منو
 صفحه های تصادفی
ماهواره‌های منابع زمینی
قضایای حد
خواب امام حسین علیه السلام و پرسش علی اکبر
ساختمان و عملکرد پوست
دیدار عبدالله بن زبیر با امام حسین علیه السلام هنگام سفر به کوفه
ابزارهای زمان سنجی در گذر زمان
گرایش اتمی و مولکولی
فلسفه حرمت و راه درمان ریا
متکلمان اسلامی و علت نیاز بشر به دین
عمران بن حصین
 کاربر Online
312 کاربر online
تاریخچه ی: خانه کامپیوتر

تفاوت با نگارش: 24

Lines: 1-106Lines: 1-106
 
 
 
 
-
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=14231" align="middle">~~660033:__ ((دایسترا)) : ارتباط علوم کامپیوتر با رایانه بیش از ارتباط ستاره‌شناسی با تلسکوپ نیست. __~~
+
img/daneshnameh_up/6/61/ccimg5.jpg" align="middle">~~660033:__ ((ادزگر دایکسترا|دایسترا)) : ارتباط علوم کامپیوتر با رایانه بیش از ارتباط ستاره‌شناسی با تلسکوپ نیست. __~~
 
 
 
 
  ~~660033:__اخبار__~~  ~~660033:__اخبار__~~
 
 
 
 
 
   
   -
  • [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=287| و ی ؛ مساه این ست.]
  • [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=288|یک ا نوییم مه جا تکار کی ]

  • [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=289|کی ایانه تها ر دستان شما]

  • [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=290|اکانات در زین ]

  • [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=291رفی بی ]
  • +
  • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=350| اه کنکو]
  • [ http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=351|رای محو کد اجرای کها در ش]

  • [ http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=352|فو ه فمها سان است]

  • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=353|در د ناری ساتا]

  • [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=354|ضحاک مر به و]
  •    
      
   - 3/33/ComHome1.jpg" align="right"> + 4/42/ComHome14.jpg" align="right">
    
    
    
    
     ~~660033:__انجمن کامپیوتر__~~  ~~660033:__انجمن کامپیوتر__~~
    
    
    
    
    
     
      
    • [mavara-view_forum.php?comments=97752|برنامه نویسی از ابتدا]
    •  
    • [mavara-view_forum.php?comments=97752|برنامه نویسی از ابتدا]
    •  
    • [mavara-view_forum.php?comments=103621|ترفند های کامپیوتر اینترنت و...]
    •  
    • [mavara-view_forum.php?comments=103621|ترفند های کامپیوتر اینترنت و...]
    •  
    • [mavara-view_forum.php?comments=107220|بدون اینترنت با کامپیوتر SMS بزنید!]
    •  
    • [mavara-view_forum.php?comments=107220|بدون اینترنت با کامپیوتر SMS بزنید!]
    •  
    • [mavara-view_forum.php?comments=103201|یک الگوریتم (4)]
    •  
    • [mavara-view_forum.php?comments=103201|یک الگوریتم (4)]
    •  
    • [mavara-view_forum.php?comments=91811|ترفندهای رجیستری]
    •  
    • [mavara-view_forum.php?comments=91811|ترفندهای رجیستری]
    •    
        
        
      
      
      
      
        
      
      
      
      
       __~~660033:آنچه شما خواسته‌اید!!~~__   __~~660033:آنچه شما خواسته‌اید!!~~__
      
      
      
      
      
       
       -
      • ((هک و کک))

      • ((گلکو))
      • +
      • ((اسب ترو))

      • ((نو ایانه))
      •  
      • ((html))
      •  
      • ((html))
      •    
          
       - 1/1d/ComHome4.jpg" align="right"> + 8/8e/ComHome16.jpg" align="right">
        
         
         -
        • ((و ی))

        • ((پردازش صدا))

        • ((بکه ی))
        • +
        • ((ح اخت یک E-mail))

        • ((TCP/IP))

        • ((فهست زبان های نمه نویسی))
        •    
            
          
          
          
          
          
          
          
          
           ~~660033:__صفحات جدید دانش‌نامه__~~  ~~660033:__صفحات جدید دانش‌نامه__~~
          
          
          
          
          
           
           -
          • ((دنا کنو))

          • ((هوش مصنوعی))

          • ((اگر یکترا))

          • ((قی اعاد او))

          • (( حی))
          • +
          • ((کلیدای ینر))

          • ((هوش مصنوعی I|هوش مصنوعی))

          • ((انو فه کلی))

          • ((واع طاهای مود))

          • ((یننت ی یم))
          •    
              
            
            
            
            
             ~~660033:__پیوندهای داخلی و خارجی__~~   ~~660033:__پیوندهای داخلی و خارجی__~~
            
            
            
            
            
             
             -
            • کس ید 1

            • ک ید 2

            • عکس دی 3

            • ک ی 4

            • ک ی 5
            • +
            • [ http://olympiad.roshd.ir/Default.aspx?OlympiadName=Computer&SSOReturnPage=Check&Rand=0 | وسی المپیاد کامپیوتر ]

            • [ http://www.srco.ir/ | ا و ]

            • [ http://www.itiran.com/| IT یان ]

            • [ http://www.webnews.ir// | ر اینرنت ]

            • [ http://www.fafait.ir/ | ه فن‌وی طلاعات فافا ]
            •    
                
              
              
              
              
                
              
              
              
              
              

             ~~660033:__زنگ تفریح__ ~~

              

             ~~660033:__زنگ تفریح__ ~~

              
              
              
              
              
               
               -
              • [http://olympiad.roshd.ir/BreakTime/BreakTime.aspx?OlympiadName=Mathematics|قیه منلائس]

              • [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=192بات و کلام]

              • [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=193|اثبات بدون ک]
              • +
              • [http://www.roshd.ir/roshd/LinkClick.aspx?link=0and1%2fGames%2fCRYSTAL.zip&tabid=340&mid=1550|کیستا]

              • [http://www.roshd.ir/roshd/LinkClick.aspx?link=0and1%2fGames%2fHJ2.zip&tabid=340&mid=1550|بای با و]

              • [http://www.roshd.ir/roshd/LinkClick.aspx?link=0and1%2fGames%2fmap.zip&tabid=340&mid=1550]
              •    
               - 0c/ComHome3.jpg align="right"> + 2/29/ComHome15.jpg align="right">
                
                 
                 -
                • [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=194|ثبات بدون کلام]

                • [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=195|اثبات بدن کم]

                • [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=196ثبات بدون کلام]
                • +
                • [http://www.roshd.ir/roshd/LinkClick.aspx?link=0and1%2fGames%2fMahjongg+Towers+2.5.zip&tabid=340&mid=1550|ورچین]

                • [http://www.roshd.ir/roshd/LinkClick.aspx?link=0and1%2fGames%2fMINES.zip&tabid=340&mid=1550|ین‌ر]

                • [http://www.roshd.ir/roshd/LinkClick.aspx?link=0and1%2fGames%2fReflexion+1.0.zip&tabid=340&mid=1550|انعکاس]
                •    
                    
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

                 تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
                  شنبه 23 تیر 1386 [08:36 ]   32   زینب معزی      جاری 
                  دوشنبه 18 تیر 1386 [13:40 ]   31   زینب معزی      v  c  d  s 
                  یکشنبه 27 خرداد 1386 [09:20 ]   30   زینب معزی      v  c  d  s 
                  پنج شنبه 24 خرداد 1386 [12:53 ]   29   زینب معزی      v  c  d  s 
                  دوشنبه 28 اسفند 1385 [12:38 ]   28   زینب معزی      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 25 بهمن 1385 [11:26 ]   27   زینب معزی      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 25 بهمن 1385 [11:07 ]   26   زینب معزی      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 25 بهمن 1385 [09:43 ]   25   زینب معزی      v  c  d  s 
                  شنبه 21 بهمن 1385 [12:45 ]   24   سعید صدری      v  c  d  s 
                  شنبه 21 بهمن 1385 [10:10 ]   23   سعید صدری      v  c  d  s 
                  دوشنبه 16 بهمن 1385 [15:10 ]   22   سعید صدری      v  c  d  s 
                  یکشنبه 09 مهر 1385 [10:26 ]   21   سین سینایی      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [06:50 ]   20   سین سینایی      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [06:42 ]   19   سین سینایی      v  c  d  s 
                  سه شنبه 21 شهریور 1385 [11:08 ]   18   زینب معزی      v  c  d  s 
                  شنبه 11 شهریور 1385 [09:40 ]   17   زینب معزی      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 25 مرداد 1385 [11:12 ]   16   زینب معزی      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 25 مرداد 1385 [10:56 ]   15   زینب معزی      v  c  d  s 
                  پنج شنبه 19 مرداد 1385 [11:30 ]   14   زینب معزی      v  c  d  s 
                  سه شنبه 10 مرداد 1385 [09:27 ]   13   زینب معزی      v  c  d  s 
                  یکشنبه 01 مرداد 1385 [13:15 ]   12   زینب معزی      v  c  d  s 
                  یکشنبه 01 مرداد 1385 [12:31 ]   11   زینب معزی      v  c  d  s 
                  یکشنبه 01 مرداد 1385 [12:22 ]   10   زینب معزی      v  c  d  s 
                  یکشنبه 01 مرداد 1385 [10:46 ]   9   زینب معزی      v  c  d  s 
                  یکشنبه 01 مرداد 1385 [06:50 ]   8   زینب معزی      v  c  d  s 
                  پنج شنبه 29 تیر 1385 [10:41 ]   7   زینب معزی      v  c  d  s 
                  پنج شنبه 29 تیر 1385 [09:23 ]   6   زینب معزی      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 28 تیر 1385 [13:41 ]   5   زینب معزی      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 28 تیر 1385 [13:30 ]   4   زینب معزی      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 28 تیر 1385 [13:23 ]   3   زینب معزی      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 28 تیر 1385 [13:22 ]   2   زینب معزی      v  c  d  s 
                  چهارشنبه 28 تیر 1385 [13:10 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


                 ارسال توضیح جدید
                 الزامی
                 big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow                 از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
                 برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..