منو
 کاربر Online
496 کاربر online
تاریخچه ی: خودرو

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-43Lines: 1-68
 !ریشه لغوی !ریشه لغوی
-خودرو یک کلمه فارسی است و به وسایلی اتلاق می گردد که بدون ارتباط با وسیله دیگر و به کمک نیروی ماشینی خود قادر به حرکت باشد. این کلمه ترجمه کلمه اتومبیل است که در زبان ما معادل سازی شده است. (اتومبیل = خود سیار)
!دید کلی:
اصولا برای تمام وسایلی که دارای منبع قدرت باشند و به خودی خود بتوانند حرکت کنند می توان کلمه خودرو را بکار برد. لیکن کاربرد این کلمه در زبان ما دارای محدوده مشخصی است که معمولا به وسایل متحرکی گفته می شود که همگی دارای حرکت بوده و با زمین در تماس ند. بنابراین به وسایلی مثل قطار ، کشتی و هواپیما خودرو گفته نمی شود. نمونه های بارز خودرو عبارتند از ماشین های سواری ، کامیون ها و موتور سیکلت ها.
!تاریخچه:
اولین وسیله نقلیه (خودرو) در کشور انگلستان ساخته شد که به کمک نیروی بخار کار می کرد این وسیله دارای یک موتور بزرگ بخار بود که برای تولید توان به مقادیر زیادی آب و ذغال سنگ نیاز داشت و جهت استفاده از آن به چند خدمه نیاز بود.
پیشرفت و توسعه خودروها به شکل امروزی در واقع از زمانی آغاز شد که دیملر و بنز موفق شدند از یک موتور احتراقی برای حرکت و سیله نقلیه استفاده کنند. در این موتورها از سوزاندن یک ماده قابل اشتعال مثل الکل و یا مشتقات نفت برای تولید توان استفاده می شود.
!سیر تحولی و رشد:
تاریخچه تکامل خودروها بسیار پرشیب و فراز و مفصل است لیکن در ادامه تنها چندی از مقاطع بسیار مهم و تحولات اساسی ایجاد شده در این زمینه را بصورت مختصر می آوریم.
*سال 1876 میلادی: ساخت موتور چهارزمانه توسط اتو و لانگن
*سال 1883 میلادی: ساخت موتور کاربوراتور دار با دور زیاد توسط دیملر
*سال 1884میلادی: ساخت اولین موتور سیکلت با قدرت .... اسب بخار توسط دیلمر
*سال 1886 میلادی:ساخت اتومبیل سه چرخه با دستگاه اشتعال برقی توسط بنز و دیلمر
*سال 1893 میلادی: ساخت کاربراتور انژکتوری توسط مایباخ
*سال 1897 میلادی: ساخت موتور دیزل توسط ردولف دیزل
*سال 1900 میلادی: طراحی ساختمان کلی اتومبیل به نحوی که امروزه هم رایج است
*سال 1924 میلادی: ساخت یک اتومبیل با استفاده از موتور دیزل توسط کارخانه بنز
*سال 1957 میلادی: ساخت موتور وانکل
!انواع وسایل نقلیه موتوری:
*اتومبیل ها: شامل اتومبیل های سواری و وانت
**اتومبیل های حمل و نقل و اتوبوسهای کوچک با وزن کمتر از 5/3 تن
**وسایل نقلیه باری (کامیونها)
**اتوبوسهای بزرگ با بیش از 5/3 تن وزن
*تراکتورها: شامل تراکتورهای یدک کش با سرعت کمتر از 20 کیلومتر در ساعت
*بارکش های شهری با سرعت بیش از 20 کیلومتر بر ساعت
*یدک کش های چرخ زنجیری
*موتور سیکلت ها: که بر اساس حجم موتور آنها تقسیم بندی می شوند مثل: />موتورسیکلت های با حجم 50 100 125 250 750 و 1000 سی سی
!ساختمان اتومبیل ها:
در اینجا با وجود تقسیمات فوق و به علت گستردگی بسیار زیاد مطالب تنها ساختمان اتومبیل ها را که یکی از انواع وسایل نقلیه می باشند تشریح می کنیم.
+ خودرو یک کلمه ((زبان فارسی|فارسی)) است و به وسایلی اتلاق میگردد که بدون ارتباط با وسیله دیگر و به کمک نیروی ماشینی خود ، قادر به ((حرکت)) باشد. این کلمه ترجمه کلمه ((اتومبیل)) است که در زبان ما معادل سازی شده است. (اتومبیل = خود سیار)

!دید کلی
اصولا برای تمام وسایلی که دارای منبع قدرت باشند و به خودی خود بتوانند حرکت کنند، میتوان کلمه خودرو را بکار برد. لیکن کاربرد این کلمه در زبان ما دارای محدوده مشخصی است که معمولا به وسایل متحرکی گفته میشود که همگی دارای حرکت بوده و با زمین در تماس هتند. بنابراین به وسایلی مثل ((قطار)) ، ((کشتی)) و ((هواپیما)) خودرو گفته نمیشود. نمونه های بارز خودرو عبارتند از:

((
ماشین سواری|ماشین‌های سواری)) ، ((کامیون‌|کامیون‌ها)) و ((موتور سیکلت‌|موتور سیکلت‌ها)).


{picture=khodro.jpg}!تاریخچه
اولین وسیله نقلیه (خودرو) در ((انگلستان|کشور انگلستان)) ساخته شد که به کمک ((نیروی بخار)) کار می‌‌کرد. این وسیله دارای یک ((موتور بخار|موتور بزرگ بخار)) بود که برای تولید ((توان)) به مقادیر زیادی ((آب)) و ((ذغال سنگ)) نیاز داشت و جهت استفاده از آن به چند خدمه نیاز بود.

پیشرفت و توسعه خودروها به شکل امروزی در واقع از زمانی آغاز شد که ((دیملر)) و ((بنز)) موفق شدند از یک ((موتور احتراقی)) برای حرکت وسیله نقلیه استفاده کنند. در این موتورها از سوزاندن یک ((مواد قابل اشتعال|ماده قابل اشتعال)) مثل ((الکل)) و یا ((نفت|مشتقات نفت)) برای تولید توان استفاده میشود.
!سیر تحولی و رشد
تاریخچه تکامل خودروها بسیار پرشیب و فراز و مفصل است، لیکن در ادامه ، تنها چندی از مقاطع بسیار مهم و تحولات اساسی ایجاد شده در این زمینه را بصورت مختصر میآوریم.
^*__سال 1876 میلادی__: ساخت ((موتور چهارزمانه)) توسط ((اتو و لانگن))


*__سال 1883 میلادی__: ساخت ((موتور کاربوراتوردار)) با دور زیاد توسط دیملر


*__سال 1884میلادی__: ساخت اولین موتور سیکلت با قدرت 2/1 ((یکای توان|اسب بخار)) توسط دیلمر


*__سال 1886 میلادی__:ساخت اتومبیل سه چرخه با ((دستگاه اشتعال برقی)) توسط بنز و دیلمر


*__سال 1893 میلادی__: ساخت ((کاربراتور انژکتوری)) توسط ((مایباخ))


*__سال 1897 میلادی__: ساخت موتور دیزل توسط ((ردولف دیزل))


*__سال 1900 میلادی__: طراحی ساختمان کلی اتومبیل به نحوی که امروزه هم رایج است


*__سال 1924 میلادی :__ ساخت یک اتومبیل با استفاده از ((موتور دیزل)) توسط کارخانه بنز


*__سال 1957 میلادی :__ ساخت ((موتور وانکل))

^

!انواع ((وسایل نقلیه موتوری))
^*__اتومبیل ها :__ شامل ((اتومبیل های سواری)) و ((وانت))


**__اتومبیل های حمل و نقل و اتوبوسهای کوچک با وزن کمتر از 5/3 تن__
**((وسایل نقلیه باری)) (کامیونها)
**((اتوبوس|اتوبوسهای بزرگ)) با بیش از 5/3 تن وزن
*__((تراکتور|تراکتورها)) :__ شامل تراکتورهای یدک کش با سرعت کمتر از 20 کیلومتر در ساعت


*__بارکش های شهری با سرعت بیش از 20 کیلومتر بر ساعت__


*__یدک کش های چرخ زنجیری__


*__((موتور سیکلت|موتور سیکلت ها)) :__ که بر اساس حجم موتور آنها تقسیم بندی میشوند مثل: موتورسیکلت های با حجم 50 و 100 و 125 و 250 و 750 و 1000 سی سی^
!ساختمان اتومبیل ها
 هر اتومبیل را می توان به سه بخش کلی تقسیم کرد که عبارتند از: هر اتومبیل را می توان به سه بخش کلی تقسیم کرد که عبارتند از:
-*شاسی: به تمام گروه ساختمانی و تمام سیستم هایی گفته می شود که برای حرکت اتومبیل لازم است.
اتاق: اتاق محل قرارگیری بار یا مسافر است که پس از ساخت بر روی شاسی نصب می گردد.
سیستم برقی: این سیستم در تمام اتومبیل ها وجود دارد. وظایف مختلفی را مثل کمک کردن به حرکت اتومبیل و یا فراهم آوردن آسایش سرنشین را انجام می دهد.
!طرز کار خودرو:
خودروهای امروزی جهت تولید قدرت از سوخت های فسیلی استفاده می کنند. این خودروها همگی دارای موتور های درونسوز می باشند که با سو زاندن بنزین ، گازوئیل و یا گاز طبیعی انرژی ذخیره شده در این سوختها را به شکل انرژی جنبشی قابل استفاده در می آورند. (این کار در موتور خودرو انجام میشود ).
توان تولید شده در موتور خودرو به واسطه سیستم انتقال نیرو از موتور خودرو به چرخهای آن منتقل میشود . در واقع چررخهای خودرو عامل ارتباط خودرو با زمین و به وجود آورنده حرکت خودرو می باشد . آنگاه حرکت تولید شده به وسیله انسان ، یا برای جابجایی و یا برای کشیدن وسیله دیگری مورد استفاده قرار می گیرد.
!کاربرد:
کاربرد خودرو ها در زندگی امروزه بشر بسیار متنوع و بسیار گسترده است به طوری که اگر خودرو ها را از زندگی روزمره حذف کنیم شاید تمدن بشری دیگر به شکل کنونی وجود نداشته باشد. عمده فعالیت خودرو ها در دو زمینه است. 1_مل و نقل 2_تولی توان کی
!حمل ونقل: />واژه ی حمل ونقل خود گویای فعالیت انجام شده توسط خودرو ها می باشد. چرا که قسمت اعظم مواد و اشیاء موجود در پیرامون ما برای قابل استفاده و قابل دسترس شدن به حمل و انتقال از مکان اولیه خود نیازمندند. والبته جابه جا شدن انسان ها نیز خود بخش وسیعی از حمل و نقل را شامل می شود.
تولید توان کشی: کاربرد دیگر خودروها در تولید توان کشی است که در بخش هایی مثل کشاورزی و یا صنعت و یا خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. این کاربرد می تواند در قالب یک تراکتور کشاورزی یا یک لیت تراک و یدک کش و یا یک ماشین راهسازی جلوه گر شود.
+*__((شاسی خودرو|شاسی)):__
به تمام گروه ساختمانی و تمام سیستمهایی گفته میشود که برای حرکت اتومبیل لازم است. <


*((اتاق:))
اتاق محل قرارگیری بار یا مسافر است که پس از ساخت بر روی شاسی نصب می گردد.


*__((سیستم برقی)):__
این سیستم در تمام اتومبیل ها وجود دارد. وظایف مختلفی را مثل کمک کردن به ((حرکت اتومبیل)) و یا فراهم آوردن آسایش سرنشین را انجام می دهد.
!طرز کار خودرو
خودروهای امروزی جهت تولید قدرت از ((سوخت های فسیلی)) استفاده میکنند. این خودروها همگی دارای ((موتور درونسوز|موتور‌های درونسوز ))میباشند که با سو زاندن ((بنزین)) ، ((گازوئیل)) و یا ((گاز طبیعی)) انرژی ذخیره شده در این سوختها را به شکل ((انرژی جنبشی)) قابل استفاده در میآورند. (این کار در موتور خودرو انجام مشود ).

توان تولید شده در ((موتور خودرو)) به واسطه ((سیستم انتقال نیرو)) از موتور خودرو به چرخهای آن منتقل مشود . در واقع ((چرخهای خودرو)) عامل ارتباط خودرو با زمین و به وجود آورنده حرکت خودرو میباشد . آنگاه حرکت تولید شده به وسیله ((انسان)) ، یا برای جابجایی و یا برای کشیدن وسیله دیگری مورد استفاده قرار می گیرد.
!کاربرد خرو
کاربرد خودروها در زندگی امروزه بشر بسیار متنوع و بسیار گسترده است بطوری که اگر خودرو ها را از زندگی روزمره حذف کنیم شاید ((تمدن|تمدن بشری)) دیگر به شکل کنونی وجود نداشته باشد. عمده فعالیت خودروها در زمینه های ی ات:


*__((حمل و نقل)):__
واژه حمل و نقل خود گویای فعالیت انجام شده توسط خودرو ها میباشد. چرا که قسمت اعظم مواد و اشیاء موجود در پیرامون ما برای قابل استفاده و قابل دسترس شدن به حمل و انتقال از مکان اولیه خود نیازمند هستند. البته جابجا شدن انسانها نیز خود بخش وسیعی از حمل و نقل را شامل میشود.


*__تولید توان کشی:__
کاربرد دیگر خودروها در تولید ((توان کشی)) است که در بخشهایی مثل ((ماشین آلات کشاورزی|کشاورزی)) و یا ((صنعت)) و یا خدمات مورد استفاده قرار میگیرد. این کاربرد میتواند در قالب یک ((تراکتور|تراکتور کشاورزی)) یا یک ((لیت تراک)) و ((یدک کش)) و یا یک ((ماشین راهسازی)) جلوه گر شود.
مباحث مرتبط با عنوان
*((اتوبوس))
*((بنز))
*((توان))
*((تراکتور))
*((حرکت اتومبیل))
*((شاسی خودرو))
*((کاربراتور انژکتوری))
*((کامیون‌))
*((قطار))
*((دستگاه اشتعال برقی))
*((ماشین آلات کشاورزی))
*((ماشین‌ سواری))
*((موتور احتراقی))
*((موتور بخار))
*((موتور چهارزمانه))
*((موتور سیکلت‌))
*((موتور کاربوراتوردار))
*((موتور دیزل))
*((موتور وانکل))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 01 دی 1383 [11:27 ]   5   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 01 دی 1383 [11:21 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [16:10 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [08:24 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 28 آبان 1383 [10:25 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..