منو
 کاربر Online
470 کاربر online
تاریخچه ی: دانشنامه:جدول پیشرفته

{FANCYTABLE(head=head1 ~w:50%~|~ head2 ~w:20%~|~ head3 ~w:10%~|~ head4 ~w:20%, border=1, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#00ffff)}
r1c1 ~h:50 ~|~ r1C23 ~cs:2 ~|~ r1c4
r2c1 ~|~ r2c2 ~|~ r2c3 ~|~ r2c4
r3c1 ~cbgc:#ffff00 ~|~ r34c23 ~rs:2 ~cs:2 ~|~ r3c4
r4c1 ~|~ r4c4
r5c1 ~|~ r5c2 ~|~ r5c3 ~|~ r5c4
{FANCYTABLE}


__جدول پیشرفته__ قابلیتهای بسیاری دارد، که آن را از جدول معمولی دانشنامه متمایز می نماید. یکی از تفاوتهای آن با جدول معمولی، این است که عرض این جدول، بصورت خودکار با عرض صفحه پنجره ای که در آن نمایش می یابد تنظیم می شود. یعنی با کوچک و بزرگ کردن پنجره عرض آن کم و زیاد می شود.
عرض ستونهای این جدول در حالت پیش فرض از راست به چپ کاهش می یابد ولی می توان عرض ستونها را بصورت درصد عرض یا بصورت تعداد ((پیکسل)) (pixel) تعیین نمود. در حالتی که عرض بصورت درصد تعیین می شود بهتر است جمع آنها عدد صد باشد وگرنه نتیجه با آنچه شما انتظار دارید متفاوت خواهد بود.
برای کار با این جدول از ترکیب زیر یا آیکون مربوط در پیوندهای سریع ویرایش استفاده کنید.

~np~
{FANCYTABLE(border=1)}
r12c1 ~rs:2 ~|~ r1c2 ~|~ r1c3
r2c2 ~|~ r2c3
r3c1 ~|~ r3c23 ~cs:2
{FANCYTABLE}
~/np~

علامت __~|~__ جدا کننده ستونها از یکدیگر می باشد پایان هر سطر بسادگی با فشار دکمه Enter مشخص می شود.

!قابلیتهای جدول:
!!عنوان:
برای ایجاد عنوان درسطر اول جدول از دستور __=head__ استفاده می شود. در سلول اول سطر اول عبارت عنوان head = 1 را می نویسیم که به جای عنوان 1، متن مورد نظر خود را می نویسیم. و در سلولهای بعدی سطر اول بدون آوردن عبارت __=head __فقط عناوین مورد نظر را می نویسیم.

!!تراز عمودی
می توان محل قرارگیری عمودی متن را در هر سلول با استفاده از دستور زیر تعیین کرد:

::~~green:__VALIGN= bottom|middle|top__~~::
که در آن __bottom__ برای وضعیت پائین سلول، __middle __برای وسط و __top __برای بالای سلول به کار می رود.

!!عرض جدول
برای تعیین عرض جدول از دستور زیر در سطر اول استفاده می کنیم:

::~~green:__%TWIDTH= n|n__~~::

که در آن __n__ عرض جدول به پیکسل و __%n__ ،نسبت عرض به کل پنجره می باشد.

!!ارتفاع جدول
برای تعیین ارتفاع جدول از دستور زیر در سطر اول استفاده می کنیم.
که در ان ارتفاع جدول به درصد ارتفاع جدول نسبت ارتفاع کل پنجره می باشد.

!!خطوط جدول:
برای تعیین ضخامت خطوط جدول از دستور زیر در سطر اول استفاده می کنیم.
که صفر در آن به معنای جدول بدون خط است.

!!رنگ خطوط جدول
برای مشخص نمودن رنگ جدول از عبارت زیر استفاده می کنیم:
که عبارت که رنگ مورد نظر در می باشد.

!!رنگ پس زمینه جدول
برای تغییر رنگ پس زمینه از دستور زیر استفاده می کنیم.
که عبارت که رنگ مورد نظر می باشد.

!!ادغام ستون ها
در یک سطر برای ادغام 2 یا چند ستون در یکدیگر در ستون اول عبارت زیر را وارد می کنیم. که در آن تعداد ستونهای مورد نظر برای ادغام می باشد. مثلاً اگر را 3 در نظر بگیریم در آن سطر ستون مورد نظر با دو ستون پس از خود ادغام می شود و یک ستون ایجاد می کنند.

!!ادغام سطرها:
برای ادغام سلول مورد نظر با سلول زیرین سطرهای بعدی از دستور زیر استفاده می کنیم.
که در آن تعداد سلولهای زیر آن سلول جهت ادغام می باشد.
ادغام سطر ستون: برای ادغام جنبه سلول در سطر و ستون باید از ترکیب در دستور فوق استفاده کرد. بعنوان مثال برای ادغام سلول با دو سلول بعدی آن در یک سطر و سه سلول زیرین آن از دستور زیر استفاده می کنیم.

!!تعیین عرض ارتفاع یک سلول:
برای تعیین ارتفاع یک سلول از دستور
استفاده می کنیم که تعداد پیکسهای مورد نظر و یا برای تعیین درصد عرض یا ارتفاع نسبت به عرض یا ارتفاع کل جدول می باشد.

!!زنگ یک سلول:
برای تعیین زنگ یک سلول از دستور زیر استفاده می کنیم:
که در آن کد رنگ سلول در می باشد. 0

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [10:40 ]   14   بابک خسروشاهی      جاری 
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [10:24 ]   13   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [06:21 ]   12   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 اردیبهشت 1384 [07:03 ]   11   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 اردیبهشت 1384 [06:22 ]   10   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 اردیبهشت 1384 [05:57 ]   9   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 اردیبهشت 1384 [12:41 ]   8   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [11:39 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [11:38 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [11:18 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [06:02 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [05:32 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [09:37 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [05:51 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..