منو
 صفحه های تصادفی
اپراتور
صبر در آیات و روایات
کاربرد تکنولوژی RFID در حمل و نقل ریلی
ملاقات نرجس با امام هادی علیه السلام
طبقه بندی سنگهای آهکی توسط فولک
دستگاه لنفاوی
لاپلاس
انقلاب مشروطیت ایران
اریتم مولتی فرم
آلکیل دار شدن فریدل- کرافت
 کاربر Online
762 کاربر online
Lines: 1-45Lines: 1-50
-! معرفی +V{maketoc}
-دانشکده دامپزشکی در سال 1370 تاسیس گردید . فعالیت های آموزشی دانشکده دامپزشکی از مهرماه 1371 در دو مقطع دکترای حرفه ای و کاردانی آغاز شد و در حال حاضر مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ، جایگزین مقطع کاردانی شده است . +
! معرفی
دانشکده ((دامپزشکی)) در سال 1370 تاسیس گردید . فعالیت های آموزشی دانشکده دامپزشکی از مهرماه 1371 در دو مقطع دکترای حرفه ای و کاردانی آغاز شد و در حال حاضر مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ، جایگزین مقطع کاردانی شده است .
 هم اکنون ساختمان مرکزی این دانشکده در کیلومتر 5 جاده جدید قوچان ، جنب سردخانه رضوی واقع شده است .  هم اکنون ساختمان مرکزی این دانشکده در کیلومتر 5 جاده جدید قوچان ، جنب سردخانه رضوی واقع شده است .
 +این دانشکده دارای سه گروه آزمایشیِ : علوم پایه ، علوم درمانگاهی ، ((پاتوبیولوژی)) می باشد.
-این دانشکده دارای سه گروه آزمایشیِ : علوم پایه ، علوم درمانگاهی ، پاتوبیولوژی می باشد. 
 +! سطوح تحصیلی
 +__1- علوم پایه :__ این گروه دارای بخش های ((فیزیولوژی)) ، ((فارماکولوژی)) ، سم شناسی ، بیوشیمی ، علوم آناتومی (((کالبد شناسی ))، ((بافت شناسی ))و جنین شناسی ) و ماهی شناسی می باشد. این گروه دارای 3 آزمایشگاه و همچنین سالن تشریح جهت کالبد شناسی حیوانات و سردخانه برای حفظ و نگهداری نمونه های مورد نیاز می باشد. بخش علوم آناتومی توان تهیه استخوان های گونه های مختلف حیوانات اهلی جهت استفاده در امور آموزشی را دارد. علاوه بر این بخش مذکور ضمن ارائه قسمت عملی درس بافت شناسی و هیستوتکنیک ، قادر به تهیه نمونه های میکروسکوپیک بافت شناسی است.
 +__2- پاتوبیولوژی :__ این گروه با بخش های آسیب شناسی ، ایمنی شناسی ، باکتری شناسی ، بیماری های باکتریایی، ویروس شناسی و بیماری های ویروسی ، قارچ شناسی و بیماری های قارچی ، انگل شناسی و بیماری های انگلی، بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ، به انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی اشتغال دارد.
 +__3- علوم درمانگاهی :__ فعالیت گروه علوم درمانگاهی در بخش های بیماری های درونی دام های بزرگ ، بیماریهای درونی دام های کوچک ، جراحی و ((هوشبری)) ، رادیولوژی و سونوگرافی ، مامایی و بیماری های تولیدمثل ، کلینیکال پاتولوژی ، بهداشت و بیماری های طیور ، بیماری های ماهی ، در حال تداوم و رو به گسترش می باشد.
 +! امکانات آزمایشگاهی
 
 
  
 
 
- {picture=sasadadadada.jpg} + {picture=Jkughgffrfjk.gif}
  
 
 
-
+
دانشکده دامپزشکی دارای 7 آزمایشگاه است که به شرح زیر می باشند :
-! یی />1- علوم پایه : این گوه ارای بخش های فییولوژی ، فماکولوژی شای ، بیشیمی ، علوم آاومی (ابد شای ، بافت شسی و جین اسی ) و ماهی شای ی با. ای گروه دارای 3 آزمایشگاه و همین سالن تشریح جهت کالبد شای یوا و سرخانه ای ف و نگهداری مونه هی مورد نیز می باش. بخش علوم آناتمی تان هه ستخوان هی گونه های مل حیوا الی جهت استفاده در اور موزشی ا دا. علاوه بر ای بخش مکر ضن ارائه سمت عملی درس ات شنسی هیتتکیک ، قد ه تهیه نمونه های میکروسکوپیک بافت شنسی است. +*ایگاه م 1 علوم پایه />*آزمایشگه ماره 2 لوم په />*مایگ شا 3 علوم ایه
*
زمایشا شاه 1 پاتیووژی />*زایشگاه شاه 2 اویلوژی />*آزمایشگاه ینیکال اولوژی />*ایاه پینی />عاوه ر زمایشا ا ، انه دارای ل کا گشایی یز هست که در ری داناه واع ش دارای کاس درس سان تشیح دا های ی و ردنه جهت نگهداری نمونه ها می باش.
-2- پاتوبیولوژی : این گروه با بخش های آسیب شناسی ، ایمنی شناسی ، باکتری شناسی ، بیماری های باکتریایی، ویروس شناسی و بیماری های ویروسی ، قارچ شناسی و بیماری های قارچی ، انگل شناسی و بیماری های انگلی، بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ، به انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی اشتغال دارد.  
-3- علوم درمانگاهی : فعالیت گروه علوم درمانگاهی در بخش های بیماری های درونی دام های بزرگ ، بیماریهای درونی دام های کوچک ، جراحی و هوشبری ، رادیولوژی و سونوگرافی ، مامایی و بیماری های تولیدمثل ، کلینیکال پاتولوژی ، بهداشت و بیماری های طیور ، بیماری های ماهی ، در حال تداوم و رو به گسترش می باشد.  
-! امکانات آزمایشگاهی 
-دانشکده دامپزشکی دارای 7 آزمایشگاه است که به شرح زیر می باشند : 
-آزمایشگاه شماره 1 علوم پایه  
-آزمایشگاه شماره 2 علوم پایه  
-آزمایشگاه شماره 3 علوم پایه  
-آزمایشگاه شماره 1 پاتوبیولوژی 
-آزمایشگاه شماره 2 پاتوبیولوژی 
-آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی 
-آزمایشگاه پشتیبانی 
-علاوه بر آزمایشگاه ها ، دانشکده دارای سالن کالبد گشایی نیز هست که در پردیس دانشگاه واقع شده و دارای کلاس  
-درس ، سالن تشریح دام های اهلی و سردخانه جهت نگهداری نمونه ها می باشد.  
 ! امکانات آموزشی و پژوهشی ! امکانات آموزشی و پژوهشی
-کتابخانه : +__کتابخانه :__
 آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :  آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :
 ||لاتین | فارسی  ||لاتین | فارسی
 2641| 3529 کتاب ( جلد )  2641| 3529 کتاب ( جلد )
 25 |50 مجله ( عنوان ) || 25 |50 مجله ( عنوان ) ||
-
__مرکز رایانه با 23 دستگاه رایانه __
+ __مرکز رایانه با 23 دستگاه رایانه __
 درمانگاه های تخصصی که شامل بخش های بیماری های داخلی دام های بزرگ ، بیماری های داخلی دام های کوچک، مامایی و بیماری های تولید مثل دام ، جراحی ، رادیولوژی ، بیماری های طیور ، بیماری های آبزیان و آزمایشگاه تشخیص می باشد که به صورت تخصصی ، خدمات درمانگاهی ارائه می نماید.  درمانگاه های تخصصی که شامل بخش های بیماری های داخلی دام های بزرگ ، بیماری های داخلی دام های کوچک، مامایی و بیماری های تولید مثل دام ، جراحی ، رادیولوژی ، بیماری های طیور ، بیماری های آبزیان و آزمایشگاه تشخیص می باشد که به صورت تخصصی ، خدمات درمانگاهی ارائه می نماید.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [07:37 ]   5   کیانی      جاری 
 سه شنبه 16 اسفند 1384 [13:14 ]   4   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [10:48 ]   3   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [13:19 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [13:17 ]   1   معصومه قاسمی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..