منو
 صفحه های تصادفی
شاهین کوچک اروپایی آسیایی
سینماتیک
پند نامه
صمغ ها
دیوان خاصه
خواب در بستر پیامبر در شعب ابوطالب
عمر بن سعد
ریواس2
چگونه بادکنک درون بطری باد می شود؟
عدس
 کاربر Online
608 کاربر online
Lines: 1-51Lines: 1-48
-! معرفی +V{maketoc}
-دانشکده علوم اداری و اقتصادی در سال 1366 با هدف تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص کشور به ویژه در استان  
-پهناور خراسان در بخش های مدیریتی ، اقتصادی ، برنامه ریزی و نظارت بر عملیات مالی ، تاسیس شد و از آن زمان تا +! معرفی


{picture=DSCF1092ooooاjkhi.GIF}
دانشکده علوم اداری و اقتصادی در سال 1366 با هدف تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص کشور به ویژه در استان
پهناور خراسان در بخش های مدیریتی ، اقتصادی ، برنامه ریزی و نظارت بر عملیات مالی ، تاسیس شد و از آن زمان تا کنون ، هدایت علمی بخش های اقتصادی ، برنامه ریزی حقوقی و مدیریتی سازمان های دولتی، صنعتی و بازرگانی را در چارچوب فعالیت های آموزشی و پژوهشی ، پیگیری کرده است .
فعالیت های آموزشی این دانشکده از مهرماه 1367 با پذیرش 120 دانشجو در سه رشته کارشناسی ((علوم اقتصادی)) ، ((حسابداری)) و ((مدیریت)) آغاز شد. در سال های بعد به ترتیب رشته های حقوق، اقتصاد نظری، مدیریت دولتی ، علوم اقتصادی ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، مدیریت بازرگانی ، ((اقتصاد بازرگانی ))و ((علوم سیاسی ))به این دانشکده اضافه شد.
-کنون ، هدایت علمی بخش های اقتصادی ، برنامه ریزی حقوقی و مدیریتی سازمان های دولتی، صنعتی و بازرگانی را  
-در چارچوب فعالیت های آموزشی و پژوهشی ، پیگیری کرده است . 
-  
-فعالیت های آموزشی این دانشکده از مهرماه 1367 با پذیرش 120 دانشجو در سه رشته کارشناسی علوم اقتصادی ،  
-حسابداری و مدیریت آغاز شد. در سال های بعد به ترتیب رشته های حقوق ، اقتصاد نظری ، مدیریت دولتی ، علوم  
-اقتصادی ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، مدیریت بازرگانی ، اقتصاد بازرگانی و علوم سیاسی به این دانشکده اضافه شد.  
- {picture=DSCF1092oooo.jpg} 
 ! سطوح تحصیلی  ! سطوح تحصیلی
-1- اقتصاد : در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد : مقطع کارشناسی : رشته علوم اقتصادی با 6 گرایش : +__1- اقتصاد :__ در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد : />__مقطع کارشناسی : ~~green:رشته علوم اقتصادی با 6 گرایش :~~__ اقتصاد نظری ، اقتصاد بازرگانی ، اقتصاد صنعتی ، اقتصاد حمل و نقل ، اقتصاد پولی و بانکداری ، اقتصاد کشاورزی
__مقطع کارشناسی ارشد :__ رشته علوم اقتصادی با گرایش های فوق الذکر
-اتصاد نظری قتصا ازرانی ، قا نی اتاد م و قل ، قتصاد پولی و انکدا اقاد ازی +__2- دیری : __ر مقاع و شته های زیر انشجو می پد :
__ م
ق کانی :__ ه گرایش ((دیریت ارانی )) ((مدیریت صعتی ))و یت دولتی />__مقع کارشنای اد :__ ایش ی فوق الذک
-مقطع کارشناسی ارشد : رشته لوم اقای ا رایش ای وق الذکر +__3- حسابداری:__ در مقطع کارشناسیِ رشته ساای دانشجو ی ذیرد.
-2- دیریت : در مقاطع رشته ای زیر دانشجو می پذیرد :  مقطع کارشناسی : سه گرایش مدیریت بازرگانی ، +__4- حوق :__ در مقطع کارشاسیِ رشته حوق دانشجو می پذیرد :
-مدیریت صنعتی و مییت دولی مقطع کارشناسی ارش : گیش های و اذکر +__5- علوم یسی :__ در مقطع کارشناسیِ رشه علم یسی داشجو ی ذیرد :
-3- حسابداری: در مقطع کارشناسیِ رشته حسابداری دانشجو می پذیرد.  
-4- حقوق : در مقطع کارشناسیِ رشته حقوق دانشجو می پذیرد :  
-5- علوم سیاسی : در مقطع کارشناسیِ رشته علم سیاسی دانشجو می پذیرد : 
 ! امکانات آزمایشگاهی  ! امکانات آزمایشگاهی
 +به دلیل ماهیت علمی و کاری این دانشکده، امکانات آزمایشگاهی ندارد، عمده فعالیت های علمی این دانشکده در بخش امکانات آموزشی متمرکز می باشد.
-به دلیل ماهیت علمی و کاری این دانشکده، امکانات آزمایشگاهی ندارد، عمده فعالیت های علمی این دانشکده در  
-بخش امکانات آموزشی متمرکز می باشد.  
 ! امکانات آموزشی و پژوهشی  ! امکانات آموزشی و پژوهشی
-کتابخانه : +__کتابخانه : __
 آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :  آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :
 ||لاتین| فارسی  ||لاتین| فارسی
 4189 |20456 کتاب ( جلد )  4189 |20456 کتاب ( جلد )
 80 |128 مجله ( عنوان ) || 80 |128 مجله ( عنوان ) ||
-
مرکز رایانه با 28 دستگاه رایانه
واحد سمعی و بصری


+* مرکز ((رایانه)) با 28 دستگاه رایانه
* واحد سمعی و بصری

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [07:40 ]   4   کیانی      جاری 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [05:24 ]   3   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [10:50 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [13:23 ]   1   معصومه قاسمی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..