منو
 صفحه های تصادفی
معدن
درمان زگیل های کف پایی
کامپیوترهای همه منظوره
خارپاشنه پا
امام حسن علیه السلام مصداق اولی الامر
ادبیات اسپانیا
شتاب دهنده
طالبی
ستاره صبحگاهی بهشت
نانوپزشکی
 کاربر Online
379 کاربر online
تاریخچه ی: خط میخی هخامنشی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-20Lines: 1-58
-نخستین خطی که در ایران زمین با آن یکی از زبانهای ایران باستان نوشته شده ، خط میخی هخامنشی است . آنچه از آثار کتبی زبان روزگار ((هخامنشیان)) که ((فرس)) خاد به ما رسیده با همین خط نوشته شده است . این خط که از چپ به راست نوشته می شود ، باید در هشتصد سال پیش از میلاد مسیح به ایران راه یافته باشد اما بدبختانه از روزگار پادشاهی ((مادها)) که در پایان سده هشتم تشکیل یافته، هنوز آثار کتبی بدست نیامده است . به ویژه شهر ((همدان)) برعکس شهرهای دیگر که با فاصله از شهر ازبین رفته ایجاد می شوند ، دقیقاً بروی ویرانه های شهر ((هگمتانه)) (پایتخت مادها) بناشده و خود این مسئله از کند و کاوها می اهد . آثار میخی که بدست داریم همه از زمان هخامنشیان است .
بنا به نظر برخی ها نخستین خط میخی هخامنشی بدست آمده متعلق است به ((کوروش)) کبیر که در ((دشت مرغاب)) بجای مانده و در آن تنها یک جمله __من هستم کوروش شاه هخامنشی__ نوشته شده و به زمان 529 - 559 ق.م نگاشته شده است .
برخی دیگر معتقدند این کتیبه به همراه پیکر بالدار و تاج بر سر واقع در دشت مرغاب متعلق به کوروش کوچک برادر ((اردشیر دوم)) است که به امید رسیدن به تاج و تخت با برادر خود جنگید و در جزء سپاهیانش سیزده هزار سرباز مزدور یونانی بودند و در ((کونخ))، تقریبا در دوازده مایلی ((بابل)) شکست خورده و کشته شد. البته بسیار بعید به نظر می رسد که برای او در دشت مرغاب پیکری تراشیده و به او لغب شاهی دهند . البته در این جای رد کردن یا تایید این مطلب نیست تنها به این دلیل مطرح شده که به یکی از این فرضیه ها این کتیبه اولین سند از خط میخی هخامنشی است . البته این کتیبه به دو زبان دیگر هم ترجمه شده ( بابلی و ایلامی ) که بالای خط هخامنشی نوشته شده اند . اما دو کتیبه دیگر نیز قدمتی بیش از این دارند. یکی __ASH__ و دیگری __AMH__که هر دو بنا به دلایلی به دوران متاخر هخامنشی متعلق است نه به دوران ابتدایی آن که ((ارشامه)) و ((آریارمنه)) شاهی می کردند . به هرحال می توان گفت اولین کتیبه های بدست آمده متعلق به ((داریوش)) بزرگ است .
+__نخستین خط ایرانی__
نخستین خطی که در ایران زمین با آن یکی از زبانهای ایران باستان نوشته شده ، خط میخی هخامنشی است . آنچه از آثار کتبی زبان روزگار ((هخامنشیان)) که بصورت فارسی اید می شود و به ما رسیده است با همین خط نوشته شده است .
این خط از چپ به راست نوشته می شود .

__
ارخ خط میخی__
این خط احتمالا
باید در هشتصد سال پیش از میلاد مسیح به ایران راه یافته باشد اما بدبختانه از روزگار پادشاهی ((مادها)) که در پایان سده هشتم تشکیل یافته، هنوز آثار کتبی بدست نیامده است . به ویژه شهر ((همدان)) برعکس شهرهای دیگر که با فاصله از شهر ازبین رفته ایجاد می شوند ، دقیقاً بروی ویرانه های شهر ((هگمتانه)) (پایتخت مادها) بناشده و خود این مسئله مانع از کند و کاوهای باستان شناسی می ردد .

__
اولین نوشته های موجود __
آثار میخی که بدست داریم همه از زمان هخامنشیان است .
بنا به نظر برخی ها نخستین خط میخی هخامنشی بدست آمده متعلق است به ((کوروش کبیر)) که در ((دشت مرغاب)) بجای مانده و در آن تنها یک جمله __من هستم کوروش شاه هخامنشی__ نوشته شده و به زمان 529 - 559 ق.م نگاشته شده است .

__نظری دیگر در مورد کتیه دشت مرغاب__

برخی دیگر معتقدند این کتیبه به همراه پیکر بالدار و تاج بر سر واقع در دشت مرغاب متعلق به کوروش کوچک برادر ((اردشیر دوم)) است که به امید رسیدن به تاج و تخت با برادر خود جنگید و در جزء سپاهیانش سیزده هزار سرباز مزدور یونانی بودند و در ((کونخ))، تقریبا در دوازده مایلی ((بابل)) شکست خورده و کشته شد.

البته بسیار بعید به نظر می رسد که برای او در دشت مرغاب پیکری تراشیده و به او لغب شاهی دهند . البته در این ت جای رد کردن یا تایید این مطلب نیست .
این مطلب
تنها به این دلیل مطرح شده که به یکی از این فرضیه ها این کتیبه اولین سند از خط میخی هخامنشی است .

__وضعیت خطوط دیگر این کتیبه __
البته این کتیبه به دو زبان دیگر هم ترجمه شده ( ((زبان بابلی)) و ((زبان ایلامی )) که بالای خط هخامنشی نوشته شده اند .

__کتیبه های داریوش__
اما دو کتیبه دیگر نیز قدمتی بیش از این دارند. یکی __ASH__ و دیگری __AMH__که هر دو بنا به دلایلی به دوران متاخر هخامنشی متعلق است نه به دوران ابتدایی آن که ((ارشامه)) و ((آریارمنه)) شاهی می کردند . به هرحال می توان گفت اولین کتیبه های بدست آمده متعلق به ((داریوش)) بزرگ است .
 پادشاهان دیگر هخامنشی که از آنها کتیبه به خط میخی هخامنشی بدست آمده عبارتند از : پادشاهان دیگر هخامنشی که از آنها کتیبه به خط میخی هخامنشی بدست آمده عبارتند از :
 *((داریوش)) ( 486 - 522 ) *((داریوش)) ( 486 - 522 )
 *((خشایارشا)) ( 465 - 486 ) *((خشایارشا)) ( 465 - 486 )
 *((اردشیر اول)) ( 424 - 465 ) *((اردشیر اول)) ( 424 - 465 )
 *((اردشیر دوم)) ( 359 - 404 )  *((اردشیر دوم)) ( 359 - 404 )
 *((اردشیر سوم)) ( 338 - 359 ) *((اردشیر سوم)) ( 338 - 359 )
-و احتمالاً ((آریارمنه)) و ((ارشامه))
+*و احتمالاً آریارمنه و ارشامه
 ((هرودوت)) در جایی از لشکرکشی داریوش به جنگ ((ساکها)) skyths می گوید : ((هرودوت)) در جایی از لشکرکشی داریوش به جنگ ((ساکها)) skyths می گوید :
-__ چون داریو ش به بسفر رسید دو ستون از سنگ سفید در آنجا بر پا کرد در یکی از آنها نام های کسانی را که با وی همراه بودند به خط آشوری و دیگری به خط یونانی کنده گری کردند ...__ +__ چون داریو ش به ((بسفر )) رسید دو ستون از سنگ سفید در آنجا بر پا کرد در یکی از آنها نام های کسانی را که با وی همراه بودند به ((خط آشوری)) و دیگری به ((خط یونانی)) کنده گری کردند ...__
 البته باید توجه داشت که هرودوت خط میخی هخامنشی را خطوط آشوری نامیده است.  البته باید توجه داشت که هرودوت خط میخی هخامنشی را خطوط آشوری نامیده است.
-خط میخی ابتدا در سومر شکل گرفته به اکد رفته به بابل و آشور ریه و پس از آن به ایران رسید اما در ایران به اندازه ای این خط تغییر یافت که به صورت یک الفبا درآمد . اما بعد از اردشیر سوم ( 338 - 359 ) ق.م دیگر اثری از این کتیبه بدست نیامده و چند نگین و مهر که بدست آمده همه بالاتر از سه س پیش از میلاد است .
روی هم رفته از تمامی آثار نگاشته شده هخمنشی کلاً چهارصد و اندی واژه از زبان پارسی باستان بجای مانده. البته این تعداد ریشه و بن شناخته شده دارند و ما با مشتقات آنها کار نداریم . باید اشاره کرد که خط میخی با تغییری که در ایران کرد یک قسم از الفبای آریائی گردید یعنی فقط علامات این الفبا از اشکال میخی بابلی اقتباس شده است . در روزگار هخامنشیان خط دیگری به ایران راه یافت و رفته رفته جای خط میخی را گرفت.
+__پیدایش خط میخی__
خط میخی ابتدا در ((سومر)) شکل گرفته به ((اکد)) رفته و از آنجا به ((بابل)) و ((آشور)) ره یفته است و و پس از آن به ایران رسید .
اما در ایران به اندازه ای این خط تغییر یافت که به صورت یک الفبا درآمد .
اما بعد از اردشیر سوم ( 338 - 359 ) ق.م دیگر اثری از این کتیبه بدست نیامده و چند نگین و مهر که بدست آمده همه قبل از س 300 پیش از میلاد است .

__واژه های خط میخی__

روی هم رفته از تمامی آثار نگاشته شده هخمنشی کلاً چهارصد و اندی واژه از زبان پارسی باستان بجای مانده. البته این تعداد ریشه و بن شناخته شده دارند و ما با مشتقات آنها کار نداریم .

باید اشاره کرد که خط میخی با تغییری که در ایران کرد یک قسم از الفبای آریائی گردید یعنی فقط علامات این الفبا از اشکال ((میخی بابلی)) اقتباس شده است . در روزگار هخامنشیان خط دیگری به ایران راه یافت و رفته رفته جای خط میخی را گرفت.

!همچنین ببینید

*__((پایتخت هخامنشیان))__
*__((تخت جمشید))__
*__((نظام اجتماعی هخامنشی))__
*__((زبان در دوره هخامنشی))__
*__((دین و معماری هخامنشی))__
*__((سازمان قضایی هخامنشی))__
*__((قانونگزاری در اسطوره های ایرانی))__
* __((وصیت داریوش به خشایارشاه))__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 14 بهمن 1384 [08:32 ]   5   محمد رضا قدوسی      جاری 
 جمعه 14 بهمن 1384 [08:30 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [12:40 ]   3   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [12:38 ]   2   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [12:36 ]   1   سید علی محسنی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..