منو
 کاربر Online
1023 کاربر online
تاریخچه ی: داتولیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-69Lines: 1-70
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Datolite.jpg} +{picture=Datolite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-داتولیت- بلور ایدیومورف (7 میلیمتر) روی کوارتز +داتولیت- بلور ایدیومورف (7 میلیمتر) روی کوارتز />
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::داتولیت (Datolite)::__ ||__::داتولیت (Datolite)::__
-::CaB[4] [OH|SiO4]:: +::((کلسیم|Ca))B(4) OH ((سیلیکن|Si))O4::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 ::ناقص::|__::((رخ))::__ ::ناقص::|__::((رخ))::__
-::شیشه ای - چرب::|__::((جلا))::__
::صدفی - نامنظم::|__::شکستگی::__
::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
+::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__
::((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__
::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::بلوری - آگرگات توده ای - دانه ای - شعاعی::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; آلمان غربی ، ایتالیا ، انگلیس ، نروژ ، سوئد ، امریکا و ::|__::((ژیزمان))::__
:: طر بخشی HCl , HNO3 وH2SO4 ی و::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::CaO=34.99% B2O3=21.78% SiO2=37.63% H2O=5.6%::|__::ترکیب شیمیایی::__
+::((بلور))ی - ((آگرگات)) توده ای - دانه ای - شعاعی::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((آلمان غربی)) ، ((ایتالیا)) ، ((انگلیس)) ،(( نروژ ))، ((سوئد)) ، ((امریکا)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__
::. ی و ((HCl )), HNO3 وH2SO4 طر بخشی ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((CaO))=34.99% B2O3=21.78% ((SiO2))=37.63% ((H2O))=5.6%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سفید - خاکستری - متمایل به زرد::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید - خاکستری - متمایل به زرد::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
-::سختی - چگالی - انحلال در اسیدها::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::کولمانیت - دنبوریت::|__::تشابه کانی شناسی::__
::زئولیت ها - کلسیت - پرهنیت و غیره::|__::((پاراژنز))::__
::هیدروترمال - بعد از آتشفشانی::|__::منشا تشکیل::__
::پلاکی - منشوری::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((سختی)) - ((چگالی)) - انحلال در ((اسید))ها::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((کولمانیت)) - ((دنبوریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((زئولیت)) ها - ((کلسیت)) - ((پرهنیت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال)) - بعد از ((آتشفشان))ی::|__::منشا تشکیل::__
::((پلاک))ی - ((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((آمریکا))::|__::محل پیدایش::__  ::((آمریکا))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
-::.ز ژه ینانی Dateomai یعنی تقسیم کننده و lithos گف ده است ::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::.گه شد است Dateomai یعنی تقسیم کننده و lithos ژه ((یونان))ی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 5|5.5|2.9|3|| 5|5.5|2.9|3||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [06:23 ]   3   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [06:21 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [06:14 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..