منو
 صفحه های تصادفی
دستگاه مختصات استوانه ای
انرژی زیست توده
نمونه هایی از نعمت و عذاب برزخی
سبک شهرسازی رازی
رشته مدیریت جهانگردی و هتلداری
دانشنامه:مقالات درخواست شده
مؤسسه آموزش از راه دور
کاربرد لیزر در زیست شناسی
امام حسین علیه السلام و خضاب محاسن
motion sickness
 کاربر Online
570 کاربر online
تاریخچه ی: خواص شیمیایی امواج مافوق صوت

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:2

دیدکلی

هرگاه فرکانس ارتعاشات صوتی از 20 هزار هرتز تجاوز کند، گوش انسان قادر به شنیدن آنها نیست. این قسمت از امواج صوتی را مافوق صوت گویند. تاکنون تعداد زیادی از خواص شیمیایی امواج ماورای صوت شناخته شده است که مهمترین آنها شامل موارد زیر است.
تصویر
دستگاه ماورای صوت

اکسیداسیون (Oxydation)

هر گاه به محلول اسید سولفیدریک ، امواج ماورای صوت را وارد کنیم و شدت امواج برای ایجاد حباب کافی باشد، رسوبی از گوگرد مشاهده می‌شود. اسید سولفیدریک بوسیله اکسیژنی که از هوای محلول متصاعد گردیده ، اکسید شده است.

دپلیمریزاسیون (Depolymerisation)

نشاسته تحت تأثیر امواج ماورای صوتی به دکسرین (Dextrines) تجزیه می‌شود. دلیل و توجیه این فعل و انفعالات هنوز روشن نیست. فقط آنچه محقق است، مولکولهای خیلی درشت در نتیجه تاثیر امواج ماورای صوتی به مولکولهای کوچکتر تقسیم می‌شود. این عمل را دپلیمریزاسیون می‌گویند. عبور امواج ماورای صوتی ، آشفتگی مولکولها را زیاد و تصادم بین آنها را تسهیل می‌نماید و در ضمن این تصادمات ، ارتباطی که پایداری این مولکولهای سنگین را تامین می‌نماید، گسیخته و قطع می‌شود.

فعل و انفعالات شیمیایی

از سایر خواص شیمیایی امواج ماورای صوتی می‌توان تسریع بعضی از فعل و انفعالات شیمیایی را دانست. به عنوان مثال می‌توان به آزاد شدن ید از یدورها کرد. هر گاه در لوله آزمایش قدری از محلول یدور پتاسیم ریخته و مقداری تتراکلرورکربن به آن اضافه کنند، و آن را تحت تأثیر امواج ماورای صوت قرار دهند، چون میل ترکیبی کلر با پتاسیم ، بیشتر از ید با پتاسیم است در اثر امواج ماورای صوتی کلر جانشین ید در محلول یدور پتاسیم شده و ید آزاد می‌شود.

سایر خواص شیمیایی

بیرنگ شدن بعضی از مواد رنگی و پیدایش آب اکسیژنه از خواص قابل ذکر امواج ماورای صوت است. ویروس آبله ممکن است در اثر تابش این امواج بی اثر شود. ولی با وجود این بعضی از خواص واکنشهای خود را حفظ نماید.

مباحث مرتبط با عنوان

دیدکلی

هرگاه فرکانس ارتعاشات صوتی از 20 هزار هرتز تجاوز کند، گوش انسان قادر به شنیدن آنها نیست. این قسمت از امواج صوتی را مافوق صوت گویند. تاکنون تعداد زیادی از خواص شیمیایی امواج ماورای صوت شناخته شده است که مهمترین آنها شامل موارد زیر است.
تصویر

دستگاه ماورای صوت

اکسیداسیون (Oxydation)

هر گاه به محلول اسید سولفیدریک ، امواج ماورای صوت را وارد کنیم و شدت امواج برای ایجاد حباب کافی باشد، رسوبی از گوگرد مشاهده می‌شود. اسید سولفیدریک بوسیله اکسیژنی که از هوای محلول متصاعد گردیده ، اکسید شده است.

دپلیمریزاسیون (Depolymerisation)

نشاسته تحت تأثیر امواج ماورای صوتی به دکسرین (Dextrines) تجزیه می‌شود. دلیل و توجیه این فعل و انفعالات هنوز روشن نیست. فقط آنچه محقق است، مولکولهای خیلی درشت در نتیجه تاثیر امواج ماورای صوتی به مولکولهای کوچکتر تقسیم می‌شود. این عمل را دپلیمریزاسیون می‌گویند. عبور امواج ماورای صوتی ، آشفتگی مولکولها را زیاد و تصادم بین آنها را تسهیل می‌نماید و در ضمن این تصادمات ، ارتباطی که پایداری این مولکولهای سنگین را تامین می‌نماید، گسیخته و قطع می‌شود.

فعل و انفعالات شیمیایی

از سایر خواص شیمیایی امواج ماورای صوتی می‌توان تسریع بعضی از فعل و انفعالات شیمیایی را دانست. به عنوان مثال می‌توان به آزاد شدن ید از یدورها کرد. هر گاه در لوله آزمایش قدری از محلول یدور پتاسیم ریخته و مقداری تتراکلرورکربن به آن اضافه کنند، و آن را تحت تأثیر امواج ماورای صوت قرار دهند، چون میل ترکیبی کلر با پتاسیم ، بیشتر از ید با پتاسیم است در اثر امواج ماورای صوتی کلر جانشین ید در محلول یدور پتاسیم شده و ید آزاد می‌شود.

سایر خواص شیمیایی

بیرنگ شدن بعضی از مواد رنگی و پیدایش آب اکسیژنه از خواص قابل ذکر امواج ماورای صوت است. ویروس آبله ممکن است در اثر تابش این امواج بی اثر شود. ولی با وجود این بعضی از خواص واکنشهای خود را حفظ نماید.

مباحث مرتبط با عنوان


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 09 اردیبهشت 1385 [16:05 ]   3   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 09 اردیبهشت 1385 [15:59 ]   2   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [08:26 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..