منو
 صفحه های تصادفی
کارنوتیت
چرخ ریسک آبی رنگ
فاطمه دختر امام حسین علیه السلام در مجلس یزید
تبلیغات معاویه
هند
پروژه کنترل موتور DC توسط سنسور های مادون قرمز
نوادگان تیمور
پنیر فتا
گفتگوی حضرت در گهواره
محبت و تکریم
 کاربر Online
863 کاربر online
تاریخچه ی: خانه فن آوری

تفاوت با نگارش: 15

Lines: 1-9Lines: 1-12
- ::{picture file=img/daneshnameh_up/4/4e/UnderConstructionSmall.gif}:: +{img src=img/daneshnameh_up/2/26/KFInterestingTechnoPics.gif}
/>
::{picture=
UnderConstructionSmall.gif}::
 {FANCYTABLE(border=0, cvalign=top, tbgc=#00DDFF, twidth=600, talign=center)} {FANCYTABLE(border=0, cvalign=top, tbgc=#00DDFF, twidth=600, talign=center)}
 ~W:410 ~H:0% ~|~ ~W:15 ~H:0% ~|~ ~W:175 ~H:0%  ~W:410 ~H:0% ~|~ ~W:15 ~H:0% ~|~ ~W:175 ~H:0%
-
__::@#16:~~green:صفحات جدید~~#@::__
:: ((مدار LED چشمک زن با ولتاژ 1.5 ولت))
((آشکار ساز حرکت توسط سنسور PIR))
((کنترل ساده یک led توسط کامپیوتر))
((مدارهشدار دهنده آب)) ::
{picture file=img/daneshnameh_up/c/c4/TechnoNewPage.jpg}

~|~ ~|~ ~rs:2
__::@#16:~~green:اخبار~~#@::__
:: {picture file=img/daneshnameh_up/4/4e/UnderConstructionSmall.gif}:: d> </tr> <tr><td height=152> :: ::

__::@#16:~~green:سرگرمی~~#@::__
:: :: {picture file=img/daneshnameh_up/4/4e/UnderConstructionSmall.gif}

~|~
__::@#16:~~green:صفحات جذاب~~#@::__
:: ::
{picture file=img/daneshnameh_up/a/a2/TechInerestingPage.jpg}

~|~ ~|~ ~rs:2
__::@#16:~~green:تصاویر جالب~~#@::__
{picture file=img/daneshnameh_up/4/4e/UnderConstructionSmall.gif}
::text::

__::@#16:~~green:خلاقیت~~#@::__
:: :: {picture file=img/daneshnameh_up/4/4e/UnderConstructionSmall.gif}

~|~
~cs:3
__:: @#16:~~green:انجمن خلاقیت و فن آوری~~#@ :: __
:: :: > {picture file=img/daneshnameh_up/4/4e/UnderConstructionSmall.gif}
+
__::@#16:~~green:صفحات جدید~~#@::__
:: ((مدار LED چشمک زن با ولتاژ 1.5 ولت))
((آشکار ساز حرکت توسط سنسور PIR))
((کنترل ساده یک LED توسط کامپیوتر))
((مدارهشدار دهنده آب)) ::
{picture=TechnoNewPage.jpg}

~|~ ~|~ ~rs:2
__::@#16:~~green:اخبار~~#@::__
:: {picture=KFTechNews2.gif}::
eight=152> :: [mavara-view_forum_thread.php?forumId=52&comments_parentId=91686|*جلوگیری از ضبط غیر مجاز فیلم های روز در سینماهای خارجی با یک ابتکار]
[m
avara-view_forum_thread.php?comments_parentId=91401&topics_threshold=0&topics_offset=4&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=52|*باطری ایرانی معروف به پیل بغداد ] :: :: [mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90985&topics_threshold=0&topics_offset=9&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=52|*دندان سخنگو] <br>:: [mavara-view_forum_thread.php?mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=89536&topics_threshold=0&topics_offset=13&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=52|*تولید سخت ترین ماده جهان] />

__::@#16:~~green:سرگرمی~~#@::__
::
::
{picture=KFTechIntertain.gif}

~|~
__::@#16:~~green:صفحات جذاب~~#@::__
::
::
{picture=TechInerestingPage.jpg}

~|~ ~|~ ~rs:2
__::@#16:~~green:تصاویر جالب~~#@::__
{picture=KFInterestingTechnoPics.gif}
::
::

__::@#16:~~green:خلاقیت~~#@::__
::
::
{picture=KFCreativity21.gif}

~|~
~cs:3
__:: @#16:~~green:انجمن خلاقیت و فن آوری~~#@ :: __
:: *((آخرین ارسالهای انجمن خلاقیت و فن آوری)) <br> [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php|*انجمن خلاقیت و فن‌آوری]
[mavara-view_forum_
thread.php?comments_parentId=88539&topics_threshold=0&topics_offset=0&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=52|*روباتیک و فن آوری] <br> [mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90735&topics_threshold=0&topics_offset=12&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=52|*الکترونیک بیاموزیم ] > [mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=91656&topics_threshold=0&topics_offset=2&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=52|*یک مبتدی در علم رباتیک لازم است چه چیزهایی را فرا بگیرد ]
::
{FLASH(movie=img/daneshnameh_up/1/14/KFCreatTechnoAnjoman.swf, width=161, height=161, quality=high)}{FLASH}
 {FANCYTABLE} {FANCYTABLE}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 14 دی 1384 [05:04 ]   37   بابک خسروشاهی      جاری 
 شنبه 23 مهر 1384 [09:38 ]   36   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 23 مهر 1384 [09:34 ]   35   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 23 مهر 1384 [05:36 ]   34   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 23 مهر 1384 [04:49 ]   33   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 23 مهر 1384 [04:43 ]   32   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 23 مهر 1384 [04:11 ]   31   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 مهر 1384 [06:46 ]   30   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 مهر 1384 [06:13 ]   29   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 مهر 1384 [05:48 ]   28   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [12:38 ]   27   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [12:33 ]   26   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [12:31 ]   25   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [12:28 ]   24   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [12:11 ]   23   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [11:49 ]   22   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [10:55 ]   21   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [10:26 ]   20   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [09:48 ]   19   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [10:04 ]   18   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [09:48 ]   17   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [06:53 ]   16   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [06:49 ]   15   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [06:35 ]   14   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [05:59 ]   13   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [05:37 ]   12   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [07:58 ]   11   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [07:57 ]   10   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [07:25 ]   9   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 شهریور 1384 [06:36 ]   8   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [13:21 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [11:45 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [07:12 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [06:35 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [06:26 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [06:20 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [05:25 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..