منو
 صفحه های تصادفی
وسایل اندازه گیری مغناطیسی
نکات ایمنی در هنگام سیلاب
همجوشی هسته ای
مدار نمایش اعداد از طریق 7Segment
مقوقس
آخرین شورش داخلی پس از فتح عراق
حرکات جریانی
عمادالاسلام عضدالدین خجندی
آفریقا سال 1600 تا 1700 میلادی
عضدالدوله دیلمی
 کاربر Online
857 کاربر online
تاریخچه ی: خانه کامپیوتر

تفاوت با نگارش: 29

Lines: 1-106Lines: 1-106
 
 
 
 
-
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=14231" align="middle">~~660033:__ ((ادزگر دایکسترا|دایسترا)) : ارتباط علوم کامپیوتر با رایانه بیش از ارتباط ستاره‌شناسی با تلسکوپ نیست. __~~
+
img/daneshnameh_up/6/61/ccimg5.jpg" align="middle">~~660033:__ ((ادزگر دایکسترا|دایسترا)) : ارتباط علوم کامپیوتر با رایانه بیش از ارتباط ستاره‌شناسی با تلسکوپ نیست. __~~
 
 
 
 
  ~~660033:__اخبار__~~  ~~660033:__اخبار__~~
 
 
 
 
 
   
   -
  • [http://www.daneshnameh.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=337| رسا یام کوتاه فارسی ارزان می‌شو.]
  • [http://www.daneshnameh.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=338|آنچه شما واید]

  • [ http://www.daneshnameh.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=339|AMD و میان ی]

  • [http://www.daneshnameh.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=340|چد ی‌گیری طری کنی]

  • [http://www.daneshnameh.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=341|گ مجازی در ه]
  • +
  • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=350| ر آستا کنکو]
  • [ http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=351رایط مدو ک اجرای کدها در فلش]

  • [ http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=352|نفوذ به فرومه ان ]

  • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=353|در فرن فناوری اتا]

  • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=354|ک مار ه وش]
  •    
      
      
    
    
    
    
     ~~660033:__انجمن کامپیوتر__~~  ~~660033:__انجمن کامپیوتر__~~
    
    
    
    
    
     
      
    • [mavara-view_forum.php?comments=97752|برنامه نویسی از ابتدا]
    •  
    • [mavara-view_forum.php?comments=97752|برنامه نویسی از ابتدا]
    •  
    • [mavara-view_forum.php?comments=103621|ترفند های کامپیوتر اینترنت و...]
    •  
    • [mavara-view_forum.php?comments=103621|ترفند های کامپیوتر اینترنت و...]
    •  
    • [mavara-view_forum.php?comments=107220|بدون اینترنت با کامپیوتر SMS بزنید!]
    •  
    • [mavara-view_forum.php?comments=107220|بدون اینترنت با کامپیوتر SMS بزنید!]
    •  
    • [mavara-view_forum.php?comments=103201|یک الگوریتم (4)]
    •  
    • [mavara-view_forum.php?comments=103201|یک الگوریتم (4)]
    •  
    • [mavara-view_forum.php?comments=91811|ترفندهای رجیستری]
    •  
    • [mavara-view_forum.php?comments=91811|ترفندهای رجیستری]
    •    
        
        
      
      
      
      
        
      
      
      
      
       __~~660033:آنچه شما خواسته‌اید!!~~__   __~~660033:آنچه شما خواسته‌اید!!~~__
      
      
      
      
      
       
       -
      • ((هک و کک))

      • ((گلکو))
      • +
      • ((اسب ترو))

      • ((نو ایانه))
      •  
      • ((html))
      •  
      • ((html))
      •    
          
          
        
         
         -
        • ((و ی))

        • ((پردازش صدا))

        • ((بکه ی))
        • +
        • ((ح اخت یک E-mail))

        • ((TCP/IP))

        • ((فهست زبان های نمه نویسی))
        •    
            
          
          
          
          
          
          
          
          
           ~~660033:__صفحات جدید دانش‌نامه__~~  ~~660033:__صفحات جدید دانش‌نامه__~~
          
          
          
          
          
           
           -
          • ((دنا کنو))
          • +
          • ((کلیدای ینر))
          •  
          • ((هوش مصنوعی I|هوش مصنوعی))
          •  
          • ((هوش مصنوعی I|هوش مصنوعی))
          • -
          • ((اگر یکترا))

          • ((قی اع او))

          • (( حی))
          • +
          • ((انو فه کلی))

          • ((واع های مود))

          • ((یننت ی یم))
          •    
              
            
            
            
            
             ~~660033:__پیوندهای داخلی و خارجی__~~   ~~660033:__پیوندهای داخلی و خارجی__~~
            
            
            
            
            
             
              
            • [ http://olympiad.roshd.ir/Default.aspx?OlympiadName=Computer&SSOReturnPage=Check&Rand=0 | وب‌سایت المپیاد کامپیوتر ]
            •  
            • [ http://olympiad.roshd.ir/Default.aspx?OlympiadName=Computer&SSOReturnPage=Check&Rand=0 | وب‌سایت المپیاد کامپیوتر ]
            •  
            • [ http://www.srco.ir/ | سخا روش ]
            •  
            • [ http://www.srco.ir/ | سخا روش ]
            •  
            • [ http://www.itiran.com/| IT ایران ]
            •  
            • [ http://www.itiran.com/| IT ایران ]
            •  
            • [ http://www.webnews.ir// | اخبار اینترنت ]
            •  
            • [ http://www.webnews.ir// | اخبار اینترنت ]
            •  
            • [ http://www.fafait.ir/ | شهر فن‌آوری اطلاعات فافا ]
            •  
            • [ http://www.fafait.ir/ | شهر فن‌آوری اطلاعات فافا ]
            •    
                
              
              
              
              
                
              
              
              
              
              

             ~~660033:__زنگ تفریح__ ~~

              

             ~~660033:__زنگ تفریح__ ~~

              
              
              
              
              
               
               -
              • [http://www.roshd.ir/roshd/LinkClick.aspx?link=0and1%2fGames%2fALIENTIC.zip&tabid=340&mid=1550|ز ]

              • [http://www.roshd.ir/roshd/LinkClick.aspx?link=0and1%2fGames%2fB%26ARROW.zip&tabid=340&mid=1550|ی و کان]

              • [http://www.roshd.ir/roshd/LinkClick.aspx?link=0and1%2fGames%2fBOXWORLD.zip&tabid=340&mid=1550|دنیی جعبه]
              • +
              • [http://www.roshd.ir/roshd/LinkClick.aspx?link=0and1%2fGames%2fCRYSTAL.zip&tabid=340&mid=1550|کریسا]

              • [http://www.roshd.ir/roshd/LinkClick.aspx?link=0and1%2fGames%2fHJ2.zip&tabid=340&mid=1550|ازی ا حرو]

              • [http://www.roshd.ir/roshd/LinkClick.aspx?link=0and1%2fGames%2fmap.zip&tabid=340&mid=1550|نقه]
              •    
                  
                
                 
                 -
                • [http://www.roshd.ir/roshd/LinkClick.aspx?link=0and1%2fGames%2fChess+1.4.6.zip&tabid=340&mid=1550|طرنج]

                • [http://www.roshd.ir/roshd/LinkClick.aspx?link=0and1%2fGames%2fCUBIC.zip&tabid=340&mid=1550|مکب]

                • [http://www.roshd.ir/roshd/LinkClick.aspx?link=0and1%2fGames%2fFlash+Games+2006+1.0.zip&tabid=340&mid=1550|بازیای فل]
                • +
                • [http://www.roshd.ir/roshd/LinkClick.aspx?link=0and1%2fGames%2fMahjongg+Towers+2.5.zip&tabid=340&mid=1550|ورچین]

                • [http://www.roshd.ir/roshd/LinkClick.aspx?link=0and1%2fGames%2fMINES.zip&tabid=340&mid=1550|مین‌وب]

                • [http://www.roshd.ir/roshd/LinkClick.aspx?link=0and1%2fGames%2fReflexion+1.0.zip&tabid=340&mid=1550|اعکا]
                •    
                    
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

                 تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
                  شنبه 23 تیر 1386 [09:36 ]   32   زینب معزی      جاری 
                  دوشنبه 18 تیر 1386 [14:40 ]   31   زینب معزی      v  c  d  s 
                  یکشنبه 27 خرداد 1386 [10:20 ]   30   زینب معزی      v  c  d  s 
                  پنج شنبه 24 خرداد 1386 [13:53 ]   29   زینب معزی      v  c  d  s 
                  دوشنبه 28 اسفند 1385 [13:38 ]   28   زینب معزی      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 25 بهمن 1385 [12:26 ]   27   زینب معزی      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 25 بهمن 1385 [12:07 ]   26   زینب معزی      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 25 بهمن 1385 [10:43 ]   25   زینب معزی      v  c  d  s 
                  شنبه 21 بهمن 1385 [13:45 ]   24   سعید صدری      v  c  d  s 
                  شنبه 21 بهمن 1385 [11:10 ]   23   سعید صدری      v  c  d  s 
                  دوشنبه 16 بهمن 1385 [16:10 ]   22   سعید صدری      v  c  d  s 
                  یکشنبه 09 مهر 1385 [11:26 ]   21   سین سینایی      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [07:50 ]   20   سین سینایی      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [07:42 ]   19   سین سینایی      v  c  d  s 
                  سه شنبه 21 شهریور 1385 [12:08 ]   18   زینب معزی      v  c  d  s 
                  شنبه 11 شهریور 1385 [10:40 ]   17   زینب معزی      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 25 مرداد 1385 [12:12 ]   16   زینب معزی      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 25 مرداد 1385 [11:56 ]   15   زینب معزی      v  c  d  s 
                  پنج شنبه 19 مرداد 1385 [12:30 ]   14   زینب معزی      v  c  d  s 
                  سه شنبه 10 مرداد 1385 [10:27 ]   13   زینب معزی      v  c  d  s 
                  یکشنبه 01 مرداد 1385 [14:15 ]   12   زینب معزی      v  c  d  s 
                  یکشنبه 01 مرداد 1385 [13:31 ]   11   زینب معزی      v  c  d  s 
                  یکشنبه 01 مرداد 1385 [13:22 ]   10   زینب معزی      v  c  d  s 
                  یکشنبه 01 مرداد 1385 [11:46 ]   9   زینب معزی      v  c  d  s 
                  یکشنبه 01 مرداد 1385 [07:50 ]   8   زینب معزی      v  c  d  s 
                  پنج شنبه 29 تیر 1385 [11:41 ]   7   زینب معزی      v  c  d  s 
                  پنج شنبه 29 تیر 1385 [10:23 ]   6   زینب معزی      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 28 تیر 1385 [14:41 ]   5   زینب معزی      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 28 تیر 1385 [14:30 ]   4   زینب معزی      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 28 تیر 1385 [14:23 ]   3   زینب معزی      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 28 تیر 1385 [14:22 ]   2   زینب معزی      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 28 تیر 1385 [14:10 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


                 ارسال توضیح جدید
                 الزامی
                 big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow                 از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
                 برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..