منو
 کاربر Online
1730 کاربر online
تاریخچه ی: داتولیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-70Lines: 1-70
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Datolite.jpg} +{picture=Datolite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 داتولیت- بلور ایدیومورف (7 میلیمتر) روی کوارتز داتولیت- بلور ایدیومورف (7 میلیمتر) روی کوارتز
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::داتولیت (Datolite)::__ ||__::داتولیت (Datolite)::__
 ::((کلسیم|Ca))B(4) OH ((سیلیکن|Si))O4:: ::((کلسیم|Ca))B(4) OH ((سیلیکن|Si))O4::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 ::ناقص::|__::((رخ))::__ ::ناقص::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__
 ::((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__ ::((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__
 ::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - ((آگرگات)) توده ای - دانه ای - شعاعی::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - ((آگرگات)) توده ای - دانه ای - شعاعی::|__::اشکال ظاهری::__
 ::کمیاب ; ((آلمان غربی)) ، ((ایتالیا)) ، ((انگلیس)) ،(( نروژ ))، ((سوئد)) ، ((امریکا)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__ ::کمیاب ; ((آلمان غربی)) ، ((ایتالیا)) ، ((انگلیس)) ،(( نروژ ))، ((سوئد)) ، ((امریکا)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__
-::.حل می شود HCl , HNO3 وH2SO4 به طور بخشی در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ +::.حل می شود ((HCl )), HNO3 وH2SO4 به طور بخشی در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::((CaO))=34.99% B2O3=21.78% ((SiO2))=37.63% ((H2O))=5.6%::|__::ترکیب شیمیایی::__  ::((CaO))=34.99% B2O3=21.78% ((SiO2))=37.63% ((H2O))=5.6%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سفید - خاکستری - متمایل به زرد::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید - خاکستری - متمایل به زرد::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 ::((سختی)) - ((چگالی)) - انحلال در ((اسید))ها::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ ::((سختی)) - ((چگالی)) - انحلال در ((اسید))ها::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((کولمانیت)) - ((دنبوریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((کولمانیت)) - ((دنبوریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((زئولیت)) ها - ((کلسیت)) - ((پرهنیت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__ ::((زئولیت)) ها - ((کلسیت)) - ((پرهنیت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
 ::((هیدروترمال)) - بعد از ((آتشفشان))ی::|__::منشا تشکیل::__ ::((هیدروترمال)) - بعد از ((آتشفشان))ی::|__::منشا تشکیل::__
 ::((پلاک))ی - ((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((پلاک))ی - ((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((آمریکا))::|__::محل پیدایش::__  ::((آمریکا))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
 ::.گرفته شده است Dateomai یعنی تقسیم کننده و lithos از واژه ((یونان))ی ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.گرفته شده است Dateomai یعنی تقسیم کننده و lithos از واژه ((یونان))ی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 5|5.5|2.9|3|| 5|5.5|2.9|3||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [06:23 ]   3   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [06:21 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [06:14 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..