منو
 کاربر Online
785 کاربر online
تاریخچه ی: خمس

تفاوت با نگارش: 8

Lines: 1-28Lines: 1-28
 {picture=ganj.jpg height=160 width=200 align=left}{picture=ghavasi.jpg height=160 width=200 align=left} {picture=ganj.jpg height=160 width=200 align=left}{picture=ghavasi.jpg height=160 width=200 align=left}
 V{maketoc} V{maketoc}
-{picture=madan.jpg height=320 width=400 align=left} +{picture=madan2.jpg height=320 width=400 align=left}
 !تعریف خمس !تعریف خمس
 خمس همان حقى است كه خدايتعالى آنرا براى پيامبر گراميش ، محمد بن عبدالله صلى الله عليه و آله و ذريه آن حضرت كه خدا نسلشان را زياد كند قرار داده و آنان را گرامى داشته به اين كه محتاج زكات نشوند، و كسى كه يك درهم از خمس را نپردازد به آنان ظلم كرده و حقشان را غصب نموده است از مولايمان امام صادق (ع )وارد شده كه فرمود: (خداى كه جز او معبودى نيست از آنجا كه خوردن صدقه را بر ما حرام كرده حكم خمس را براى ما نازل فرمود، بنابراين صدقه بر ما حرام است و خمس تكليفى است كه خدايتعالى آنرا بنفع ما بر مسلمانان واجب كرده و چون جنبه احترام دارد خوردنش براى ما حلال است )و نيز از آن حضرت روايت شده كه فرمود: اين عذر از هيچ بنده خدائى پذيرفته نيست كه از خمس چيزى را خريدارى كند و هنگامى كه از او بازخواست مى شود بگويد، پروردگارا من آن كالا را با پول خودم خريدارى كرده ام مگر آنكه قبلا از اهل خمس اجازه گرفته باشد و از امام باقر عليه السلام روايت شده كه فرمود: (براى هيچكس حلال نيست با مالى كه خمس در آن هست چيزى خريدارى كند مگر بعد از آنكه حق ما را به ما رسانده باشد)و گفتار در خمس از چند جهت است . خمس همان حقى است كه خدايتعالى آنرا براى پيامبر گراميش ، محمد بن عبدالله صلى الله عليه و آله و ذريه آن حضرت كه خدا نسلشان را زياد كند قرار داده و آنان را گرامى داشته به اين كه محتاج زكات نشوند، و كسى كه يك درهم از خمس را نپردازد به آنان ظلم كرده و حقشان را غصب نموده است از مولايمان امام صادق (ع )وارد شده كه فرمود: (خداى كه جز او معبودى نيست از آنجا كه خوردن صدقه را بر ما حرام كرده حكم خمس را براى ما نازل فرمود، بنابراين صدقه بر ما حرام است و خمس تكليفى است كه خدايتعالى آنرا بنفع ما بر مسلمانان واجب كرده و چون جنبه احترام دارد خوردنش براى ما حلال است )و نيز از آن حضرت روايت شده كه فرمود: اين عذر از هيچ بنده خدائى پذيرفته نيست كه از خمس چيزى را خريدارى كند و هنگامى كه از او بازخواست مى شود بگويد، پروردگارا من آن كالا را با پول خودم خريدارى كرده ام مگر آنكه قبلا از اهل خمس اجازه گرفته باشد و از امام باقر عليه السلام روايت شده كه فرمود: (براى هيچكس حلال نيست با مالى كه خمس در آن هست چيزى خريدارى كند مگر بعد از آنكه حق ما را به ما رسانده باشد)و گفتار در خمس از چند جهت است .
 1 - بحث در اينكه در چه مالى خمس هست . 2 - بحث دراينكه چه كسانى مستحق خمسند؟ 3 - بحث در اين كه چگونه بايد خمس در بين صاحبانش ‍ تقسيم شود. 4 - بحث پيرامون انفال . 1 - بحث در اينكه در چه مالى خمس هست . 2 - بحث دراينكه چه كسانى مستحق خمسند؟ 3 - بحث در اين كه چگونه بايد خمس در بين صاحبانش ‍ تقسيم شود. 4 - بحث پيرامون انفال .
 !موارد خمس !موارد خمس
 *غنائم *غنائم
 *معدن *معدن
 *گنج *گنج
 *غواصی در دریا *غواصی در دریا
 *مالی که از مخارج سالانه بیشتر باشد *مالی که از مخارج سالانه بیشتر باشد
 *زمینی که کافر از مسلمان بخرد *زمینی که کافر از مسلمان بخرد
 *مال حلال مخلوط به حرام *مال حلال مخلوط به حرام
 !خمس در زمان اهل بیت (ع) !خمس در زمان اهل بیت (ع)
 !مصارف خمس !مصارف خمس
 خمس به شش قسمت تقیسم مى شود، سهمى براى خدایتعالى است ، سهمى دیگر از آن رسول خدا است ، و سهمى از آن امام علیه السلام است که این سه سهم دراین اعصار متعلق بصاحب الامر ارواحناله الفداء وعجل الله تعالى فرجه مى باشد، و سه سهم دیگر از آن ایتام و راه ماندگان و مساکین از سادات است (سادات یعنى کسانیکه از طرف پدر پشت به پشت منتهى شوند بجناب عبدالمطلب ) بنابراین مساکین و ایتام و راه ماندگانى که مادرشان سید است و از طرف مادر منتهى به آن جناب مى شوند خمس ‍ برایشان حلال نیست و در مقابل صدقه که براى سادات حرام است براى آنان حلال است. خمس به شش قسمت تقیسم مى شود، سهمى براى خدایتعالى است ، سهمى دیگر از آن رسول خدا است ، و سهمى از آن امام علیه السلام است که این سه سهم دراین اعصار متعلق بصاحب الامر ارواحناله الفداء وعجل الله تعالى فرجه مى باشد، و سه سهم دیگر از آن ایتام و راه ماندگان و مساکین از سادات است (سادات یعنى کسانیکه از طرف پدر پشت به پشت منتهى شوند بجناب عبدالمطلب ) بنابراین مساکین و ایتام و راه ماندگانى که مادرشان سید است و از طرف مادر منتهى به آن جناب مى شوند خمس ‍ برایشان حلال نیست و در مقابل صدقه که براى سادات حرام است براى آنان حلال است.
 !احادیثی درباره خمس !احادیثی درباره خمس
 !احکام خمس !احکام خمس
 یکی از مهمترین مالیاتهای اسلامی، ((مالیات)) بر درآمد است. اگر کسی درآمدی داشته باشد که از سر سال اضافه بیاورد، یک پنجم از آن اضافه را باید بپردازد. آیه قرآن صریحاً دستور و جواب خمس را بیان نموده است: « __و اعلموا انما عنمتم من شی فان لله خمسه و للرسول__ » البته اینکه به چه چیز مالیات خمس تعلّق میگیرد بین ((شیعه|شیعه)) و ((اهل سنت|سنی)) اختلاف است.  یکی از مهمترین مالیاتهای اسلامی، ((مالیات)) بر درآمد است. اگر کسی درآمدی داشته باشد که از سر سال اضافه بیاورد، یک پنجم از آن اضافه را باید بپردازد. آیه قرآن صریحاً دستور و جواب خمس را بیان نموده است: « __و اعلموا انما عنمتم من شی فان لله خمسه و للرسول__ » البته اینکه به چه چیز مالیات خمس تعلّق میگیرد بین ((شیعه|شیعه)) و ((اهل سنت|سنی)) اختلاف است.
 برادران اهل سنت قانون خمس را فقط در غنائم جنگی جاری میدانند، ولی شیعیان به پیروی از روایات اهل بیت عصمت و طهارت ائمه هدی علیهم السلام که مفسّران واقعی قرآنند، خمس را در - ((غنائم جنگی)) - اضافه درآمد سالیانه - مال مخلوط به حرام - معادن - مالی که از غواصی بدست میآید واجب میدانند. برای بیشتر دانستن احکام خمس به رساله عملیّه مراجع تقلید مراجعه کنید. برادران اهل سنت قانون خمس را فقط در غنائم جنگی جاری میدانند، ولی شیعیان به پیروی از روایات اهل بیت عصمت و طهارت ائمه هدی علیهم السلام که مفسّران واقعی قرآنند، خمس را در - ((غنائم جنگی)) - اضافه درآمد سالیانه - مال مخلوط به حرام - معادن - مالی که از غواصی بدست میآید واجب میدانند. برای بیشتر دانستن احکام خمس به رساله عملیّه مراجع تقلید مراجعه کنید.
 !همچنین ببینید: !همچنین ببینید:
 رساله عملیه مراجع را می توانید در سایت [http://www.al-shia.com|الشیعه] بیابید. رساله عملیه مراجع را می توانید در سایت [http://www.al-shia.com|الشیعه] بیابید.
 !منبع: !منبع:
 *تحریر الوسیله امام خمینی؛ مولف: محمد باقر موسوی همدانی *تحریر الوسیله امام خمینی؛ مولف: محمد باقر موسوی همدانی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [05:47 ]   9   یاسر ناظم نیا      جاری 
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [05:46 ]   8   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [05:43 ]   7   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 تیر 1385 [15:12 ]   6   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 تیر 1385 [15:03 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 تیر 1385 [10:04 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [10:01 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [04:00 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 شهریور 1383 [08:30 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..