منو
 کاربر Online
744 کاربر online
تاریخچه ی: دانشکده ریاضی و کامپیوتردانشگاه امیر کبیر

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1




معرفی

در سال 1364 بنام دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر از دانشکده علوم پایه جدا شد .
در حدود 624 دانشجو در مقطع کارشناسی در گرایشهای ریاضی محض ، ریاضی کاربردی و آمار فعالیت دارند . 120 نفر در مقطع کارشناسی ارشد در گرایشهای ریاضی کاربردی ، ریاضی محض و آمار و 30 نفر در مقطع دکترای ریاضی محض و ریاضی کاربردی در این دانشکده مشغول تحصیل هستند و 28 نفر از اساتید برجسته کار تدریس دانشجویان این دانشکده را انجام می دهند .
آزمایشگاههای مخصوص و سه سایت کامپیوتری مجزا برای سه مقطع از ویژگی های منحصر به فرد این دانشکده است . دانش آموختگان این دانشکده در زمینه های آمار ، انفورماتیک و علوم ریاضی متخصص شده و برای حمایت از فعالیتهای علمی و پژوهشی مراکز صنعتی ، علمی و خدماتی کشور آماده می شوند .



سطوح تحصیلی

  • ریاضی محض (کارشناسی / کارشناسی ارشد / دکترا)
  • ریاضی کاربردی (کارشناسی / کارشناسی ارشد / دکترا)
  • آمار (کارشناسی / کارشناسی ارشد )



امکانات آزمایشگاهی


img/daneshnameh_up/0/06/LLLLLLLLLLLcccC.GIF

  • آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای کامپیوتر هوشمند
این آزمایشگاه در سال 1991 برای طراحی نظری و عملی و استفاده سیستمهای هوشمندی که بر پایه شیوه های جدیدی مانند شبکه های ارتعاشات عصبی و منطق نام معلوم کامپیوتر و مشاوره ژنتیکی استوارند ، تاسیس شد . این آزمایشگاه امکانات لازم جهت طرحهای تحقیقاتی نظری و عملی را در زمینه سیستم کامپیوتری هوشمند فراهم می کند .
این امکانات برای فعالیت های محققان در زمینه مختلف هوش مصنوعی مانند سیستمهای کارشناسی ، عملکرد طبیعی زبان ، شبکه های عصبی و جو شکاری ماشینی فراهم می شوند . پیشرفت علمی و صنعت هر کشور برای توسعه قوای اقتصادی ، به شناخت و کاربرد فناوری های جدید بستگی دارد . آزمایشگاه سیستمهای هوشمند زمینه را برای استفاده فناوری سیستمهای هوشمند در کشور فراهم می کند .
فرصتهایی نیز برای فعالیت در زمینه تشخیص پزشکی ، رفع نواقص (عیب یابی) ، فرایندهای صنعتی ، کنترل نمونه برداری ، تشخیص الگو ، درک و فرآیندهای صدا و تصاویر و مواردی از این قبیل فراهم شده است .
این آزمایشگاه به دانشجویان خلاق امکاناتی برای استفاده از فناوری هوشمند در ابعاد علمی ، عملی و تحقیقی را ارائه می دهد . همچنین این آزمایشگاه نقش هماهنگ کننده فعالیتهای فرهنگی کارکنان را ایفا می کند .
  • آزمایشگاه کامپیوتر کاربردهای پیشرفته
این دانشگاه در سال 1993 به منظور انجام تحقیقات علمی و افزایش روابط بین دانشگاه و صنعت تشکیل شد . فعالیت اصل آزمایشگاه بر اساس طرح و اجرای بعد خودکار کامپیوتری پروژه ها و چند طرح مربوط که تاکنون اجرا شده اند ، استوار شده است.

برخی از این پروژه های موفق عبارتند از :

سیستم هوشمند بخش پارامترهای ترافیک از طریق تصویر الکتریکی ، تشخیص خودکار عکس گواهینامه خودروها ، عیب یابی مدارهای چاپگر ، کنترل کیفی ماشین حسابهای الکترونیکی و کنترل کیفی پیچ و مهره ها . این آزمایشها برای آزمایش قطعات تولید شده با توجه به نیازهای صنعتی در تکمیل سیستمهای خودکار صنعتی ، آزمایش مجدد قطعات و کنترل کیفی آنها در سطح پیشرفته و تکمیل طرحهای کامپیوتری را عرضه می کند . به این منظور آزمایشگاه در طراحی و تکمیل طرحهای صنعتی شرایط (مقررات) به کارگیری نیروهای انسانی و تجهیزات را در نظر دارد . با بررسی تجربیات و نیروهای انسانی آزمایشگاه می توان طرحهای اتوماسیون اداری و انبار داری و کاربرد شبکه های کامپیوتری که مورد نیاز اهداف صنعتی هستند را نیز اجرا کرد .
  • آزمایشگاه تحقیقی مهندسی نرم افزار
با تاسیس آزمایشگاه در سال 1998 ، علاوه بر استفاده از کلاسهای سیستم آزمایشگاه مانند برنامه ریزی توزیع شده (ذخیره شده در JAVA) و سیستمهای کاربر و توزیع ، فرصتهای تحقیق را نیز فراهم می کند . همچنین امور زیر در زمینه رساله های کارشناسی ارشد کاملا مورد توجه قرار گرفته اند :
1. ایمنی در سطوح مختلف سیستمها ، شبکه ها و کاربردها
2. وارد کردن ساعت واقعی در نرم افزار سیستم با کاربرد صنعتی
3. سیستم های برنام نویسی توزیع شده چند کاره و بزرگ و بخصوص راه حلهای چند سیستمی
4. فناوری مهندسی web (اینترنت) ، اسلوب شناسی و ابزار
5. فرآیندها و ابزارهای حمایت اقتصادی الکترونیکی
6. ابزار و کاربردهای اسلوب شناسی مهندسی نرم افزار.
  • آزمایشگاه تحقیقی شبکه
این آزمایشگاه یک شیوه تحقیقی مقتضی که زمینه های مختلف تئوریهای شبکه ، نرم افزار اداری شبکه و ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری را تحت پوشش قرار دهد را ارائه می دهد.



امکانات آموزشی و پژوهشی

کتابخانه موسسه ریاضیات
1- کتب فارسی و عربی 590 جلد
2- کتب لاتین 9000 جلد
3- پایان نامه
4- نشریات لاتین جاری 44 عنوان
5- نشریات لاتین غیر جاری
6- نشریات فارسی جاری
7- نشریات فارسی غیر جاری



معرفی

در سال 1364 بنام دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر از دانشکده علوم پایه جدا شد .
در حدود 624 دانشجو در مقطع کارشناسی در گرایشهای ریاضی محض ، ریاضی کاربردی و آمار فعالیت دارند . 120 نفر در مقطع کارشناسی ارشد در گرایشهای ریاضی کاربردی ، ریاضی محض و آمار و 30 نفر در مقطع دکترای ریاضی محض و ریاضی کاربردی در این دانشکده مشغول تحصیل هستند و 28 نفر از اساتید برجسته کار تدریس دانشجویان این دانشکده را انجام می دهند .
آزمایشگاههای مخصوص و سه سایت کامپیوتری مجزا برای سه مقطع از ویژگی های منحصر به فرد این دانشکده است . دانش آموختگان این دانشکده در زمینه های آمار ، انفورماتیک و علوم ریاضی متخصص شده و برای حمایت از فعالیتهای علمی و پژوهشی مراکز صنعتی ، علمی و خدماتی کشور آماده می شوند .

سطوح تحصیلی

ریاضی محض (کارشناسی / کارشناسی ارشد / دکترا) ریاضی کاربردی (کارشناسی / کارشناسی ارشد / دکترا) آمار (کارشناسی / کارشناسی ارشد )

امکانات آزمایشگاهی

• آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای کامپیوتر هوشمند
این آزمایشگاه در سال 1991 برای طراحی نظری و عملی و استفاده سیستمهای هوشمندی که بر پایه شیوه های جدیدی مانند شبکه های ارتعاشات عصبی و منطق نام معلوم کامپیوتر و مشاوره ژنتیکی استوارند ، تاسیس شد . این آزمایشگاه امکانات لازم جهت طرحهای تحقیقاتی نظری و عملی را در زمینه سیستم کامپیوتری هوشمند فراهم می کند .
این امکانات برای فعالیت های محققان در زمینه مختلف هوش مصنوعی مانند سیستمهای کارشناسی ، عملکرد طبیعی زبان ، شبکه های عصبی و جو شکاری ماشینی فراهم می شوند . پیشرفت علمی و صنعت هر کشور برای توسعه قوای اقتصادی ، به شناخت و کاربرد فناوری های جدید بستگی دارد . آزمایشگاه سیستمهای هوشمند زمینه را برای استفاده فناوری سیستمهای هوشمند در کشور فراهم می کند .
فرصتهایی نیز برای فعالیت در زمینه تشخیص پزشکی ، رفع نواقص (عیب یابی) ، فرایندهای صنعتی ، کنترل نمونه برداری ، تشخیص الگو ، درک و فرآیندهای صدا و تصاویر و مواردی از این قبیل فراهم شده است .
این آزمایشگاه به دانشجویان خلاق امکاناتی برای استفاده از فناوری هوشمند در ابعاد علمی ، عملی و تحقیقی را ارائه می دهد . همچنین این آزمایشگاه نقش هماهنگ کننده فعالیتهای فرهنگی کارکنان را ایفا می کند .
• آزمایشگاه کامپیوتر کاربردهای پیشرفته
این دانشگاه در سال 1993 به منظور انجام تحقیقات علمی و افزایش روابط بین دانشگاه و صنعت تشکیل شد . فعالیت اصل آزمایشگاه بر اساس طرح و اجرای بعد خودکار کامپیوتری پروژه ها و چند طرح مربوط که تاکنون اجرا شده اند ، استوار شده است.
برخی از این پروژه های موفق عبارتند از : سیستم هوشمند بخش پارامترهای ترافیک از طریق تصویر الکتریکی ، تشخیص خودکار عکس گواهینامه خودروها ، عیب یابی مدارهای چاپگر ، کنترل کیفی ماشین حسابهای الکترونیکی و کنترل کیفی پیچ و مهره ها . این آزمایشها برای آزمایش قطعات تولید شده با توجه به نیازهای صنعتی در تکمیل سیستمهای خودکار صنعتی ، آزمایش مجدد قطعات و کنترل کیفی آنها در سطح پیشرفته و تکمیل طرحهای کامپیوتری را عرضه می کند . به این منظور آزمایشگاه در طراحی و تکمیل طرحهای صنعتی شرایط (مقررات) به کارگیری نیروهای انسانی و تجهیزات را در نظر دارد . با بررسی تجربیات و نیروهای انسانی آزمایشگاه می توان طرحهای اتوماسیون اداری و انبار داری و کاربرد شبکه های کامپیوتری که مورد نیاز اهداف صنعتی هستند را نیز اجرا کرد .
• آزمایشگاه تحقیقی مهندسی نرم افزار
با تاسیس آزمایشگاه در سال 1998 ، علاوه بر استفاده از کلاسهای سیستم آزمایشگاه مانند برنامه ریزی توزیع شده (ذخیره شده در JAVA) و سیستمهای کاربر و توزیع ، فرصتهای تحقیق را نیز فراهم می کند . همچنین امور زیر در زمینه رساله های کارشناسی ارشد کاملا مورد توجه قرار گرفته اند :
1. ایمنی در سطوح مختلف سیستمها ، شبکه ها و کاربردها
2. وارد کردن ساعت واقعی در نرم افزار سیستم با کاربرد صنعتی
3. سیستم های برنام نویسی توزیع شده چند کاره و بزرگ و بخصوص راه حلهای چند سیستمی
4. فناوری مهندسی web (اینترنت) ، اسلوب شناسی و ابزار
5. فرآیندها و ابزارهای حمایت اقتصادی الکترونیکی
6. ابزار و کاربردهای اسلوب شناسی مهندسی نرم افزار.
• آزمایشگاه تحقیقی شبکه
این آزمایشگاه یک شیوه تحقیقی مقتضی که زمینه های مختلف تئوریهای شبکه ، نرم افزار اداری شبکه و ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری را تحت پوشش قرار دهد را ارائه می دهد.

امکانات آموزشی و پژوهشی

کتابخانه موسسه ریاضیات
1- کتب فارسی و عربی 590 جلد
2- کتب لاتین 9000 جلد
3- پایان نامه –
4- نشریات لاتین جاری 44 عنوان
5- نشریات لاتین غیر جاری -
6- نشریات فارسی جاری-
7- نشریات فارسی غیر جاری –

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [10:37 ]   11   کیانی      جاری 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [11:55 ]   10   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [11:53 ]   9   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [11:38 ]   8   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [08:00 ]   7   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [08:52 ]   6   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [08:51 ]   5   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [08:47 ]   4   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [08:39 ]   3   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [08:35 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 دی 1384 [10:43 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..