منو
 صفحه های تصادفی
وانادینیت
حمله همه جانبه سپاه عمر سعد
لرزه نگار
امام حسین علیه السلام، حرکت دهنده امت
ماکس پلانک
عباس علیه السلام و مبارزه در روز عاشورا
کلینوکلر
نحوه تعیین گرانیگاه
تکنولوژی های هواشناسی
AH-1W
 کاربر Online
310 کاربر online
تاریخچه ی: دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:2
معرفی

img/daneshnameh_up/1/1e/DSCF1140.GIF
این دانشکده در سال 1337 بانام دانشکده علوم معقول و منقول با دو رشته : معقول (فلسفه و حکمت اسلامی) و منقول ( فقه) تاسیس شده است.

از سال 1349 نام این دانشکده به الهیات و معارف اسلامی تغییر یافته و در سه رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی ، فلسفه و حکمت اسلامی ، فرهنگ اسلامی و رابطه آن با تمدن ایرانی ، دانشجو پذیرفته است. از سال 1362 که دانشگاه ها پس از وقفه ای دو – سه ساله بازگشایی شدند ، کلیه رشته های این دانشکده در هم ادغام شده و با نام ( الهیات و معارف اسلامی ) با دو گرایش دبیری و آزاد به کار خود ادامه داد.

در بهمن 1365 رشته آزاد الهیات به 5 گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی ، فلسفه و حکمت اسلامی ، علوم قرآن و حدیث ، تاریخ و تمدن ملل اسلامی ، ادیان و عرفان تطبیقی ، تقسیم گردید.در سال 1376 با توجه به وجود گروه معارف اسلامی ( که عهده دار دروس عمومی در دانشگاه هاست ) ، و برای پرهیز از تداخل وظایف ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی به ( دانشکده الهیات شهید مطهری ) تغییر نام داد.
این دانشکده در حال حاضر دارای 5 گروه آموزشی به شرح زیر می باشد :

1- ادیان و عرفان تطبیقی
2- تاریخ و تمدن اسلامی
3- علوم قرآن و حدیث
4- فقه و مبانی حقوق اسلامی
5- فلسفه و حکمت اسلامیسطوح تحصیلی

1- ادیان و عرفان تطبیقی : دانشجویان این گروه با ادیان یهود ، مسیحیت ، هندو ، بودایی ، زرتشتی ، ادیان خاور دور ، ابتدایی و قدیم و عرفان آنها و تصوف آشنا می شوند. این گروه در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد.

2- تاریخ و تمدن اسلامی : برای دانشجویان این گروه ، شناسایی و بازیابی سوابق فرهنگی و شناخت تاریخ تمدن اسلام و سهم ایرانیان در زمینه پیشرفت تمدن اسلامی و بررسی علل و انگیزه پیشرفت و یا بازماندگی ، مورد توجه بوده و دانشجویان
این رشته به موضوعات فوق اطلاع و اشراف پیدا می کنند و با جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی آشنا می شوند. این گروه در مقطه کارشناسی دانشجو می پذیرد.

3- علوم قرآن و حدیث : در این گروه دانشجویان با زبان و ادبیات عربی آشنا شده و اطلاعات جامعی در زمینه تفسیر ، علوم قرآنی و حدیث و کلید فهم هر یک بدست می آورند. این گروه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

4- فقه و مبانی حقوق اسلامی : در این گروه مسائل گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی جامعه در پرتو احکام و حقوق اسلامی مورد بررسی و ارزشیابی قرار می گیرد و فارغ التحصیلان به فقه و مبانی حقوق اسلامی احاطه پیدا می کنند و می توانند به عنوان کارشناس مسایل اسلامی و حقوقی انجام وظیفه نمایند. این گروه در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.

5- فلسفه و حکمت اسلامی : دانشجویان این گروه با فلسفه اسلامی آشنا می شوند و به روش های مقابله با تفکرات الحادی آگاهی خواهند یافت و فارغ التحصیلان آن در زمینه معارف اسلامی و دفاع در برابر شکوک و شبهات در عرصه مسائل اعتقادی توانا خواهند شد. شناخت و منطق نیز از سایر توانائی های فارغ التحصیلان این گروه می باشد. این گروه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.امکانات آزمایشگاهی

به دلیل ماهیت علمی و کاری این دانشکده، امکانات آزمایشگاهی ندارد، عمده فعالیت های علمی این دانشکده در بخش امکانات آموزشی متمرکز می باشد.امکانات آموزشی و پژوهشی

کتابخانه :

کتابخانه این دانشکده دارای حدود 62000 جلد متاب چاپی ، 2100 جلد کتاب خطی و دارای بخش های زیر می باشد :
  • مرجع ، مجلات و روزنامه ها،رایانه،سالن مطالعه،نسخ خطی ،امانت و مخزن سفارشات و مجموعه سازی
  • درمانگاه های تخصصی که شامل بخش های بیماری های داخلی دام های بزرگ، بیماری های داخلی دام های کوچک،مامایی و بیماری های تولید مثل دام ، جراحی ، رادیولوژی ، بیماری های طیور ، بیماری های آبزیان و آزمایشگاه تشخیص می باشد که به صورت تخصصی ، خدمات درمانگاهی ارائه می نماید.
  • نشریه مطالعات اسلامی

معرفی

این دانشکده در سال 1337 بانام دانشکده علوم معقول و منقول با دو رشته : معقول (فلسفه و حکمت اسلامی) و

منقول ( فقه) تاسیس شده است.

از سال 1349 نام این دانشکده به الهیات و معارف اسلامی تغییر یافته و در سه رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی ،

فلسفه و حکمت اسلامی ، فرهنگ اسلامی و رابطه آن با تمدن ایرانی ، دانشجو پذیرفته است.

از سال 1362 که دانشگاه ها پس از وقفه ای دو – سه ساله بازگشایی شدند ، کلیه رشته های این دانشکده در هم

ادغام شده و با نام ( الهیات و معارف اسلامی ) با دو گرایش دبیری و آزاد به کار خود ادامه داد.

در بهمن 1365 رشته آزاد الهیات به 5 گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی ، فلسفه و حکمت اسلامی ، علوم قرآن و

حدیث ، تاریخ و تمدن ملل اسلامی ، ادیان و عرفان تطبیقی ، تقسیم گردید.

در سال 1376 با توجه به وجود گروه معارف اسلامی ( که عهده دار دروس عمومی در دانشگاه هاست ) ، و برای پرهیز از

تداخل وظایف ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی به ( دانشکده الهیات شهید مطهری ) تغییر نام داد. این دانشکده در

حال حاضر دارای 5 گروه آموزشی به شرح زیر می باشد :

1- ادیان و عرفان تطبیقی 2- تاریخ و تمدن اسلامی 3- علوم قرآن و حدیث

4- فقه و مبانی حقوق اسلامی 5- فلسفه و حکمت اسلامی

از سال 1362 که دانشگاه ها پس از وقفه ای دو – سه ساله بازگشایی شدند ، کلیه رشته های این دانشکده در هم

ادغام شده و با نام ( الهیات و معارف اسلامی ) با دو گرایش دبیری و آزاد به کار خود ادامه داد.

در بهمن 1365 رشته آزاد الهیات به 5 گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی ، فلسفه و حکمت اسلامی ، علوم قرآن و

حدیث ، تاریخ و تمدن ملل اسلامی ، ادیان و عرفان تطبیقی ، تقسیم گردید.

در سال 1376 با توجه به وجود گروه معارف اسلامی ( که عهده دار دروس عمومی در دانشگاه هاست ) ، و برای پرهیز از

تداخل وظایف ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی به ( دانشکده الهیات شهید مطهری ) تغییر نام داد. این دانشکده در

حال حاضر دارای 5 گروه آموزشی به شرح زیر می باشد :

1- ادیان و عرفان تطبیقی 2- تاریخ و تمدن اسلامی 3- علوم قرآن و حدیث

4- فقه و مبانی حقوق اسلامی 5- فلسفه و حکمت اسلامی
img/daneshnameh_up/5/58/DSCF1140.jpg

سطوح تحصیلی

1- ادیان و عرفان تطبیقی : دانشجویان این گروه با ادیان یهود ، مسیحیت ، هندو ، بودایی ، زرتشتی ، ادیان خاور دور ، ابتدایی و

قدیم و عرفان آنها و تصوف آشنا می شوند. این گروه در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد.

2- تاریخ و تمدن اسلامی : برای دانشجویان این گروه ، شناسایی و بازیابی سوابق فرهنگی و شناخت تاریخ تمدن اسلام و

سهم ایرانیان در زمینه پیشرفت تمدن اسلامی و بررسی علل و انگیزه پیشرفت و یا بازماندگی ، مورد توجه بوده و دانشجویان

این رشته به موضوعات فوق اطلاع و اشراف پیدا می کنند و با جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی آشنا می شوند. این گروه در

مقطه کارشناسی دانشجو می پذیرد.

3- علوم قرآن و حدیث : در این گروه دانشجویان با زبان و ادبیات عربی آشنا شده و اطلاعات جامعی در زمینه تفسیر ، علوم

قرآنی و حدیث و کلید فهم هر یک بدست می آورند. این گروه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

4- فقه و مبانی حقوق اسلامی : در این گروه مسائل گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی جامعه در پرتو احکام و حقوق

اسلامی مورد بررسی و ارزشیابی قرار می گیرد و فارغ التحصیلان به فقه و مبانی حقوق اسلامی احاطه پیدا می کنند و می

توانند به عنوان کارشناس مسایل اسلامی و حقوقی انجام وظیفه نمایند. این گروه در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و

دکتری دانشجو می پذیرد.

5- فلسفه و حکمت اسلامی : دانشجویان این گروه با فلسفه اسلامی آشنا می شوند و به روش های مقابله با تفکرات الحادی

آگاهی خواهند یافت و فارغ التحصیلان آن در زمینه معارف اسلامی و دفاع در برابر شکوک و شبهات در عرصه مسائل اعتقادی

توانا خواهند شد. شناخت و منطق نیز از سایر توانائی های فارغ التحصیلان این گروه می باشد. این گروه در مقاطع کارشناسی و

کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

امکانات آزمایشگاهی

به دلیل ماهیت علمی و کاری این دانشکده، امکانات آزمایشگاهی ندارد، عمده فعالیت های علمی این دانشکده در بخش امکانات آموزشی متمرکز می باشد.

امکانات آموزشی و پژوهشی

کتابخانه :

کتابخانه این دانشکده دارای حدود 62000 جلد متاب چاپی ، 2100 جلد کتاب خطی و دارای بخش های زیر می باشد :

مرجع ، مجلات و روزنامه ها،رایانه،سالن مطالعه،نسخ خطی ،امانت و مخزن سفارشات و مجموعه سازی

درمانگاه های تخصصی که شامل بخش های بیماری های داخلی دام های بزرگ ، بیماری های داخلی دام های کوچک

، مامایی و بیماری های تولید مثل دام ، جراحی ، رادیولوژی ، بیماری های طیور ، بیماری های آبزیان و آزمایشگاه

تشخیص می باشد که به صورت تخصصی ، خدمات درمانگاهی ارائه می نماید.
نشریه مطالعات اسلامی


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [07:34 ]   6   کیانی      جاری 
 سه شنبه 16 اسفند 1384 [12:11 ]   5   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [10:42 ]   4   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [10:41 ]   3   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [13:07 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [13:06 ]   1   معصومه قاسمی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..