منو
 صفحه های تصادفی
ذبابه «صورت فلکی»
پره اکلامپسی و اکلامپسی
دو قسمتی
ساده کردن مدارات
قانون بقای اندازه حرکت زاویه‌ای
امام هادی
کاربر:رضا احمدی
لیست مجاورت
اسانس تم
یزید بن مهلب
 کاربر Online
582 کاربر online
تاریخچه ی: خانه علوم پزشکی

تفاوت با نگارش: 28

Lines: 1-117Lines: 1-148
  
-@#18:__~~FF00FF: کس که فرصتی برای ورش ندارد، بای مدت های طولانی در بستر بخواد و رنج بیماری را مل کند. ~~__#@ (لآیبوی)>
>
::{picture=medicine-header.JPG height=80 width=800}::
+@#18:__~~CC00FF:بیریهای درناک، بطرتر ا بیماریهای ی‌رداند. ~~__#@ (مثل وکی)
::{img src=img/daneshnameh_up/3/3a/medicine_header.gif}::
 
 
 
 
  
 ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@::
-*((پزشکی|طبقه بندی علوم پزشکی)) +*((پزشکی|طبقهبندی علوم پزشکی))
 *((رشته پزشکی)) *((رشته پزشکی))
 *((برندگان جایزه نوبل در زیست شناسی و پزشکی|برندگان جایزه نوبل علوم پزشکی)) *((برندگان جایزه نوبل در زیست شناسی و پزشکی|برندگان جایزه نوبل علوم پزشکی))
 *((کتابهای علوم پزشکی)) *((کتابهای علوم پزشکی))
 *((واژه‌نامه علوم پزشکی))  *((واژه‌نامه علوم پزشکی))
 *((مقالات جدید پزشکی|مقالات جدید علوم پزشکی)) *((مقالات جدید پزشکی|مقالات جدید علوم پزشکی))
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|انجمن علوم پزشکی]
*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=37|گالری پزشکی و سلامت]
+*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|انجمن علوم پزشکی]
**[mavara-view_forum.php?comments=112729|خواص داروئی گردو
]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=37|گالری پزشکی و سلامت]
 **((اطلس دندانپزشکی)) **((اطلس دندانپزشکی))
 
 
-::{picture=animation-porkardan.gif height=130 width=180}::
::''((درن یه دندان|رکن دندان))''::
+::{picture=implant-2.jpg height=200 width=200}::r />::{picture=implant-3.jpg height=200 width=200}::
::''((پرز اب دندان|راحل کت دندان))''::
 
 
 *__~~brown:علوم آزمایشگاهی~~__ *__~~brown:علوم آزمایشگاهی~~__
-**((آزمایش کشت خون))
**((آزمایش کشت ادرار))
**((شاخصهای بررسی آزمایشات))
**((تست ورزش))


::{picture=AniEKGTreadmill.gif height=130 width=180}::
::~~fuchsia:'' ورش؛ ارزیابی ضان قلب''~~::
+**آزمایش خون
**آزمایش ادرار
**((آنژیوگرافی))
**
شاخصهای بررسی آزمایشات
**((تست ورزش))
**((اکوی قلب
))


::{picture=Echo.gif height=130 width=180}::
::~~fuchsia:''کوکدیوگرفی؛ ارزیابی وضی قلب''~~::
 
 
 *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__ *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__
 **((مقالات جدید پزشکی|مقاله)) **((مقالات جدید پزشکی|مقاله))
 **کتاب **کتاب
 **((درس کمکهای اولیه)) **((درس کمکهای اولیه))
 **((مجله علوم پایه)) **((مجله علوم پایه))
 **[mavara-view_forum.php?comments=99402|سایتهای جالب علوم پزشکی] **[mavara-view_forum.php?comments=99402|سایتهای جالب علوم پزشکی]
 **نرم افزار آموزشی **نرم افزار آموزشی
 +

 

 

 

 

  
  
-::@#22:~~brown:هفه نام لوم پزشکی~~#@:: +::*__~~brown:یک اهکار عمی~~: ~~green:لوگیری از ریزش موی سر~~__::
 
 
-::{picture=kamardard-1.jpg height=15 width=180}::
::((با کمر درد چه کنیم؟))::
+!~~red:اجداد خود را مقصر بدانید~~r />اخیرا" علم پزشکی بالاخره مـوفـق بـه کشف علت اصلی ریزش مو گردید. اکنون این یک قانون پزشکی بشمار می‌رود که ریزش مو به دلایل وراثتی و هورمونی پـدیـد مـی‌آیـد. هورمون جنسی آلوپشا یا "الگوی ریزش مو در مردان و زنان" در 95 درصد موارد بـعنـوان یک علت وراثتی ریزش مو گزارش شده است.با اینــحال ریزش مو فقط به دلایل اختلالات ژنی نمی‌باشد. گذشته از آن هورمونی خاص جهت فعال سازی ژنها مورد نیاز است، همانگونه که یک قفل برای باز شدن نیاز به کلید دارد. در ایـن مـورد کـلیـد یـک فـراورده هـورمـونـی بـنـام "دی هیدرو تستوسترون"
(DHT) می‌باشد.
DHT در بدن انسان تولید شده و تحقیقات اخیر نشان داده
که علت اصلی ایجاد اختلال در پیاز و حفره های کوچک تولید مو می‌باشد. DHT بتدریج باعث نازک، ضعیف شدن و در نهیت ریزش مو می‌ردد.::__((ریزش موی سر|
گوه از ریزش موی سر جلوگیری کنیم؟))__::
 --- ---
-::*__~~brown:ری یاری~~__:: +::*~~brown:__((زیتن «اری»|خاص دارویی زیتون))__

~~
::
 
  />r>
>
 
 
  
-با یکی بیاریای وگیر فونی ات ک فق ر سان ایاد بیمری می‌کند. عمل بیماریزایی وا یک ((اری)) ه نام __یبی ک__ ا و این یاری در ید ده از ی باکتری که د ((روه کوک)) کثی می‌یبد، ا و. ای یمری چون ین ار نقه‌ای نام __ د فریقا__ پیدا ، به این نا مهور می‌باشد. امل بیمای م یادی در ب زنه میمان و نقی ک سح ((آبهای ی زمیی)) ن بالا است، بیر شی ت و یشتر امل یماریا از طریق مفوع فاب قال اتال است.d> + که برگ زیتن داری خوی بری پاین آردن فر ن ماشد. بدین منور باید 20 عد برگ زیتون ا اخل 300 م آب ریته و آن را به مدت 15 دیقه بوشانید. سس کی قن ه آن افه کرده و به مقدار یک فنجان بار در و ز شید. عد از هفته باید به مد 8 رو نوشید ین م کده ا ع کی و پس اداه هی.
*
روغن زیتون ن کنده و فرابر ت. />*رغن ین کنه ن کیه فرا ا برای ای منور باید ن را با بلیمو مف کد. />*رون زیتون کم‌کش ات. />*روغن ین ای رع سفه‌های ک می است. />*برای ف خارش گیگی رات ، روغن یتون را ه محل گیدگی بمالی. ((زیو «دای»|اا))
  
-@@{picture=vabaa.JPG height=100 width=100}@@ +::{picture=olea1.JPG height=200 width=200}::
  
 
 
 
 
 --- ---
-::*__~~brown:ری دا~~__:: +::*__~~brown: آخری رساهای انن پزشکی~~__::
 
 
 
 
  
-آسپیرین‌ یک‌ داروی‌ رایج‌ است‌ که‌ بدون‌ نسخه‌ پزشک‌ قابل‌ تهیه‌ ماشد. این دار یک‌ مکن‌ غیرمخدر برای‌ تسکین‌ دردهای‌ خفیف‌ تا متوسط‌ نظیر درد ، دندان‌درد ، و دردهای‌ هنگام‌ عادت مهنه‌ است‌. آسپین ت را کاهش‌ می‌دهد و التهاب‌ را در موارد رماتیسمی‌ کاش‌ می‌ده. آسپیرین‌ شکی‌، تورم‌ و درد مفاصل‌ را درد آرتریت‌ می‌اه ولی‌ بیماران‌ را درمان‌ نمی‌کند. از این‌ دارو همچنین‌ در پیشگیر از له‌ ن ون‌ ، کاهش‌ خطر حمله‌ قلبی‌ و مغی‌، موارد دیگر استاده‌ می‌شود. البته‌ این‌ خاصیت‌ سپیرینم‌ است‌ موجب‌ ازاش احتمال‌ خطر ونریزی‌ شو. اتیل‌ سالیسیلیک‌ اسید یک‌ نام‌ دیگر آسیرین‌ است‌. +*[mavara-view_forum.php?comments=115174|آیا میان ار خون ورت یی تیر می‌کد] />*[mavara-view_forum.php?comments=115346|ش گام در پیشگیری از ن] />*[mavara-view_forum.php?comments=115016|غی و سامتی] />*[mavara-view_forum.php?comments=115214|رنام چگوگی ترک یا] />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?comments=114390#topic_top114390|ادام ...]
  
-@@{picture=aspirin-1.jpg height=100 width=100}@@ +@@{picture=HeartBeat.gif}@@
  
 
 
 
 
 --- ---
 ::*__~~brown:توصیه‌ها و هشدارهای پزشکی~~__:: ::*__~~brown:توصیه‌ها و هشدارهای پزشکی~~__::
 **در معالجه، همان همراهی طبیعت کافی است. (بقراط )  **در معالجه، همان همراهی طبیعت کافی است. (بقراط )
 **~~navy:حمام گرفتن به اندازه چهار ساعت خواب در رفع خستگی موثر است. ~~(ناپلون )  **~~navy:حمام گرفتن به اندازه چهار ساعت خواب در رفع خستگی موثر است. ~~(ناپلون )
 **خوردن در حال نشسته آدم را چاق و فربه می کند، خوردن در حال ایستاده به نیرومندی بدن می افزاید، خوردن در حال راه رفتن عمر راطولانی می کند و خوردن در حال دویدن بیماری را رفع می کند. (مثل رومانی )  **خوردن در حال نشسته آدم را چاق و فربه می کند، خوردن در حال ایستاده به نیرومندی بدن می افزاید، خوردن در حال راه رفتن عمر راطولانی می کند و خوردن در حال دویدن بیماری را رفع می کند. (مثل رومانی )
 **~~navy:سردرد، زنگ اخبار مرض است.~~ (مثل فرانسوی )  **~~navy:سردرد، زنگ اخبار مرض است.~~ (مثل فرانسوی )
 **صبحانه را تنها بخور، نهار را با دوستت بخور و شام را به دشمنت بده. (مثل انگلیسی)  **صبحانه را تنها بخور، نهار را با دوستت بخور و شام را به دشمنت بده. (مثل انگلیسی)
-**~~navy:بیریهای درناک، بیطرتر ا بیماری های ی رد اند.~~ (مثل وکی ) +**~~navy: کس که فرصتی برای ورش ندارد، بای مدتهای طولانی در بستر بخواد و رنج بیماری را مل کند.~~ (لآیبوی)
 
 
  
  
 ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@:: ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::
 *((مقالات جدید پزشکی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده)) *((مقالات جدید پزشکی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده))
 *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه پزشکی|فراخوان مشارکت در محتوای گروه علوم پزشکی)) *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه پزشکی|فراخوان مشارکت در محتوای گروه علوم پزشکی))
 **مشارکت اولیاء **مشارکت اولیاء
 **مشارکت معلمان و محققان **مشارکت معلمان و محققان
 **مشارکت دانش آموزان **مشارکت دانش آموزان
 *حرفهای دانش آموزی *حرفهای دانش آموزی
 **[mavara-view_forum.php?comments=112242|بهترین تغذیه در زنگ تفریح مدرسه] **[mavara-view_forum.php?comments=112242|بهترین تغذیه در زنگ تفریح مدرسه]
 ** **
 *مسابقات و آزمونها *مسابقات و آزمونها
 **مسابقه **مسابقه
 **آزمون **آزمون
 *((سوال و جواب دندانپزشکی|سوال و جواب رایج)) *((سوال و جواب دندانپزشکی|سوال و جواب رایج))
 *بانک اطلاعاتی تجهیزات پزشکی *بانک اطلاعاتی تجهیزات پزشکی
 *بانک اطلاعاتی داروها *بانک اطلاعاتی داروها
 **((گیاهان دارویی)) **((گیاهان دارویی))
 __~~brown:عکس هفته~~__ __~~brown:عکس هفته~~__
 
 
 ::{picture=b.Mic.15.gif height=140 width=180}:: ::{picture=b.Mic.15.gif height=140 width=180}::
 ::~~fuchsia:''آنتی بیوتیک''~~:: ::~~fuchsia:''آنتی بیوتیک''~~::
 
 
 __~~brown:خلاقیت~~__ __~~brown:خلاقیت~~__
 *بازیها و سرگرمیهای علمی *بازیها و سرگرمیهای علمی
 **[mavara-view_forum.php?comments=112054|جوکها و طنزهای دنیای پزشکی] **[mavara-view_forum.php?comments=112054|جوکها و طنزهای دنیای پزشکی]
 *داستانهای تخیلی *داستانهای تخیلی
 *پروژه‌‌های دانش آموزی *پروژه‌‌های دانش آموزی
 *معرفی دستاوردهای علمی جدید *معرفی دستاوردهای علمی جدید
 **تازه‌های اخبار علوم پزشکی **تازه‌های اخبار علوم پزشکی
 **[mavara-view_forum.php?comments=111974|همه شیرینیها دندان را خراب نمیکند!] **[mavara-view_forum.php?comments=111974|همه شیرینیها دندان را خراب نمیکند!]
 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 

 

 

 

  
 
 
 
 
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__::
  
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 31 خرداد 1386 [20:17 ]   49   سبحانی      جاری 
 پنج شنبه 31 خرداد 1386 [20:14 ]   48   سبحانی      v  c  d  s 
 شنبه 19 خرداد 1386 [16:53 ]   47   سبحانی      v  c  d  s 
 شنبه 19 خرداد 1386 [16:48 ]   46   سبحانی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 خرداد 1386 [12:42 ]   45   سبحانی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 خرداد 1386 [13:39 ]   44   سبحانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [10:29 ]   43   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اردیبهشت 1386 [17:42 ]   42   سبحانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [10:45 ]   41   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 فروردین 1386 [08:41 ]   40   سبحانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 فروردین 1386 [08:37 ]   39   سبحانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 فروردین 1386 [08:23 ]   38   سبحانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 فروردین 1386 [15:19 ]   37   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 فروردین 1386 [08:42 ]   36   سبحانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 فروردین 1386 [08:34 ]   35   سبحانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 فروردین 1386 [08:31 ]   34   سبحانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 اسفند 1385 [21:05 ]   33   سبحانی      v  c  d  s 
 شنبه 19 اسفند 1385 [11:10 ]   32   سبحانی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 بهمن 1385 [13:29 ]   31   سبحانی      v  c  d  s 
 شنبه 14 بهمن 1385 [14:39 ]   30   سبحانی      v  c  d  s 
 شنبه 14 بهمن 1385 [14:38 ]   29   سبحانی      v  c  d  s 
 شنبه 14 بهمن 1385 [14:35 ]   28   سبحانی      v  c  d  s 
 شنبه 14 بهمن 1385 [14:34 ]   27   سبحانی      v  c  d  s 
 شنبه 14 بهمن 1385 [14:32 ]   26   سبحانی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [10:03 ]   25   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 دی 1385 [09:21 ]   24   سبحانی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [10:08 ]   23   سبحانی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 دی 1385 [10:00 ]   22   سبحانی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 آذر 1385 [12:15 ]   21   سبحانی      v  c  d  s 
 جمعه 24 آذر 1385 [15:00 ]   20   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 18 آبان 1385 [14:17 ]   19   سبحانی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 18 آبان 1385 [14:10 ]   18   سبحانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مهر 1385 [11:33 ]   17   سبحانی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 16 شهریور 1385 [15:40 ]   16   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 مرداد 1385 [13:55 ]   15   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [08:11 ]   14   سبحانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 تیر 1385 [09:42 ]   13   سبحانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 تیر 1385 [09:36 ]   12   سبحانی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 خرداد 1385 [09:07 ]   11   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [08:55 ]   10   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [08:09 ]   9   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [08:32 ]   8   سبحانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 اسفند 1384 [13:31 ]   7   سبحانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 اسفند 1384 [13:27 ]   6   سبحانی      v  c  d  s 
 شنبه 29 بهمن 1384 [23:04 ]   5   سبحانی      v  c  d  s 
 شنبه 29 بهمن 1384 [15:59 ]   4   سبحانی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [12:54 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [12:51 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [12:37 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..