منو
 صفحه های تصادفی
مرحله پنجم : اوج رونق و شکوفایی تجارت عهد صفویان
ساق بند
تیره سیپه راسه
جفت الکترون آزاد
buerger's disease
تخت فولاد
تصفیه آب با صافی شنی تند خود شستشو
زمینه اجتماعی پیدایش اگزیستانسیالیسم
گندم
شخصیت پردازی
 کاربر Online
238 کاربر online
Lines: 1-38Lines: 1-69
 V{maketoc} V{maketoc}
 !صفحه اصلی انجمن !صفحه اصلی انجمن
 در صفحه اول انجمن، فهرستی از انجمنها که طبقه بندی موضوعی شده، پنج موضوع از هر انجمن و گزینه ای برای مشاهده پاسخهای جدید دیده می شود. در صفحه اول انجمن، فهرستی از انجمنها که طبقه بندی موضوعی شده، پنج موضوع از هر انجمن و گزینه ای برای مشاهده پاسخهای جدید دیده می شود.
 +::||{picture=anjomanavval12.PNG}||::
 !!انجمنها !!انجمنها
 برای مشاهده صفحه اول هر انجمن کافی است بر روی نام آن در صفحه اصلی انجمنها کلیک کنید. با این کار انجمن در پنجره ای جدید باز می شود. برای مشاهده صفحه اول هر انجمن کافی است بر روی نام آن در صفحه اصلی انجمنها کلیک کنید. با این کار انجمن در پنجره ای جدید باز می شود.
 !!عناوین جدید یا فعال !!عناوین جدید یا فعال
 در مقابل نام هر انجمن، 5 عنوان اصلی انجمن دیده می شود. این عناوین یا جدیدترین عناوین هستند و یا جدیدترین پاسخها به آنها ارسال شده. با کلیک بر روی هر یک از عناوین، پنجره جدیدی باز خواهد شد که در آن صفحه اصلی انجمن مربوطه و عنوان مورد نظر دیده خواهد شد. در مقابل نام هر انجمن، 5 عنوان اصلی انجمن دیده می شود. این عناوین یا جدیدترین عناوین هستند و یا جدیدترین پاسخها به آنها ارسال شده. با کلیک بر روی هر یک از عناوین، پنجره جدیدی باز خواهد شد که در آن صفحه اصلی انجمن مربوطه و عنوان مورد نظر دیده خواهد شد.
 !!پاسخهای جدید  !!پاسخهای جدید
 در مقابل نام عناوین جدید گزینه به شکل __~~blue:n جدید~~__ دیده می شود، که به جای __n__ تعداد پاسخهای داده شده دیده می شود. مثلا اگر 3 پاسخ به عنوان مربوطه داده شده باشد، عبارت __~~blue:3 جدید~~__ دیده خواهد شد. در مقابل نام عناوین جدید گزینه به شکل __~~blue:n جدید~~__ دیده می شود، که به جای __n__ تعداد پاسخهای داده شده دیده می شود. مثلا اگر 3 پاسخ به عنوان مربوطه داده شده باشد، عبارت __~~blue:3 جدید~~__ دیده خواهد شد.
 با رفتن نشانگر به روی عبارت __~~blue:n جدید~~__ ، پنجره ای باز می شود که فهرست پاسخهای جدید عنوان مربوطه در آن دیده می شود. برای دیدن هر پاسخ باید بر روی آن کلیک کنید. پاسخها در یک صفحه جدید باز خواهند شد. با رفتن نشانگر به روی عبارت __~~blue:n جدید~~__ ، پنجره ای باز می شود که فهرست پاسخهای جدید عنوان مربوطه در آن دیده می شود. برای دیدن هر پاسخ باید بر روی آن کلیک کنید. پاسخها در یک صفحه جدید باز خواهند شد.
 !!شخصی !!شخصی
-در صورتی که با نام کاربری خود وارد شوید، در بالای صفحه اصلی انجمن گزینه ای به نام ~~blue:شخصی~~ خواهید دید. +در صورتی که با نام کاربری خود وارد شوید، در بالای صفحه اصلی انجمن گزینه ای به نام ~~blue:شخصی~~ خواهید دید. با انتخاب این گزینه، سیستم شما در n پاسخ جدید، فقط پاسخهائی را که تا کنون مشاهده نکرده اید نشان میدهد. برای برگشتن به حالت قبل، باید گزینه ~~blue:عمومی~~ را انتخاب نمائید.

!مشاهده و ارسال مطلب در انجمنها
!!خواندن مطالب انجمنها

::|| {picture=anjomanMoshahede.JPG}||::
 !چگونه میتوان مطالب انجمن را خواند؟ !چگونه میتوان مطالب انجمن را خواند؟
 برای اینکار پس از انتخاب انجمن از منو، روی انجمن مورد نظرکلیک نمایید تا لیست برای اینکار پس از انتخاب انجمن از منو، روی انجمن مورد نظرکلیک نمایید تا لیست
 عنوانهای ارسالی در آن انجمن نمایش داده شود. سپس عنوان مورد نظر را انتخاب کنید عنوانهای ارسالی در آن انجمن نمایش داده شود. سپس عنوان مورد نظر را انتخاب کنید
 تا متن و پاسخهای ارسالی به آن عنوان را مشاهد نمایید. تا متن و پاسخهای ارسالی به آن عنوان را مشاهد نمایید.
 +::||{picture=anjomanSafhAval12.JPG}||::
 +!جعبه ابزار
 +در انجمنها برای کار بر روی نامه ها، بسته به سطح کاربری ابزارهائی وجود دارد. تعداد این ابزارها برای کاربران ناشناس حداقل می باشد و مدیر انجمن به تمام ابزارها دسترسی دارد. این ابزار امکاناتی از قبیل بستن و باز کردن متن نامه، پاسخ به نامه و ویرایش نامه را در اختیار کاربر قرار می دهند. جعبه ابزار به دو شکل وجود دارد که کاربر بنا بر نیاز و سلیقه خود می تواند یکی از آنها را انتخاب نماید.
 +*برای تغییر حالت به جعبه ابزار شناور، گزینه جعبه ابزار شناور در جعبه ثابت را انتخاب کنید و برای رفتن از حالت شناور به ثابت، در جعبه ابزار شناور گزینه جعبه ابزار ثابت را انتخاب کنید. حالت پیش فرض انجمنها، جعبه ابزار ثابت می باشد.
 +!!جعبه ابزار ثابت
 +در بالای هر نامه یک جعبه ابزار ثابت وجود دارد که مربوط به همان نامه می باشد.
 +::|| {picture=anjomanJabeAbzar14.JPG}||::
 +!!جعبه ابزار شناور
 +وقتی در جعبه ابزار ثابت، گزینه جعبه ابزار شناور را انتخاب می کنیم، کلیه جعبه ابزارهای ثابت محو می شوند و فقط یک جعبه ابزار به صورت شناور در صفحه دیده خواهد شد.
 +فهرست شناور در حالت غیر فعال به شکل زیر می باشد:
 +::||{picture=AnjomanShenavarG14.JPG}||::
 +فهرست شناور در حالت فعال به شکل زیر می باشد:
 +::||{picture=AnjomanShenavarF12.PNG}||::
 +همانطور که مشاهده می کنید، وقتی نامه ای فعال باشد، نام آن در بالای فهرست شناور دیده می شود.
-!چگونه یتوان یک طلب جدید در انم ارسا کرد؟ />رای اینکا کفیت که ر انمن مورد نر نوا جدی" را انتخاب مایی. />پ نون، خاصه (ای) و مت م و اد نمایید. +@#25:~~red:توجه:~~#@ />دت کید که نم ورد نرتان انتخا ه اد. گر ناه دیری را انتخاب کرد باشید، تغییات وی ن امه امل می ود، و در ماردی من ف نمه ال ازشت نمی باشد.
 +::|| {picture=anjomanersal.JPG}||::
-ون میتوان ه یک م در انم پاسخ />برای اینکار کی ک عنوان مورد نظر "پاسخ دید"را انا مده و واب
مور ن را آن اد.
+!ذخیره و چاپ مطالب ی عنوان
ش
ا می توانی یک ون را ه همرا پاسخهای ن یه کنید. برای این کار ترتی یر عمل کید:
*اگر
عنوان مورد نظر باز نیست آن را باز کنید. اگر می خواهید پاسخ هی تو در تو ذخیره شوند آنها را هم باز کنی.
*
ر روی یکی ا عامتای دیسکت شکل، که در گوشه پئین و سمت چپ هر نامه قرار دارد کلیک کنید(شکل بالا).
*پنجره ای باز می شود. محل ذخیره فیل و نم ن را عیی کنید گیه ''save'' ا نتخاب کنید.
-را نمیتوام مطلب و یا پاسخ جدید در یک نمن وارد کنم؟
احتماا شا سترس برای ارسال مل در ای نن را نارد و />ی ینکه ملب مور نظرقفل ده و کسی نمیتون ه آن پاخ جدید بدهد.
+برای اپ کن نام ا، فایل یر را از کرده و وسط گینه ''print'' مورر ینتن(IE) آن را چپ کنید.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 16 اردیبهشت 1385 [07:20 ]   20   بابک خسروشاهی      جاری 
 شنبه 16 اردیبهشت 1385 [07:07 ]   19   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 اردیبهشت 1385 [06:14 ]   18   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [06:58 ]   17   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 اردیبهشت 1385 [07:05 ]   16   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 اردیبهشت 1385 [06:33 ]   15   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [07:07 ]   14   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [07:02 ]   13   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [07:01 ]   12   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [06:25 ]   11   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [06:23 ]   10   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [06:16 ]   9   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [05:47 ]   8   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 06 اسفند 1384 [12:50 ]   7   admin      v  c  d  s 
 سه شنبه 02 اسفند 1384 [12:41 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 02 اسفند 1384 [12:38 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 بهمن 1384 [07:13 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 بهمن 1384 [07:01 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 بهمن 1384 [06:38 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [13:05 ]   1   جعفر صالحی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..