منو
 کاربر Online
496 کاربر online
تاریخچه ی: دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:4
1. واحد دانشگاهی کرج
واقع در شهر کرج
لیست رشته ها:
1. مهندسی منابع طبیعی –علوم و صنایع چوب و کاغذ
2.حسابداری (کاردانی)
3.مهندسی کشاورزی- علوم دامی

2. واحد دانشگاهی رودهن
واقع در شهر رودهن
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
3. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

3. واحد دانشگاهی تهران شمال
واقع در شهر تهران
لیست رشته ها:
1. حسابداری(کاردانی)
2. کارشناسی حقوق

4. واحد دانشگاهی شهریار (شهر قدس )
واقع در شهر شهریار
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. کارشناسی حقوق
3. مهندسی کشاورزی- علوم دامی

5. واحد دانشگاهی دماوند
واقع در شهر دماوند
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
3. کارشناسی حقوق
4. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

6. واحد دانشگاهی فیروزکوه
واقع در شهر فیروزکوه
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. مدیریت صنعتی کاربردی (کاردانی)

7. واحد دانشگاهی قیام دشت
واقع در شهر قیام دشت
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)

8. واحد دانشگاهی تهران سما
واقع در شهر تهران
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)

9. واحد دانشگاهی شهرری
واقع در شهر تهران
لیست رشته ها:
1. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

10. واحد دانشگاهی ورامین
واقع در شهر ورامین
لیست رشته ها:
1. کارشناسی حقوق
2. مهندسی کشاورزی- علوم دامی
3. کاردانی صنایع قند سازی

11. واحد دانشگاهی تهران جنوب
واقع در شهر تهران
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
3. کارشناسی حقوق
4. کارشناسی علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی
5. شیمی نساجی مهندسی نساجی –شیمی نساجی و علوم الیاف
6. مهندسی طراحی فرایندهای صنایع نفت

12. واحد دانشگاهی تهران پزشکی
واقع در شهر تهران
لیست رشته ها:
1. بهداشت حرفه ای (کاردانی )

13. واحد دانشگاهی اسلامشهر
واقع در شهر اسلامشهر
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
3. کارشناسی حقوق
4. کاردانی فنی عمران –نقشه برداری
5. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
6. علمی کاربردی برق- قدرت(کاردانی)

14. واحد دانشگاهی تهران مرکزی
واقع در شهر تهران
لیست رشته ها:
1. کارشناسی حقوق
2. علوم تربیتی –آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی
3. علوم اجتماعیمردم شناسی


1. واحد دانشگاهی کرج
واقع در شهر کرج
لیست رشته ها:
1. مهندسی منابع طبیعی –علوم و صنایع چوب و کاغذ
2. حسابداری (کاردانی)
3. مهندسی کشاورزی- علوم دامی

2. واحد دانشگاهی رودهن
واقع در شهر رودهن
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
3. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

3. واحد دانشگاهی تهران شمال
واقع در شهر تهران
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. کارشناسی حقوق
---
4. واحد دانشگاهی شهریار (شهر قدس )
واقع در شهر شهریار
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. کارشناسی حقوق
3. مهندسی کشاورزی- علوم دامی
---
5. واحد دانشگاهی دماوند
واقع در شهر دماوند
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
3. کارشناسی حقوق
4. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
---
6. واحد دانشگاهی فیروزکوه
واقع در شهر فیروزکوه
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. مدیریت صنعتی کاربردی (کاردانی)

7. واحد دانشگاهی قیام دشت
واقع در شهر قیام دشت
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
---
8. واحد دانشگاهی تهران سما
واقع در شهر تهران
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)

9. واحد دانشگاهی شهرری
واقع در شهر تهران
لیست رشته ها:
1. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
---
10. واحد دانشگاهی ورامین
واقع در شهر ورامین
لیست رشته ها:
1. کارشناسی حقوق
2. مهندسی کشاورزی- علوم دامی
3. کاردانی صنایع قند سازی
---
11. واحد دانشگاهی تهران جنوب
واقع در شهر تهران
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
3. کارشناسی حقوق
4. کارشناسی علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی
5. شیمی نساجی مهندسی نساجی –شیمی نساجی و علوم الیاف
6. مهندسی طراحی فرایندهای صنایع نفت
---
12. واحد دانشگاهی تهران پزشکی
واقع در شهر تهران
لیست رشته ها:
1. بهداشت حرفه ای (کاردانی )
---
13. واحد دانشگاهی اسلامشهر
واقع در شهر اسلامشهر
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
3. کارشناسی حقوق
4. کاردانی فنی عمران –نقشه برداری
5. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
6. علمی کاربردی برق- قدرت(کاردانی)
---
14. واحد دانشگاهی تهران مرکزی
واقع در شهر تهران
لیست رشته ها:
1. کارشناسی حقوق
2. علوم تربیتی –آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی
3. علوم اجتماعی – مردم شناسیتاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [06:17 ]   6   معصومه قاسمی      جاری 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [09:49 ]   5   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [09:42 ]   4   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [08:15 ]   3   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [08:12 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [07:58 ]   1   معصومه قاسمی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..