منو
 صفحه های تصادفی
خشکسالی
هوش فرازمینی
هواشناس
مواد مصالح زمین شناسی از دیدگاه مهندسی
آداب همنشینی با پیامبر اکرم
استفاده از انرژی ژئوترمال آتشفشان
ترموتروپیسم
انحراف چشم یا استرابیسم
تفسیرالمیزان
تسلیم امام سجاد علیه السلام در برابر تقدیر الهی
 کاربر Online
550 کاربر online
Lines: 1-39Lines: 1-37
 !دیدکلی !دیدکلی
 هرگاه ((فرکانس)) ارتعاشات صوتی از 20 هزار هرتز تجاوز کند، ((ساختمان گوش|گوش انسان)) قادر به شنیدن آنها نیست. این قسمت از ((موج صوتی|امواج صوتی)) را ((امواج ماورای صوت|مافوق صوت)) گویند. تاکنون تعداد زیادی از خواص شیمیایی امواج ماورای صوت شناخته شده است که مهمترین آنها شامل موارد زیر است. هرگاه ((فرکانس)) ارتعاشات صوتی از 20 هزار هرتز تجاوز کند، ((ساختمان گوش|گوش انسان)) قادر به شنیدن آنها نیست. این قسمت از ((موج صوتی|امواج صوتی)) را ((امواج ماورای صوت|مافوق صوت)) گویند. تاکنون تعداد زیادی از خواص شیمیایی امواج ماورای صوت شناخته شده است که مهمترین آنها شامل موارد زیر است.
-
 
 
 
 
 
  
 ::{img src=img/daneshnameh_up/c/c1/hs_ultrason.jpg}:: ::{img src=img/daneshnameh_up/c/c1/hs_ultrason.jpg}::
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 ~~green:دستگاه ماورای صوت~~ ~~green:دستگاه ماورای صوت~~
  
  
  
  
 
 
 
 
-

 
 !اکسیداسیون (Oxydation) !اکسیداسیون (Oxydation)
 هر گاه به محلول ((اسید سولفیدریک)) ، امواج ماورای صوت را وارد کنیم و شدت امواج برای ایجاد حباب کافی باشد، رسوبی از ((گوگرد)) مشاهده می‌شود. اسید سولفیدریک بوسیله اکسیژنی که از هوای محلول متصاعد گردیده ، اکسید شده است. هر گاه به محلول ((اسید سولفیدریک)) ، امواج ماورای صوت را وارد کنیم و شدت امواج برای ایجاد حباب کافی باشد، رسوبی از ((گوگرد)) مشاهده می‌شود. اسید سولفیدریک بوسیله اکسیژنی که از هوای محلول متصاعد گردیده ، اکسید شده است.
 !دپلیمریزاسیون (Depolymerisation) !دپلیمریزاسیون (Depolymerisation)
 ((نشاسته)) تحت تأثیر امواج ماورای صوتی به __دکسرین__ (Dextrines) تجزیه می‌شود. دلیل و توجیه این فعل و انفعالات هنوز روشن نیست. فقط آنچه محقق است، مولکولهای خیلی درشت در نتیجه تاثیر امواج ماورای صوتی به مولکولهای کوچکتر تقسیم می‌شود. این عمل را ((دپلیمریزاسیون)) می‌گویند. عبور امواج ماورای صوتی ، آشفتگی مولکولها را زیاد و تصادم بین آنها را تسهیل می‌نماید و در ضمن این تصادمات ، ارتباطی که پایداری این مولکولهای سنگین را تامین می‌نماید، گسیخته و قطع می‌شود. ((نشاسته)) تحت تأثیر امواج ماورای صوتی به __دکسرین__ (Dextrines) تجزیه می‌شود. دلیل و توجیه این فعل و انفعالات هنوز روشن نیست. فقط آنچه محقق است، مولکولهای خیلی درشت در نتیجه تاثیر امواج ماورای صوتی به مولکولهای کوچکتر تقسیم می‌شود. این عمل را ((دپلیمریزاسیون)) می‌گویند. عبور امواج ماورای صوتی ، آشفتگی مولکولها را زیاد و تصادم بین آنها را تسهیل می‌نماید و در ضمن این تصادمات ، ارتباطی که پایداری این مولکولهای سنگین را تامین می‌نماید، گسیخته و قطع می‌شود.
 !فعل و انفعالات شیمیایی !فعل و انفعالات شیمیایی
 از سایر خواص شیمیایی امواج ماورای صوتی می‌توان تسریع بعضی از فعل و انفعالات شیمیایی را دانست. به عنوان مثال می‌توان به آزاد شدن ((ید)) از ((یدور|یدورها)) کرد. هر گاه در لوله آزمایش قدری از محلول یدور پتاسیم ریخته و مقداری تتراکلرورکربن به آن اضافه کنند، و آن را تحت تأثیر امواج ماورای صوت قرار دهند، چون میل ترکیبی ((کلر)) با ((پتاسیم)) ، بیشتر از ید با پتاسیم است در اثر امواج ماورای صوتی کلر جانشین ید در محلول یدور پتاسیم شده و ید آزاد می‌شود. از سایر خواص شیمیایی امواج ماورای صوتی می‌توان تسریع بعضی از فعل و انفعالات شیمیایی را دانست. به عنوان مثال می‌توان به آزاد شدن ((ید)) از ((یدور|یدورها)) کرد. هر گاه در لوله آزمایش قدری از محلول یدور پتاسیم ریخته و مقداری تتراکلرورکربن به آن اضافه کنند، و آن را تحت تأثیر امواج ماورای صوت قرار دهند، چون میل ترکیبی ((کلر)) با ((پتاسیم)) ، بیشتر از ید با پتاسیم است در اثر امواج ماورای صوتی کلر جانشین ید در محلول یدور پتاسیم شده و ید آزاد می‌شود.
 !سایر خواص شیمیایی !سایر خواص شیمیایی
 بیرنگ شدن بعضی از مواد رنگی و پیدایش ((آب اکسیژنه)) از خواص قابل ذکر امواج ماورای صوت است. ((ویروس آبله)) ممکن است در اثر تابش این امواج بی اثر شود. ولی با وجود این بعضی از خواص واکنشهای خود را حفظ نماید. بیرنگ شدن بعضی از مواد رنگی و پیدایش ((آب اکسیژنه)) از خواص قابل ذکر امواج ماورای صوت است. ((ویروس آبله)) ممکن است در اثر تابش این امواج بی اثر شود. ولی با وجود این بعضی از خواص واکنشهای خود را حفظ نماید.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آب اکسیژنه)) *((آب اکسیژنه))
 *((اسید سولفیدریک)) *((اسید سولفیدریک))
 *((اکسیداسیون)) *((اکسیداسیون))
 *((امواج ماورای صوت)) *((امواج ماورای صوت))
 *((خواص فیزیکی امواج ماورای صوت)) *((خواص فیزیکی امواج ماورای صوت))
 *((دپلیمریزاسیون)) *((دپلیمریزاسیون))
 *((فعل و انفعالات شیمیایی)) *((فعل و انفعالات شیمیایی))
 *((یدور)) *((یدور))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 09 اردیبهشت 1385 [16:05 ]   3   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 09 اردیبهشت 1385 [15:59 ]   2   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [08:26 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..