منو
 صفحه های تصادفی
ابوسعد صاعدی محمد بن احمد
درس مبانی رادار و وسایل کمک ناوبری
نیتروژن
تصور خلاق
سطح شیبدار
پیامبر اکرم و معنای صفت یتیم در قرآن
اجزای عمده تشکیل دهنده دانشگاه مجازی
ذره و ضد ذره
لباس و چهره پردازی
ردیف کار گیاهان وجینی
 کاربر Online
366 کاربر online
تاریخچه ی: دانشنامه:فرمول نویسی

== Subscripts, superscripts ==
Feature Syntax How it looks rendered
Superscript ~np~a^2 ~/np~ {TEX()} {a^2} {TEX} {TEX()} {a^2} {TEX}
Subscript a_2 a_2 a_2 \,\!
Grouping a^{2+2} a^{2+2} a^{2+2} \,\!
a_{i,j} a_{i,j} a_{i,j} \,\!
Combining sub & super x_2^3 x_2^3
Preceding sub & super {}_1^2\!X_3^4 {}_1^2\!X_3^4
Derivative (good) x' x' x' \,\!
Derivative (wrong in HTML) x^\prime x^\prime x^\prime \,\!
Derivative (wrong in PNG) x\prime x\prime x\prime \,\!
Derivative dots \dot{x}, \ddot{x} \dot{x}, \ddot{x}
Underlines & overlines \hat a \bar b \vec c \widehat {d e f} \overline {g h i} \underline {j k l} \hat a \ \bar b \ \vec c \ \widehat {d e f} \ \overline {g h i} \ \underline {j k l}
Sum \sum_{k=1}^N k^2 \sum_{k=1}^N k^2
Product \prod_{i=1}^N x_i \prod_{i=1}^N x_i
Limit \lim_{n \to \infty}x_n \lim_{n \to \infty}x_n
Integral \int_{-N}^{N} e^x\, dx \int_{-N}^{N} e^x\, dx
Path Integral \oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy \oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 20 دی 1383 [07:41 ]   42   بابک خسروشاهی      جاری 
 یکشنبه 20 دی 1383 [06:05 ]   41   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [05:56 ]   40   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [05:52 ]   39   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [12:41 ]   38   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [12:34 ]   37   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [10:47 ]   36   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آذر 1383 [05:56 ]   35   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [12:46 ]   34   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [10:47 ]   33   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [10:38 ]   32   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [10:16 ]   31   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:41 ]   30   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:08 ]   29   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:06 ]   28   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:03 ]   27   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:00 ]   26   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [07:58 ]   25   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [07:37 ]   24   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [07:31 ]   23   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [07:30 ]   22   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [07:25 ]   21   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:15 ]   20   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:24 ]   19   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:15 ]   18   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [04:47 ]   17   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [04:38 ]   16   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [04:36 ]   15   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [04:32 ]   14   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:59 ]   13   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:49 ]   12   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:43 ]   11   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:48 ]   10   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:37 ]   9   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:33 ]   8   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [09:43 ]   7   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [09:40 ]   6   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [09:31 ]   5   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [09:15 ]   4   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [07:56 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [07:47 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [07:01 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..