منو
 صفحه های تصادفی
مزوزوئیک در ایران
انواع خازن
اشعه مادون قرمز
نقش محیط کار در سلامت کارکنان
درس اصول تغذیه
نقش والدين در پيشگيري از سيگار کشيدن فرزندان
شغل خلبانی
نامه امام عسگری علیه السلام به اهالی قم
پاسخ دندان شکن امام سجاد علیه السلام به ابراهیم بن طلحه
امام زمان «ع»
 کاربر Online
695 کاربر online
تاریخچه ی: خانه نجوم

تفاوت با نگارش: 29

Lines: 1-113Lines: 1-115
-::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=22715}:: +::{img src=img/daneshnameh_up/7/72/top.jpg}::
 
 
 
 
  
 ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@::
 *((نجوم|طبقه بندی نجوم)) *((نجوم|طبقه بندی نجوم))
 *((برندگان جایزه نوبل فیزیک|برندگان جایزه نوبل)) *((برندگان جایزه نوبل فیزیک|برندگان جایزه نوبل))
 *((کتابهای نجوم)) *((کتابهای نجوم))
 *واژه‌نامه نجوم *واژه‌نامه نجوم
 *((مقالات جدید نجوم)) *((مقالات جدید نجوم))
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]
*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری تصاویر نجوم]
+*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری تصاویر نجوم]
 
 
 *__~~brown:آموزش نجوم~~__ *__~~brown:آموزش نجوم~~__
 **((اسامی ستارگان)) **((اسامی ستارگان))
 **((اسامی سیارات و اقمار)) **((اسامی سیارات و اقمار))
 **((رصد آسمان شب)) **((رصد آسمان شب))
 **((شیوه‌های رصد)) **((شیوه‌های رصد))
 **((ابزارهای اختر شناسی)) **((ابزارهای اختر شناسی))
 **((رصد با چشم غیر مسلح)) **((رصد با چشم غیر مسلح))
 {picture=img/daneshnameh_up/f/f4/Animation_2.gif height=160 width=160} {picture=img/daneshnameh_up/f/f4/Animation_2.gif height=160 width=160}
 ::''~~FF00FF:نقشه ستارگان~~'':: ::''~~FF00FF:نقشه ستارگان~~''::
 

 

 *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__ *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__
 **((مقالات جدید نجوم|مقاله)) **((مقالات جدید نجوم|مقاله))
 **((تقویم)) **((تقویم))
 **((انواع تقویم)) **((انواع تقویم))
 **[http://www.nojum.ir|مجله نجوم] **[http://www.nojum.ir|مجله نجوم]
 **[mavara-view_forum.php?comments=98407|سایتهای نجوم] **[mavara-view_forum.php?comments=98407|سایتهای نجوم]
 **نرم افزار آموزشی **نرم افزار آموزشی
 


 


 

 

 

 

  
  
 ::*__~~brown:علم نجوم~~__:: ::*__~~brown:علم نجوم~~__::
 
 
 
 
  
 ~~navy:ستاره شناسی ، علمی است که با مشاهده و توضیح وقایعی که در خارج از زمین و جو آن رخ می‌دهد سر و کار دارد. این علم منشأ پیدایش و خواص فیزیکی و شیمیائی اشیائی که قابل مشاهده در آسمان بوده (و خارج زمین قرار دارند) و همینطور فرآیندهای منتجه از آنها را مطالعه می‌کند. در طی قسمتی از قرن بیستم ، ستاره شناسی به سه شاخه تقسیم شده بود: محاسبات نجومی ، مکانیک آسمانی و فیزیک نجومی. حالات برجسته متداول فیزیک نجومی در نامگذاری گروههای آموزشی دانشگاهی و موسسات درگیر با تحقیقات نجومی متجلی می‌شود ...~~ __((نجوم|ادامه))__ ~~navy:ستاره شناسی ، علمی است که با مشاهده و توضیح وقایعی که در خارج از زمین و جو آن رخ می‌دهد سر و کار دارد. این علم منشأ پیدایش و خواص فیزیکی و شیمیائی اشیائی که قابل مشاهده در آسمان بوده (و خارج زمین قرار دارند) و همینطور فرآیندهای منتجه از آنها را مطالعه می‌کند. در طی قسمتی از قرن بیستم ، ستاره شناسی به سه شاخه تقسیم شده بود: محاسبات نجومی ، مکانیک آسمانی و فیزیک نجومی. حالات برجسته متداول فیزیک نجومی در نامگذاری گروههای آموزشی دانشگاهی و موسسات درگیر با تحقیقات نجومی متجلی می‌شود ...~~ __((نجوم|ادامه))__
  
 
 
 
 
 --- ---
 ::*__~~brown:آخرین پیامهای ارسالی به انجمن~~__:: ::*__~~brown:آخرین پیامهای ارسالی به انجمن~~__::
 
 
 
 
  
-__[mavara-view_forum.php?comments=115276|فول ا]__


__[mavara-view_forum.php?comments=115315|ار]__


__[mavara-view_forum.php?comments=115373|سحابی یاه‌ای]__


__[mavara-view_forum.php?comments=115300|وقی نوی رداد ما 86]__
+__[mavara-view_forum.php?comments=116285|گبار هابی حا]__


__[mavara-view_forum.php?comments=116288|رکد بیشتری ضور زنان در فضا]__


__[mavara-view_forum.php?comments=116296|ابر نشناته‌ای در آسمان کشورمان]__


__[mavara-view_forum.php?comments=116070|یرک پوو]__

/>__[mavara-view_forum.php?comments=115924|ه نکته برای داشتن رصدی مفق]__
  
  
-@@{picture=pulsar_anim.gif height=200 width=200}@@ +@@{picture=baresh-shahabi.jpg height=200 width=200}@@
  
 
 
 
 
 --- ---
 ::*__~~brown:سنگهای آسمانی:~~__:: ::*__~~brown:سنگهای آسمانی:~~__::
 
 
 
 
  
-1- سیارکها ، سنگهایی هستند با قطرهای متفاوت و از جنسهای مختلف که در فضا ، یعنی خارج از جو زمین ، سرگردانند. یعنی چنین سنگی به طور کلی و در وهله اول چنین خوانده می‌شود.
2- همین سیارک ها ، چه بزرگ و چه کوچک ، هنگامی که وارد جو زمین می شوند، شهاب سنگ یا شهاب خوانده می شوند. طبیعی است که در بررسی‌های علمی و تحخصصی‌تر نامها و طبقه بندیهای بیشتری مطرح خواهند بود.
+1- سیارکها ، سنگهایی هستند با قطرهای متفاوت و از جنسهای مختلف که در فضا ، یعنی خارج از جو زمین ، سرگردانند. یعنی چنین سنگی به طور کلی و در وهله اول چنین خوانده می‌شود.
2- همین سیارکها ، چه بزرگ و چه کوچک ، هنگامی که وارد جو زمین میشوند، شهاب سنگ یا شهاب خوانده می شوند. طبیعی است که در بررسی‌های علمی و تحخصصی‌تر نامها و طبقه بندیهای بیشتری مطرح خواهند بود.
  
 
 
 
 
 --- ---
 ::*__~~brown:سیارات منظومه شمسی~~__:: ::*__~~brown:سیارات منظومه شمسی~~__::
 اورانوس هفتمین سیاره نزدیک به خورشید و سومین غول از چهار غول گازی است. جبه‌ای از گاز و یخ هسته سنگی این سیاره را پوشانده است. جو اطراف جبه غالباً از متان ساخته شده ، که این گاز باعث وجود رنگهای آبی و سبز که از مشخصات بارز این سیاره هستند، می‌شود. اورانوس در کناره‌های خارجی و سرد منظومه شمسی قرار داشته ، دمای ابرهای فوقانی آن به 210 درجه سانتیگراد زیر صفر (346- درجه فارنهایت) می‌رسد. علی رغم داشتن 15 قمر و یک منظومه حلقوی ، سطح اورانوس مشخصه خاصی ندارد. تنها مشخصاتی که تا کنون مشاهده شده‌اند چند ابر متانی هستند که در سال 1986 بوسیله کاوشگر فضایی ویجر2 کشف شدند. ((سیاره اورانوس|ادامه ...)) اورانوس هفتمین سیاره نزدیک به خورشید و سومین غول از چهار غول گازی است. جبه‌ای از گاز و یخ هسته سنگی این سیاره را پوشانده است. جو اطراف جبه غالباً از متان ساخته شده ، که این گاز باعث وجود رنگهای آبی و سبز که از مشخصات بارز این سیاره هستند، می‌شود. اورانوس در کناره‌های خارجی و سرد منظومه شمسی قرار داشته ، دمای ابرهای فوقانی آن به 210 درجه سانتیگراد زیر صفر (346- درجه فارنهایت) می‌رسد. علی رغم داشتن 15 قمر و یک منظومه حلقوی ، سطح اورانوس مشخصه خاصی ندارد. تنها مشخصاتی که تا کنون مشاهده شده‌اند چند ابر متانی هستند که در سال 1986 بوسیله کاوشگر فضایی ویجر2 کشف شدند. ((سیاره اورانوس|ادامه ...))
 --- ---
 ::*__معرفی دانشمند__:: ::*__معرفی دانشمند__::
-__~~brown:لوپلی. منجم آمریکایی:~~__
او در 2نوامبر سال 1885 بدنیا آمد. ی انگاه میری یل و در سال 1913 به ا ه کتری یل د. ال 1914 صدانه معاو ویل ه کار مو د تا ییت نا را ب ده گ. شپلی نست کسی بود که سیمای از کهکشان رائه کرد. و در مفهومی از اباد واقعی نن ا. کلیه روردایی ک ا قل ز زمان وی عا ککن ه ل ده ب فوق لده اچیز و ا حقی بو. مین ر ز وی فری آ به وان کز عالم ا ک و همین ر نری رشیی مک را.
+__~~brown:و ملوین لایفر ، منجم آمریکایی:~~__
او در 11 نوامبر سال 1875 بدنیا آمد. تحیق و از ((منومه شمسی)) ا رزهای هن هتی ود. عکسهایی که وی ا یف ی متری حل یه ک ا د ا معلو و ج نها پر آمویک و متا ت. رف نر از نمه ی ، ی به سحابی ها نیز لاقه مند ود. در ا 1912 بای نتن ا ثر وپلر - یز ا مو ای ا سله ب ک . ی ک سحای بو ا سر 100 کیو در انی به ین دیک می‌. [[mavara-view_forum.php?comments=116038|وو ملوین ایفر ، من ریکیی|امه ...]
 
 
  
  
 ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@:: ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::
 *((مقالات جدید نجوم|صفحات جذاب و مقالات برگزیده)) *((مقالات جدید نجوم|صفحات جذاب و مقالات برگزیده))
 *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه نجوم|فراخوان تولید محتوای نجوم)) *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه نجوم|فراخوان تولید محتوای نجوم))
 **مشارکت اولیاء **مشارکت اولیاء
 **مشارکت معلمان و محققان **مشارکت معلمان و محققان
 **مشارکت دانش آموزان **مشارکت دانش آموزان
 *حرفهای دانش آموزی *حرفهای دانش آموزی
 ** **
 ** **
 *مسابقات و آزمونها *مسابقات و آزمونها
 **مسابقه **مسابقه
 **آزمون **آزمون
 *دستگاههای مختصات *دستگاههای مختصات
 ((تصاویر فهرست مسیه~عکس هفته)) ((تصاویر فهرست مسیه~عکس هفته))
 

 

-::{picture=M01.jpg height=170 width=170}::
::~~fuchsia:''M01''~~::
+::{picture=image002.jpg height=170 width=170}::
::~~fuchsia:''سیاره اورانوس''~~::
 

 

 __~~brown:خلاقیت~~__ __~~brown:خلاقیت~~__
 *بازیها و سرگرمیهای علمی *بازیها و سرگرمیهای علمی
 *داستانهای علمی - تخیلی *داستانهای علمی - تخیلی
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-list_file_gallery.php?galleryId=9|فیلمهای علمی]
 *پروژه‌‌های دانش آموزی *پروژه‌‌های دانش آموزی
 *معرفی دستاوردهای علمی جدید *معرفی دستاوردهای علمی جدید
 **تازه‌های اخبار نجوم **تازه‌های اخبار نجوم
 **خواندنیهای نجوم **خواندنیهای نجوم
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__::
  
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [05:46 ]   33   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [11:17 ]   32   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [11:14 ]   31   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [11:12 ]   30   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 خرداد 1386 [09:21 ]   29   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 خرداد 1386 [11:29 ]   28   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 خرداد 1386 [13:32 ]   27   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:06 ]   26   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:06 ]   25   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:06 ]   24   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 15 اردیبهشت 1386 [09:17 ]   23   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [09:45 ]   22   هامونی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 فروردین 1386 [11:44 ]   21   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 18 فروردین 1386 [14:13 ]   20   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 فروردین 1386 [10:40 ]   19   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [11:09 ]   18   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 اسفند 1385 [09:10 ]   17   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 اسفند 1385 [11:43 ]   16   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 28 بهمن 1385 [15:15 ]   15   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 21 بهمن 1385 [07:41 ]   14   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 بهمن 1385 [06:09 ]   13   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 آذر 1385 [11:55 ]   12   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 13 آبان 1385 [12:17 ]   11   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مهر 1385 [07:59 ]   10   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [08:31 ]   9   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 شهریور 1385 [08:18 ]   8   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 شهریور 1385 [14:26 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 31 مرداد 1385 [07:58 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 مرداد 1385 [08:30 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [06:55 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [12:38 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [12:35 ]   2   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 خرداد 1385 [12:31 ]   1   مجید آقاپور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..