منو
 کاربر Online
557 کاربر online
Lines: 1-78Lines: 1-83
 !معرفی !معرفی
-
+ dir align=left>

>
  {picture=fgty.GIF}  {picture=fgty.GIF}
 +
 +
 
 
 دانشکده شیمی دانشگاه تبریز که امروزه یکی از قطبهای علمی کشور در رشته شیمی به شمار می آید، از دانشکده هایی است که همزمان با دنشکده علوم سابق و در بطن آن متولد شده ، بعدها از آن مجزا شده است. رشته تحصیلی شیمی از سال 1342 در دانشگاه تبریز تاسیس شد. این رشته در سال 1345 از رشته فیزیک جدا شد و فعالیت آموزشی خود را تا سال 1369 در دانشکده علوم ادامه داد. از سال تحصیلی 71 – 1370 دانشکده ای تحت عنوان __~~green:دانشکده شیمی~~__ تاسیس شده و این رشته از دانشکده علوم جدا و در ساختمان جدیدالاحداث مشغول و فعالیتهای آموزشی خود را به‌صورت مجزا پی گرفت. دانشکده شیمی دانشگاه تبریز که امروزه یکی از قطبهای علمی کشور در رشته شیمی به شمار می آید، از دانشکده هایی است که همزمان با دنشکده علوم سابق و در بطن آن متولد شده ، بعدها از آن مجزا شده است. رشته تحصیلی شیمی از سال 1342 در دانشگاه تبریز تاسیس شد. این رشته در سال 1345 از رشته فیزیک جدا شد و فعالیت آموزشی خود را تا سال 1369 در دانشکده علوم ادامه داد. از سال تحصیلی 71 – 1370 دانشکده ای تحت عنوان __~~green:دانشکده شیمی~~__ تاسیس شده و این رشته از دانشکده علوم جدا و در ساختمان جدیدالاحداث مشغول و فعالیتهای آموزشی خود را به‌صورت مجزا پی گرفت.
 !گروههای آموزشی !گروههای آموزشی
 هم اکنون دانشکده شیمی با شش گروه آموزشیِ زیر فعالیت می‌کند:

 هم اکنون دانشکده شیمی با شش گروه آموزشیِ زیر فعالیت می‌کند:

 #گروه آموزشی شیمی آلی  #گروه آموزشی شیمی آلی
 #گروه آموزشی شیمی تجزیه  #گروه آموزشی شیمی تجزیه
 #گروه آموزشی شیمی معدنی  #گروه آموزشی شیمی معدنی
 #گروه آموزشی شیمی فیزیک  #گروه آموزشی شیمی فیزیک
 #گروه آموزشی شیمی کاربردی  #گروه آموزشی شیمی کاربردی
 #گروه آموزشی مهندسی شیمی #گروه آموزشی مهندسی شیمی
 !سطوح تحصیلی !سطوح تحصیلی
 دانشکده شیمی با گروه های آموزشیِ شیمی آلی ، شیمی تجزیه ، شیمی معدنی ، شیمی فیزیک ، شیمی کاربردی در رشته‌ها و مقاطع زیر دانشجو می‌پذیرد:

 دانشکده شیمی با گروه های آموزشیِ شیمی آلی ، شیمی تجزیه ، شیمی معدنی ، شیمی فیزیک ، شیمی کاربردی در رشته‌ها و مقاطع زیر دانشجو می‌پذیرد:

 *__~~green:کارشناسی~~ :__ شیمی محض، دبیری شیمی ، رشته شیمی کاربردی

 *__~~green:کارشناسی~~ :__ شیمی محض، دبیری شیمی ، رشته شیمی کاربردی

 *__~~green:کارشناسی ارشد~~ :__ رشته‌های شیمی محض ، شیمی کاربردی *__~~green:کارشناسی ارشد~~ :__ رشته‌های شیمی محض ، شیمی کاربردی
 *__~~green:دکترا~~:__ رشته‌های شیمی محض ، شیمی کاربردی *__~~green:دکترا~~:__ رشته‌های شیمی محض ، شیمی کاربردی
 !امکانات آزمایشگاهی !امکانات آزمایشگاهی
 
 
 
 
  
  {picture=Uuuuuuuuuuuu.GIF}  {picture=Uuuuuuuuuuuu.GIF}
  
 
 
 
 
 اسامی آزمایشگاه‌های دانشکده شیمی به شرح زیر می‌باشد:

 اسامی آزمایشگاه‌های دانشکده شیمی به شرح زیر می‌باشد:

 !!گروه شیمی آلی !!گروه شیمی آلی
 *__آزمایشگاه‌‌های آموزشی :__

 *__آزمایشگاه‌‌های آموزشی :__

 **شیمی آلی 1 و 2 مبانی شیمی آلی  **شیمی آلی 1 و 2 مبانی شیمی آلی
 **شیمی پلیمر  **شیمی پلیمر
 **سنتز ترکیبات آلی **سنتز ترکیبات آلی
 **کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی  **کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
 **جداسازی و شناسایی مواد آلی

 **جداسازی و شناسایی مواد آلی

 *__آزمایشگاه های پژوهشی : __ *__آزمایشگاه های پژوهشی : __
 **فتوشیمی  **فتوشیمی
 **شیمی پلیمر  **شیمی پلیمر
 **سنتز مواد آلی  **سنتز مواد آلی
 **شیمی آلی فلزی  **شیمی آلی فلزی
 **کربوهیدراتها و پلیمرهای طبیعی  **کربوهیدراتها و پلیمرهای طبیعی
 !!گروه شیمی تجزیه  !!گروه شیمی تجزیه
 *__آزمایشگاه های آموزشی : __

 *__آزمایشگاه های آموزشی : __

 **شیمی تجزیه 1 و 2  **شیمی تجزیه 1 و 2
 **شیمی تجزیه محیط زیست  **شیمی تجزیه محیط زیست
 **شیمی تجزیه نمونه‌های حقیقی  **شیمی تجزیه نمونه‌های حقیقی
 **آنالیز دستگاهی ( روشهای جداسازی )  **آنالیز دستگاهی ( روشهای جداسازی )
 **آنالیز دستگاهی ( روش های نوری )  **آنالیز دستگاهی ( روش های نوری )
 **شیمی عمومی 2  **شیمی عمومی 2
 **الکتروشیمی تجزیه پیشرفته

 **الکتروشیمی تجزیه پیشرفته

 *__آزمایشگاه های پژوهشی :__ *__آزمایشگاه های پژوهشی :__
 **اسپکتروسکوپی تجزیه  **اسپکتروسکوپی تجزیه
 **الکتروشیمی تجزیه‌ای **الکتروشیمی تجزیه‌ای
 **تجزیه در حلالهای نا آبی کروماتوگرافی **تجزیه در حلالهای نا آبی کروماتوگرافی
 !!گروه شیمی فیزیک  !!گروه شیمی فیزیک
 *__آزمایشگاه های آموزشی :__  *__آزمایشگاه های آموزشی :__
 **شیمی فیزیک 1 و 2 عمومی شیمی فیزیک

 **شیمی فیزیک 1 و 2 عمومی شیمی فیزیک

 *__آزمایشگاه های پژوهشی :__ *__آزمایشگاه های پژوهشی :__
 **اسپکتروسکوپی الکتروشیمی  **اسپکتروسکوپی الکتروشیمی
 **ترمودینامیک شیمیایی  **ترمودینامیک شیمیایی
 **شیمی فیزیک پلیمر **شیمی فیزیک پلیمر
 **سینتیک شیمیایی  **سینتیک شیمیایی
 **کالریمتری **کالریمتری
 !!گروه شیمی معدنی  !!گروه شیمی معدنی
 *__آزمایشگاه های آموزشی : __ *__آزمایشگاه های آموزشی : __
 **شیمی عمومی شیمی معدنی 1 و 2  **شیمی عمومی شیمی معدنی 1 و 2
 **شیمی فیزیک معدنی **شیمی فیزیک معدنی
 **بلورشناسی  **بلورشناسی
 **سنتز و شناسایی مواد معدنی  **سنتز و شناسایی مواد معدنی
 **سنتز ترکیبات معدنی  **سنتز ترکیبات معدنی
 !امکانات آموزشی و پژوهشی !امکانات آموزشی و پژوهشی
 !!کتابخانه !!کتابخانه
 این کتابخانه در سال 1369 به طور مجزا از کتابخانه دانشکده علوم ، تاسیس شد.  این کتابخانه در سال 1369 به طور مجزا از کتابخانه دانشکده علوم ، تاسیس شد.
 آمار کتب آن به شرح زیر می‌باشد:

 آمار کتب آن به شرح زیر می‌باشد:

 ||زبان های خارجی |فارسی  ||زبان های خارجی |فارسی
 6000 |4000 کتاب ( جلد )  6000 |4000 کتاب ( جلد )
 15 |30 مجله ( عنوان )||  15 |30 مجله ( عنوان )||
 !!مرکز رایانه  !!مرکز رایانه

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 مرداد 1391 [08:43 ]   7   admin      جاری 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [18:58 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [18:57 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [18:54 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 اسفند 1384 [10:45 ]   3   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [11:44 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [11:05 ]   1   معصومه قاسمی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..