/> {picture=Lkl.GIF} /> /> />
    
 منو
 صفحه های تصادفی
گراف دو بخشی
تریادلف
آزمایش قوطی جادویی
Beryllium
انواع سورها
تدوین سیستم حسابداری
پوشاندن خاک
حاطب بن ابی بلتعه
انگشت نگاری DNA
پریودنتیت
 کاربر Online
268 کاربر online
Lines: 1-16Lines: 1-107
-پیشینه این دانشکده به سال 1301 و تاسیس مدرسه فلاحت می رسد . +V{maketoc}
-این مدرسه در سال 1319 به دانشکده تبدیل شده و در سال 1328 به دانشگاه تهران ملحق شد. گروه های آموزشی  
-این داکده در 11 رشت کارشناسی ، 18 رشته کارشناسی ارشد ( با سه گرایش) و 13 رشته دکتری ( با 24 +! ری /> align="left"> /> />
-گرایش ) دانشجو می پذیرند. +پیشینه این دانشکده به سال 1301 و تاسیس مدرسه فلاحت می رسد . این مدرسه در سال 1319 به دانشکده تبدیل شده و در سال 1328 به دانشگاه تهران ملحق شد. گروه های آموزشی این دانشکده در 11 رشته کارشناسی ، 18 رشته کارشناسی ارشد ( با سه گرایش) و 13 رشته دکتری ( با 24 گرایش ) دانشجو می پذیرند.
 +! سطوح تحصیلی
 +__1- آبیاری و باغبانی :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 +__مقطع کارشناسی :__ گرایش مهندسی آبیاری و آبادانی
 +__مقطع کارشناسی ارشد :__ گرایش های مهندسی آبیاری و آبادانی ، مهندسی آبیاری و زهکشی ، مهندسی تاسیسات آبیاری ، مهندسی هواشناسی کشاورزی
 +__مقطع دکتری :__ گرایش های مهندسی آبیاری و آبادانی ، مهندسی آبیاری و زهکشی ، مهندسی تاسیسات آبیاری ، مهندسی هیدرولوژی منابع آب
 +__2- اقتصاد کشاورزی :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 +__مقطع کارشناسی :__ رشته اقتصاد کشاورزی
 +__مقطع کارشناسی ارشد :__ رشته اقتصاد کشاورزی ، مدیریت کشاورزی
 +__مقطع دکتری :__ رشته اقتصاد کشاورزی با گرایش های مدیریت مزرعه ، تولید کشاورزی ، اقتصاد و منابع طبیعی ، بازاریابی محصولات کشاورزی ، سیاست و توسعه کشاورزی
 +__3- باغبانی :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 +__مقطع کارشناسی :__ گرایش های مهندسی باغبانی ، مهندسی فضای سبز
 +__مقطع کارشناسی ارشد :__ گرایش مهندسی باغبانی
 +__مقطع دکتری :__ گرایش مهندسی باغبانی
 +__4- ترویج و آموزش کشاورزی :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 +__مقطع کارشناسی :__ گرایش مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی
 +__مقطع کارشناسی ارشد :__ گرایش مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی ، توسعه عمران روستایی
 +__مقطع دکتری :__ گرایش های ترویج کشاورزی و آموزش کشاورزی
 +__5- خاکشناسی :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 +__مقطع کارشناسی :__ گرایش مهندسی خاک شناسی
 +__مقطع کارشناسی ارشد : __گرایش مهندسی خاک شناسی
 +__مقطع دکتری :__گرایش های شیمی حاصلخیزی خاک ، بیولوژی خاک ، پیدایش و رده بندی خاک ، فیزیک و فرسایش خاک
 +__6- دامپروری :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 +__مقطع کارشناسی :__ گرایش های دام و طیور
 +__مقطع کارشناسی ارشد :__ با سه گرایش تغذیه ، ژنتیک و اصلاح دام ، فیزیولوژی
 +__مقطع دکتری :__ رشته تغذیه دام با دو گرایش تغذیه نشخوارکنندگان و تغذیه طیور ، رشته ژنتیک و اصلاح دام با گرایش ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی در اصلاح دام
 +__7- زراعت و اصلاح نباتات :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 +__مقطع کارشناسی :__ رشته مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
 +__مقطع کارشناسی ارشد :__ رشته های مهندسی زراعت ، مهندسی اصلاح نباتات ، شناسایی و مبارزه با علف های هرز ، بیوتکنولوژی کشاورزی
 +__مقطع دکتری :__ رشته اصلاح نباتات در دو گرایش ژنتیک بیومتری و مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی ، رشته زراعت با دو گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعتی ، اکولوژی گیاهان زراعتی
 +__8- صنایع کشاورزی :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 +__مقطع کارشناسی :__ رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی
 +__مقطع کارشناسی ارشد :__ رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی
 +__9- گیاه پزشکی :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 +__مقطع کارشناسی : __رشته مهندسی گیاه پزشکی
 +__مقطع کارشناسی ارشد :__ رشته های حشره شناسی کشاورزی ، بیماری شناسی گیاهی
 +__مقطع دکتری : __رشته های حشره شناسی کشاورزی ، بیماری شناسی گیاهی
 +__10- ماشین های کشاورزی :__ در رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 +__مقطع کارشناسی :__ مهندسی کشاورزی رشته ماشین های کشاورزی
 +__مقطع کارشناسی ارشد :__ مهندسی کشاورزی رشته مکانیزاسیون و مکانیک ماشین های کشاورزی
 +__مقطع دکتری :__ مهندسی کشاورزی رشته مکانیک ماشین های کشاورزی
 +__11- بیوتکنولوژی کشاورزی :__ در مقطع کارشناسی ارشد و رشته بیوتکنولوژی کشاورزی دانشجو می پذیرد .
 +! امکانات آزمایشگاهی
 
 
  
 
 
- {picture=kDSCF1510.jpg} + {picture=Mlki.GIF}
  
 
 
 
 
 +*تالار کتابخانه با ظرفیت 150 نفر
 +*مرکز رایانه ای با 35 دستگاه رایانه در سه سالن مجزا، به شبکه دانشگاه متصل است.
 +*مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده که در خدمت تحقیقات گروه های آموزشی زراعت دارد و به دو قسمت زراعت (60 هکتار) تقسیم شده است. مراکزی چون: سوله نگهداری محصولات، ایستگاه ماشین آلات و ایستگاه هواشناسی در این مزرعه واقع است.
 +*ایستگاه تحقیقاتی کوهین که قبلاً وابسته به وزارت کشاورزی بود طی توافق نامه ای در سال 1379 به دانشگاه تهران واگذار شد. این ایستگاه که در جاده قزوین- رشت واقع کشت دیم، به ثبت رسید و با توجه به وسعت بسیار زیاد اراضی دیم در کشور و لزوم انجام تحقیقات مختلف در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است.
 +*مجله علمی- پژوهشی "علوم کشاورزی ایران" از سال 1356 ش. توسط این دانشکده به صورت فصلنامه منتشر می شود. این مجله ابتدا از سال 1311 ش. و تحت عنوان مجله "مدرسه عالی فلاحت کرج" به صورت ماهنامه چاپ می شد.
 +! امکانات آموزشی و پژوهشی
 +__کتابخانه :__
 +آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :
 +||زبان های دیگر |عربی| فرانسه |انگلیسی |فارسی
 +1893 |82| 6816 |18089| 21433 کتاب ( جلد )
 +--- |---| 4 218 |87 مجله ( عنوان ) ||
 +
 +*مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی ایران
 +*مرکز رایانه ای
 +*مزرعه آموزشی _ پژوهشی دانشکده
 +*ایستگاه تحقیقاتی کوهین
 +*مراکز تحقیقاتی وابسته : مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی ، مرکز تحقیقات گروه باغبانی ، کارخانه تولید شیر پاستوریزه ، باغ گیاه شناسی ، موزه جانور شناسی
 +*آزمایشگاه های تخصصی هر گروه

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 14 اسفند 1384 [04:20 ]   5   کیانی      جاری 
 شنبه 13 اسفند 1384 [12:19 ]   4   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 13 اسفند 1384 [10:22 ]   3   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [09:24 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [06:45 ]   1   معصومه قاسمی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..