منو
 کاربر Online
783 کاربر online
تاریخچه ی: خرید شمشیر در کودکی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-12Lines: 1-13
-امام حسین علیه السلام در زمان حکومت ((ابوبکر)) که وجوای ی نبود و بی ا هت ا عر مبارک نگه د رد ی و امی زیاد بروردر ود. +((حضرت امام حسین علیه السلام|امام حسین علیه السلام)) در زمان حکومت ((ابوبکر)) کودک هشت ساه ای بود اما از رشد جسمی و اجتاعی یدی برخوردار بود؛ به گونه ای که ر تایخ چنین آمده ست:
وزی اببکر عد‌ای برای حل مشکلی به خانه ((حضر امیرالمؤمنین لی لیه لسلام|امیرالمؤمنین علی علیه سلام)) آمدند و ین ر در ه دیدند که مشغول وای‌کردن شمیی است تا آن را بخرد.
آنان ا
ز حسین علیه السلام تقاضا کردند از پدرش بری آنها اجازه ورود گیرد و و نیز چنین کرد.
-ه ونه ای که تاری مه ا: هنامی که اکر ا ای ری شکل ب ی ان امیرانی ی مدد سی را ر انه یند ک غول ای نمو شمیی ت ا ر بر. +ر یی از جنگ‌ها امام حسین علیه للام مردی ا ه مارزه فرا ون.
امیرالمؤمنین که هموا ر ال یم و ریت فزداش بد، هنگی که ز این جریا آگاه شد، فرمود:« اگر بار دیگر کسی را ب جگ فا بخانی ت را تبیخ واهم کرد. کسی ت را ه مارزه ف خواند ت قول کنی، با وبیخ خوی شد. مگ نمانی که هم وت ه مباز و هم ر مبره‌طلبی، ستم است.»
-نان ا حسین علیه السلام قضا مودند که از درشان رای ها ااز رود گی و ا چنین ک. +وضیح: چنانچه مرحوم ((علامه ملسی)) فرموده، این برخورد امام علی با امام حسین علیه السلام ای تعیم دیگران است. دعوت به مبارز بدون اذن مام یه اللا ((کروه)) ولی ((حرا)) نی.
 منابع:  منابع:
-
بحار الانوار، ج 29، ص 104.
+بحار الانوار، ج 29، ص 104.
-مراجعه شود به: 
-
((حضور در جنگ و مبارزخواهی))
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [11:46 ]   5   شکوفه رنجبری      جاری 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [11:45 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [11:38 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 بهمن 1383 [12:15 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 27 تیر 1383 [12:49 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..