منو
 کاربر Online
789 کاربر online
Lines: 1-66Lines: 1-57
 +V{maketoc}
 ! معرفی  ! معرفی
 +دانشکده ادبیات یکی از شش دانشکده اولیه دانشگاه تهران بود که در سال 1313 و براساس تصویب شورای عالی فرهنگ تأسیس شد . دانشکده ادبیات تا سال 1334 با دانشسرای عالی با یک سازمان اجرایی و آموزشی اداره می شد و سرانجام پس از استقلال در سال 1337 در محوطه اصلی دانشگاه تهران مستقر شد . گروه های آموزشی این دانشکده در 5 رشتة کارشناسی ، 7 رشتة کارشناسی ارشد و 7 رشتة دکتری دانشجو می پذیرد . نخستین دوره دکتری در این دانشکده در سال 1316 با رشته زبان و ادبیات فارسی دایر شد . مؤسسه لغت نامه دهخدا و مؤسسه باستان شناسی ، از جمله مراکز تحقیقاتی وابسته به این دانشکده می باشند.
-دانشکده ادبیات یکی از شش دانشکده اولیه دانشگاه تهران بود که در سال 1313 و براساس تصویب شورای عالی  
-فرهنگ تأسیس شد . دانشکده ادبیات تا سال 1334 با دانشسرای عالی با یک سازمان اجرایی و آموزشی اداره می  
-شد و ساام پس از استقلال در سال 1337 در محوطه اصلی دانشگاه تهران مستقر شد . گروه های آموزشی این

دانشکده در 5 رشتة کارشناسی ، 7 رشتة کارشناسی ارشد و 7 رشتة دکتری دانشجو می پذیرد . نخستین دوره

دکتری در این دانشکده در سا
ل 1316 با رشته زبان و ادبیات فارسی دایر شد . مؤسسه لغت نامه دهخدا و مؤسسه

باستان شناسی ، از جمله مراکز تحقیقاتی وابسته به این دانشکده می باشند.


+! س تحصیلی
 +
  
 
 
- {picture=hfsdhaf.jpg} + {picture=Mk.gif}
  
 
 
 
 
 +__1- زبان وادبیات فارسی :__ در سال 1313 تأسیس شد و هم اکنون در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای گرایش زبان و ادبیات فارسی ، دانشجو می پذیرد .
-! سطو تیی +__2- فرهنگ و زبان های باستانی :__ در سال 1343 آغاز به کار نموده و در سال 1370 از گروه زبان شناسی همگانی جدا و مستقل شد . این گروه در مقاطع کارشناسی ارشد و کترای گرایش فرهنگ و زبان های باستنی انشجو می ذیرد .
-1- زبان ابیات ارسی : در سال 1313 تأسیس د و هم اکنون در مقاطع کارشناسی کرشناسی ارش و کتری +__3- زبان شای مگانی :__ این گوه در مقاطع کارشناسی رشد و دکرای زبان شناسی دانشو می پیر .
-گرایش بان و ادیا ارسی ، دانشجو می پذیرد . +__4- باستان شناسی :__ این گروه در سال 1314 شوع به فعالیت نمود وهم اکنون د مقاطع کارشناسی ، کاشاسی ارشد و دکترای باستان شناسی ، دانشجو می پذیرد .
-2- فرهنگ و زبا های باتانی : در ا 1343 ا به کار م و در سا 1370 گروه ان ای مگانی ا و +__5- تاریخ :__ این گروه از سال 1330 بصورت رشته مستقل شروع به فعایت کرد و هم اکنون در مقطع کارشناسی با گایش تاریخ ، در مقع کارشی اشد با گرایش های تاریخ اسام ، تاریخ ایرا استا و تاریخ دوره اسلای و مقطع دکتری با گرایش های ریخی ایران سامی تاریخ اسام و تاریخ یان باستان دانشجو می پذیرد .
-مستقل شد . این گروه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای گرایش فرهنگ و زبان ای باستن دانشجو می پذیرد . +__6- زبان و ادبیات عرب :__ از سال 1348 بصورت مستقل شروع به فعالیت کرد . این گروه هم اکنون در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای گرایش زبان ادبیات عرب ، دانشجو می پذیرد .
-3- زبا شاسی همگانی : این گروه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای بان شاسی دانشجو می پذیرد . +__7- سفه : __این گروه در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری گایش لسفه دانشجو می پذیرد .
-4- باستان شناسی : این گروه در سال 1314 شروع به فعالیت نمود وهم اکنون در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد  
-و دکترای باستان شناسی ، دانشجو می پذیرد .  
-5- تاریخ : این گروه از سال 1330 بصورت رشته مستقل شروع به فعالیت کرد و هم اکنون در مقطع کارشناسی با گرایش  
-تاریخ ، در مقطع کارشناسی ارشد با گرایش های تاریخ لام ، تاری ایران باستان و تاریخ دوره اسلامی و در مقطع دکتری +! امکانات مایگاهی
-ب رایش ای تریی ایان اامی ، اری س اری ایان اا دانو می ید . +به دلیل اهیت لمی و کری این انشکده، امکات آزمایگاه نار، الی های لمی این انک در بخش امکان آموزشی مرکز می اشد.
-6- زبان و ادبیات عرب : از سال 1348 بصورت مستقل شروع به فعالیت کرد . این گروه هم اکنون در مقاطع کارشناسی ،  
-کارشناسی ارشد و دکترای گرایش زبان و ادبیات عرب ، دانشجو می پذیرد .  
-7- فلسفه : این گروه در مقاطع کارشنای کرشناسی ارشد و دتری گرایش لسفه دانشجو می پذیرد . +! امکانا موشی و پهشی

/> {picture=Fg.GIF}


/>
-! امکات آیگای +__کتابخانه :__
آ
مار کب مجلات آن رح زی ی باشد :
-به دلیل ماهیت علمی و کاری این دانشکده، امکانات آزمایشگاهی ندارد، عمده فعالیت های علمی این دانشکده در بخش  
-امکانات آموزشی متمرکز می باشد.  
-! امکانات آموزشی و پژوهشی 
-کتابخانه :  
-آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :  
 || فارسی| انگلیسی| فرانسه |عربی| زبان های دیگر  || فارسی| انگلیسی| فرانسه |عربی| زبان های دیگر
 7000| 45000| 10000 |40000| 25000 کتاب ( جلد )  7000| 45000| 10000 |40000| 25000 کتاب ( جلد )
  80| 280 |10 |38 |10 مجله ( عنوان )||  80| 280 |10 |38 |10 مجله ( عنوان )||
-مرکز رایانه با 15 دستگاه رایانه
تالار فردوسی با ظرفیت 768 نفر
مجله علمی پژوهشی و ادبیات و علوم انسانی که از سال 1349 بصورت فصلنامه منتشر می شود .
+*مرکز رایانه با 15 دستگاه رایانه
*تالار فردوسی با ظرفیت 768 نفر
*مجله علمی پژوهشی و ادبیات و علوم انسانی که از سال 1349 بصورت فصلنامه منتشر می شود .

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [07:54 ]   8   کیانی      جاری 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [07:10 ]   7   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [07:09 ]   6   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 دی 1384 [08:08 ]   5   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [07:32 ]   4   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [14:01 ]   3   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [13:57 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [07:14 ]   1   معصومه قاسمی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..