منو
 صفحه های تصادفی
قانون اول نیوتن
آثار و پیامدهای صبر
بستگی دما به جسم و ویژگی دماسنجی
اخترشناسی فضا
حبشی بن قیس و شهادت در کربلا
گردو
قاعده حداکثر چندگانگی هوند
نوحه سرایی زینب در سوگ برادر
بالگردآپاچی
ابوالفضل صاعدی حسین بن حسن
 کاربر Online
514 کاربر online
تاریخچه ی: خانه شیمی

تفاوت با نگارش: 96

Lines: 1-133Lines: 1-130
-{img src=img/daneshnameh_up/f/f6/chemistry_header.JPG} +
@#18:__~~FF00FF:هر جنبه ای از دنیای امروز حتی روابط بین المللی تحت تاثیر شیمی است. (لینوس پائولینگ)~~__#@


::
{img src=img/daneshnameh_up/f/f6/chemistry_header.JPG}::
 
 
-
+>
>
 ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@::
 *((جدول تناوبی)) *((جدول تناوبی))
 *((برندگان جایزه نوبل شیمی)) *((برندگان جایزه نوبل شیمی))
 *((کتابهای شیمی)) *((کتابهای شیمی))
 *((واژه‌نامه شیمی))  *((واژه‌نامه شیمی))
 *((مقالات جدید شیمی)) *((مقالات جدید شیمی))
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی]
*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=47|گالری شیمی]
+*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=47|گالری شیمی]
 
 
 *__~~brown:آزمایشگا‌ههای شیمی~~__ *__~~brown:آزمایشگا‌ههای شیمی~~__
 **((آزمایشگاه شیمی آلی)) **((آزمایشگاه شیمی آلی))
 **آزمایشگاه شیمی معدنی **آزمایشگاه شیمی معدنی
 **آزمایشگاه شیمی کاربردی (صنعتی) **آزمایشگاه شیمی کاربردی (صنعتی)
 **آزمایشگاه شیمی صنعتی **آزمایشگاه شیمی صنعتی
-::((آزمایش تیه لای| {picture=tire2.jpg}))::
::~~fuchsia:''آزمایش یه لیک''~~::
+**((آزمایش تیتر کرد اسید و باز))
**((آزمایش
های اولیه شیشه گری))
::((آزم
ایهی اولیه شیشه ری|{picture=glass5.jpg height=100 width=120}))::
::~~fuchsia:''آزمایشهای لیه یه گی" ~~::
 

 

 *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__ *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__
 **((مقالات جدید شیمی|مقاله)) **((مقالات جدید شیمی|مقاله))
 **موارد استفاده از نوکلیدهای پرتوزا **موارد استفاده از نوکلیدهای پرتوزا
 **کتاب **کتاب
 **((مجله علوم پایه)) **((مجله علوم پایه))
 **((معرفی سایتهای علمی شیمی|سایتهای شیمی)) **((معرفی سایتهای علمی شیمی|سایتهای شیمی))
 **نرم افزار آموزشی **نرم افزار آموزشی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
  
 
 
-::*__~~brown:سال نو مبارک~~__::


~~navy:__نوروز دنگیز و آغاز بهار را به هر ایرانی
در هر کجا که
هست به همه‌ی دل‌بستگان به علم و فرهنگ و ادب
و به کسان
ی که نوروز را گرامی می‌دارند،
بریک عرض می‌کنیم و در ای روز آغاز بهار یاد شهیدان عزیز
و
آنان که جان خود را ساتمندانه برای مام میهن و رای زت ملت
پ
رختند گرامی ماریم و رود می‌فرستیم.__~~

@@{img src=img/daneshnameh_up/1/12/norooz3b.jpg}@@
+::((د زبالههای هسته‌ای|{img src=img/daneshnameh_up/9/95/waste3.jpg})):: />::~~fuchsia:''باههای هس‌ای،ری زر رای محی یست''~~::
 --- ---
 ::*__~~brown:آخرین پیامهای ارسالی به انجمن~~__:: ::*__~~brown:آخرین پیامهای ارسالی به انجمن~~__::
 
 
 
 
  
-__[mavara-view_forum.php?comments=113639|توی ی داغتر ]__

__[mavara-view_forum.php?comments=113526|ری دنشند]__

__[mavara-view_forum.php?comments=113502خ شد یویی]__

__[mavara-view_forum.php?comments=113605|ای احترای ور استفاده در خدرو]__
+__[mavara-view_forum.php?comments=116349|باروت و کنشهای ن در میهای ملف]__

__[mavara-view_forum.php?comments=116418|ساخت رتندرین ارسب دنیا]__

__[mavara-view_forum.php?comments=116386|دستگا پخش وزیک ی سوی ساخت شد]__

__[mavara-view_forum.php?comments=116300|اننا «ر هیدروژن» ساختد!!]__
  
  
-@@{picture=Hot-IceTest.jpg height=140 width=160}@@ +@@{picture=barooot.jpg height=140 width=160}@@
  
 
 
 
 
 --- ---
-::*__~~brown:زندگی نامه یتون~~__:: +::*__~~brown:زندگی نامه ون~~__::
 
 
 
 
  
-#~~green:نام (نام عنصر)~~ : یتون
#~~green:نام خانوادگی (شهرت در زبانهای مختلف)~~ : کریپتون
#~~green:ریشه تاریخی اسم ( علت نام
گذاری) :~~ نام این عنصر ، از کلمه یونانی «کریپتوس» به معنی «مخفی» اقتباس شده است. علت این نامگذاری ، آن بود که این عنصر ، برای مدتهای طولانی کشف نشده بود و در نهایت ، با تلاش زیاد شناسایی شد.
#~~green:شماره شناسنامه (عدد اتمی)~~ : 36
#~~green:نام پدر (کاشف) :~~ "رامسی" و "تراورس"
#~~green:تاریخ تولد (تاریخ کشف) :~~ 1898 (م)
#~~green:محل تولد (محل کشف) :~~ انگلیس
#~~green
:دوران کودکی تاریخچه) :~~ "رامسی" و "تراورس" ، توانستند سه عنصر از این گروه شامل «کریپون» ، «نئون» و «گزنون» را با تقطیر هوای مایع کشف کنند.
#~~green:مشخصه‌های ظاهری:~~
+#~~green:نام (نام عنصر)~~ : ون
#~~green:نام خانوادگی (شهرت در زبانهای مختلف)~~ : گزنون
#~~green:شماره شناسنامه (عدد اتمی)~~ : 54
#~~green:نام پدر (کاشف)~~ : "__رامسی__" و "__تراورس__"
#~~green:تاریخ تولد (تاریخ کشف)~~ : 1898 میلادی
#~~green:محل تولد (محل کشف)~~ : انگلی
#~~green:مشخصه‌های ظاهری~~:
 *رنگ پوست (رنگ ظاهری) : بی‌رنگ *رنگ پوست (رنگ ظاهری) : بی‌رنگ
-*وزن (جرم اتمی) : 83,8 گرم
*جنسیت (نوع عنصر) : غیر فلز
@@((کیتون|ادامه...))@@
+*وزن (جرم اتمی) : 131,3 گرم
*جنسیت (نوع عنصر) : غیر فلز
*سال وفات (اتمام ذخایر) : نامعلوم

@@((ون|ادامه...))@@
  
  
-@@{img src=img/daneshnameh_up/6/6f/Kr.jpg}@@ +@@{picture=Xe.jpg height=120 width=140}@@
  
 
 
 
 
 --- ---
-::*__سرگرمی: ~~brown:شهور شن تکههای ی~~__:: />ن ته کرید کسی کوک را ا ((ر)) ا کاس رار ید. بای وگیری از تکان لر ظرف ای وگیری ا ریتن متویات آن میتان اراف ن کهای سنگ ی ر قر اد. کای یخ را در ر آزایش ریته و کبری وش ر به کهای کابی کم یک کنید، بلاه واکنش و شه ، ه ن می‌سد که تکای ی شه‌ور یشند. ((آزمایش ا ربید ی|اداه...)) +::*__سرگرمی: ~~brown:کوه آتشفا در خانه!!~~__::
آ
ا دوست دارید در آشپخانه خودتان یک __کوه آتشفشان__ کوچولو درست کند؟ نترسید، این یک کوه آتشفشان واقعی نیت. ای آزمایش به نبت بی‌خطر است و ازهای تولید شده نیز کم و یش غیرمی هستند فقط سی دیقه طول می‌کشد.
نخست مخر
وط آتش فشا را سای. 6 فنن آرد 2فنجان نمک4 ، قاشق سپخوری رغن غذا خوری و 2 فنجان آب را موط کنید. مخلوط بست آمده بای یکواخت و محم باشد (ر صورت نیاز می‌توانید آب بیشتری اضاه کنید). بطری پلاستیکی ر ر ظرف مو ظر به‌طور ایتاده رار ید و خمیر تهیه شده را ر اطراف آن به شکل یک کوه تشفشان فرم هید. البته توجه داشته باشید که آن ا به طور کامل نپوشانید قسمت دانه آن را رای اضافه کدن ه مواد خالی نگه داری. قم بیشتر ری ا ا آب رم پ کد مقدار کمی از ن قرمز ذارا ب آ اضافه کنید. شش قطره پودر لباسشویی ه محتویات بطری ضافه کنی. دو قاش سوپخوری وش شیرین به طری اضافه کد. به آرامی سرکه را ه بطری ضافه کی. مرا اشید زمان فوران کوه آتش فشان رسیده ست.
گدازه‌های
با رنگ قرمز ملای تیجه واکنش ین ((و شیین)) و ((سرکه)) ولد واهد شد. در این وکن مانند آتشفشان حقیقی ، ((دی‌کسید کربن)) هم تولید خواهد شد. بدلیل تولید گاز کرب دیاکسید در بطری لاستیکی فشاری یجاد می‌شوه‌علت حضور ودر لباسشوی ) حبابهایی از آتششان خارج خواهد شد که چهره زیبایی به آزمایش می‌هد. اگر ن قطره رنگ زرد هم به آن اضافه کنید، داز‌هی خارج شد رنگ زیباتر و طبیعی‌تری پیدا خاهند کرد.
 --- ---
 ::*__~~brown:معرفی دانشمند~~__:: ::*__~~brown:معرفی دانشمند~~__::
-__ریار گ ، شیمیدان آمانی__

او ر 9 نوامبر سال 1869 مول . "__آبگ__" به مطاعه مفهوم __ظرفیت شیمییی__ از حاظ ظریه دی الکتونی ((ام)) ردات. وی چنین گفت که در گازای بی‌اثر- مثلا ((هلیم)) که در خارجرین قر خد دو ((الکترون)) و ر سیر قشرها هشت الکترون ارد- شکل الکترون طوری است که آن ا پایدار گه می‌دارد. اما عنصر دیی مل کلر ، که در قشر خارجی آن تنه هفت الکترون وود دارد مایل داد که الکترون بگیرد و ب پایداری (هشت الکترونی) برسد. از طرفی ((دیم)) هم ه ر قشر خارجی قط یک الکترون دارد ، رایش دارد ک ای الکترون را از ت بده تا ه __مونه ساختمانی__ برسد. در ترکیب سدیم با ((کر)) ، اتم لر ، الکترون خارجی ترین قشر یم را یگیرد و بدینگونه قشر خاجی هر دو اتم ، کال می‌ش. دیهی است در این ((واکنش شیمیایی|واکنش)) اتم سدیم ، با از دست دادن یک الکترون ، تبدیل ه یون مت سدیم می‌شود و اتم کلر ، س از گرفتن یک الکترون اافی تبدیل ه ((آنیون و تیون|یون منفی)) کلر می‌شو.
+__گابریل رن ، شیمیدان رانسوی__


"__ابریل ا__" شیمیا یت نا رانوی در سا 1867 میلادی به دنی د. وی نسین ار ن آنیهای ای کننه ر در ((کیدایو-احیا|اکسای)) همگای روشن رد __اکتاز__ بدت و. __برترا__ همنین نقش کایزگری ((منگنز)) را ر واکشی یست شیمیایی ابت کرد.

و سال 1962 یلای د ش.
 
 
  
  
 ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@:: ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::
 *((مقالات جدید شیمی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده)) *((مقالات جدید شیمی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده))
 *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه شیمی|فراخوان تولید محتوای شیمی)) *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه شیمی|فراخوان تولید محتوای شیمی))
 **مشارکت اولیاء **مشارکت اولیاء
 **مشارکت معلمان و محققان **مشارکت معلمان و محققان
 **مشارکت دانش آموزان **مشارکت دانش آموزان
 *حرفهای دانش آموزی *حرفهای دانش آموزی
 ** **
 ** **
 *مسابقات و آزمونها *مسابقات و آزمونها
 **مسابقه **مسابقه
 **آزمون **آزمون
 *بانک اطلاعاتی شیمی *بانک اطلاعاتی شیمی
 __~~brown:عکس هفته~~__ __~~brown:عکس هفته~~__
 

 

-::{picture=razi.jpg height=100 width=120}::
::~~fuchsia:''ای دام شیر یرانی''~~::
+::((مواد دفع آفات|{picture=005838.jpg height=100 width=120}))::
::~~fuchsia:''فت‌کشها یک از عم رم شد کره مین''~~::
 

 

 __~~brown:خلاقیت~~__ __~~brown:خلاقیت~~__
 *بازیها و سرگرمیهای علمی *بازیها و سرگرمیهای علمی
 *داستانهای تخیلی *داستانهای تخیلی
 *پروژه‌‌های دانش آموزی *پروژه‌‌های دانش آموزی
 *معرفی دستاوردهای علمی جدید *معرفی دستاوردهای علمی جدید
 **((اخبار علمی شیمی|تازه‌های اخبار شیمی)) **((اخبار علمی شیمی|تازه‌های اخبار شیمی))
 **((کوتاه و خواندنی شیمی|خواندنیهای شیمی)) **((کوتاه و خواندنی شیمی|خواندنیهای شیمی))
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__::
  
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 31 خرداد 1386 [12:06 ]   138   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 28 خرداد 1386 [07:01 ]   137   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 خرداد 1386 [06:59 ]   136   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 خرداد 1386 [19:30 ]   135   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 خرداد 1386 [18:17 ]   134   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 خرداد 1386 [18:14 ]   133   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 25 خرداد 1386 [16:36 ]   132   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 خرداد 1386 [16:59 ]   131   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 خرداد 1386 [15:32 ]   130   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [04:08 ]   129   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [04:06 ]   128   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 خرداد 1386 [18:32 ]   127   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 خرداد 1386 [18:30 ]   126   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 خرداد 1386 [12:46 ]   125   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 خرداد 1386 [12:29 ]   124   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [17:54 ]   123   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [17:48 ]   122   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   121   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   120   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   119   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   118   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   117   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   116   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   115   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   114   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   113   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   112   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   111   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   110   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   109   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   108   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   107   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   106   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   105   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 15 اردیبهشت 1386 [15:11 ]   104   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 15 اردیبهشت 1386 [15:11 ]   103   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 اردیبهشت 1386 [16:58 ]   102   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [06:54 ]   101   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 فروردین 1386 [16:01 ]   100   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 فروردین 1386 [05:22 ]   99   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 فروردین 1386 [05:12 ]   98   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 فروردین 1386 [05:11 ]   97   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 فروردین 1386 [20:06 ]   96   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 04 فروردین 1386 [05:52 ]   95   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [04:59 ]   94   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [04:58 ]   93   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [04:57 ]   92   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [18:41 ]   91   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [18:37 ]   90   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [18:37 ]   89   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [18:33 ]   88   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 19 اسفند 1385 [09:59 ]   87   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 19 اسفند 1385 [09:55 ]   86   حسین خادم      v  c  d  s 
 جمعه 18 اسفند 1385 [18:18 ]   85   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 18 اسفند 1385 [18:16 ]   84   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 18 اسفند 1385 [17:10 ]   83   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 18 اسفند 1385 [17:07 ]   82   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 اسفند 1385 [18:41 ]   81   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 اسفند 1385 [12:13 ]   80   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 اسفند 1385 [09:14 ]   79   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 اسفند 1385 [09:09 ]   78   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 بهمن 1385 [15:01 ]   77   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 بهمن 1385 [14:59 ]   76   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [10:09 ]   61   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 دی 1385 [08:02 ]   60   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 آذر 1385 [06:40 ]   59   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 آذر 1385 [06:35 ]   58   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 آذر 1385 [06:31 ]   57   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [09:02 ]   56   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [08:53 ]   55   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [08:52 ]   54   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [08:50 ]   53   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [08:36 ]   52   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [08:35 ]   51   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [16:30 ]   50   سین سینایی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [16:30 ]   49   سین سینایی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 شهریور 1385 [16:03 ]   48   سین سینایی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [16:37 ]   47   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [12:20 ]   46   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [12:07 ]   45   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [05:38 ]   44   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [05:36 ]   43   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [05:28 ]   42   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [05:19 ]   41   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [18:40 ]   40   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [18:37 ]   39   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [18:25 ]   38   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 خرداد 1385 [20:04 ]   37   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 خرداد 1385 [19:46 ]   36   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [19:13 ]   35   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [19:10 ]   34   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [19:01 ]   33   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [18:55 ]   32   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:42 ]   31   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:39 ]   30   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:38 ]   29   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:12 ]   28   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:07 ]   27   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [06:23 ]   26   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:50 ]   25   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:49 ]   24   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:48 ]   23   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:40 ]   22   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:33 ]   21   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:26 ]   20   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:24 ]   19   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [17:09 ]   18   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [17:05 ]   17   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [17:02 ]   16   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [16:59 ]   15   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [16:49 ]   14   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [09:28 ]   13   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [09:26 ]   12   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [09:14 ]   11   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [09:03 ]   10   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [08:54 ]   9   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [14:16 ]   8   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [14:13 ]   7   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [13:36 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [13:31 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [13:02 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [12:58 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [12:53 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 مهر 1384 [12:05 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..