منو
 کاربر Online
770 کاربر online
Lines: 1-23Lines: 1-95
-دانشکده فنی دانشگاه تهران با نزدیک به هفتاد سال قدمت ، مهد مهندسی کشور و مادر دانشگاه های صنعتی ایران +V{maketoc}
-به شمار می آید .  
-  
-پس از تاسیس دانشگاه تهران در سال 1313 ، دانشکده فنی به عنوان یکی از شش دانشکده اولیه دانشگاه ، با همت  
-و تلاش پروفسور حسابی تاسیس شد و از مهرماه همان سال ، 40 دانشجو در رشته های مهندسی راه و ساختمان ، +! معرفی


{picture=Fmn.GIF}
دانشکده فنی دانشگاه تهران با نزدیک به هفتاد سال قدمت ، مهد مهندسی کشور و مادر دانشگاه های صنعتی ایران به شمار می آید . پس از تاسیس دانشگاه تهران در سال 1313 ، دانشکده فنی به عنوان یکی از شش دانشکده اولیه دانشگاه ، با همت
و تلاش پروفسور حسابی تاسیس شد و از مهرماه همان سال ، 40 دانشجو در رشته های مهندسی راه و ساختمان ، مکانیک ، برق و معدن از طریق کنکور پذیرفته شدند . فعالیت این دانشکده از مهرماه 1320 در محل فعلی ( پردیس مرکزی دانشگاه ) واقع در غرب محوطه اصلی آغاز شد و هم اکنون با 7 گروه و دو بخش آموزشی فعالیت می کند . این دانشکده هم اکنون در 24 گرایش کارشناسی ، 41 گرایش کارشناسی ارشد و 26 رشته دکترا دانشجو می پذیرد.
-مکانیک ، برق و معدن از طریق کنکور پذیرفته شدند . فعالیت این دانشکده از مهرماه 1320 در محل فعلی ( پردیس  
-مرکزی دانشگاه ) واقع در غرب محوطه اصلی آغاز شد و هم اکنون با 7 گروه و دو بخش آموزشی فعالیت می کند . این  
-نکده ه اکنون در 24 گرایش کارناسی ، 41 گرایش کارشناسی ارشد و 26 ره دکترا دشو می پذیرد. +! وح تحصیلی
__مقطع 1- مه
نسی برق و کامپیوتر :__ در مقاطع ، رشته ها گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
__مقطع کارش
ناسی : __مهندسی برق با گرایش های مخابرت ، قدرت ، کنترل ، الکترونیک . مهندسی کمپوتر با گرایش های سخت افزار ، نرم افزار ، فناوری اطلاعات IT
__مقطع
کارشناسی ارشد و دکتری :__ مهندسی برق گرایش های مخابرات ، قدرت ، کنترل و الکترونیک ، مهندی زشکی مهندسی کامپیوتر ا رایش های سخت افزار ، نرم افزار ، هوش ماشین ، رباتیک
 +__2- گروه آموزشی مهندسی شیمی:__ در مقاطع ، رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 +__مقطع کارشناسی :__ گرایش های مهندسی شیمی و صنایع سلولزی ، صنایع شیمیایی معدنی ، پتروشیمی ، صنایع پالایش نفت و گاز ، صنایع غذایی ، پلیمر
 +__مقطع کارشناسی ارشد :__ گرایش های مهندسی شیمی ، مخازن هیدروکربنی ، مهندسی پلیمر ، شبیه سازی ، بهینه سازی و کنترل فرایندها ، کاتالیست و مهندسی واکنش ها و فرایندهای جداسازی ، مهندسی داروسازی ، مهندسی صنایع غذایی ، صنایع کاغذ سازی
 +__مقطع دکتری :__ مهندسی شیمی ، نفت
 +__3- بخش آموزشی مهندسی صنایع :__ در مقاطع ، رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 +__مقطع کارشناسی :__ گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
 +__مقطع کارشناسی ارشد :__ گرایش های مهندسی صنایع ، مهندسی سیستم های اقتصادی _ اجتماعی
 +__4- گروه دوره عمومی مهندسی :__ کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ، دروس علوم پایه و عمومی خود را در این گروه می گذرانند که به طور متوسط دو سال اول تحصیلی آنان را شامل می شود.
 +__5- گروه آموزشی مهندسی عمران : __در مقاطع ، رشته ها و گرایش کارشناسی : مهندسی عمران - عمران
 +__مقطع کارشناسی ارشد :__ عمران با هشت گرایش : سازه ، سازه های هیدرولیکی ، مکانیک خاک و مهندسی پی ، مهندسی آب ، مهندسی زلزله ، راه و ترابری ، سازه های دریایی ، مدیریت ساخت
 +__مقطع دکتری :__ مهندسی عمران با گرایش های سازه ، زلزله ، مکانیک خاک و مهندسی پی ، سازه های هیدرولیکی ، سازه های دریایی
 +__6- بخش آموزشی مهندسی عمران – نقشه برداری :__ در مقاطع ، رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 +__مقطع کارشناسی ارشد : __گرایش های ژئودزی ، فتوگرامتری ، سنجش از دور ، GIS ، هیدروگرافی
 +__مقطع دکتری :__ گرایش های ژئودزی ، فتوگرامتری ، GIS و سنجش از دور
 +__7- گروه آموزشی مهندسی متالوژی و مواد :__ در مقاطع ، رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 +__مقطع کارشناسی :__ گرایش های متالوژی استخراجی ، متالوژی صنعتی
 +__مقطع کارشناسی ارشد : __گرایش های حفاظت و خوردگی فلزات ، ریخته گری ، شناسایی ، انتخاب و روش ، ساخت مواد فلزی ، جوشکاری ، شکل دادن فلزات ، استخراج فلزات
 +__مقطع دکتری :__ مهندسی مواد
 +__8- گروه آموزشی مهندسی معدن :__ در مقاطع ، رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 +__مقطع کارشناسی :__ اکتشاف معدن ، استخراج معدن
 +__مقطع کارشناسی ارشد :__ اکتشاف معدن ، استخراج معدن ، مکانیک سنگ ، کانه آرایی ، اکتشاف نفت
 +__مقطع دکتری :__ در سال 1382 آزمون ورودی برای راه اندازی دکترای معدن برگزار شد.
 +__9- گروه آموزشی مهندسی مکانیک :__ در مقاطع ، رشته ها و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد :
 +__مقطع کارشناسی :__ گرایش عام مهندسی مکانیک
 +__مقطع کارشناسی ارشد :__ گرایش های طراحی کاربردی ، تبدیل انرژی ، ساخت و تولید
 +__مقطع دکتری :__ طراحی کاربردی ، تبدیل انرژی
 +! امکانات آزمایشگاهی
 +دانشکده فنی دانشگاه تهران با نزدیک به هفتاد سال قدمت ، مهد مهندسی کشور و مادر دانشگاه های صنعتی ایران به شمار می آید . پس از تاسیس دانشگاه تهران در سال 1313 ، دانشکده فنی به عنوان یکی از شش دانشکده اولیه دانشگاه ، با همت و تلاش پروفسور حسابی تاسیس شد و از مهرماه همان سال ، 40 دانشجو در رشته های مهندسی راه و ساختمان ، مکانیک ، برق و معدن از طریق کنکور پذیرفته شدند . فعالیت این دانشکده از مهرماه 1320 در محل فعلی ( پردیس مرکزی دانشگاه ) واقع در غرب محوطه اصلی آغاز شد و هم اکنون با 7 گروه و دو بخش آموزشی فعالیت می کند . این دانشکده هم اکنون در 24 گرایش کارشناسی ، 41 گرایش کارشناسی ارشد و 26 رشته دکترا دانشجو می پذیرد.
 +! امکانات آموزشی و پژوهشی
 +__کتابخانه :__
 +آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :
 +||زبان های دیگر |فرانسه |انگلیسی |فارسی
 +--- |---| 63748| 23445 کتاب ( جلد )
 +54 |8 |787| 63 مجله ( عنوان ) ||
 +
 +__مرکز انفورماتیک دانشکده : __
 +این مرکز با 12 دستگاه رایانه ، وظیفه ارائه خدمات به دانشکده در حوزه فناوری اطلاعات را بر عهده دارد. امکانات سخت افزاری در دانشکده شامل 63 دستگاه رایانه در گروه برق و کامپیوتر ، 59 دستگاه رایانه در گروه مهندسی شیمی ، 54 دستگاه رایانه در گروه مهندسی مکانیک ، 21 دستگاه رایانه در گروه مهندسی متالوژی و مواد، 33 دستگاه رایانه در گروه مهندسی معدن ، 15 دستگاه رایانه در گروه نقشه برداری، 28 دستگاه رایانه در گروه علوم پایه و 67 دستگاه رایانه در گروه عمران است.
 +مجله علمی پژوهشی دانشکده فنی که از سال 1341 بصورت دو فصلنامه منتشر می شود.
 +__آزمایشگاه ها:__
 
 
  
 
 
- {picture=SAR_DARB2fsdfa.jpg} + {picture=Zcv.GIF}
  
 
 
 
 
 +برخی از آزمایشگاه های این دانشکده عبارتند از :
 +آزمایشگاه های فیزیک 1 و 2 ، شیمی 1 و 2 (گروه مهندسی صنایع )
 +آزمایشگاه های ژئوشیمی ، ژئوفیزیک ، سنگ شناسی ، مکانیک سنگ ، شبیه سازی و پردازش داده ها ، کارتوگرافی و فتوژئولوژی ، کانه آرائی ، کانی شناسی ، کاربرد و مواد معدنی ( گروه مهندسی معدن )
 +آزمایشگاه های مکانیک سیالات ، ترمودینامیک ، ماشین های حرارتی ، انتقال حرارت ، دینامیک ، مقاومت مصالح ، تاسیسات حرارتی و برودتی ، اندازه گیری و ابزار دقیق ، ارتعاشات ، مکاترونیک ، تست موتور خودرو ( گروه مهندسی مکانیک )
 +آزمایشگاه های شیمی عمومی ، شیمی تجزیه ، شیمی آلی ، شیمی فیزیک ، آزمایشگاه تخصصی چوب و کاغذ (گروه مهندسی شیمی – واحد پردیس مرکزی 3 )
 +__تالارها: __
 +شهید چمران با ظرفیت 700 نفر ، شهید رجب بیگی با ظرفیت 300 نفر در پردیس مرکزی ، تالار گروه برق و کامپیوتر با ظرفیت 120 نفر ، تالار گروه متالوژی و مواد با ظرفیت 250 نفر در پردیس شماره 2 ، تالار مرکزی پردیس 2 با ظرفیت 250 نفر
 +__مراکز تحقیقاتی وابسته : __
 +1- مرکز تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ، 2- انستیتو مهندسی نفت ، 3- موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی 4- گروه پژوهشی بهینه سازی مهندسی 5- موسسه علمی پژوهشی خودرو 6- شرکت مهاب فنی تهران

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 13 اسفند 1384 [06:39 ]   3   کیانی      جاری 
 یکشنبه 25 دی 1384 [08:29 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [07:35 ]   1   معصومه قاسمی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..