منو
 صفحه های تصادفی
حضرت ایوب، اسوه صبر و پایداری
عامر بن مسلم و شهادت در کربلا
ترمزهای بادی الکترونیکی ECP
امام صادق علیه السلام و حضور در دفن زن شیعه نیشابوری
معانی تربیت دینی در اسلام
کربنات کلسیم
واژگان زمین شناسی اقتصادی
پروپان و بوتانها
واکسن کزاز
دعوت جبرئیل برای بیعت با امام حسین علیه السلام
 کاربر Online
529 کاربر online
تاریخچه ی: خانه نجوم

تفاوت با نگارش: 32

Lines: 1-115Lines: 1-115
-::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=22715}:: +::{img src=img/daneshnameh_up/7/72/top.jpg}::
 
 
 
 
  
 ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@::
 *((نجوم|طبقه بندی نجوم)) *((نجوم|طبقه بندی نجوم))
 *((برندگان جایزه نوبل فیزیک|برندگان جایزه نوبل)) *((برندگان جایزه نوبل فیزیک|برندگان جایزه نوبل))
 *((کتابهای نجوم)) *((کتابهای نجوم))
 *واژه‌نامه نجوم *واژه‌نامه نجوم
 *((مقالات جدید نجوم)) *((مقالات جدید نجوم))
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]
*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری تصاویر نجوم]
+*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری تصاویر نجوم]
 
 
 *__~~brown:آموزش نجوم~~__ *__~~brown:آموزش نجوم~~__
 **((اسامی ستارگان)) **((اسامی ستارگان))
 **((اسامی سیارات و اقمار)) **((اسامی سیارات و اقمار))
 **((رصد آسمان شب)) **((رصد آسمان شب))
 **((شیوه‌های رصد)) **((شیوه‌های رصد))
 **((ابزارهای اختر شناسی)) **((ابزارهای اختر شناسی))
 **((رصد با چشم غیر مسلح)) **((رصد با چشم غیر مسلح))
 {picture=img/daneshnameh_up/f/f4/Animation_2.gif height=160 width=160} {picture=img/daneshnameh_up/f/f4/Animation_2.gif height=160 width=160}
 ::''~~FF00FF:نقشه ستارگان~~'':: ::''~~FF00FF:نقشه ستارگان~~''::
 

 

 *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__ *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__
 **((مقالات جدید نجوم|مقاله)) **((مقالات جدید نجوم|مقاله))
 **((تقویم)) **((تقویم))
 **((انواع تقویم)) **((انواع تقویم))
 **[http://www.nojum.ir|مجله نجوم] **[http://www.nojum.ir|مجله نجوم]
 **[mavara-view_forum.php?comments=98407|سایتهای نجوم] **[mavara-view_forum.php?comments=98407|سایتهای نجوم]
 **نرم افزار آموزشی **نرم افزار آموزشی
 


 


 

 

 

 

  
  
 ::*__~~brown:علم نجوم~~__:: ::*__~~brown:علم نجوم~~__::
 
 
 
 
  
 ~~navy:ستاره شناسی ، علمی است که با مشاهده و توضیح وقایعی که در خارج از زمین و جو آن رخ می‌دهد سر و کار دارد. این علم منشأ پیدایش و خواص فیزیکی و شیمیائی اشیائی که قابل مشاهده در آسمان بوده (و خارج زمین قرار دارند) و همینطور فرآیندهای منتجه از آنها را مطالعه می‌کند. در طی قسمتی از قرن بیستم ، ستاره شناسی به سه شاخه تقسیم شده بود: محاسبات نجومی ، مکانیک آسمانی و فیزیک نجومی. حالات برجسته متداول فیزیک نجومی در نامگذاری گروههای آموزشی دانشگاهی و موسسات درگیر با تحقیقات نجومی متجلی می‌شود ...~~ __((نجوم|ادامه))__ ~~navy:ستاره شناسی ، علمی است که با مشاهده و توضیح وقایعی که در خارج از زمین و جو آن رخ می‌دهد سر و کار دارد. این علم منشأ پیدایش و خواص فیزیکی و شیمیائی اشیائی که قابل مشاهده در آسمان بوده (و خارج زمین قرار دارند) و همینطور فرآیندهای منتجه از آنها را مطالعه می‌کند. در طی قسمتی از قرن بیستم ، ستاره شناسی به سه شاخه تقسیم شده بود: محاسبات نجومی ، مکانیک آسمانی و فیزیک نجومی. حالات برجسته متداول فیزیک نجومی در نامگذاری گروههای آموزشی دانشگاهی و موسسات درگیر با تحقیقات نجومی متجلی می‌شود ...~~ __((نجوم|ادامه))__
  
 
 
 
 
 --- ---
 ::*__~~brown:آخرین پیامهای ارسالی به انجمن~~__:: ::*__~~brown:آخرین پیامهای ارسالی به انجمن~~__::
 
 
 
 
  
-__[mavara-view_forum.php?comments=115276|فول ا]__


__[mavara-view_forum.php?comments=115315|ار]__


__[mavara-view_forum.php?comments=115669|یمهای لمی نومی]__


__[mavara-view_forum.php?comments=115787|ندازه گیری سرعت مداری ی]__

+__[mavara-view_forum.php?comments=116285|گبار هابی حا]__


__[mavara-view_forum.php?comments=116288|رکد بیشتری ضور زنان در فضا]__


__[mavara-view_forum.php?comments=116296|ابر اشاختهای ر آسمان کورمان]__


__[mavara-view_forum.php?comments=11607|یارک لو]__

 __[mavara-view_forum.php?comments=115924|ده نکته برای داشتن رصدی موفق]__ __[mavara-view_forum.php?comments=115924|ده نکته برای داشتن رصدی موفق]__
  
  
-@@{picture=pulsar_anim.gif height=200 width=200}@@ +@@{picture=baresh-shahabi.jpg height=200 width=200}@@
  
 
 
 
 
 --- ---
 ::*__~~brown:سنگهای آسمانی:~~__:: ::*__~~brown:سنگهای آسمانی:~~__::
 
 
 
 
  
 1- سیارکها ، سنگهایی هستند با قطرهای متفاوت و از جنسهای مختلف که در فضا ، یعنی خارج از جو زمین ، سرگردانند. یعنی چنین سنگی به طور کلی و در وهله اول چنین خوانده می‌شود.
2- همین سیارکها ، چه بزرگ و چه کوچک ، هنگامی که وارد جو زمین می‌شوند، شهاب سنگ یا شهاب خوانده می شوند. طبیعی است که در بررسی‌های علمی و تحخصصی‌تر نامها و طبقه بندیهای بیشتری مطرح خواهند بود.
 1- سیارکها ، سنگهایی هستند با قطرهای متفاوت و از جنسهای مختلف که در فضا ، یعنی خارج از جو زمین ، سرگردانند. یعنی چنین سنگی به طور کلی و در وهله اول چنین خوانده می‌شود.
2- همین سیارکها ، چه بزرگ و چه کوچک ، هنگامی که وارد جو زمین می‌شوند، شهاب سنگ یا شهاب خوانده می شوند. طبیعی است که در بررسی‌های علمی و تحخصصی‌تر نامها و طبقه بندیهای بیشتری مطرح خواهند بود.
  
 
 
 
 
 --- ---
 ::*__~~brown:سیارات منظومه شمسی~~__:: ::*__~~brown:سیارات منظومه شمسی~~__::
 اورانوس هفتمین سیاره نزدیک به خورشید و سومین غول از چهار غول گازی است. جبه‌ای از گاز و یخ هسته سنگی این سیاره را پوشانده است. جو اطراف جبه غالباً از متان ساخته شده ، که این گاز باعث وجود رنگهای آبی و سبز که از مشخصات بارز این سیاره هستند، می‌شود. اورانوس در کناره‌های خارجی و سرد منظومه شمسی قرار داشته ، دمای ابرهای فوقانی آن به 210 درجه سانتیگراد زیر صفر (346- درجه فارنهایت) می‌رسد. علی رغم داشتن 15 قمر و یک منظومه حلقوی ، سطح اورانوس مشخصه خاصی ندارد. تنها مشخصاتی که تا کنون مشاهده شده‌اند چند ابر متانی هستند که در سال 1986 بوسیله کاوشگر فضایی ویجر2 کشف شدند. ((سیاره اورانوس|ادامه ...)) اورانوس هفتمین سیاره نزدیک به خورشید و سومین غول از چهار غول گازی است. جبه‌ای از گاز و یخ هسته سنگی این سیاره را پوشانده است. جو اطراف جبه غالباً از متان ساخته شده ، که این گاز باعث وجود رنگهای آبی و سبز که از مشخصات بارز این سیاره هستند، می‌شود. اورانوس در کناره‌های خارجی و سرد منظومه شمسی قرار داشته ، دمای ابرهای فوقانی آن به 210 درجه سانتیگراد زیر صفر (346- درجه فارنهایت) می‌رسد. علی رغم داشتن 15 قمر و یک منظومه حلقوی ، سطح اورانوس مشخصه خاصی ندارد. تنها مشخصاتی که تا کنون مشاهده شده‌اند چند ابر متانی هستند که در سال 1986 بوسیله کاوشگر فضایی ویجر2 کشف شدند. ((سیاره اورانوس|ادامه ...))
 --- ---
 ::*__معرفی دانشمند__:: ::*__معرفی دانشمند__::
 __~~brown:وستو ملوین سلایفر ، منجم آمریکایی:~~__ __~~brown:وستو ملوین سلایفر ، منجم آمریکایی:~~__
 او در 11 نوامبر سال 1875 بدنیا آمد. تحقیقات او از ((منظومه شمسی)) تا مرزهای جهان هستی بود. عکسهایی که وی از طیف جذبی مشتری و زحل تهیه کرد باعث شد تا معلوم شود جو آنها پر از آمونیاک و متان است. صرف نظر از منظومه شمسی ، وی به سحابی ها نیز علاقه مند بود. در سال 1912 برای نخستن بار اثر دوپلر - فیزو را در مورد سحابی امرأة السلسله به کار بست. وی گفتک سحابی مزبور با سرعت 100 کیلومتر در ثانیه به زمین نزدیک می‌شود. [[mavara-view_forum.php?comments=116038|وستو ملوین سلایفر ، منجم آمریکایی|ادامه ...] او در 11 نوامبر سال 1875 بدنیا آمد. تحقیقات او از ((منظومه شمسی)) تا مرزهای جهان هستی بود. عکسهایی که وی از طیف جذبی مشتری و زحل تهیه کرد باعث شد تا معلوم شود جو آنها پر از آمونیاک و متان است. صرف نظر از منظومه شمسی ، وی به سحابی ها نیز علاقه مند بود. در سال 1912 برای نخستن بار اثر دوپلر - فیزو را در مورد سحابی امرأة السلسله به کار بست. وی گفتک سحابی مزبور با سرعت 100 کیلومتر در ثانیه به زمین نزدیک می‌شود. [[mavara-view_forum.php?comments=116038|وستو ملوین سلایفر ، منجم آمریکایی|ادامه ...]
 
 
  
  
 ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@:: ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::
 *((مقالات جدید نجوم|صفحات جذاب و مقالات برگزیده)) *((مقالات جدید نجوم|صفحات جذاب و مقالات برگزیده))
 *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه نجوم|فراخوان تولید محتوای نجوم)) *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه نجوم|فراخوان تولید محتوای نجوم))
 **مشارکت اولیاء **مشارکت اولیاء
 **مشارکت معلمان و محققان **مشارکت معلمان و محققان
 **مشارکت دانش آموزان **مشارکت دانش آموزان
 *حرفهای دانش آموزی *حرفهای دانش آموزی
 ** **
 ** **
 *مسابقات و آزمونها *مسابقات و آزمونها
 **مسابقه **مسابقه
 **آزمون **آزمون
 *دستگاههای مختصات *دستگاههای مختصات
 ((تصاویر فهرست مسیه~عکس هفته)) ((تصاویر فهرست مسیه~عکس هفته))
 

 

-::{picture=M02.jpg height=170 width=170}::
::~~fuchsia:''M02''~~::
+::{picture=image002.jpg height=170 width=170}::
::~~fuchsia:''سیاره اورانوس''~~::
 

 

 __~~brown:خلاقیت~~__ __~~brown:خلاقیت~~__
 *بازیها و سرگرمیهای علمی *بازیها و سرگرمیهای علمی
 *داستانهای علمی - تخیلی *داستانهای علمی - تخیلی
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-list_file_gallery.php?galleryId=9|فیلمهای علمی] +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-list_file_gallery.php?galleryId=9|فیلمهای علمی]
 *پروژه‌‌های دانش آموزی *پروژه‌‌های دانش آموزی
 *معرفی دستاوردهای علمی جدید *معرفی دستاوردهای علمی جدید
 **تازه‌های اخبار نجوم **تازه‌های اخبار نجوم
 **خواندنیهای نجوم **خواندنیهای نجوم
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__::
  
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [05:46 ]   33   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [11:17 ]   32   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [11:14 ]   31   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [11:12 ]   30   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 خرداد 1386 [09:21 ]   29   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 خرداد 1386 [11:29 ]   28   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 خرداد 1386 [13:32 ]   27   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:06 ]   26   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:06 ]   25   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:06 ]   24   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 15 اردیبهشت 1386 [09:17 ]   23   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [09:45 ]   22   هامونی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 فروردین 1386 [11:44 ]   21   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 18 فروردین 1386 [14:13 ]   20   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 فروردین 1386 [10:40 ]   19   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [11:09 ]   18   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 اسفند 1385 [09:10 ]   17   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 اسفند 1385 [11:43 ]   16   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 28 بهمن 1385 [15:15 ]   15   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 21 بهمن 1385 [07:41 ]   14   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 بهمن 1385 [06:09 ]   13   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 آذر 1385 [11:55 ]   12   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 13 آبان 1385 [12:17 ]   11   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مهر 1385 [07:59 ]   10   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:31 ]   9   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 شهریور 1385 [08:18 ]   8   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 شهریور 1385 [14:26 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 31 مرداد 1385 [07:58 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 مرداد 1385 [08:30 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [06:55 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [12:38 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [12:35 ]   2   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [12:31 ]   1   مجید آقاپور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..