منو
 کاربر Online
782 کاربر online
تاریخچه ی: خیبر

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-18Lines: 1-23
-، سرزمینی است در هشت منزلی ((مدینه)) ک در راه ((شام)) و است. این نی در ر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم دارای هفت قلعه به شرح زیر بوده است :
+




{picture=nakhlestane atrafe ghale kheibar.JPG}

بر سرزمینی است در هشت منزلی ((مدینه)) در راه ((شام «سوی»|ام)). این زمی در من ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم)) دارای هفت قلعه به شرح زیر بود:
 1. حصن ناعم 1. حصن ناعم
-
2. حصن تموص یا حصن ابی الحقیق
>>3. حصن السلالم
>>4. حصن الشق
>>5. حصن النطاه
>>6. حصن الوطیح
>>7. حصن الکتیبه

سرزمین عنوتاً و به قدرت شمشیر در سال هفتم هجرت به دست حضرت علی علیه السلام فتح شد. اولین حصن و قلعه ای که در فتح شد،« حصن ناعم» بود و سپس حصن قموص که بزرگترین قلعه بود به دست حضرت علی علیه السلام گشوده شد. آنگاه حصن شق و نطاه و کتیبه و وطیح و سلالم به ترتیب فتح شد.

گویند که حصن فطاه، حصن ((مرحب خیبری)) و قصر وی بود و در حص کتیبه نیز« صهباء» زندگی می کرد که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در همانجا با وی کابین بست. در وجه نام گذاری گفته شد که نام شخصی به اسم« قانیه بن مهلائیل» بود که وی نخستین شخصی بود که در آن منطقه مسکن گزید و بعد ها آن منطقه به اسم وی نام گذاری شد.
+2. حصن تموص یا حصن ابی الحقیق
3. حصن السلالم
4. حصن الشق
5. حصن النطاه
6. حصن الوطیح
7. حصن الکتیبه
-نقل اس تی د االی ز سول لی الل لیه و له وسلم اسد ا ح و نگهی ساتن و نلانای ر به ین اگا نماید. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم یز قستی ا مین ه آنان واگار د ا وان ام ر نخلستانها ما، انام ظیه نماین و مالیات و ((جزیه)) ا پردات نمایند. این پیمان برقرار بود تا عصر حکومت عمر ک وی اهالی را به شام کوچند و ن مان را بین کسانی که پس از فتح، پیامبر دا لی الله لیه آه ولم برای آنان سهمی تعیین نموده بود، تقسیم نمود . +این قلعه‌ها در سل تم هجری در ((جگ یر)) ه دت ((حضرت ایرالمؤمنین ی لیه لسلم|رت لی علیه السلا) فح شد. اولین قلعه ای که فتح شد، «حصن ناعم» بود و پس حصن قموص که بزرگترین قلعه بود به دست حضرت علی یه السل گشوده د. آنگاه حص ق و نطاه و کیه و ویح و سلالم نی به ترتیب ح شدند.
می‌گ
وین ن طاه، قصر ((مرحب خیبری)) د و در صن کتیبه نی زنی ب نام «هبا» زندگی می‌کرد که ((پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم)) با ی ازدواج فرمود.
ن
قل است قتی این قله‌ها ف دن هالی آنها ا رس دا واتد ظ و نگهداری اختما‌ه و نخلستانهای اطرا ا ه یران وگذار نماید. یابر نیز قسمتی از سرزمین ا به آنان واگذار کرد تا مالیات و ((جزیه)) پرداند. این پیمان تا عصر حکومت ((عمر)) بررار بود. اما عمر اهالی این منطقه را به شام تبعید کد و ی را بین کسانی که پیامبر پ ا تح آا، برای آنان سهمی تعیین نفرموده بود، تقسیم کرد.
-منابع: مراصد الاطلاع، ج 1، ص 494/ معجم ما استعجم، ج 1، ص 521/ معجم البلدان، ج 2 ، ص409. +منابع:
مراصد الاطلاع، ج 1، ص 494/ معجم ما استعجم، ج 1، ص 521/ معجم البلدان، ج 2، ص409.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [15:55 ]   4   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 دوشنبه 14 دی 1383 [13:48 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [07:43 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 31 مرداد 1383 [13:33 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..