منو
 صفحه های تصادفی
وظایف مشترک زن و شوهر
ساختارگرایی اجتماعی
دیوان اوقاف و قضا در عهد غزنوی
keratitis
حق پدر بر فرزند
عوامل ایجاد اختلال شخصیت
شدت صوت
دانشکده‌ حقوق دانشگاه تهران
برقکار عمومی- صنعت نفت
تیتراسیون
 کاربر Online
725 کاربر online
Lines: 1-124Lines: 1-124
 V{maketoc} V{maketoc}
 ! معرفی  ! معرفی
 
 
  
 
 
  {picture=DSCF0919ppppppppuiu.GIF}  {picture=DSCF0919ppppppppuiu.GIF}
  
 
 
 
 
-دانشکده علوم پایه در سال 1340 تاسیس شد . پذیرش دانشجو در رشته ریاضی _ فیزیک . از سال 1341 آغاز گردید . در سال 1344 رشته ریاضی _ فیزیک منحل و رشته های ریاضی ، فیزیک و شیمی با پذیرش 50 دانشجو در هر گروه جایگزین آن شد .رشته های زمین شناسی و یست شناسی در سال 1346 تاسیس گردیدند . رشته آمار که قبلا با ریاضی مشترک بود، در سال 1367 به طور مستقل دانشجو پذیرفت . رشته کامپیوتر در سال 1368 از گروه ریاضی جدا شد و به صورت رشته ای مستقل به دانشکده مهندسی منتقل گردید. طرح تاسیس دانشکده علوم ریاضی در سال 1375 به تصویب رسید و این دانشکده به طور مستقل در سال 1376 شروع به فعالیت نمود . +دانشکده علوم پایه در سال 1340 تاسیس شد . پذیرش دانشجو در رشته ریاضی _ ((فیزیک)) . از سال 1341 آغاز گردید . در سال 1344 رشته ریاضی _ فیزیک منحل و رشته های ریاضی ، فیزیک و شیمی با پذیرش 50 دانشجو در هر گروه جایگزین آن شد .رشته های زمین شناسی و ((یست شناسی ))در سال 1346 تاسیس گردیدند . رشته آمار که قبلا با ریاضی مشترک بود، در سال 1367 به طور مستقل دانشجو پذیرفت . رشته ((کامپیوتر)) در سال 1368 از گروه ریاضی جدا شد و به صورت رشته ای مستقل به دانشکده مهندسی منتقل گردید. طرح تاسیس دانشکده ((علوم ریاضی ))در سال 1375 به تصویب رسید و این دانشکده به طور مستقل در سال 1376 شروع به فعالیت نمود .
 __دانشکده علوم در حال حاضر دارای چهار گروه آموزشی:__ __دانشکده علوم در حال حاضر دارای چهار گروه آموزشی:__
-*زمین شناسی +*((زمین شناسی ))
 *زیست شناسی  *زیست شناسی
 *شیمی  *شیمی
 *فیزیک  *فیزیک
   
 ! سطوح تحصیلی  ! سطوح تحصیلی
 __1- زمین شناسی :__ در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد :  __1- زمین شناسی :__ در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد :
 __مقطع کارشناسی : __رشته زمین شناسی  __مقطع کارشناسی : __رشته زمین شناسی
-__مقطع کارشناسی ارشد :__ رشته زمین شناسی با گرایش های چینه سازی و فسیل شناسی ، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ، زمین شناسی اقتصادی و زمین شناسی مهندسی +__مقطع کارشناسی ارشد :__ رشته زمین شناسی با گرایش های چینه سازی و فسیل شناسی ، رسوب شناسی و ((سنگ شناسی رسوبی ))، زمین شناسی اقتصادی و زمین شناسی مهندسی
 __2- زیست شناسی :__ در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد :  __2- زیست شناسی :__ در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد :
 __مقطع کارشناسی :__ رشته زیست شناسی  __مقطع کارشناسی :__ رشته زیست شناسی
-__مقطع کارشناسی ارشد :__ دو رشته علوم جانوری و علوم گیاهی و در مجموع با چهار گرایش:فیزیولوژی جانوری،بیوسیستماتیک جانوری،فیزیولوژی گیاهی،سیستماتیک واکولوژی گیاهی 1- شیمی:در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد : +__مقطع کارشناسی ارشد :__ دو رشته علوم جانوری و علوم گیاهی و در مجموع با چهار گرایش:فیزیولوژی جانوری،بیوسیستماتیک جانوری،فیزیولوژی گیاهی،سیستماتیک و ((اکولوژی گیاهی ))1- شیمی:در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد :
 __مقطع کارشناسی :__ گرایش های شیمی محض و شیمی کاربردی __مقطع کارشناسی :__ گرایش های شیمی محض و شیمی کاربردی
 __مقطع کارشناسی ارشد :__گرایش های شیمی محض و شیمی کاربردی __مقطع کارشناسی ارشد :__گرایش های شیمی محض و شیمی کاربردی
 __مقطع دکتری :__ گرایش های شیمی معدنی ، شیمی فیزیک،شیمی آلی،شیمی تجزیه 1- فیزیک:درمقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد :  __مقطع دکتری :__ گرایش های شیمی معدنی ، شیمی فیزیک،شیمی آلی،شیمی تجزیه 1- فیزیک:درمقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد :
 __مقطع کارشناسی :__ رشته فیزیک  __مقطع کارشناسی :__ رشته فیزیک
-__مقطع کارشناسی ارشد و دکتری :__ گرایش های نجوم و اخترفیزیک ، فیزیک هسته ای، ذرات بنیادی ،حالت جامد +__مقطع کارشناسی ارشد و دکتری :__ گرایش های نجوم و اخترفیزیک ، ((فیزیک هستهای)) ، ذرات بنیادی ،حالت جامد
 ! امکانات آزمایشگاهی  ! امکانات آزمایشگاهی
 __گروه زمین شناسی __ __گروه زمین شناسی __
 __1-__ زمین شناسی اقتصادی __1-__ زمین شناسی اقتصادی
 __ 2-__زمین شناسی فیزیکی  __ 2-__زمین شناسی فیزیکی
 __3- __سنگ شناسی  __3- __سنگ شناسی
 __4- __ژئوشیمی _ هیدروژئوشیمی __4- __ژئوشیمی _ هیدروژئوشیمی
 __ 5-__ رسوب شناسی  __ 5-__ رسوب شناسی
 __6-__ آماده سازی فسیل  __6-__ آماده سازی فسیل
 __7-__ سنگ شناسی پیشرفته  __7-__ سنگ شناسی پیشرفته
 __8-__ زمین شناسی ساختمانی – فئوژئولورژی __8-__ زمین شناسی ساختمانی – فئوژئولورژی
 __ 9-__ دیرینه شناسی __ 9-__ دیرینه شناسی
 __10- __کانی شناسی __10- __کانی شناسی
-__ 11-__ مینرالوژی +__ 11-__ ((مینرالوژی))
  __12-__ نقشه برداری  __12-__ نقشه برداری
 __13-__ فلورسانس اشعه ایکس __13-__ فلورسانس اشعه ایکس
  __14-__ جذب اتمی  __14-__ جذب اتمی
 __ 15-__ کاتدولومینسانس __ 15-__ کاتدولومینسانس
 __16-__ مینرالوگرافی __16-__ مینرالوگرافی
  __17-__ زمین شناسی مهندسی و مکانیک خاک  __17-__ زمین شناسی مهندسی و مکانیک خاک
  __18-__ کارگاه تهیه مقاطع نازک   __18-__ کارگاه تهیه مقاطع نازک
 __گروه زیست شناسی__ __گروه زیست شناسی__
-__1-__ جانورشناسی (جانورشناسی حشره شناسی _ انگل شناسی ) +__1-__ جانورشناسی (((جانورشناسی)) ((حشره شناسی ))_ انگل شناسی )
 __2-__ فیزیولوژی جانوری __2-__ فیزیولوژی جانوری
 __3-__ بافت شناسی و جنین شناسی و سیتولوژی هیستوتکنیک  __3-__ بافت شناسی و جنین شناسی و سیتولوژی هیستوتکنیک
 __4- __سیستماتیک گیاهی(گلدار)وگیاهان دارویی __4- __سیستماتیک گیاهی(گلدار)وگیاهان دارویی
 __5-__ سیستماتیک گیاهی (بی گل) و جلبک شناسی  __5-__ سیستماتیک گیاهی (بی گل) و جلبک شناسی
 __6-__ فیزیولوژی گیاهی __6-__ فیزیولوژی گیاهی
 __7-__ قارچ شناسی ، بیماری های گیاهی ، تشریح و مورفولوژی گیاهی  __7-__ قارچ شناسی ، بیماری های گیاهی ، تشریح و مورفولوژی گیاهی
 __8-__ اکولوژی ( عمومی ، جانوری و گیاهی ) __8-__ اکولوژی ( عمومی ، جانوری و گیاهی )
  __9-__ میکروبیولوژی   __9-__ میکروبیولوژی
 __10-__ آزمایشگاه تحقیقاتی سیستماتیک و اکولوژی گیاهی __10-__ آزمایشگاه تحقیقاتی سیستماتیک و اکولوژی گیاهی
 __ 11-__ آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی جانوری  __ 11-__ آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی جانوری
 __12-__ آزمایشگاه تحقیقاتی بیوسیستماتیک جانوری __12-__ آزمایشگاه تحقیقاتی بیوسیستماتیک جانوری
 __ 13-__ موزه جانور شناسی __ 13-__ موزه جانور شناسی
 __14-__ جانور شناسی __14-__ جانور شناسی
  __15-__ فیزیولوژی جانوری  __15-__ فیزیولوژی جانوری
  __16-__ ژنتیک   __16-__ ژنتیک
 __17-__ آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی گیاهی  __17-__ آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی گیاهی
 __گروه شیمی__ __گروه شیمی__
 __1-__ شیمی عمومی  __1-__ شیمی عمومی
 __2- __شیمی آلی  __2- __شیمی آلی
 __3-__ شیمی تجزیه  __3-__ شیمی تجزیه
 __4- __شیمی تجزیه دستگاهی  __4- __شیمی تجزیه دستگاهی
 __5-__ شیمی معدنی  __5-__ شیمی معدنی
 __6- __شیمی فیزیک __6- __شیمی فیزیک
 __ 7- __بیوشیمی __ 7- __بیوشیمی
 __ 8-__ تحقیقات شیمی آلی __ 8-__ تحقیقات شیمی آلی
 __9-__ تحقیقات شیمی – فیزیک __9-__ تحقیقات شیمی – فیزیک
 __ 10- __تحقیقات شیمی تجزیه __ 10- __تحقیقات شیمی تجزیه
  __11-__ تحقیقات شیمی معدنی   __11-__ تحقیقات شیمی معدنی
 __12-__ اسپکترومتری جرمی  __12-__ اسپکترومتری جرمی
 __13-__ شیمی پلیمر_ __13-__ شیمی پلیمر_
 __ 14-__ آزمایشگاه NMR 15- تحقیقات سونوشیمی __ 14-__ آزمایشگاه NMR 15- تحقیقات سونوشیمی
 __گروه فیزیک__ __گروه فیزیک__
 __1-__ الکترونیک 1 و 2  __1-__ الکترونیک 1 و 2
 __2-__ اپتیک  __2-__ اپتیک
 __3- __فیزیک جدید __3- __فیزیک جدید
  __4-__ خواص سرامیکی مواد  __4-__ خواص سرامیکی مواد
 __5-__ فیزیک هسته ای 1 و 2  __5-__ فیزیک هسته ای 1 و 2
 __6-__ فیزیک عمومی 1 و2 و 3 __6-__ فیزیک عمومی 1 و2 و 3
 __ 7-__ آزمایشگاه میکروالکترونیک __ 7-__ آزمایشگاه میکروالکترونیک
 __8-__ آزمایشگاه تحقیقاتی (اولتراسون)  __8-__ آزمایشگاه تحقیقاتی (اولتراسون)
 __9-__ آزمایشگاه حالت جامد __9-__ آزمایشگاه حالت جامد
  __10-__ رصدخانه   __10-__ رصدخانه
 __11-__ آزمایشگاه تحقیقاتی حالت جامد __11-__ آزمایشگاه تحقیقاتی حالت جامد
 !امکانات آموزشی و پژوهشی  !امکانات آموزشی و پژوهشی
 __کتابخانه : __ __کتابخانه : __
 آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :  آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :
 ||لاتین| فارسی  ||لاتین| فارسی
 40396 |20198 کتاب ( جلد )  40396 |20198 کتاب ( جلد )
 357| --- مجله ( عنوان ) || 357| --- مجله ( عنوان ) ||
 * رصدخانه  * رصدخانه
 * ایستگاههای لرزه نگاری (در سطح خراسان)  * ایستگاههای لرزه نگاری (در سطح خراسان)
 * موزه جانورشناسی  * موزه جانورشناسی
-* دستگاه های پیشرفته تجزیه مواد معدنی از جمله : دستگاه فلورسانس اشعه ایکس ، دستگاه دیفراکسیون اشعه ایکس ، اسپکترومتر جرم ، جذب اتمی ، FTIR ، Raman ، IR ، NMR 60,100 +* دستگاه های پیشرفته تجزیه مواد معدنی از جمله : دستگاه فلورسانس اشعه ایکس ، دستگاه ((دیفراکسیون اشعه ایکس ))، ((اسپکترومتر جرم ))، جذب اتمی ، FTIR ، Raman ، IR ، NMR 60,100

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [07:44 ]   5   کیانی      جاری 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [05:55 ]   4   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [10:59 ]   3   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [13:27 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [13:27 ]   1   معصومه قاسمی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..