منو
 کاربر Online
945 کاربر online
تاریخچه ی: دانشنامه:فرمول نویسی

نگارش: 12

Special characters


Feature Syntax How it looks rendered
std. functions (good) \sin x + \ln y +\operatorname{sgn} z
std. functions (wrong) sin x + ln y + sgn z
Modular arithm. {s_k \equiv 0 \pmod{m
Derivatives \nabla \partial x dx \dot x \ddot y
Sets \forall x \not\in \varnothing \subseteq A \cap B \cup \exists \{x,y\} \times C
Logic p \land \bar{q} \to p\lor \lnot q
Root \sqrt{2}\approx 1.4
{sqrt[n]{x\
Relations \sim \simeq \cong \le \ge \equiv \not\equiv \approx \ne
Geometric \triangle \angle \perp \| 45^\circ
Arrows \leftarrow \rightarrow \leftrightarrow
\longleftarrow \longrightarrow
\mapsto \longmapsto
\nearrow \searrow \swarrow \nwarrow
\uparrow \downarrow \updownarrow
\Leftarrow \Rightarrow \Leftrightarrow
\Longleftarrow \Longrightarrow \Longleftrightarrow
\Uparrow \Downarrow \Updownarrow
Special \oplus \otimes \pm \mp \hbar \dagger \ddagger \star * \ldots \circ \cdot \times \bullet \infty \vdash \models


Subscripts, superscriptsFeature Syntax How it looks rendered
Superscript a^2
Subscript a_2
Grouping {a^{2+2
{a_{i,j
Combining sub & super x_2^3
Preceding sub & super {}_1^2\!X_3^4
Derivative (good) 'x
Derivative (wrong in HTML) x^\prime
Derivative (wrong in PNG) x\prime
Derivative dots {dot{x}, \ddot{x\
Underlines & overlines \{hat a \bar b \vec c \widehat {d e f} \overline {g h i} \underline {j k l
Sum sum_{k=1}^N k^2\
Product prod_{i=1}^N x_i\
Limit lim_{n \to \infty}x_n\
Integral int_{-N}^{N} e^x\, dx\
Path Integral oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy\Fractions, matrices, multilinesFeature Syntax How it looks rendered
Fractions {frac{2}{4} or {2 \over 4\
Binomial coefficients {n \choose k}
Small Fractions {begin{matrix} \frac{2}{4} \end{matrix\

Latex Error:

{\begin{matrix} \frac{2}{4} \end{matrix}}
Matrices {begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix\
{begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix\
{begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix\
\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0\end{bmatrix}
{begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix\
{begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix\
Case distinctions f(n) = \left \{ \begin{matrix} n/2, & \mbox{if }n\mbox{ is even} \\ 3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ is odd} \end{matrix} \right.
Multiline equations \begin{matrix}f(n+1) & = & (n+1)^2 \\ \ & = & n^2 + 2n + 1 \end{matrix}
Alternative multiline equations (using tables)

{|
|-
|{TEX()} {f(n+1)} {TEX}
|{TEX()} {(n+1)^2} {TEX}
|-
|
|{TEX()} {=n^2 + 2n + 1} {TEX}
|}

{| |- | | |- | | |}


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 20 دی 1383 [08:41 ]   42   بابک خسروشاهی      جاری 
 یکشنبه 20 دی 1383 [07:05 ]   41   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [06:56 ]   40   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [06:52 ]   39   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [13:41 ]   38   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [13:34 ]   37   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:47 ]   36   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آذر 1383 [06:56 ]   35   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [13:46 ]   34   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:47 ]   33   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:38 ]   32   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [11:16 ]   31   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:41 ]   30   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:08 ]   29   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:06 ]   28   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:03 ]   27   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [09:00 ]   26   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:58 ]   25   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:37 ]   24   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:31 ]   23   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:30 ]   22   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [08:25 ]   21   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:15 ]   20   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:24 ]   19   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [06:15 ]   18   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:47 ]   17   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:38 ]   16   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:36 ]   15   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [05:32 ]   14   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [12:59 ]   13   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [12:49 ]   12   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [12:43 ]   11   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:48 ]   10   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:37 ]   9   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [11:33 ]   8   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:43 ]   7   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:40 ]   6   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:31 ]   5   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [10:15 ]   4   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [08:56 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [08:47 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [08:01 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..