منو
 کاربر Online
610 کاربر online
تاریخچه ی: دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:12


معرفی

این دانشکده در 14 سال گذشته به سرعت پیشرفت کرد و هم اکنون رشته های پس از فارغ التحصیلی (تکمیلی مقاطع بالاتر) مختلفی در زمینه های مختلف علوم زمینه وجود دارد .دانشکده در سال 1975 ، تاسیس شد و با رشته های تدریس در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد آغاز به کار کرد . دانشکده طی 14 سال گذشته به سرعت رشد یافت و هم اکنون رشته های مختلفی در سطح کارشناسی ارشد و دکترا وجود دارد . در سال 1977 رشته زمین شناسی و کان شناسی پایه گذاری شد . سپس در سال 1978 متوقف شد . تحصیلات پس از فارغ التحصیلی (تکمیلی) در سال 1987 ، پنج رشته سنگ شناسی ، خاک شناسی و زیست شناسی کهن (دوران قدیم) ، علوم زمین ساختی ( ساختمان شناسی) ، رسوب شناسی ، سنگ شناسی رسوبی و زمین شناسی اقتصادی راه اندازی شدند. از سال 1996 رشته دیگر آبشناسی (گرایش رشته زمین شناسی) به دوره های تحصیلی اضافه شده است .
رشته های دکترا در سال 1993 افتتاح شدند و شامل رشته های چینه شناسی و زیست شناسی دوران کهن ، علوم زمین ساختی (ساختمان شناسی) ، زمین شناسی اقتصادی و سنگ شناسی می باشند .
رشته جغرافیا در سال 1976 از دانشکده ادبیات و علوم انسانی به دانشکده علوم زمین منتقل شد . تا سال 1985 رشته های تدریس در مطالعات محیطی و ژئومورفالوژی (علمی که درباره برجستگی های سطح زمین و علل پیدایش آنها بحث می کند) وجود داشتند اما این رشته تحصیلی اکنون پیشرفت یافته است تا رشته های مختلفی را در زمینه طراحی شهری و روستایی و هواشناسی در برگیرد.سطوح تحصیلی

این دانشکده در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و رشته های زیر دانشجو می پذیرد :

کارشناسی:علوم زمین (جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی و زمین شناسی)

کارشناسی ارشد: دانشکده علوم زمین (جغرافیای انسانی، جغرافیای طبیعی، جغرافیا برنامه ریزی روستایی، جغرافیا برنامه ریزی شهری، زمین شناسی اقتصادی ، زمین شناسی_ پترولوژی، زمین شناسی، زمین شناسی_آب شناسی ، زمین شناسی_ تکتو نیک، زمین شناسی_ رسوب شناسی و...، زمین شناسی_ چینه و فسیل شناسی_ سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیا)

دکتری: دانشکده علوم زمین (جغرافیای انسانی، جغرافیای برنامه ریزی روستایی، جغرافیا برنامه ریزی شهری، زمین شناسی اقتصادی، زمین شناسی چینه و فسیل شناسی ، جغرافیای طبیعی، زمین شناسی_ پترولوژی، زمین شناسی_ تکتونیک، زمین شناسی_ رسوب و سنگ شناسی رسوبی، زمین شناسی_ آبشناسی)امکانات آزمایشگاهی

img/daneshnameh_up/6/6b/rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrFGVB.GIF

 • آزمایشگاه اشعه X : تجزیه کمی و کیفی از طریق دو شیوه تراکم زدایی با اشعه X و اشعه X فلورسنت .( XRD) و (XRF)
 • آزمایشگاه زیست شناسی (دوران کهن) : مطالعه فسیلهای جانوری و رسوبی
 • آزمایشگاه رسوب شناسی و مکانیکهای (فرسایش) خاک
 • آزمایشگاه زمین شناسی : مطالعه اجسام معدنی
 • آزمایشگاه تصویر برداری زمین شناسی : تهیه تصاویر هوایی و زمین شناسی بر طبق نقشه
 • آزمایشگاه ساختمان شناسی : نقشه کشی تجربی و ساختمان شناسی و قالب سازی (نمونه برداری)
 • آزمایشگاه میکروسکوپی : مطالعه سنگهای میکروسکوپی و نمونه های فسیلی
 • آزمایشگاه پرورش فسیل(Nannofossil) : خیساندن و تهیه نانو پلانکتونهای آهکی
 • آزمایشگاه ژئو شیمی : تجزیه کمی و کیفی از طریق باران شیمیایی جاذب اتمی و نورسنجی
 • آزمایشگاه فسیل شناسی و خاک شناسی : مطالعات سنگ و خاک شناسی ، خاک شناسی فضاو خاک شناسی سنگی (چینه شناسی سنگ) و قدمت خاک در سنگ یافت شده و نمونه های فسیل آزمایشگاه و تصویر برداری و نقشه برداری ، تفسیر عکسهای هوایی و عکسهای ماهواره ای
 • آزمایشگاه نقشه کشی : آماده سازی و تفسیر نقشه های موضعی
 • آزمایشگاه کروماتوگرافی گاز، مایع و دریافت از راه دور

انواع کارگاهها

 • کارگاه مطالعات ناحیه ای ، پروژه های شهرسازی و روستائی
 • کارگاه تراشکاری و سنگ شکنی
 • کارگاه برش قطعات نازک پرداخت کاری (معرق کاری)


امکانات آموزشی و پژوهشی

دانشکده امکانات مختلفی را دارا می باشد : کتابخانه ، 14 آزمایشگاه مجهز و 3 کارگاه
جلسات متعدد دوره ای که بر حسب نوع رشته هر 6 ماه یکبار برگزار می شوند به مدت 1 تا 10 روز طول می کشد .

کتابخانه

این کتابخانه دارای 11300 جلد کتاب است که 6100 جلد آن به فارسی و 5200 جلد به زبانهای دیگر هستند . این تعداد علاوه بر 20 نشریه فارسی و 30 نشریه به زبانهای دیگر مرتبا در حال افزایش هستند .

مجله دانشگاه

مجله دانشگاه علوم زمین ، نشریه تحقیقی علمی دانشکده است .


معرفی

این دانشکده در 14 سال گذشته به سرعت پیشرفت کرد و هم اکنون رشته های پس از فارغ التحصیلی (تکمیلی مقاطع بالاتر) مختلفی در زمینه های مختلف علوم زمینه وجود دارد .دانشکده در سال 1975 ، تاسیس شد و با رشته های تدریس در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد آغاز به کار کرد . دانشکده طی 14 سال گذشته به سرعت رشد یافت و هم اکنون رشته های مختلفی در سطح کارشناسی ارشد و دکترا وجود دارد . در سال 1977 رشته زمین شناسی و کان شناسی پایه گذاری شد . سپس در سال 1978 متوقف شد . تحصیلات پس از فارغ التحصیلی (تکمیلی) در سال 1987 ، پنج رشته سنگ شناسی ، خاک شناسی و زیست شناسی کهن (دوران قدیم) ، علوم زمین ساختی ( ساختمان شناسی) ، رسوب شناسی ، سنگ شناسی رسوبی و زمین شناسی اقتصادی راه اندازی شدند. از سال 1996 رشته دیگر آبشناسی (گرایش رشته زمین شناسی) به دوره های تحصیلی اضافه شده است .
رشته های دکترا در سال 1993 افتتاح شدند و شامل رشته های چینه شناسی و زیست شناسی دوران کهن ، علوم زمین ساختی (ساختمان شناسی) ، زمین شناسی اقتصادی و سنگ شناسی می باشند .
رشته جغرافیا در سال 1976 از دانشکده ادبیات و علوم انسانی به دانشکده علوم زمین منتقل شد . تا سال 1985 رشته های تدریس در مطالعات محیطی و ژئومورفالوژی (علمی که درباره برجستگی های سطح زمین و علل پیدایش آنها بحث می کند) وجود داشتند اما این رشته تحصیلی اکنون پیشرفت یافته است تا رشته های مختلفی را در زمینه طراحی شهری و روستایی و هواشناسی در برگیرد.سطوح تحصیلی

این دانشکده در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و رشته های زیر دانشجو می پذیرد :

کارشناسی:علوم زمین (جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی و زمین شناسی)

کارشناسی ارشد: دانشکده علوم زمین (جغرافیای انسانی، جغرافیای طبیعی، جغرافیا برنامه ریزی روستایی، جغرافیا برنامه ریزی شهری، زمین شناسی اقتصادی ، زمین شناسی_ پترولوژی، زمین شناسی، زمین شناسی_آب شناسی ، زمین شناسی_ تکتو نیک، زمین شناسی_ رسوب شناسی و...، زمین شناسی_ چینه و فسیل شناسی_ سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیا)

دکتری: دانشکده علوم زمین (جغرافیای انسانی، جغرافیای برنامه ریزی روستایی، جغرافیا برنامه ریزی شهری، زمین شناسی اقتصادی، زمین شناسی چینه و فسیل شناسی، جغرافیای طبیعی، زمین شناسی_ پترولوژی، زمین شناسی_ تکتونیک، زمین شناسی_ رسوب و سنگ شناسی رسوبی، زمین شناسی_ آبشناسی)امکانات آزمایشگاهی

img/daneshnameh_up/6/6b/rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrFGVB.GIF

 • آزمایشگاه اشعه X : تجزیه کمی و کیفی از طریق دو شیوه تراکم زدایی با اشعه X و اشعه X فلورسنت .( XRD) و (XRF)
 • آزمایشگاه زیست شناسی (دوران کهن) : مطالعه فسیلهای جانوری و رسوبی
 • آزمایشگاه رسوب شناسی و مکانیکهای (فرسایش) خاک
 • آزمایشگاه زمین شناسی : مطالعه اجسام معدنی
 • آزمایشگاه تصویر برداری زمین شناسی : تهیه تصاویر هوایی و زمین شناسی بر طبق نقشه
 • آزمایشگاه ساختمان شناسی : نقشه کشی تجربی و ساختمان شناسی و قالب سازی (نمونه برداری)
 • آزمایشگاه میکروسکوپی : مطالعه سنگهای میکروسکوپی و نمونه های فسیلی
 • آزمایشگاه پرورش فسیل(Nannofossil) : خیساندن و تهیه نانو پلانکتونهای آهکی
 • آزمایشگاه ژئو شیمی : تجزیه کمی و کیفی از طریق باران شیمیایی جاذب اتمی و نورسنجی
 • آزمایشگاه فسیل شناسی و خاک شناسی : مطالعات سنگ و خاک شناسی ، خاک شناسی فضاو خاک شناسی سنگی (چینه شناسی سنگ) و قدمت خاک در سنگ یافت شده و نمونه های فسیل آزمایشگاه و تصویر برداری و نقشه برداری ، تفسیر عکسهای هوایی و عکسهای ماهواره ای
 • آزمایشگاه نقشه کشی : آماده سازی و تفسیر نقشه های موضعی
 • آزمایشگاه کروماتوگرافی گاز، مایع و دریافت از راه دور

انواع کارگاهها

 • کارگاه مطالعات ناحیه ای ، پروژه های شهرسازی و روستائی
 • کارگاه تراشکاری و سنگ شکنی
 • کارگاه برش قطعات نازک پرداخت کاری (معرق کاری)


امکانات آموزشی و پژوهشی

دانشکده امکانات مختلفی را دارا می باشد : کتابخانه ، 14 آزمایشگاه مجهز و 3 کارگاه
جلسات متعدد دوره ای که بر حسب نوع رشته هر 6 ماه یکبار برگزار می شوند به مدت 1 تا 10 روز طول می کشد .

کتابخانه

این کتابخانه دارای 11300 جلد کتاب است که 6100 جلد آن به فارسی و 5200 جلد به زبانهای دیگر هستند . این تعداد علاوه بر 20 نشریه فارسی و 30 نشریه به زبانهای دیگر مرتبا در حال افزایش هستند .

مجله دانشگاه

مجله دانشگاه علوم زمین ، نشریه تحقیقی علمی دانشکده است .

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:55 ]   13   کیانی      جاری 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:53 ]   12   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:53 ]   11   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:50 ]   10   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:47 ]   9   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [12:59 ]   8   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [07:35 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [07:08 ]   6   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [06:33 ]   5   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [06:25 ]   4   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [06:24 ]   3   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 دی 1384 [07:33 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 دی 1384 [07:31 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..