منو
 کاربر Online
1169 کاربر online
Lines: 1-15Lines: 1-66
-در سال 1313 به مدرسة علوم سیاسی ، حقوق و تجارت با هم ادغام شدند و با عنوان دانشکده حقوق و علوم +V{maketoc}
-سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران به رسمیت شناخته شد . در سال 1366 رشته های اقتصاد این دانشکده با عنوان  
-دانشکدة اقتصاد از آن جدا شدند . +! معرفی

{picture=untitledmn.GIF}

در سال 1313 به مدرسة علوم سیاسی ، حقوق و تجارت با هم ادغام شدند و با عنوان دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران به رسمیت شناخته شد . در سال 1366 رشته های اقتصاد این دانشکده با عنوان
دانشکدة اقتصاد از آن جدا شدند.دانشکدة حقوق و علوم سیاسی در حال حاضر با 5 گروه آموزشی حقوق خصوصی و اسلامی ، حقوق عمومی ، حقوق جزا ، علوم سیاسی ، روابط بین المللی فعالیت می کند . گروه های ذکر شده در 2 رشته کارشناسی ، 9 رشته کارشناسی ارشد و 5 رشته دکترا دانشجو می پذیرد. اولین دوره دکتری این دانشکده در رشته حقوق و در سال 1326 افتتاح شد .
-دانشکدة حقوق و علوم سیاسی در حال حاضر با 5 گروه آموزشی حقوق خصوصی و اسلامی ، حقوق عمومی ، حقوق  
-جزا ، علوم سیاسی ، روابط بین المللی فعالیت می کند . گروه های ذکر شده در 2 رشته کارشناسی ، 9 رشته  
-کارشناسی ارشد و 5 رشته دکترا دانشجو می پذیرد. اولین دوره دکتری این دانشکده در رشته حقوق و در سال 1326  
-اتتاح شد .
+! سطوح تحصیلی
__1- حقوق خصوصی و
اسامی :__ رشته های تحصیلی این گروه عبارتند از :
__مقطع کارشناسی :__گرایش
حقوق
__مقطع کارشناسی ار
شد :__ گرایش حقوق خصوصی
__مقطع دکتری :__ گرایش حقوق خصوصی
در سال تحصیلی 83 -82 رشته حقوق مالکیت معنوی نیز در مقطع کارشناسی ارشد دائر شده است .
 +__2- حقوق عمومی : __
 +__مقطع کارشناسی : __گرایش حقوق قضایی با همکاری حقوق خصوصی و حقوق جزا
 +__مقطع کارشناسی ارشد :__ سه گرایش حقوق عمومی ، حقوق بین المللی عمومی و حقوق بشر
 +__دکتری :__ گرایش حقوق بین المللی عمومی  این گروه مجوز دائر نمودن دوره دکتری حقوق عمومی را هم اخذ کرده .
 +__3- حقوق جزا :__
 +__مقطع کارشناسی :__ گرایش حقوق قضایی با همکاری دو گروه حقوق خصوصی و اسلامی و حقوق عمومی
 +__مقطع کارشناسی ارشد :__ گرایش حقوق جزا
 +__مقطع دکتری :__ گرایش حقوق جزا
 +__4- علوم سیاسی : __
 +__مقطع کارشناسی :__ گرایش علوم سیاسی
 +__مقطع کارشناسی ارشد : __دو گرایش علوم سیاسی و سیاستگذاری عمومی
 +__دوره دکتری :__ گرایش علوم سیاسی
 +__5- روابط بین الملل :__
 +مقطع کارشناسی ارشد دو گرایش روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای
 +__مقطع دکتری :__ گرایش روابط بین الملل
 +! امکانات آزمایشگاهی
 +به دلیل ماهیت علمی و کاری این دانشکده، امکانات آزمایشگاهی ندارد، عمده فعالیت های علمی این دانشکده در بخش امکانات آموزشی متمرکز می باشد.
 +! امکانات آموزشی و پژوهشی
 +__ کتابخانه :__
 +آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :
 +||عربی |فرانسه| انگلیسی| فارسی
 +23640 |25130| 34000| 54790 |کتاب ( جلد )
 +--- |16 |72 |120| مجله ( عنوان ) ||
 +
 +* مرکز رایانه ای با 31 دستگاه رایانه
 +* مرکز اطلاع رسانی کتابخانه با 17 دستگاه رایانه و امکان استفاده از اینترنت
 +* تالار شیخ مرتضی انصاری با ظرفیت 250 نفر
 +* مجلة علمی _ ترویجی دانشکده حقوق و علوم سیاسی که از سال 1349 بصورت فصلنامه منتشر می شود .
 +__مراکز تحقیقاتی وابسته : __
 +*مؤسسه حقوق تطبیقی
 +*مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی
 +*مرکز مطالعات عالی بین المللی
 +*مرکز مطالعات حقوق بشر

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 14 اسفند 1384 [07:05 ]   6   کیانی      جاری 
 یکشنبه 14 اسفند 1384 [06:52 ]   5   کیانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [11:16 ]   4   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [07:49 ]   3   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [07:49 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [07:25 ]   1   معصومه قاسمی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..