منو
 کاربر Online
431 کاربر online
تاریخچه ی: دانشنامه:راهنمای کاربر

تفاوت با نگارش: 16

Lines: 1-117Lines: 1-118
 V{maketoc} V{maketoc}
 از صفحه مدیریت کاربران برای ایجاد کاربران جدید، ارائه سطوح دسترسی به کابران، تنظیم ترجیحات کاربر و یا حذف کاربران استفاده می شود. از صفحه مدیریت کاربران برای ایجاد کاربران جدید، ارائه سطوح دسترسی به کابران، تنظیم ترجیحات کاربر و یا حذف کاربران استفاده می شود.
 صفحه از دو قسمت __افزودن کاربر__ و __کاربر__ تشکیل شده است. صفحه از دو قسمت __افزودن کاربر__ و __کاربر__ تشکیل شده است.
 !افزودن کاربر !افزودن کاربر
 از این قسمت برای ایجاد کاربران جدید، بدون نیاز به ثبت نام خود کاربر استفاده می شود. از این قسمت برای ایجاد کاربران جدید، بدون نیاز به ثبت نام خود کاربر استفاده می شود.
 ::{picture=AfzoodanKarbar80.jpg}:: ::{picture=AfzoodanKarbar80.jpg}::
 !!کاربر !!کاربر
 در مقابل گزینه کاربر، نام کاربری مورد نظر را وارد نمائید. نام کاربری باید از ضوابط زیر پیروی کند: در مقابل گزینه کاربر، نام کاربری مورد نظر را وارد نمائید. نام کاربری باید از ضوابط زیر پیروی کند:
 #حروف نام کاربر باید فارسی باشند. #حروف نام کاربر باید فارسی باشند.
 #فقط از حروف، اعداد و __ _ __و__ - __در آن استفاده شود. #فقط از حروف، اعداد و __ _ __و__ - __در آن استفاده شود.
 !!کلمه عبور !!کلمه عبور
 کلمه عبور را در این قسمت وارد نمائید. کلمه عبور را در این قسمت وارد نمائید.
 :: ~~orange:__کلمه عبور حداقل باید از 6 کاراکتر تشکیل شده باشد و فقط حروف و اعداد قابل قبول می باشند__~~.:: :: ~~orange:__کلمه عبور حداقل باید از 6 کاراکتر تشکیل شده باشد و فقط حروف و اعداد قابل قبول می باشند__~~.::
 #بهتر است کلمه عبور بیش از 8 کاراکتر باشد. #بهتر است کلمه عبور بیش از 8 کاراکتر باشد.
 #بهتر است ترکیبی از حروف و کلمات باشد. #بهتر است ترکیبی از حروف و کلمات باشد.
 اگر کلمه عبور مناسبی به ذهنتان نرسید می توانید با انتخاب گزینه زیر، از سیستم برای ایجاد رمز کمک بگیرید. اگر کلمه عبور مناسبی به ذهنتان نرسید می توانید با انتخاب گزینه زیر، از سیستم برای ایجاد رمز کمک بگیرید.
 :: {picture=KarbarIjadRamz.jpg}:: :: {picture=KarbarIjadRamz.jpg}::
 !!دوباره !!دوباره
 برای اطمینان از درست وارد شدن کلمه عبور، آن را مجددا در این قسمت وارد کنید. برای اطمینان از درست وارد شدن کلمه عبور، آن را مجددا در این قسمت وارد کنید.
 !!پست الکترونیکی !!پست الکترونیکی
 در این قسمت آدرس پست الکترونیکی معتبر کاربر را وارد نمائید. در این قسمت آدرس پست الکترونیکی معتبر کاربر را وارد نمائید.
 !!نام و نام خانوادگی !!نام و نام خانوادگی
 در این دو قسمت به ترتیب نام و نام خانوادگی کاربر را وارد نمائید. در این دو قسمت به ترتیب نام و نام خانوادگی کاربر را وارد نمائید.
 !!ارسال دسته جمعی فایل !!ارسال دسته جمعی فایل
 !!اضافه کردن !!اضافه کردن
 در انتها با انتخاب این گزینه کاربر جدید ایجاد می شود. در انتها با انتخاب این گزینه کاربر جدید ایجاد می شود.
 !کاربر !کاربر
 در این قسمت می توانید کاربر(یا کاربرهای) مورد نظر خود را پیدا کنید. بعد از آن می توانید ترجیحات و نوع دسترسی کاربر مورد نظر را تغییر دهید و او را تاید یا حذف کنید.  در این قسمت می توانید کاربر(یا کاربرهای) مورد نظر خود را پیدا کنید. بعد از آن می توانید ترجیحات و نوع دسترسی کاربر مورد نظر را تغییر دهید و او را تاید یا حذف کنید.
 !!جستجو !!جستجو
 در ابتدای ورود به صفحه مدیریت کاربر، جدولی از اسامی کاربران را مشاهده می کنید که بر اساس آخرین کاربر وارد شده به دانشنامه مرتب شده است. برای یافتن کاربر( یا کاربران) مورد نظر خود می توانید با وارد کردن تمام یا قسمتی از نام کاربری موردنظر، از جستجو یا فیلتر یا ترکیبی از هر دوی آنها استفاده کنید. در ابتدای ورود به صفحه مدیریت کاربر، جدولی از اسامی کاربران را مشاهده می کنید که بر اساس آخرین کاربر وارد شده به دانشنامه مرتب شده است. برای یافتن کاربر( یا کاربران) مورد نظر خود می توانید با وارد کردن تمام یا قسمتی از نام کاربری موردنظر، از جستجو یا فیلتر یا ترکیبی از هر دوی آنها استفاده کنید.
 :: {picture=KarbarJostejoo21.JPG}:: :: {picture=KarbarJostejoo21.JPG}::
   
 برای یافتن کاربر مورد نظر نام کاربری او را در پنجره جستجو وارد کنید و روی کلید جستجو کلیک کنید. اگر کاربری با آن نام موجود نباشد پیغامی مانند زیر دیده خواهد شد برای یافتن کاربر مورد نظر نام کاربری او را در پنجره جستجو وارد کنید و روی کلید جستجو کلیک کنید. اگر کاربری با آن نام موجود نباشد پیغامی مانند زیر دیده خواهد شد
 اگر کاربر یا کاربرانی وجود داشته باشند که تمام یا قسمتی از نام کاربری آنها با عبارت جستجو شده مطابقت داشته باشد، فهرستی مشابه زیر خواهید دید: اگر کاربر یا کاربرانی وجود داشته باشند که تمام یا قسمتی از نام کاربری آنها با عبارت جستجو شده مطابقت داشته باشد، فهرستی مشابه زیر خواهید دید:
-::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=14192}:: +::{img src=img/daneshnameh_up/c/cb/KarbarPeidaShod21.JPG}::
 نکته: نکته:
 هر چه نام کاربر را دقیقتر و کاملتر وارد کنید، کاربرهای کمتری فهرست شده و یافتن کاربر مورد نظر آسانتر می شود. هر چه نام کاربر را دقیقتر و کاملتر وارد کنید، کاربرهای کمتری فهرست شده و یافتن کاربر مورد نظر آسانتر می شود.
 !!فیلتر !!فیلتر
 با استفاده از فیلتر می توانید محدوده جستجو را کوچکتر کنید. فیلتر در حال حاضر دارای سه گزینه __همه وضعیت ها__، __ثبت نام شده__، و __تائید شده__ می باشد. برای استفاده از آن: با استفاده از فیلتر می توانید محدوده جستجو را کوچکتر کنید. فیلتر در حال حاضر دارای سه گزینه __همه وضعیت ها__، __ثبت نام شده__، و __تائید شده__ می باشد. برای استفاده از آن:
 #عبارت مورد نظر را در پنجره جستجو وارد کنید. #عبارت مورد نظر را در پنجره جستجو وارد کنید.
 # یکی از وضعیتها را انتخاب کنید. # یکی از وضعیتها را انتخاب کنید.
 #روی کلید فیلتر کلیک کنید.  #روی کلید فیلتر کلیک کنید.
 :: {picture=karbarFilter21.JPG}:: :: {picture=karbarFilter21.JPG}::
 !!همه وضعیت ها !!همه وضعیت ها
 با انتخاب این وضعیت _که وضعیت پیش فرض می باشد_، عبارت مورد نظر در بین تمامی کاربران جستجو می شود. با انتخاب این وضعیت _که وضعیت پیش فرض می باشد_، عبارت مورد نظر در بین تمامی کاربران جستجو می شود.
 !!ثبت نام شده !!ثبت نام شده
 با اتنتخاب این وضعیت، عبارت مورد جستجو فقط در کابرانی که ثبت نام کرده اند و هنوز تائید نشده اند جیتجو خواهد شد. با اتنتخاب این وضعیت، عبارت مورد جستجو فقط در کابرانی که ثبت نام کرده اند و هنوز تائید نشده اند جیتجو خواهد شد.
 !!تائید شده !!تائید شده
 با اتنتخاب این وضعیت، عبارت مورد جستجو فقط در کابرانی که تائید شده اند جستجو خواهد شد. با اتنتخاب این وضعیت، عبارت مورد جستجو فقط در کابرانی که تائید شده اند جستجو خواهد شد.
 توجه: توجه:
 در صورتی که هیچ عبارتی را در پنجره جستجو وارد نکرده باشید، در وضعیت کاربران تائید شده، فهرست کابران تائید شده بر اساس آخرین ورود به دانشنامه و در وضعیت کابران ثبت نام شده، فهرست کابران ثبت نام شده به ترتیب آخرین فرد ثبت نام شده دیده خواهد شد. در صورتی که هیچ عبارتی را در پنجره جستجو وارد نکرده باشید، در وضعیت کاربران تائید شده، فهرست کابران تائید شده بر اساس آخرین ورود به دانشنامه و در وضعیت کابران ثبت نام شده، فهرست کابران ثبت نام شده به ترتیب آخرین فرد ثبت نام شده دیده خواهد شد.
 !فهرست کاربران !فهرست کاربران
 در پائین قسمت جستجو، جدولی مشاهده می شود که بسته به شرایط، کابر یا کاربران و یا هیچ کاربری را همراه با برخی اطلاعات و ابزار مرتبط با آنها را به شرح زیر نشان می دهد. در پائین قسمت جستجو، جدولی مشاهده می شود که بسته به شرایط، کابر یا کاربران و یا هیچ کاربری را همراه با برخی اطلاعات و ابزار مرتبط با آنها را به شرح زیر نشان می دهد.
 !!نام !!نام
 در این قسمت نام کاربری، دیده می شود. در این قسمت نام کاربری، دیده می شود.
 !!پست الکترونیکی !!پست الکترونیکی
 در این قسمت پست الکترونیکی کاربر قرار دارد در این قسمت پست الکترونیکی کاربر قرار دارد
 !!اخرین ورود به سیستم !!اخرین ورود به سیستم
 در این قسمت تاریخ و ساعت آخرین باری را که کاربر با نام کاربری خود وارد سیستم شده می توانیم ببینیم. در این قسمت تاریخ و ساعت آخرین باری را که کاربر با نام کاربری خود وارد سیستم شده می توانیم ببینیم.
 !!امتیاز !!امتیاز
 در این قسمت امتیاز کسب شده کاربر دیده می شود. در این قسمت امتیاز کسب شده کاربر دیده می شود.
 !!گروه ها !!گروه ها
 گروه های اختصاص داده شده به کاربر (دسترسی ها) را در این قسمت می توان دید. گروه های اختصاص داده شده به کاربر (دسترسی ها) را در این قسمت می توان دید.
 !!زمینه های فعالیت مستقیم !!زمینه های فعالیت مستقیم
 زمینه های فعالیت مستقیم کاربران تائید شده را در این قسمت می توان دید. زمینه های فعالیت مستقیم کاربران تائید شده را در این قسمت می توان دید.
 !!اقدام !!اقدام
 در این قسمت، اقداماتی که می توان در مورد کاربر اعمال کرد، مشاهده می شود. این اقدامات شامل موارد زیر می باشد. در این قسمت، اقداماتی که می توان در مورد کاربر اعمال کرد، مشاهده می شود. این اقدامات شامل موارد زیر می باشد.
 *حذف کاربر *حذف کاربر
 *تغییر ترجیحات کاربر *تغییر ترجیحات کاربر
 *انتصاب گروه *انتصاب گروه
 !!وضعیت !!وضعیت
 وضعیت ثبت نام کاربر در این قسمت قابل مشاهده می باشد. وضعیت ثبت نام کاربر در این قسمت قابل مشاهده می باشد.
 !مطالب مرتبط !مطالب مرتبط
 *((دانشنامه:راهنمای حذف کاربر|حذف کاربر)) *((دانشنامه:راهنمای حذف کاربر|حذف کاربر))
 +*((دانشنامه:راهنمای تائید کاربر|تائید کاربر))
 *((دانشنامه:راهنمای تغییر ترجیحات کاربر|تغییر ترجیحات کاربر)) *((دانشنامه:راهنمای تغییر ترجیحات کاربر|تغییر ترجیحات کاربر))
-*((دانشنامه:راهنمای انتاب گروه|انتصاب گروه))
+*((دانشنامه:راهنمای انتاب کاربر به گروه|انتصاب گروه))
*((دانشنامه:راهنمای تعیین زمینه های فعالیت کاربر|تعیین زمینه های فعالیت مستقیم کاربر))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 16 فروردین 1385 [13:12 ]   18   بابک خسروشاهی      جاری 
 شنبه 06 اسفند 1384 [09:40 ]   17   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 اسفند 1384 [06:49 ]   16   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 اسفند 1384 [04:19 ]   15   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 اسفند 1384 [04:05 ]   14   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 اسفند 1384 [04:02 ]   13   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 جمعه 05 اسفند 1384 [20:27 ]   12   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 جمعه 05 اسفند 1384 [20:07 ]   11   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 02 اسفند 1384 [09:00 ]   10   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 02 اسفند 1384 [06:43 ]   9   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 02 اسفند 1384 [06:33 ]   8   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 02 اسفند 1384 [06:10 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 02 اسفند 1384 [05:48 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 اسفند 1384 [05:56 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 اسفند 1384 [05:49 ]   4   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 اسفند 1384 [05:46 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 اسفند 1384 [05:05 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 اسفند 1384 [05:03 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..