599637511 8809178
8809179
8809295
8809051
خ سمیه – بعد از خ ویلا – خ شهید پورموسی – نرسیده به خ بامشاد – پ 34 همایونپور 17
1416751167 8806276
8903857
8916225
8913981
خ ولیعصر – خ دمشق – کوچه شهید ذاکری – پ 22 یاوری 18 || /> {picture=kkl.jpg}
{picture=llll.jpg}
{picture=hhh.jpg}
+!امکانات خوابگاهی
||کد پستی |تلفن | آدرس| نام خوابگاه (شهید)
1416861167 |6418453 -6402937| خ فلسطین – نرسیده به خیابان بزرگمهر – جنب سفارت فلسطین – پلاک 149 |احمدی
1599681167 |8808817|خ حافظ – خ سمیه – خ شهید پور موسی – بن بست آرژانتین – پلاک 52 |انصارالحسینی
1591631167|6493783 |خ انقلاب – روبروی پارک دانشجو – خ شهید سعید – کوچه مرزبان – پلاک 46 |برنجیان
1591811367 |6404660-640466|خ طالقانی – نرسیده به خ حافظ – پلاک 163 |بسطامی
1415941167 |8967032-8976539|بلوار کشاور – خ ورنوس – پلاک 12 |سحرخیز
1416751167 | 8906888-8905468| خ ولیعصر – نرسیده به میدان ولیعصر – خ دمشق – پلاک 21 |شرقی
1599681167 |8895020-8895021|خ حافظ – خ سمیه – تقاطع خ شهید پورموسی – خ شیرین – پلاک 21 |صنعتی
1713931167 | 3343464-3342531|خ 17 شهریور- خ صفای شرقی – نبش کوچه شهید اسماعیلی – پلاک 425 |عاشوری
1899631367 | 8808128-8808437|(باشگاه بدنسازی) خ سمیه- خ شهید پور موسی – روبروی نظام پزشکی – پلاک 62 و 63 |عصاری
1599681167 | 8808819-8898627 |خ حافظ – خ سمیه – خ شهید پور موسی – بن بست آرژانتین – پلاک 52 |فرزانه
1133931167 | 6737646-6710072|خ انقلاب – نرسیده به خ حافظ – چهارراه کالج – پلاک 1032 |فیض
1599637511 | 8800879-8921318|خ سمیه – بعد از خ ویلا – خ شهید پور موسی – کوچه آرژانتین – پ 1/14 |کبگانیان و حنانی
1978711167 |2293006-2288311| خ شهید باهنر – روبروی پمپ بنزین – کوچه جشن – نبش پلاک 1 |کشاورز
1593911167 |8897083-8909678|خ کریمخان – خ به آفرین – پ 99 |گلشن
1591811167 |6463591-6463591|خ حافظ – خ رشت – جنب دبستان شهید مطهری – پ 125 |مرادی
1593913543 |8891131-8891132|خ کریمخان – نرسیده به میدان ولیعصر – خ به آفرین – پ 67 |نجات اللهی
1599637511 |8809178-8809179|خ سمیه – بعد از خ ویلا – خ شهید پورموسی – نرسیده به خ بامشاد – پ 34 |همایونپور
1416751167 |8806276-8903857|خ ولیعصر – خ دمشق – کوچه شهید ذاکری – پ 22 |یاوری ||

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [10:06 ]   24   کیانی      جاری 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [09:59 ]   23   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 بهمن 1384 [11:31 ]   22   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [08:52 ]   21   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [08:38 ]   20   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [08:30 ]   19   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [08:29 ]   18   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [08:23 ]   17   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [08:21 ]   16   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [08:06 ]   15   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [10:39 ]   14   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [10:38 ]   13   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [10:34 ]   12   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [08:01 ]   11   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [07:58 ]   10   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [08:06 ]   9   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [08:05 ]   8   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [08:04 ]   7   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [08:03 ]   6   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [05:53 ]   5   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [05:17 ]   4   کیانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 دی 1384 [10:38 ]   3   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 دی 1384 [10:06 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [09:15 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..