منو
 کاربر Online
665 کاربر online
تاریخچه ی: خضر

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-10Lines: 1-8
-بر اساس آنچه از برخی از روایات آمده است حضرت خضر یکی از ابی معاصر ((حضرت موسی علیه السلام)) بوده و همان عالم الهی ت که حضرت موسی لیه السلام دیدارش مو ک خدوند ا بدون ذکر نامش به او را ستوده و فموده است: « عبداً من عبادنا اّتیناه رحمة من عندنا و علمنا من لدنا علماً» در قرآن کریم درباره حضرت خضر غیر از توصیف مذکور و داستان همراهی حضرت موسی با ایشا چیزی نیده است.

از رایت ممد ن عا که ا امام صادق علیه السلام نقل شده است چنین بر می آید که ن ناب پیامبری مرل بوده که خدا به سوی قومش مبعوثش فرموده بود و او مردم را به سوی توحید و اقرار به ((تعداد پیامبران الهی|انبیاء)) فرستادگان خدا و کتابهای او دعوت می کرد. معجزاتش این بود که روی هیچ چو شکی نمی نشست مگ ینکه سبز می شد و بر هیچ زمین ب علفی نمی نشست مگر اینکه سبز و خرم می گشت و ر ا را خضر نامین به همن ه وده است و این کلمه ب اختاف مختصری ا حر کاتش در عربی به معنای سبزی است وگرنه اسم اصلی « تالیا بن ملکان بن عامر بن أرفخشید بن سام بن نوح علیه السلام» است.

بدیهی است نام این مرد هر چه باشد مهم نیست مهم این است که او یک مرد دانشمند الهی و مشمول رحمت خاص پروردگار، مامور به باطن و ازنظام تکوینی جهان آگاه و از پاره ای از اسرار و رموز اّفرینش مطلع بوده است.
+حضرت خضر یکی از پیابن معاصر ((حضرت موسی علیه السلام)) بود. او همان عالم الاهی و که موسی ه دیدارش ر د بدون ذکر نام با عبارتی درخشان ستوده ده است:«عبداً من عبادنا اّتیناه رحمة من عندنا و علمنا من لدنا علماً.» (او یکی از بندگان ما بود که رحمت خویش را به سویش فروفرستادیم و از نزد خویش به او علم آموختیم.)
در قرآن کریم درباره‌ی حضرت خضر غیر از توصیف مذکور و داستان همراهی حضرت موسی با ا چیز دیگری کر شده است.
از فرایش ((حضرت امم عر صا علیه اللام|امام صادق علیه السلام)) چنین بر میآید که ر ر خدا به سوی قومش مبعوث فرموده بود و او مردم را به سوی توحید و اقرار به ((تعداد پیامبران الهی|انبیاء)) و فرستادگان خدا و کتابهای او دعوت میکرد. از معجزاتش این بود که روی ه مین کی مینشست، زمین سبز و خرم میگشت و دیل نام، (سب) ی همین است. نام اصلی ضر «تالیا بن ملکان بن عامر بن أرفخشید بن سام بن نوح علیه السلام» است.
 منابع:  منابع:
-
تفسیر المیزان ،‌ علامه طباطبائی ،‌ ج 13
>>تفسیر نمونه ،‌ ج 13
+تفسیر المیزان،‌ علامه طباطبائی،‌ ج 13
تفسیر نمونه،‌ ج 13

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 30 مرداد 1384 [13:04 ]   5   امیرحسین محمدیان      جاری 
 یکشنبه 30 مرداد 1384 [13:02 ]   4   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [13:37 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 دی 1383 [12:21 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 مرداد 1383 [07:46 ]   1   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..