منو
 صفحه های تصادفی
ماشین
هجرت فاطمه علیها سلام از مکه به مدینه
استغاثه امام علیه السلام
گونه های منتقل شده
امام علی علیه السلام و راهنمایی عمر
ماه صفر
نور چگونه حرکت می کند؟
محمد جهان آرا
درگیری امام حسین علیه السلام و یارانش هنگام خروج از مکه
توابع هیپربولیک
 کاربر Online
292 کاربر online
Lines: 1-19Lines: 1-23
-د ایا یادی ا اس ک این وات خداوند ((ت مد مفی ی ه عیه و |رس اه)) و ((ائمه اا لیه ام|ا ار)) هد و ایر موا ام از سمنها و مین ((ه)) و ((ن))، ب ا ن و رای ها ل ه ان. در ای زمینه، روایات فروان وارد ت که ه ی ا نها اا میو: +موجودت ان همه ا پن نور مقدس آفریده شده اند. یام اسلم در ای بار چین ود است: />خداوند لی ما اهل بیت را نگمی آفرید که نه آسمن ر افراشته د و نه زمین گترد، ه عرشی نه بهشتی و نه دوزخی. م خداد را تسبیح ی کردی آن هنگا ک تسبیح‌کننده‌ای نبود. هنگامی که خداون خات ها را بیای نور مرا کات ا آ ((رش)) بیارید؛ پس نور رش از نور من ست نور ن ا نو خدا ست و من با برتر‌ از رش هستم.
نگاه نور ((ضرت امیرالمؤمنین عی لیه للام |علی ب ی طالب)) را شکافت و ز آ فرشتگان را آد؛ س ر رشتگان از ر عی بن ی طال ست و ن وی ز نور خداست و نور علی یه اللا تر از ملائکه است.
آ
ناه نور دخترم را شکات و از آن آسمان ه و زمن را بیافری؛ پس نور آسمانها و زمین از نور در ((رت فاطمه ه لیهاسلام امه)) ست و نور فاطمه از نور خدات و او واتر از آسمانه و مین است.
-رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند ما انوار خمسه طیّبه را آفرید، هنگامی که نه آسمانی بود، نه زمینی، نه عرشی، نه بهشتی و نه آتشی. +::{picture=ahlbeit.jpg height=314 width=419}::
-ا خاند را ی می کدیم، هنگامی که هیچ سبیحی نبود تقیس می کدی وقتی که هیچ دیسی بود و چون خداند اده فرمود نور مرا شکافت و عرش را از نو من رید و من از عر ا فیلیرم. سپس نور ((ضر امیاممنین علی علیه الا|لی ن ایطالب)) را شکافت و از آن ((لائکه)) را آفرید و علی از ئکه فل است و پس نور دخترم ((حضرت فاطمه زهرا علیهالام|فاطمه زهرا)) را شکافت و از ن آسمانها و زمین ر آفرید و اطمه از آسمنها و مین اضل است و سپس نور ((حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام|حسن)) را شکافت و از آن رشی و م را ی و سن از خشید ماه فل ست.
و س
پس نور((رت اام حی علی الم| حسین)) را کافت و از آن بت و ((حویان هتی|حورلین)) را فید و حسین از بهشت و حورالعین افضل است و
سپس خداوند از نور حسین، ائمه دیگر را آفرید. آنها ((حضرت امام سجاد علیه السلام|علی بن الحسین)) و ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|محمد بن علی)) و ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|جعفر بن محمد)) و ((حضرت امام موسی کاظم علیه السلام|موسی بن جعفر)) و ((حضرت امام رضا علیه السلام|علی بن موسی)) و ((حضرت امام محمد جواد علیه السلام|محمد بن علی)) و ((حضرت امام هادی علیه السلام|علی بن محمد)) و ((حضرت امام حسن عسگری علیه السلام|حسن بن علی)) و ((حضرت امام مهدی ارواحنا له الفداء|حجه بن الحسن المهدی)) علیهم السلام اند.
+آا نور (( مام سن جتی یه سا |ن)) را شکافت و از ن رشید و ماه ر فی پس نور وری مه ا سن ات و نر وی از است و سن والار از ورید و اه اس. />ن گا نور ((حضرت امام حسین علیه السلام |حسین)) را شکافت و از آن ش و ((ریان تی |وای)) را فی. پس نور هت حواعی ا و حسین ات و ن حین نور ا و حسین والاتر از بهشت و حورالعین است.
و سپس خداوند از نور حسین، ائمه دیگر را آفرید. آنها ((حضرت امام سجاد علیه السلام|علی بن الحسین)) و ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|محمد بن علی)) و ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|جعفر بن محمد)) و ((حضرت امام موسی کاظم علیه السلام|موسی بن جعفر)) و ((حضرت امام رضا علیه السلام|علی بن موسی)) و ((حضرت امام محمد جواد علیه السلام|محمد بن علی)) و ((حضرت امام هادی علیه السلام|علی بن محمد)) و ((حضرت امام حسن عسگری علیه السلام|حسن بن علی)) و ((حضرت امام مهدی ارواحنا له الفداء|حجه بن الحسن المهدی)) علیهم السلام اند.
 امام باقر علیه السلام در حدیثی ادامه‌ی ماجرا را چنین روایت می‌فرماید:  امام باقر علیه السلام در حدیثی ادامه‌ی ماجرا را چنین روایت می‌فرماید:
 سپس خداوند به رسولش فرمود: قسم به عزت و جلالم اگر تو و علی و خاندان شما نبودید، بهشت و جهنم و زمین و آسمان و ملائکه و هیچ مخلوق دیگری را نمی آفریدم.  سپس خداوند به رسولش فرمود: قسم به عزت و جلالم اگر تو و علی و خاندان شما نبودید، بهشت و جهنم و زمین و آسمان و ملائکه و هیچ مخلوق دیگری را نمی آفریدم.
 ای محمد! تو خلیل و حبیب و برگزیده و محبوب‌ترین مخلوق من هستی و اولین کسی که من خلقت را با آن ابتدا کرده‌ام و پس از آن علی و بعد از او ائمه را آفریدم....» ای محمد! تو خلیل و حبیب و برگزیده و محبوب‌ترین مخلوق من هستی و اولین کسی که من خلقت را با آن ابتدا کرده‌ام و پس از آن علی و بعد از او ائمه را آفریدم....»
 سپس امام باقر علیه السلام فرمود:«ما علّت خلق مخلوقات و سبب تسبیح و عبادتشان هستیم. سبب معرفت خداوند ماییم. پس از آن، خداوند، نور ما را در صلب ((حضرت آدم علیه السلام|آدم علیه السلام)) قرار داد...»  سپس امام باقر علیه السلام فرمود:«ما علّت خلق مخلوقات و سبب تسبیح و عبادتشان هستیم. سبب معرفت خداوند ماییم. پس از آن، خداوند، نور ما را در صلب ((حضرت آدم علیه السلام|آدم علیه السلام)) قرار داد...»
 توضیح: خلقتی که در این قبیل روایات آمده، به معنای خلقت نور و حقیقت چهارده معصوم است که قبل از حضرت آدم علیه السلام بوده است.  توضیح: خلقتی که در این قبیل روایات آمده، به معنای خلقت نور و حقیقت چهارده معصوم است که قبل از حضرت آدم علیه السلام بوده است.
 اما خلقت بدن های آنها همان تولد ظاهری آنهاست.  اما خلقت بدن های آنها همان تولد ظاهری آنهاست.
 منابع:  منابع:
 بحارالانوار، ج 25، ص 16 تا 20. بحارالانوار، ج 25، ص 16 تا 20.
 +بحار الانوار، ج 25، ص 16، حدیث 30.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 31 تیر 1385 [13:58 ]   6   رضا معرب      جاری 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [13:20 ]   5   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [12:54 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [10:37 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [05:19 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 08 تیر 1383 [06:29 ]   1   مینا ورمزیار      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..