منو
 کاربر Online
669 کاربر online
Lines: 1-28Lines: 1-58
-گروه جغرافیا از اولین رشته هایی است که پس از تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 به نام رشتة « تاریخ – +V{maketoc}
-جغرافیا » تأسیس شد  
-در سال 1342 بنا به ضرورتهای ناشی از گسترش علم جغرافیا و تخصصی شدن آن و نیز اجرای نظام جدید دانشگاهی +! معرفی


{picture=VVcfl.GIF}
گروه جغرافیا از اولین رشته هایی است که پس از تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 به نام رشتة « تاریخ – جغرافیا » تأسیس شد .
در سال 1342 بنا به ضرورتهای ناشی از گسترش علم جغرافیا و تخصصی شدن آن و نیز اجرای نظام جدید دانشگاهی رشته تاریخ – جغرافیا در دانشگاه تفکیک و هر یک بصورت گروهی مستقل به فعالیت پرداختندو این گروه برای اوّلین بار در دوره کارشناسی مستقلاً اقدام به پذیرش دانشجو نمود . گروه جغرافیا تا سال 1380 دارای گرایش های انسانی ، طبیعی و کارتوگرافی بوده . در راستای اهداف علمی – آموزشی و گسترش علمی کشور و ایجاد فضای لازم و مطلوب در جهت توسعه امکانات پژوهشی جغرافیا ، اندیشه گسترش گروه و تبدیل آن به دانشکده بوجود آمد و در آبان ماه 1380 این فکر به واقعیت پیوست. دانشکده جغرافیا در حال حاضر دارای 3 گروه آموزشی جغرافیای انسانی ، طبیعی ، کارتوگرافی می باشد.
-رشته تاریخ – جغرافیا در دانشگاه تفکیک و هر یک بصورت گروهی مستقل به فعالیت پرداختند و این گروه برای اوّلین بار  
-در دوره کارشناسی مستقلاً اقدام به پذیرش دانشجو نمود .  
-گروه جغرافیا تا سا 1380 دارای گرایش های اسانی ، یی کاروگرافی به . در راای ادا می – آوشی +! سطوح تحصیلی
__1-
گروه جغرافیای انسای :__ در دوره کارشناسی در رشته جغرافیای انسانی و در گرایش های جغرایای سیاسی ، رافیی برامه ریی شهری و جغرافیای برمه ریزی روستایی در دوره کاناسی ارشد دکتری داج می یرد .
-و گش می کر و اید فای لازم و لوب ر وعه امکانا پژوهشی جغرافیا ، ندیشه گسرش رو +__2- گوه موشی غرایای بیعی :__ ای گروه فعالی ود ا از سال 1380 آغاز نمود و در حا اضر علاوه بر پیرش اجوی وه کارشنای در رشته جغرافیای بیع در گرایش های اقلیم شناسی و ئومورفولوژی ر دوره کارشناسی رشد و کتری دانشجو ی پذیرد .
-و تبیل به اشکه وود آمد و ر آبا ماه 1380 این فر به اعیت پیوت. انک غرای در حال حاضر دارای 3 +__3- ه وزشی کورای :__ این روه عایت خو ا سا 1380 غاز موه و در حال حاضر فقط در دوره کارشناسی دانشجو می پذیرد .
-گروه آموزشی جغرافیای انسانی ، طبیعی ، کارتوگرافی می باشد.  
 +! امکانات آزمایشگاهی
 
 
  
 
 
- {picture=DSCF0239.jpg} +{picture=Edcn.gif}
  
 
 
 
 
 +__فتوگرامتری:__ این بخش وظیفه تهیه نقشه های مختلف با مقیاس های متفاوت از عکس های هوایی مناطق طبیعی و مسکونی و .. را برعهده دارد.
 +__کارتوگرافی:__ برداشت اطلاعات (نقشه برداری) ترسیم و تیهه نقشه از اطلاعات به دست آمده.
 +__کتابخانه تخصصی:__ دارای 3500 جلد کتاب فارسی و لاتین، 25 عنوان مجله بین المللی تخصصی و 15 عنوان مجله داخلی.
 +آرشیو عکس های هوایی با مقیاس 1:55000 نقشه های پوشش سراسری ایران در مقیاس های گوناگون.
 +! امکانات آموزشی و پژوهشی
 +
 +
 +
 +{picture=Dvgu.gif}
 +
 +
 +
 +__کتابخانه : __
 +آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :
 +|| لاتین | فارسی
 +--- |5000 کتاب ( جلد )
 +60 |40 مجله ( عنوان ) ||
 +* مجله علمی – پژوهشی « پژوهش های جغرافیای » اوّلین مجلّه تخصصی جغرافیا
 +* مرکز رایانه با 35 دستگاه رایانه
 +* دانشکده جغرافیا در حال حاضر 4 آزمایشگاه تخصصی دارد .

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [10:05 ]   7   کیانی      جاری 
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [10:02 ]   6   کیانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [09:56 ]   5   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [06:42 ]   4   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [13:16 ]   3   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [13:15 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [06:24 ]   1   معصومه قاسمی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..