منو
 کاربر Online
1060 کاربر online
تاریخچه ی: دانشگاه آزاد اسلامی

نگارش: 3معرفی

دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور با یک پوشش متعادل و مناسب راه فراگیری و ادامه تحصیل در مقاطع عالی آموزش را برای همه علاقمندان فراهم نموده و توانسته نزدیک به نیمی از آموزش عالی در کشور را به خود اختصاص دهد . در دستور کار این دانشگاه توسعه کیفی آموزش سالهاست که مورد توجه قرار گرفته و اکنون فضای علمی این دانشگاه به استاندارهای تعریف شده و مطلوب خود نزدیک شده و توانسته است موفقیت های علمی ، ورزشی و فرهنگی قابل توجهی را کسب نماید.

اصطلاحات

آزمون سراسری دانشگاه:
این آزمون برای ورود فارغ التحصیلان دوره نظام قدیم متوسطه یا پیش دانشگاهی نظام جدید به این دانشگاه به منظور تحصیل در دوره های کاردانی،کارشناسی و دکترای حرفه ای و از میان دروس دوره سه ساله و پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه برگزار می شود.
آزمون سراسری شامل دو آزمون شماره یک (رشته های غیر پزشکی) و شماره دو (رشته های علوم پزشکی) می باشد. چون بعضی از داوطلبان به دلایل مختلف نمیتوانند در دوره های تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی به تحصیل بپردازند، لذا جهت ایجاد تسهیلات برای این گونه افراد، نظام آموزشی پاره وقت نیز در برخی از رشته های غیر پزشکی در مقاطع کاردانی و کارشناسی در تعدادی از واحدهای دانشگاهی برقرار می باشد.
هر داوطلب می تواند بنا به تمایل خود در آزمون شماره یک (رشته های غیر پزشکی) و آزمون شماره دو (رشته های علوم پزشکی) و همچنین در گزینش مربوط به رشته های نظام آموزشی پاره وقت بطور مستقل یا تواماً شرکت نماید.
نظام آموزشی دانشگاه:
آموزش در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس نظام واحدی است. در این نظام هر درس با توجه به سرفصل و حجم مطالب از یک، دو، سه، چهار و یا (؟) واحد درسی تشکیل شده است. دانشجویان درهر نیمسال تحصیلی با انتخاب تعدادی از دروس براساس ضوابط مربوط و حضور در کلاسهای نظری و عملی آنها، در پایان نیمسال تحصیلی در امتحان آن دروس شرکت می نمایند و پس از موفقیت در امتحان کلیه دروس فارغ التحصیل می شوند. در این نظام آموزشی چنانچه دانشجویی در یک درس نمره قبولی نیاورد، فقط ملزم به گذراندن مجدد همان درس می باشد. براساس مفاد آئین نامه آموزشی تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های کاردانی، کارشناسی و دکتری حرفه ای برطبق مصوبات شورای عالی برنامه ریزی تعیین و اعلام می شود.
نظام آموزشی تمام وقت :
این نظام آموزشی برای دانشجویانی است که تمامی وقت خود را صرف تحصیل در دانشگاه می نمایند و کلاسهای درس آنها ممکن است صبح یا عصر و یا هر دو وقت باشد. حداکثر طول مدت تحصیل در نظام آموزشی تمام وقت برای دوره کاردانی 3 سال، کارشناسی 6 سال و دکتری حرفه ای 9 سال می باشد و براساس مقررات و آئین نامه های موجود به کلیه دانشجویان مشمول نظام وظیفه عمومی که دارای شرایط لازم باشند معافیت تحصیلی در طول مدت مجاز تحصیل حداکثر تا زمان فراغت از تحصیل داده می شود.
نظام آموزشی پاره وقت :
در جهت پاسخگویی به نیاز داوطلبانی که به هر دلیل نمی توانند در دوره تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی به تحصیل بپردازند، نظام آموزشی پاره وقت که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز رسیده است، در مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته های غیر پزشکی در تعداد زیادی از واحدهای دانشگاهی ایجاد شده است. حداکثر مدت مجاز تحصیل در نظام آموزشی پاره وقت بیش از حداکثر مدت مجاز تحصیل در نظام آموزشی تمام وقت می باشد. لیکن چنانچه دانشجویان نظام آموزشی پاره وقت امکان انتخاب و گذراندن واحدهای درسی بیشتری را داشته باشند می توانند این دوره را مانند دانشجویان نظام آموزشی تمام وقت در حداقل مدت طی نمایند. حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کاردانی نظام آموزشی پاره وقت 4 سال و در دوره کارشناسی 8 سال می باشد. در مورد افراد مشمول که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند حداکثر دوره کارشناسی نظام آموزشی پاره وقت 7 سال است. قابل ذکر است که به فارغ التحصیلان این نظام آموزشی مانند نظام آموزشی تمام وقت مدرک تحصیلی رسمی مربوط به نظام آموزشی پاره وقت اعطا خواهد شد و فارغ التحصیلان این نظام نیز می توانند در آزمون ورودی مقاطع تحصیلی بالاتر شرکت نمایند. لازم به یادآوری است که به دانشجویان مشمول نظام وظیفه عمومی که دارای شرایط لازم باشند در نظام آموزشی پاره وقت نیز مانند دانشجویان نظام آموزشی تمام وقت معافیت تحصیلی داده می شود. کلاسهای نظام آموزشی پار وقت ، عصر تشکیل می شود ولی اگر تعداد دانشجویان به تفکیک زن و مرد در یک درس به حدنصاب تشکیل یک کلاس نرسد، ممکن است آن کلاس تواماً با دانشجویان تمام وقت صبحها تشکیل گردد. در رشته های مربوط به آزمون شماره دو (رشته های علوم پزشکی)، نظام آموزشی فقط تمام وقت است و برای این رشته ها نظام آموزشی پاره وقت وجود ندارد. یادآوری می شود از لحاظ ارزش علمی و استخدامی بین مدرک فراغت از تحصیل تمام وقت و پاره وقت اختلافی وجود ندارد.
تذکر: داوطلبان گزینش نظام آموزشی پاره وقت باید بومی یکی از نقاط تابعه استانی باشند که واحد دانشگاهی مورد نظر آنان در آن استان قرار دارد.
گروه:
رشته های مختلف دانشگاه در آزمون شماره یک (رشته های غیر پزشکی), با توجه به مواد آزمون تخصصی آنها, به پنج گروه «ریاضی و فنی مهندسی», «علوم تجربی و کشاورزی», «علوم انسانی», «زبانهای خارجی» و «هنر» تقسیم می شوند. گروه مربوط به رشته های آزمون شماره دو (رشته های علوم پزشکی) مستقلاً به نام «گروه علوم پزشکی» نامیده می شود.
زیر مجموعه:
رشته هایی از یک گروه که مواد آزمون و ضرایب آنها یکسان است، زیر مجموعه نامیده می شود.
واحد دانشگاهی:
دانشگاه آزاد اسلامی در شهرهای مختلف کشور و 2 مرکز خارج از کشور دارای تشکیلات دانشگاهی به نام «واحد دانشگاهی» است که تعداد آن در حال حاضر به 143 واحد و تعدادی شعبه یا مرکز تابع این واحدها بالغ می گردد.
رشته :
هر واحد دانشگاهی با توجه به نیاز منطقه و همچنین تصویب مراجع ذیصلاح دارای رشته های تحصیلی مختلفی در مقاطع کاردانی, کارشناسی و دکتری حرفه ای است.
رشته / شهر :
ترکیب نام رشته تحصیلی و نام واحد دانشگاهی، رشته / شهر نامیده می شود و برای هر یک از آزمونها رشته / شهرهایی در نظر گرفته شده است.
رشته / شهر انتخابی :
هر داوطلب می تواند برای شرکت در آزمون شماره 1 (رشته های غیر پزشکی) 6 رشته/شهر از یک مجموعه در گزینش نظام آموزشی پاره وقت 4 رشته/شهر از همان مجموعه غیرپزشکی را انتخاب و در کارت درخواست ثبت نام خود در قسمت مربوط قید نماید. دواطلبانی که مایل به شرکت در آزمون شماره یک (رشته های غیر پزشکی) و گزینش نظام آموزشی پاره وقت تواماً هستند ، لازم است کلیه رشته های مورد نظر خود را از یک مجموعه انتخاب نمایند. ضمناً داوطلبان شرکت در آزمون رشته های گروه علوم پزشکی می توانند چهار رشته / شهر را ازمجموعه «7» انتخاب نمایند.
تذکر 1: با توجه به اینکه گزینش هر یک از آزمونهای شماره یک و شماره دو و همچنین گزینش مربوط به نظام آموزشی پاره وقت جداگانه انجام می شود. لذا احتمال قبولی داوطلبان در بیش از یک آزمون وجود دارد، ولی به پذیرفته شدگان فقط در یک رشته تحصیلی اجازه ثبت نام و ادامه تحصیل داده خواهد شد و هیچ دانشجوئی مجاز نیست همزمان در بیش از یک رشته اعم از تمام وقت یا پاره وقت در دانشگاه آزاد اسلامی یا دیگر مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی یا غیردولتی تحصیل نماید.
تذکر 2: داوطلبان گزینش نظام آموزشی پاره وقت باید مقررات مربوط به بومی بودن در استان مربوط را رعایت نمایند. ضمناً رشته های انتخابی آنان با مجموعه رشته های انتخابی آزمون شماره 1 (غیرپزشکی) متناسب باشد.
رشته/شهر انتخابی اول (اصلی):
رشته/شهر انتخابی اول (اصلی) رشته/شهری است که داوطلب شرکت در آزمونهای شماره یک, شماره دو و یا گزینش نظام آموزشی پاره وقت، آن را به عنوان اولین رشته/شهر انتخابی خود در کارت درخواست ثبت نام اعلام می نماید. داوطلب موظف است جهت دریافت کارت ورود به جلسه و شرکت در هر یک از آزمونهای شماره 1 و 2 به واحد دانشگاهی مربوط به رشته/شهر انتخابی اول آزمونهای مزبور مراجعه نماید. لازم به ذکر است که گزینش مراحل اول تنها بر اساس رشته/شهرهای انتخابی اول (اصلی) انجام خواهد شد.
رشته /شهرهای انتتخابی دوم به بعد:
رشته / شهرهای انتخابی دوم به بعد رشته/شهرهایی است که داوطلب در هر یک از آزمونها در صورت تمایل می تواند آنها را به ترتیب اولویت به تعداد زیر انتخاب و در کارت در خواست ثبت نام در قسمت مربوط مشخص نماید.
آزمون شماره یک (رشته های غیرپزشکی) پنج انتخاب, آزمون شماره دو (رشته های علوم پزشکی) و نظام آموزشی پاره وقت سه انتخاب, لازم به ذکر است که گزینش مرحله دوم، در صورتی که ظرفیت رشته/شهرهای انتخابی دوم به بعد داوطلب تکمیل نشده باشد توسط داوطلبانی که آن/ رشته شهرها را به عنوان رشته/شهر اول خود انتخاب کرده اند برای انتخابهای دوم به بعد انجام خواهد شد. لازم است داوطلبان (به ویژه افرادی که وضعیت جسمی یا شرایط خاصی دارند) در تعیین اولویت انتخابها, سه عامل مهم توانایی علمی خود، مطلوبیت رشته/شهرهای انتخابی و توانایی تحصیل در محلی که انتخاب می نماید، را مد نظر قرار دهند بطوری که اولویت های بالا را به رشته/شهرهایی که بیشتر مورد علاقه آنها است اختصاص دهند و انتخابهای بعدی به ترتیب به رشته/شهرهایی که از نظر آنها مطلوبیت کمتر ولی احتمال قبولی بیشتری را دارد، تعلق گیرد. گزینش دانشجو در آزمون بر همین مبنا صورت می گیرد، لذا چنانچه فردی که در یکی از اولویت ها با توجه به نمره آزمون و ظرفیت پذیرفته شود, بررسی درخواست فرد برای گزینش در اولویت های بعدی وی امکان پذیر نیست.
رشته/ شهر انتخابی دانشگاه:
این رشته/شهر توسط داوطلب انتخاب نمی شود بلکه داوطلب با زدن علامت (×)‌در مربع مربوط در کارت درخواست ثبت نام, به دانشگاه اختیار می دهد تا نمره او را برای رشته /شهرهای (کاردانی یا کارشناسی) هم مجموعه با رشته/شهر انتخابی اول وی که ظرفیت آنها در گزینش های مرحله اول و دوم تکمیل نگردیده است مقایسه و در صورت کسب حدنصاب نمره نام او را بعنوان قبول در آن رشته/شهر اعلام نماید.
تذکر: داوطلبانی که به علت معلولیت یا وضع جسمی خاص یا هر علت دیگر فقط توانایی تحصیل در رشته یا واحد مورد نظر خود را دارند از زدن علامت (×) در مربع مربوط به انتخاب دانشگاه در کارت درخواست ثبت نام جداً خودداری نمایند. زیرا دانشگاه در صورت قبول آنان از طریق انتخاب دانشگاه، تعهدی برای انتقال آنان نخواهد داشت.
انتخاب رشته/شهرهای مربوط به نظام آموزشی پاره وقت:
هر داوطلب براساس مقررات مربوط به نظام آموزشی پاره وقت در صورت تمایل، می تواند علاوه بر شرکت در آزمون شماره یک و دو، در گزینش مربوط به رشته/شهرهای پاره وقت نیز اعلام آمادگی نماید و یک تا چهار رشته /شهر از رشته/شهرهای مربوط به نظام آموزشی پاره وقت (مطابق با استان بومی خود) را انتخاب و در کارت درخواست ثبت نام قید نماید.
نمره حد نصاب قبولی:
در گزینش آزمون سراسری این دانشگاه برای هر یک از رشته های تحصیلی (به تفکیک مقطع تحصیلی) بدون توجه به واحد دانشگاهی، نمره حدنصاب قبولی یکسانی تعیین می گردد. داوطلبانی در گزینش شرکت داده می شوند که حدنصاب لازم را در جمع کل نمرات و همچنین در جمع نمرات دروس اختصاصی کسب نموده باشند.
نمره حد نصاب کیفی:
نمره حدنصاب کیفی نمره ای بسیار بالاتر از حد نصاب قبولی است که دانشگاه آن را با توجه به شرایط و ضوابط خود تعیین می نماید تا چنانچه داوطلبانی در انتخاب اول پذیرفته نشوند ولی نمره کل آنان در هریک از انتخابهای دوم به بعد بیشتر از حدنصاب کیفی باشد, آن انتخابها همانند انتخاب اول آنان در مرحله اول مورد گزینش قرار گیرد.
دانشجوی بومی:
با توجه به شرط پذیرش برخی از واحدهای دانشگاهی در مورد پذیرش دانشجوی بومی، لازم است «دانشجوی بومی» تعریف شود. در تعریف, دانشجوی بومی به فردی اطلاق می شود که حائز یکی از سه شرط زیر باشد:
1ـ سه سال آخر تحصیلات وی در دوره نظام قدیم متوسطه یا پیش دانشگاهی نظام جدید برطبق گواهی اداره کل آموزش و پرورش استان در یکی از مناطق تابع استان مربوط باشد.
2ـ محل تولد وی بر طبق مندرجات شناسنامه در یکی از شهرها یا بخش های تابع استان باشد.
3ـ محل سکونت داوطلب یا والدین او قبل از پذیرفته شدن در آزمون در محدوده استان مربوط باشد. استان محل استقرار واحد دانشگاهی براساس آخرین مصوبات تقسیمات کشوری ملاک عمل قرار می گیرد.

روش گزینش

گزینش علمی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به نمرات دروس عمومی و دروس اختصاصی داوطلب در رشته انتخابی به شرح زیر محاسبه می گردد:
1ـ پس از برگزاری آزمون پاسخنامه های داوطلبان به وسیله دستگاههای علامتخوان تصحیح شده و نمرات خام هر یک از دروس تعیین می شود
2ـ نمرات خام هر درس بر منحنی طبیعی نمرات داوطلبان منطبق شده و نمرات تراز هر درس تعیین می شود
3ـ جمع نمرات تراز شده دروس اختصاصی و دروس عمومی در هر زیر مجموعه با توجه به ضرایب دروس محاسبه می گردد
4ـ نمره کل داوطلب براساس مجموع نمرات دروس اخصاصی و نمرات دروس عمومی محاسبه و تعیین می شود
5ـ رتبه داوطلب در هر گزینش به ترتیب نمره کل وی در فهرست رتبه بندی داوطلبان هر رشته/شهر به ترتیب از نمره بالا به پایین معین میشود.
6ـ از بین داوطبانی که حد نصاب نمره کل و حد نصاب جمع نمرات دروس اختصاصی را کسب نموده باشند، با در نظر گرفتن اولویت نمره کل، به تعداد ظرفیت رشته/شهرهای انتخابی آنان در سه مرحله گزینش اول (انتخاب اصلی)، دوم (انتخاب دوم به بعد) و سوم (گزینش دانشگاه)، پردازش و سپس اسامی اعلام خواهد شد
توضیح: داوطلبانی که در انتخاب اول خود پذیرفته نشوند ولی نمرات کل هر یک از انتخابهای مجاز دوم به بعد آنان بیشتر از حدنصاب کیفی باشد، گزینش مربوط به آن انتخابها، همزمان با انتخاب اول مورد گزینش قرار می گیرد
تذکر مهم: گزینش داوطلب براساس اولویت رشته/شهرهای انتخابی او صورت می گیرد، بنابراین پس از قبولی در یکی از انتخابهای خود، حتی اگر در انتخابهای بعدی نمره کل بالاتری را کسب کرده باشد نمی تواند درخواست تغییر رشته نماید
انتخاب رشته : داوطلبان شرکت در آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی می توانند در آزمون غیر پزشکی، یا آزمون علوم پزشکی و یا هر دو آزمون فقط با تکمیل یک برگ کارت درخواست ثبت نام شرکت نمایند. علاوه بر دو آزمون مذکور داوطبان آزمون غیرپزشکی می توانند در همان کارت درخواست ثبت نام گزینش نظام آموزشی پاره‌وقت را نیز برای خود منظور نمایند.
هر داوطلب می تواند بدون توجه به رشته تحصیلی خود در دوره متوسطه و تنها براساس معلومات و میزان علاقمندی به رشته های تحصیلی دانشگاهی و بنا به میل خود، حداکثر شش رشته/شهر از یک مجموعه را در آزمون شماره یک (رشته های غیرپزشکی) و چهاررشته از همان مجموعه را برای گزینش نظام آموزشی پاره‌وقت و همچنین چهار رشته/شهر را برای آزمون شماره دو (رشته های علوم پزشکی) مستقلاً یا تواماً انتخاب نماید. بنابراین کسانی که مایلند رشته های نظام آموزشی پاره وقت را انتخاب کنند اعم از اینکه مایل به شرکت در آزمون تمام وقت باشند یا نباشند، لازم است رشته های مورد نظر خود را اولاً از یک مجموعه ثانیاً از رشته هائی انتخاب نمایند که مشخص شده است. رشته/شهرهای انتخابی هر آزمون لازم نیست که حتماً مربوط به یک واحد دانشگاهی باشد و داوطلب می تواند رشته / رشته اول (اصلی) را از یک شهر و رشته/شهرهای دوم به بعد را از همان شهر یا شهرهای دیگر انتخاب نماید. ضروری است هر داوطلب در انتخاب اول (اصلی) داوطلبان در هر آزمون صورت می گیرد و گزینش مربوط به اولویتهای دوم به بعد آن فقط در مورد رشته/شهرهایی انجام می شود که ظرفیت آنها از طریق گزینش مربوط به رشته/شهرهای اول تکمیل نشده باشد. براساس آمار ثبت نام شدگان سالهای گذشته و برای جلوگیری از تضییع حق انتخاب می شود و به انتخابهای دوم به بعد نمی رسد، علامت (*) درج شده است تا داوطلبان، رشته/شهرها ی ستاره دار را به عنوان رشته/شهرهای دوم به بعد خود انتخاب ننمایند. بدیهی است داوطلبان می توانند رشته/شهرهایی که سمت راست آنها علامت (*) وجود ندارد را علاوه بر انتخاب اول به عنوان انتخاب دوم به بعد خود نیز تعیین نمایند. برای اطلاع داوطلبان، ظرفیت مصوب رشته /شهرهای مختلف غیرپزشکی و پزشکی در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون قید شده است.
با توجه به مطالب فوق، داوطلبان باید در انتخاب رشته/شهر، مواد ذیل را رعایت نمایند
1ـ با توجه به اینکه پذیرفته شدگان هر رشته/شهر الزاماً باید تا پایان مقطع تحصیلی در همان واحد دانشگاهی، به تحصیل مشغول باشند، لذا لازم است داوطلبان عزیز در انتخاب رشته/شهرهای مورد علاقه خود در کارت در خواست ثبت نام آزمون کاملاً دقت نمایند
2ـ توجه کافی به شرایط اختصاصی رشته/شهرهای انتخابی مانند پذیرش بومی، جنسیت پذیرش و ... الزامی بوده و مسؤولیت عواقب ناشی به عهده داوطلب می باشد
3ـ رشته /شهرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند، الزاماً به عنوان رشته/شهر اول (اصلی) انتخاب شوند و نمی توان آنها در ردیف انتخابهای دوم به بعد قراردارد
4ـ داوطلبان آزمون شماره یک باید رشته/شهرهای انتخابی خود را در نظام آموزشی تمام وقت و نظام آموزشی پاره وقت از رشته هایی که در یک مجموعه قرار دارد انتخاب نمایند
5ـ با توجه به اینکه پس از اعمال گزینش در انتخابهای شش گانه رشته های غیرپزشکی و چهارگانه رشته های علوم پزشکی ممکن است ظرفیت برخی از رشته/شهرها تکمیل نشود، در این صورت دانشگاه برای داوطلبانی که با داشتن نمرات کل بالاتر از حدنصاب قبولی در رشته/شهرهای انتخابی اول به بعد خود قبول نشده اند، با در نظر گرفتن هم مجموعه بودن این رشته/شهرها با رشته/شهر انتخابی اول آنان، گزینش دانشگاه را انجام می دهد و تعدادی را به عنوان قبول اعلام می نماید
6ـ چنانچه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در حین تحصیل به هر دلیل، شرایط مربوط به پذیرش آن رشته را از دست بدهند از ادامه تحصیل آنان جلوگیری خواهد شد
7ـ چنانچه تعداد پذیرفته شدگان برخی از رشته ها در واحدهای دانشگاهی به حدنصاب لازم برای تشکیل کلاس نرسد، مرکز آزمون دانشگاه با در نظر گرفتن شرایط عمومی و جوانب امر، رأساً پذیرفته شدگان را به مناسب ترین واحدی که این رشته های در آن دایر می باشد،‌انتقال داده و اینگونه افراد ملزم به ادامه تحصیل در واحد جدید میباشند و هیچگونه اعتراضی در این مورد پذیرفته نخواهد شد
8ـ با توجه به اینکه براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی تعدادی از داوطلبان با استفاده از سهمیه پذیرفته می شوند، لذا ظرفیت دانشگاه همچون سالهای گذشته به طریقی افزایش داده می شود تا به میزان پذیرش داوطلبان عادی لطمه ای وارد نگردد
9ـ براساس تصمیمات متخذه از سوی دانشگاه، قبول شدگانی که ملزم به گذراندن دروس پیش نیاز دانشگاهی می باشند، عبارتند از: کسانی که نمره هر یک از دروس اختصاصی و یا برخی از دروس عمومی آنها به حدنصاب لازم نرسیده باشد
10ـ پذیرفته شدگان رشته های زبانهای خارجه که در آزمون به سوالات زبان خارجه عمومی غیر همنام با رشته ای که در آن قبول شده اند، پاسخ داده اند، قبل از شروع به اخذ واحدهای اصلی دوره مربوط، ملزم به گذراندن دروس پیش نیاز دانشگاهی می باشند طول مدت کلاسهای پیش نیاز دانشگاهی این قبیل پذیرفته شدگان حداقل یک و حداکثر دو نیمسال تحصیلی می باشد.

شرایط ادامه تحصیل

الف ـ شرایط عمومی:

1ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2ـ نداشتن عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران.
توضیح: مصادیق عناد شامل (1) مبازه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی ایران (2) داشتن وابستگی تشکیلاتی به گروهکای محارب (3) پرداخت کمک مالی به گروهکهای محارب یا هواداری تشکیلاتی از آن گروهکها و یا داشتن عضویت در آنها (4) تبلیغ ماتریالیسم و ادیان ساختگی می باشد.
3ـ عدم احراز فساد اخلاقی.
توضیح: مصادیق فساد اخلاقی شامل اعتیاد به مواد مخدر به فحشاء می باشد.
4ـ عامل بودن به فرایض دینی (نماز و روزه .....) و رعایت کامل شئول اسلامی.
5ـ داشتن توانائی جسمی متاسب برای تحصیل در رشته های انتخابی.
6ـ دارا بودن شرایط لازم از نظر جسمانی برای داوطلبان رشته های پرستاری, مامائی و دریا (ناوبری).

ب ـ شرایط اختصاصی:
1ـ داشتن دیپلم کامل نظام قدیم متوسطه یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه و یا اشتغال به تحصیل در دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه در سال تحصیلی 82-1381. (گواهی اشتغال به تحصیل برای برادران مشمول مشغول تحصیل به صورت متفرقه یا داوطلب آزاد مورد قبول نیست).
2ـ فارغ التحصیلان دوره های کاردانی (فوق دیپلم) که مشغول خدمت وظیفه عمومی هستند به شرطی که خدمت قانونی مقرر (خدمت ضرورت) را تا تاریخ 31/6/1382 با پایان برسانند مجاز به شرکت در آزمون می باشند. بدیهی است در صورت قبولی, واحدهای درسی دوره کاردانی آنان بر طبق ضوابطط و مقررات آموزشی دانشگاه مورد بررسی و محاسبه قرار خواهد گرفت.
3ـ فارغ التحصیلان دوره های کاردانی علوم پزشکی به شرطی که خدمت قانونی خود را تا تاریخ 31/6/82 به انجام برسانند مجاز به شرکت در آزمون رشته های دیگر می باشند.
4ـ فارغ التحصیلان دوره های کاردانی پیوسته نظام جدید آموزش متوسطه, چنانچه مشمول خدمت نظام وظیفه باشند, مجاز به شرکت در رشته های متتناسب با مدرک کاردانی خود بوده و چنانچه مشمول نباشند و یا تعهد خدمت نداشته باشند, مجاز به شرکت در کلیه رشته های دوره کارشناسی می باشند.
5ـ براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی, طلاب حوزه علمیه دارای مدرک حوزوی معادل دیپلم کامل متوسطه, چنانچه بنا به تأیید حوزه علمیه, لمعتین و اصول را گذارنده باشند می توانند در آزمون شماره یک (رشته های غیر پزشکی) و گزینش نظام آموزشی پاره وقت فقط در رشته های الهیات و معارف اسلامی, فلسفه, حقوق, زبان و ادبیات عربی شرکت نمایند.
تبصره: افراد فاقد مدارک مندرج در بند 1 شرایط اختصاصی مانند دانش آموزان کلاس های پایین تر از دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه که تا پایان شهریور ماه 1382 موفق به اخذ گواهی اتمام دوره پیش دانشگاهی نخواهند شد, در صورت تمایل می توانند فقط به صورت آزمایشی در آزمون شرکت نمایند. این گونه داوطلبان در صورت کسب حدنصاب قبولی در آزمون, حق ثبت نام در رشته / شهر انتخابی را ندارند و دانشگاه در مورد تحصیل آنان هیچگونه تعهدی ندارد و هیچگونه در خواستی در این زمینه پذیرفته نمی شود. ضمناً چنانچه داوطلب حائز هریک از شرایط اشاره شده در این دفترچه راهنما برای شرکت در آزمون نباشد, آزمون وی به منزله خودآزمایی تلقی شده در صورت قبولی در آزمون هیچ غذری از وی پذیرفته نیست.
هیچ یک از پذیرفته شدگان این آزمون بدون داشن دیپلم کامل نظام قدیم متوسطه, یا گواهی اتمام دوره پیش دانشگاهی مجاز نیستند حتی به صورت مشروط در مقاطع مختلف تحصیلی ثبت نام شده و به عنوان دانشجو مشغول تحصیل شوند.
ج ـ مقررات نظام وظیفه عمومی:
براساس اعلام رسمی اداره وظیفه عمومی لازم است داوطلبان مرد حائز یکی از شرایط زیر باشند:
1ـ داشتن کارت معافیت تکفل یا پزشکی دائم یا معافیت خرید خدمت و یا کارت معافیت دائم زمان صلح برای متولدین سال 1338 و بعد از آن با فرم جدید رایانه ای یا گواهی موقت تا صدور کارت رایانه ای.
3ـ داشتن کارت معافیت (تکفل یا پزشکی و یا..) موقت که تاریخ انقضای آن بعد از شهریورماه 1382 باشد.
4ـ شاغل به خدمت رسمی در نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ارائه گواهی موافقت و معرفی ستاد نیروی مربوط.
5ـ متولدین سال 1363 یا بعد از آن و یا دانش آموزان سال آخر شاغل به تحصیل در دوره پیش دانشگاهی نظام جدید روزانه یا شبانه بزرگسالان به استثنای داوطلبان آزاد یا متفرقه.
تبصره: این افراد برای ثبت نام و شرکت در آزمون سال 1382 نیاز به اخذ دفترچه آماده به خدمت ندارند, ولی لازم است در تایخی که از طرف اداره وظیفه عمومی اعلام می گردد به خدمت اعزام شوند. بدیهی است در صورت پذیرفته شدن در آموزن ورودی در هر مرحله از خدمت با رعایت ضوابط اداره وظیفه عمومی ترخیص خواهند شد, (به شرط داشتن گواهی اتمام دوره پیش دانشگاهی نظام جدید) در غیر این صورت از نظر نظام وظیفه غایب محسوب شده و پذیرش آنها در آزمون لغو می گردد.
6- متولدین سال 1337 یا قبل از آن.
7ـ مشمولان دیپلمه متوسطه نظام قدیم یا دارندگان گواهی اتمام دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه وظیفه شاغل به خدمت در نیروهای نظامی و انتظامی در هر مرحله ای از خدمت وظیفه که باشند, به شرط نداشتن غیبت قبل از اعزام به خدمت و نداشتن سابقه تحصیل در مقطع بالاتر از دیپلم.
تبصره: برگهای اعزام باید فاقد مهر غیبت بدون قید دانشجوی انصرافی بوده و با تاریخ شروع به خدمت منطبق باشد و حوزه نظام وظیفه مربوط تأیید نماید این قبیل مشمولان فاقد غیبت هستند.
8ـ داشتن موافقت نامه رسمی از وزارتخانه یا سازمان متبوع (چنانچه لطمه ای به انجام تعهدات وارد نشود) برای مشمولان دیپلمه ای که با استفاده از تعهدات خدمتی وزارتخانه و سازمانهای دولتی از خدمت دوره وظیفه (خدمت ضرورت) معاف می باشند و معافیت آنان پس از انجام تعهد مقرر بدون احتساب ایام تحصیل صادر می گردد.
9ـ داشتن گواهی از حوزه نظام وظیفه عمومی مبنی بر تمدید تاریخ اعزام به خدمت وظیفه مشمول.
10ـ فارغ التحصیل دوره کاردانی (فوق دیپلم) در حین خدمت با ارائه گواهی از یگان مربوط مبنی براینکه دوران خدمت وظیفه (خدمت ضرورت) وی تا تاریخ 31/6/1382 به پایان می رسد.
11ـ فارغ التحصیل دوره کاردانی (فوق دیبپلم) حداکثر تا 30/11/1381 در رشته های تحصیلی غیر از علوم پزشکی در مهلت شش ماهه بعد از فراغت از تحصیل و قبل از اعزام به خدمت.
تبصره 1: فارع التحصیلان مشمول دوره کاردانی بند 11 فقط مجاز به شرکت در آزمون رشته هایی متناسب با نوع مدرک کاردانی خود هستند که آزمون دوره کارشناسی ناپیوسته آن رشته ها در این دانشگاه برگزار نمی شود. رشته هایی که آزمون کارشناسی ناپیوسته آن برگزار می شود عبارتند از: مهندسی برق (قدرت), مهندسی برق (الکترونیک),‌علمی کاربردی برق (شبکه های انتقال توزیع), مهندسی کامپیوتر (نرم افزار),‌علمی کاربردی کنترل و ابزار دقیق, علمی کاربردی ساختمان, علمی کاربردی معماری, مهندسی عمران (عمران), مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات, مهندسی مکانیک در طراحی جامدات, مهندسی معدن (استخراج),‌مهندسی آبیاری , مهندسی تولیدات گیاهی, مهندسی تولیدات دامی, مهندسی علوم و صنایع غذائی, مهندسی ماشینهای کشاورزی, علمی کاربردی کتابداری و اطلاع رسانی, علوم آزمایشگاهی دامپزشکی, حسابداری, آموزش ابتدائی, ریاضی, معارف اسلامی, علوم تجربی, زبان و ادبیات فارسی, ربان انگلیسی و بهداشت محیط.
تبصره 2: ادامه تحصیل این دسته از داوطلبان در صورت پذیرفته شدن در رشته متناسب با نوع مدرک کاردانی (فوق دیپلم) در مقاطع بالاتر از کاردانی و با اتساب تعدادی از واحدهای دوه کاردانی (فوق دیپلم) در دوره بالاتر بر طبق مقررات آموزشی به نحوی که حداکثر طول مدت تحصیل آنان از کاردانی به مقطع بالاتر دو سال کمتر از مدت مجاز تحصیل طبق ضوابط دانشگاه در همان دوره تحصیلی باشد از نظر نظام وظیفه عمومی بلامانع است.
12ـ طلاب دارنده دیپلم کامل نظام قدیم یا گواهی پیش دانگشگاهی نظام جدید متوسطه که از معافیت تحصیلی حوزه علمیه استفاده می نمایند به شرط قبولی در آزمون در صورتی مجاز به ثبت نام در دانشگاه خواهند بود که کمیسیون مربوط در حوزه علمیه با تحصیل همزمان آنان در دانشگاه موافقیت نماید.
13- براساس مصوبه جلسه 401 مورخ 24/7/79 شورای عالی برنامه ریزی دارندگان مدرک کاردانی پیوسته (با رعایت شش ماه از زمان فراغت از تحصیل تا زمان قبولی در آزمون رشته متناسب مقطع کارشناسی) می توانند در این آزمون شرکت نمایند.
تذکرات مهم برای داوطلبان مشمول خدمت وظیفه عمومی:
دانشجویان انصرافی از دانشگاه آزاد اسلامی یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که مشمول خدمت وظیفه عمومی باشند نمی توانند در آزمون ورودی سال82 دانشگاه آزاد اسلامی شرکت نمایند. این دسته از داوطلبان چنانچه تمایل به شرکت در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشند، باید پس از انصراف قطعی از تحصیل، خود را به حوزه های وظیفه عمومی معرفی و به خدمت اعزام شوند تا پس از انجام خدمت وظیفه (خدمت ضرورت) در آزمونهای ورودی بعدی این دانشگاه ثبت نام و شرکت نمایند. بدیهی است دانشجویان انصرافی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که دارای برگ معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی بوده و یا دارای برگ خاتمه خدمت باشند و از لحاظ نظام وظیفه عمومی منعی برای ادامه تحصیل نداشته باشند، می توانند در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی شرکت نمایند.
هیچ داوطلبی با داشتن دیپلم کامل متوسطه نظام قدیم یا گوهی اتمام دوره پیش دانشگاهی نظام جدید و با استفاده از معافیت تحصیلی واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و یا دیگر موسسات آموزش عالی حق شرکت در آزمون ورودی سال 1382 به منظور انتقال، تغییر رشته یا تغییر مقطع تحصیلی را ندارد.
دارندگان مدرک دانشگاهی «مشمول خدمت وظیفه» نمی توانند برای تحصیل در رشته دیگری در همان مقطع داوطلب شرکت در آزمون شوند.
بخش دوم- ضوابط و شرایط کلی تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی
تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی تابع ضوابط و مقرراتی است که اهم آنها به شرح ذیل می باشد.
دانشجو موظف است کلیه مقررات دانشگاه آزاد اسلامی و ضوابط خاص واحد دانشگاهی محل تحصیل خود را رعایت نماید و در صورت عدم رعایت آن در هر مرحله از تحصیل، برابر مفاد آئین نامه های مربوط با وی رفتار خواهد شد.
پذیرفته شدگان نباید برای شروع و ادامه تحصیل از لحاظ قوانین شرعی و کشوری منعی داشته باشند.
دانشگاه تعهدی برای تامین خوابگاه و یا امکانات رفاهی دیگر جهت دانشجویان ندارد. لیکن چنانچه واحدهای دانشگاهی امکاناتی در این مورد داشته باشند، حتی المقدور در اختیار دانشجویان غیر بومی قرار خواهند داد. (واحدهای دانشگاهی مستقر در تهران فاقد خوابگاه دانشجویی می باشند.)
چنانچه در هر یک از مراحل ثبت نام، برگزاری آزمون و یا حین تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی مشخص گردد که داوطلب فاقد یکی از شرایط مندرج در این دفترچه راهنما می باشد و یا تحت هر شرایطی تخلف و یا سواستفاده او ثابت شود، پس از رسیدگی در کمیسیون های مربوط از ادامه تحصیل وی جلوگیری و مطابق آئین نامه انظباطی دانشگاه آزاد اسلامی با او رفتار خواهد شد.
کلیه پذیرفته شدگان مقطع دکتری حرفه ای (رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) باید در امتحانات جامع که پس از طی دوره علوم پایه رشته مربوط برگزار می گردد، پذیرفته شوند در غیر این صورت از دانشگاه اخراج یا ملزم به تغییر رشته یا تغییر مقطع براساس ضوابط آموزش عالی کشور و دانشگاه می باشند.
با توجه به اینکه هزینه های دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان موسسه غیر انتفاعی از محل کمک های مردمی و شهریه دانشجویان تامین می گردد، لذا از دانشجویان در آغاز هر نیمسال تحصیلی مبلغی به عنوان شهریه ثابت، مبلغی نیز به ازای هر واحد درسی به عنوان شهریه متغیر و مبلغی نیز به عنوان هزینه خدمات آموزشی (فقط در نیمسال اول) دریافت می گردد که میزان آن قبل از شروع هر سال تحصیلی اعلام می شود.
پذیرفته شدگان مرد نظام آموزشی تمام وقت و نظام آموزشی پاره وقت دانشگاه آزاد اسلامی برابر مقررات نظام وظیفه عمومی می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.
دانشجویان نظام آموزشی تمام وقت و نظام آموزشی پاره وقت دانشگاه آزاد اسلامی بطور یکسان، تابع مقررات آموزشی دانشگاه مانند سرفصل دروس، حذف واضافه واحدهای درسی، حضور و غیاب و میزان شهریه می باشند.
توضیح: عنوان، محتوا و حجم دروس هر رشته در نظام آموزشی پاره وقت عیناً همانند برنامه های آموزشی آن رشته در نظام آموزشی تمام وقت دانشگاه می باشد. بدین لحاظ از حیث برنامه های درسی هیچگونه اختلافی بین دو نظام آموزشی پاره وقت و تمام وقت وجود ندارد.
به فارغ التحصیلان نظام آموزشی تمام وقت و نظام آموزشی پاره وقت دانشنامه رسمی اعطا می گردد و در مورد فارغ التحصیلان نظام آموزشی پاره وقت عبارت «پاره وقت» در مدرک آنها قید می شود.
10- حداکثر مدت مجاز تحصیل در مقاطع مربوط به نظام آموزشی پاره وقت بیشتر از حداکثر مدت مجاز تحصیل در همان مقطع مربوط به نظام آموزشی تمام وقت می باشد. بدین ترتیب که حداکثر طول مدت تحصیل در دوره کاردانی 4 سال و کارشناسی 8 سال است.(توجه، این مدت برای مشمولین، به ترتیب 4 سال و 7 سال می باشد.)
11ـ دانشجوی نظام آموزشی پاره وقت مجاز نیست به نظام آموزشی تمام وقت انتقال یابد اما شرکت دانشجویان نظام آموزشی پاره وقت در صورتی که مشمول نظام وظیفه نباشند و از معافیت تحصیلی استفاده نکنند در آزمون سراسری دانشگاه برای راه یابی به نظام آموزشی تمام وقت بر اساس مقررات مربوط بلامانع است.
12ـ دارندگان مدرک دانشگاهی، در صورتی که مدرک دانشگاهی آنان مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی باشد و از معافیت تحصیلی استفاده ننمایند ضمناً بیش از پنج سال از زمان مدت تحصیل آنان نگذشته باشد (اگر بیش از این مدت از آخرین نیمسال تحصیلی در دوره قبلی فرد گذشته باشد شرایط خاص برای پذیرش دروس اعمال می گردد) می توانند داوطلب شرکت در آزمون در مقاطع بالاتر شوند. بدیهی است پذیرش دروس گذارنده شده آنان براساس ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاه خواهد بود. به طور کلی، چنانچه پذیرفته شدگان آزمون ورودی دانشگاه آزاد اسلامی، قبلاً واحدهای درسی را در دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی در داخل یا خارج از کشور گذرانده باشند، به شرط آنکه محتوای آموزشی دروس گذرانده شده با حداقل 80 درصد محتوای دروس مشابه در رشته ای که قبول شده اند، مطابقت داشته باشد با رعایت ضوابط و مقررات دانشگاه، این دروس معادل سازی و پذیرفته خواهد شد.
قابل توجه داوطلبان تحصیل در رشته های آموزشی
رشته های آموزشی شامل 6 رشته کاردانی ریاضی, علوم تجربی, ادبیات فارسی, دینی و عربی, آموزش ابتدائی و آموزش زبان انگلیسی است که منحصراً مربوط به معلمان شاغل در وزارت آموزش و پرورش نیست و کلیه علاقمندان به این رشته ها نیز می توانند آنها را در انتخابهای خود منظور نمایند. ضمناً انتخاب این رشته ها تعهدی برای دانشگاه وزارت آموزش و پرورش از نظر استخدام ایجاد نمی کند. در زمینه آموزش پذیرفته شدگان این رشته ها موارد زیر عمل می شود.
1ـ هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال و یک دوره تابستانی است.
2ـ در هریک از نیمسال های اول و دوم سال تحصیلی, هر دانشجو می تواند حداکثر 15 واحد درسی و در دوره تابستانی 12 واحد درسی را انتخاب نماید مشروط به آنکه مجموع واحدهای درسی اخذ شده در یک سال تحصیلی از 40 واحد تجاوز نکند.
3ـ کلاس این رشته ها در نیمسال های اول و دوم هر سال تحصیلی, در روزهای آخر هفته و در ترم تابستان در طول هفته تشکیل خواهد شد.
4ـ حداکثل تعداد واحد درسی که هر دانشجو می تواند در یک نیمسال انتخاب نماید 8 واحد است.
5ـ از بین واحدهای دانشگاهی مجری دوره رشته های آموزشی 19 واحد دانشگاهی که در زیر نام آنها قید شده است و به دلایل مختلف اجرای ترم تابستانی در آنها مقدور نمی باشد, کلاسها فقط در نیمسال اول و دوم برگزار می گردد و در هر نیمسال حداکثر 17 واحد درسی به دانشجو ارائه می شود. در این واحدها چنانچه دانشجویی مایل به اخذ واحد درسی در ترم تابستانی در یکی از واحدهای دانشگاهی دیگر (که کلاس رشته را دایر دارد) باشد,‌می تواند پس از اخذ موافقت واحدهای مبدا و مقصد حداکثر 6 واحد درسی را بگذراند. این واحدهای دانشگاهی عبارتند از:
1ـ اهواز, 2ـ بندرعباس, 3ـ جیرفت, 4ـ خزم آباد 5-داراب 6ـ رامهرمز, 7- زنجان 8- ساری 9-شهرکرد 10- قائم شهر 11- قم 12- کازرون 13- گچساران 14- گرمسار 15- لاهیجان 16- مبارکه 17- مسجد سلیمان
18ـ نی ریز, 19ـ یاسوج
بخش سوم ـ روش گزینش دانشجو, نحوه انتخاب رشته و آزمون عملی رشته های مصاحبه دار

روش گزینش:

گزینش علمی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به نمرات دروس عمومی و دروس اختصاصی داوطلب در رشته انتخابی به شرح زیر محاسبه می گردد:
1ـ پس از برگزاری آزمون پاسخنامه های داوطلبان به وسیله دستگاههای علامتخوان تصحیح شده و نمرات خام هر یک از دروس تعیین می شود.
2ـ نمرات خام هر درس بر منحنی طبیعی نمرات داوطلبان منطبق شده و نمرات تراز هر درس تعیین می شود.
3ـ جمع نمرات تراز شده دروس اختصاصی و دروس عمومی در هر زیر مجموعه با توجه به ضرایب دروس محاسبه می گردد.
4ـ نمره کل داوطلب براساس مجموع نمرات دروس اخصاصی و نمرات دروس عمومی محاسبه و تعیین می شود.
5ـ رتبه داوطلب در هر گزینش به ترتیب نمره کل وی در فهرست رتبه بندی داوطلبان هر رشته/شهر به ترتیب از نمره بالا به پایین معین
6ـ از بین داوطبانی که حد نصاب نمره کل و حد نصاب جمع نمرات دروس اختصاصی را کسب نموده باشند, با در نظر گرفتن اولویت نمره کل, به تعداد ظرفیت رشته/شهرهای انتخابی آنان در سه مرحله گزینش اول (انتخاب اصلی), دوم (انتخاب دوم به بعد) و سوم (گزینش دانشگاه), پردازش و سپس اسامی اعلام خواهد شد.
توضیح: داوطلبانی که در انتخاب اول خود پذیرفته نشوند ولی نمرات کل هر یک از انتخابهای مجاز دوم به بعد آنان بیشتر از حدنصاب کیفی باشد, گزینش مربوط به آن انتخابها, همزمان با انتخاب اول مورد گزینش قرار می گیرد.
تذکر مهم: گزینش داوطلب براساس اولویت رشته/شهرهای انتخابی او صورت می گیرد, بنابراین پس از قبولی در یکی از انتخابهای خود, حتی اگر در انتخابهای بعدیم نمره کل بالاتری را کسب کرده باشد نمی تواند درخواست تغییر رشته نماید.
انتخاب رشته: داوطلبان شرکت در آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی می توانند در آزمون غیر پزشکی, یا آزمون علوم پزشکی و یا هر دو آزمون فقط با تکمیل یک برگ کارت درخواست ثبت نام شرکت نمایند. علاوه بر دو آزمون مذکور داوطبان آزمون غیرپزشکی می توانند در همان کارت درخواست ثبت نام گزینش نظام آموزشی پاره‌وقت را نیز برای خود منظور نمایند.
هر داوطلب می تواند بدون توجه به رشته تحصیلی خود در دوره متوسطه و تنها براساس معلومات و میزان علاقمندی به رشته های تحصیلی دانشگاهی و بنا به میل خود, حداکثر شش رشته/شهر از یک مجموعه را در آزمون شماره یک (رشته های غیرپزشکی) و چهاررشته از همان مجموعه را برای گزینش نظام آموزشی پاره‌وقت و همچنین چهار رشته/شهر از مجموعه شماره 7 را برای آزمون شماره دو (رشته های علوم پزشکی) مستقلاً یا تواماً انتخاب نماید. در جدول شماره «5» رشته های نظام آموزشی پاره وقت که در واحدها دائر می باشد مشخص شده است. بنابراین کسانی که مایلند رشته های نظام آموزشی پاره وقت را انتخاب کنند اعم از اینکه مایل به شرکت در آزمون تمام وقت باشند یا نباشند، لازم است رشته های مورد نظر خود را اولاً از یک مجموعه ثانیاً از رشته هائی انتخاب نمایند که در جدول شماره «5» مشخص شده است. رشته/شهرهای انتخابی هر آزمون لازم نیست که حتماً مربوط به یک واحد دانشگاهی باشد و داوطلب می تواند رشته / رشته اول (اصلی) را از یک شهر و رشته/شهرهای دوم به بعد را از همان شهر یا شهرهای دیگر انتخاب نماید. ضروری است هر داوطلب در انتخاب اول (اصلی) داوطلبان در هر آزمون صورت می گیرد و گزینش مربوط به اولویتهای دوم به بعد آن فقط در مورد رشته/شهرهایی انجام می شود که ظرفیت آنها از طریق گزینش مربوط به رشته/شهرهای اول تکمیل نشده باشد. براساس آمار ثبت نام شدگان سالهای گذشته و برای جلوگیری از تضییع حق انتخاب می شود و به انتخابهای دوم به بعد نمی رسد, علامت (*) درج شده است تا داوطلبان, رشته/شهرها ی ستاره دار را به عنوان رشته/شهرهای دوم به بعد خود انتخاب ننمایند. بدیهی است داوطلبان می توانند رشته/شهرهایی که سمت راست آنها علامت (*) وجود ندارد را علاوه بر انتخاب اول به عنوان انتخاب دوم به بعد خود نیز تعیین نمایند. برای اطلاع داوطلبان, ظرفیت مصوب رشته /شهرهای مختلف غیرپزشکی و پزشکی در ستون مربوط در جداول شماره «1» و «3» درج شده است.
با توجه به مطالب فوق, داوطلبان باید در انتخاب رشته/شهر, مواد ذیل را رعایت نمایند.
1ـ با توجه به اینکه پذیرفته شدگان هر رشته/شهر الزاماً باید تا پایان مقطع تحصیلی در همان واحد دانشگاهی, به تحصیل مشغول باشند, لذا لازم است داوطلبان عزیز در انتخاب رشته/شهرهای مورد علاقه خود در کارت در خواست ثبت نام آزمون کاملاً دقت نمایند.
2ـ توجه کافی به شرایط اختصاصی رشته/شهرهای انتخابی مانند پذیرش بومی, جنسیت پذیرش و ... الزامی بوده و مسؤولیت عواقب ناشی به عهده داوطلب می باشد.
3ـ رشته /شهرهایی که در جداول شماره 1, 3 و5 با علامت (*) مشخص شده اند, الزاماً به عنوان رشته/شهر اول (اصلی) انتخاب شوند و نمی توان آنها در ردیف انتخابهای دوم به بعد قراردارد.
4ـ داوطلبان آزمون شماره یک باید رشته/شهرهای انتخابی خود را در نظام آموزشی تمام وقت و نظام آموزشی پاره وقت از رشته هایی که در یک مجموعه قرار دارد انتخاب نمایند.
5ـ در جداول شماره 1 و 5 بعد از نام بعضی از رشته های واحدهای تهران جنوب, تهران مرکزی و تهران علوم و تحقیقات علامت « » درج شده که نشانگر وجود این رشته ها در یک یا دو واحد دیگر مستقر در تهران نیز می باشد, لذا به منظور حفظ تعادل در تعیین نمره آخرین نفر پذیرفته شده هریک از این رشته ها در واحدهای مذکور, ممکن است تعدادی از پذیرفته شدگان که حداقل نمره تعیین شده را به دست آورده اند به علت تکمیل ظرفیت مصوب واحد مورد نظرشان, در همان رشته و در واحد دیگر مستقر در تهران اعلام شوند. بدیهی است چنانچه این اقدام صورت نگیرد این قبیل داوطلبان پذیرفته نخواهد شد.
6ـ با توجه به اینکه پس از اعمال گزینش در انتخابهای شش گانه رشته های غیرپزشکی و چهارگانه رشته های علوم پزشکی ممکن است ظرفیت برخی از رشته/شهرها تکمیل نشود, در این صورت دانشگاه برای داوطلبانی که با داشتن نمرات کل بالاتر از حدنصاب قبولی در رشته/شهرهای انتخابی اول به بعد خود قبول نشده اند, با در نظر گرفتن هم مجموعه بودن این رشته/شهرها با رشته/شهر انتخابی اول آنان, گزینش دانشگاه را انجام می دهد و تعدادی را به عنوان قبول اعلام می نماید.
نحوه آزمون عملی و مصاحبه داوطلبان رشته موسیقی:
از داوطلبان رشته موسیقی در مجموعه هنر که حد نصاب لازم را دروس تستی کسب نمایند آزمون عملی شامل ساز, سلفژ و تئوری موسیقی و مصاحبه فرهنگی انجام می شود و قبولی نهائی منوط به قبولی در آزمون عملی و مصاحبه می باشد.
برای برگزاری امتحان عملی و مصاحبه از پذیرفته شدگان مرحله کتبی رشته موسیقی مبلغ 75000 ریال بابت هزینه برگزاری آزمون عملی و مصاحبه آنان دریافت خواهد شد. زمان و محل برگزاری این آزمون و نیز شماره حساب مربوط به واریز مبلغ فوق در هنگام اعلام اسامی پذیرفته شدگان کتبی رشته های فوق الذکر از طرف مرکز آزمون اعلام خواهد شد.
تذکرات مهم:
1ـ پذیرفته شدگان مرحله کتبی رشته موسیقی که دارای آزمون عملی و مصاحبه می باشند, چنانچه در مرحله گزینش نهائی این رشته که متکی به نمرات تستی, عملی و مصاحبه می باشد, مردود شوند انتخابهای بعدی آنان مورد سنجش قرار خواهدگرفت. مشروط به آنکه انتخابها با رعایت ضوابط انجام شده باشد.
در صورت عدم شرکت در جلسه آزمون عملی و مصاحبه در موعد مقرر در همان سال موضوع اعلام قبولی این گونه داوطلبان در آزمون کتبی نیز منتفی تلقی شده و مردود اعلام خواهند شد.
2ـ قبول شدگان رشته های پرستاری و مامائی و مورد معاینه پزشکی قرار می گیرد تا در صورت برخورداری از سلامت کامل جسمی و روانی و نداشتن نقص عضو و نیز دارا بودن حداقل 150 سانتی متر قد از آنان ثبت نام به عمل آید. (در صورت عدم احراز شرایط فوق, قبولی داوطلب در آزمون کان لم یکن تلقی شده و از ثبت نام آنان جلوگیری خواهد شد.)
3ـ داوطلبان رشته دریاـ ناوبری باید علاوه بر داشتن سلامت کامل جسمی از نظر بینایی و کوررنگی کاملاً سالم باشند.
4ـ از پذیرفته شدگان رشته موسیقی همزمان با آزمون عملی

پراکندگی کشوریتاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [11:28 ]   13   کیانی      جاری 
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [04:58 ]   12   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [04:57 ]   11   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 بهمن 1384 [11:04 ]   10   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [07:09 ]   9   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [06:56 ]   8   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 دی 1384 [11:01 ]   7   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 دی 1384 [10:52 ]   6   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 دی 1384 [10:50 ]   5   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 دی 1384 [12:26 ]   4   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 دی 1384 [12:24 ]   3   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 دی 1384 [12:13 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 دی 1384 [12:08 ]   1   معصومه قاسمی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..