منو
 کاربر Online
423 کاربر online
Lines: 1-29Lines: 1-44
 V{maketoc} V{maketoc}
 !معرفی !معرفی
 دانشکده شیمی تازه تاسیس فقط برنامه های کارشناسی ارشد را ارائه می دهد . این دانشکده هر ساله حدود 15 دانشجوی کارشناسی ارشد را می پذیرد که تا سال 2010 به 60 نفر افزایش خواهند یافت . دانشکده آماده پذیرش دانشجویان در سطح دکترا در آینده نزدیک است .  دانشکده شیمی تازه تاسیس فقط برنامه های کارشناسی ارشد را ارائه می دهد . این دانشکده هر ساله حدود 15 دانشجوی کارشناسی ارشد را می پذیرد که تا سال 2010 به 60 نفر افزایش خواهند یافت . دانشکده آماده پذیرش دانشجویان در سطح دکترا در آینده نزدیک است .
-زمینه های فعالیت در دانشکده عبارتند از :
شیمی تحلیلی
شیمی غیر آلی
شیمی فیزیکی
اعضای دانشکده از 15 عضو هیئت علمی و 3 مربی (کارشناس) آزمایشگاه و 25 دانشجوی کارشناسی ارشد و همچنین 6 کارمند تشکیل شده است . کتابخانه ای با تعداد بیش از 6000 جلد کتاب و دارایی اشتراک بیش از 80 نشریه ملی و بین المللی و مرکز کامپیوتری بسیار مجهز از امکاناتی هستند که دانشجویان و کارکنان از آنها بهره مندند . دانشگاه به چهار آزمایشگاه آموزشی و 5 آزمایشگاه تحقیقی که بعضی از آنها منحصر به فردند ، مجهز است .
+
__
زمینه های فعالیت در دانشکده عبارتند از : __
*شیمی تحلیلی
*شیمی غیر آلی
*شیمی فیزیکی
اعضای دانشکده از 15 عضو هیئت علمی و 3 مربی (کارشناس) آزمایشگاه و 25 دانشجوی کارشناسی ارشد و همچنین 6 کارمند تشکیل شده است . کتابخانه ای با تعداد بیش از 6000 جلد کتاب و دارایی اشتراک بیش از 80 نشریه ملی و بین المللی و مرکز کامپیوتری بسیار مجهز از امکاناتی هستند که دانشجویان و کارکنان از آنها بهره مندند . دانشگاه به چهار(( آزمایشگاه ))آموزشی و 5 آزمایشگاه تحقیقی که بعضی از آنها منحصر به فردند ، مجهز است .

 !سطوح تحصیلی !سطوح تحصیلی
-شیمی فیزیک شیمی غیرآلی شیمی تحلیلی +*شیمی ((فیزیک )) />*شیمی غیرآلی />*شیمی تحلیلی
 !امکانات آزمایشگاهی  !امکانات آزمایشگاهی
-• آزمایشگاه شیمی غیرآلیr />• آزمایشگاه شیمی تحلیلی
• آزمایشگاه شیمی فیزیک <br />• آزمایشگاه شیمی عمومی
• آزمایشگاه شیمی آلی
• آزمایشگاههای تحقیقاتی تشخیص و تجزیه مواد
• آزمایشگاه تحقیقی شیمی تحلیل الکترونیکی پیشرفته <br />• آزمایشگاه تحقیقاتی کروماتوگرافی پیشرفته
• آزمایشگاه تحقیقاتی اسپکتروسکوپی پیشرفته (طیف بینی پیشرفته)
• آزمایشگاه تحقیقی نمونه های واقعی تجزیه کننده
+<table align=left>
<tr>

{picture=BBdgdgHHH.GIF}
td>
-!ما آموشی ژهشی
!!کاخانه اکه مهنسی شیمی :
این تابخانه ر ال 1356 ه منور درسی و ه نی انشوین و استا را اندزی ش یر بای ی کتبخا بال بر 340 ر م ت و دارای 7700 کا فای لاتین 27 و ه لتی ، 15 عن مله فی 950 پیا نامه کارشاسی و کارشسی د دکری است .
+*زمایشا یمی یرآلی />*آزمیشگاه شیی تحیی
*زمایگاه یی فییک
*
زمیشگاه شیمی عمومی
*آزمایشاه(( یمی لی )) />*آمیههی یتی شی و تی واد
*
زمایشگه حقیی یی تی الکرونیکی یرفته
*آز
میگه قیقاتی(( کروماتوگرافی ))پیره
*
زمایگاه قیاتی کتروکپی یرته (ی نی یره)
*
میشگا حقیی نمونه ای وای ی کننه
 +!امکانات آموزشی و پژوهشی
 +__کتابخانه دانشکده مهندسی شیمی : __
 +این کتابخانه در سال 1356 به منظور دسترسی و بهره مندی دانشجویان و استادان راه اندازی شد زیر بنای این کتابخانه بالغ بر 340 متر مربع است و دارای 7700 جلد کتاب فارسی و لاتین ، 27 عنوان مجله لاتین ، 15 عنوان مجله فارسی و 950 پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری است .

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [04:50 ]   4   کیانی      جاری 
 شنبه 01 بهمن 1384 [09:45 ]   3   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [09:44 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 دی 1384 [08:29 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..