منو
 کاربر Online
1082 کاربر online
Lines: 1-51Lines: 1-48
-! معرفی +V{maketoc}
-دانشکده علوم اداری و اقتصادی در سال 1366 با هدف تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص کشور به ویژه در استان  
-پهناور خراسان در بخش های مدیریتی ، اقتصادی ، برنامه ریزی و نظارت بر عملیات مالی ، تاسیس شد و از آن زمان تا +! معرفی


{picture=DSCF1092ooooاjkhi.GIF}
دانشکده علوم اداری و اقتصادی در سال 1366 با هدف تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص کشور به ویژه در استان
پهناور خراسان در بخش های مدیریتی ، اقتصادی ، برنامه ریزی و نظارت بر عملیات مالی ، تاسیس شد و از آن زمان تا کنون ، هدایت علمی بخش های اقتصادی ، برنامه ریزی حقوقی و مدیریتی سازمان های دولتی، صنعتی و بازرگانی را در چارچوب فعالیت های آموزشی و پژوهشی ، پیگیری کرده است .
فعالیت های آموزشی این دانشکده از مهرماه 1367 با پذیرش 120 دانشجو در سه رشته کارشناسی ((علوم اقتصادی)) ، ((حسابداری)) و ((مدیریت)) آغاز شد. در سال های بعد به ترتیب رشته های حقوق، اقتصاد نظری، مدیریت دولتی ، علوم اقتصادی ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، مدیریت بازرگانی ، ((اقتصاد بازرگانی ))و ((علوم سیاسی ))به این دانشکده اضافه شد.
-کنون ، هدایت علمی بخش های اقتصادی ، برنامه ریزی حقوقی و مدیریتی سازمان های دولتی، صنعتی و بازرگانی را  
-در چارچوب فعالیت های آموزشی و پژوهشی ، پیگیری کرده است . 
-  
-فعالیت های آموزشی این دانشکده از مهرماه 1367 با پذیرش 120 دانشجو در سه رشته کارشناسی علوم اقتصادی ،  
-حسابداری و مدیریت آغاز شد. در سال های بعد به ترتیب رشته های حقوق ، اقتصاد نظری ، مدیریت دولتی ، علوم  
-اقتصادی ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، مدیریت بازرگانی ، اقتصاد بازرگانی و علوم سیاسی به این دانشکده اضافه شد.  
- {picture=DSCF1092oooo.jpg} 
 ! سطوح تحصیلی  ! سطوح تحصیلی
-1- اقتصاد : در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد : مقطع کارشناسی : رشته علوم اقتصادی با 6 گرایش : +__1- اقتصاد :__ در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد : />__مقطع کارشناسی : ~~green:رشته علوم اقتصادی با 6 گرایش :~~__ اقتصاد نظری ، اقتصاد بازرگانی ، اقتصاد صنعتی ، اقتصاد حمل و نقل ، اقتصاد پولی و بانکداری ، اقتصاد کشاورزی
__مقطع کارشناسی ارشد :__ رشته علوم اقتصادی با گرایش های فوق الذکر
-اتصاد نظری قتصا ازرانی ، قا نی اتاد م و قل ، قتصاد پولی و انکدا اقاد ازی +__2- دیری : __ر مقاع و شته های زیر انشجو می پد :
__ م
ق کانی :__ ه گرایش ((دیریت ارانی )) ((مدیریت صعتی ))و یت دولتی />__مقع کارشنای اد :__ ایش ی فوق الذک
-مقطع کارشناسی ارشد : رشته لوم اقای ا رایش ای وق الذکر +__3- حسابداری:__ در مقطع کارشناسیِ رشته ساای دانشجو ی ذیرد.
-2- دیریت : در مقاطع رشته ای زیر دانشجو می پذیرد :  مقطع کارشناسی : سه گرایش مدیریت بازرگانی ، +__4- حوق :__ در مقطع کارشاسیِ رشته حوق دانشجو می پذیرد :
-مدیریت صنعتی و مییت دولی مقطع کارشناسی ارش : گیش های و اذکر +__5- علوم یسی :__ در مقطع کارشناسیِ رشه علم یسی داشجو ی ذیرد :
-3- حسابداری: در مقطع کارشناسیِ رشته حسابداری دانشجو می پذیرد.  
-4- حقوق : در مقطع کارشناسیِ رشته حقوق دانشجو می پذیرد :  
-5- علوم سیاسی : در مقطع کارشناسیِ رشته علم سیاسی دانشجو می پذیرد : 
 ! امکانات آزمایشگاهی  ! امکانات آزمایشگاهی
 +به دلیل ماهیت علمی و کاری این دانشکده، امکانات آزمایشگاهی ندارد، عمده فعالیت های علمی این دانشکده در بخش امکانات آموزشی متمرکز می باشد.
-به دلیل ماهیت علمی و کاری این دانشکده، امکانات آزمایشگاهی ندارد، عمده فعالیت های علمی این دانشکده در  
-بخش امکانات آموزشی متمرکز می باشد.  
 ! امکانات آموزشی و پژوهشی  ! امکانات آموزشی و پژوهشی
-کتابخانه : +__کتابخانه : __
 آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :  آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :
 ||لاتین| فارسی  ||لاتین| فارسی
 4189 |20456 کتاب ( جلد )  4189 |20456 کتاب ( جلد )
 80 |128 مجله ( عنوان ) || 80 |128 مجله ( عنوان ) ||
-
مرکز رایانه با 28 دستگاه رایانه
واحد سمعی و بصری


+* مرکز ((رایانه)) با 28 دستگاه رایانه
* واحد سمعی و بصری

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [07:40 ]   4   کیانی      جاری 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [05:24 ]   3   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [10:50 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [13:23 ]   1   معصومه قاسمی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..