منو
 صفحه های تصادفی
کریستوبالیت
حر بن یزید ریاحی
تفنگ الکترونی
مفهوم ضربه
ضروب شانزده گانه در قیاس اقترانی
هجوم به خانه وحی
روشهای پیشگیری و مبارزه غیر شیمیایی
اشکال همزیستی
تاریخ معاصر آلمان
کمکهای اولیه در خونریزیها
 کاربر Online
437 کاربر online
تاریخچه ی: خانه شیمی

تفاوت با نگارش: 86

Lines: 1-126Lines: 1-130
 +
 +@#18:__~~FF00FF:هر جنبه ای از دنیای امروز حتی روابط بین المللی تحت تاثیر شیمی است. (لینوس پائولینگ)~~__#@
 +
 ::{img src=img/daneshnameh_up/f/f6/chemistry_header.JPG}:: ::{img src=img/daneshnameh_up/f/f6/chemistry_header.JPG}::
 
 
 
 
  
 ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@::
 *((جدول تناوبی)) *((جدول تناوبی))
 *((برندگان جایزه نوبل شیمی)) *((برندگان جایزه نوبل شیمی))
 *((کتابهای شیمی)) *((کتابهای شیمی))
 *((واژه‌نامه شیمی))  *((واژه‌نامه شیمی))
 *((مقالات جدید شیمی)) *((مقالات جدید شیمی))
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی]
*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=47|گالری شیمی]
+*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=47|گالری شیمی]
 
 
 *__~~brown:آزمایشگا‌ههای شیمی~~__ *__~~brown:آزمایشگا‌ههای شیمی~~__
 **((آزمایشگاه شیمی آلی)) **((آزمایشگاه شیمی آلی))
 **آزمایشگاه شیمی معدنی **آزمایشگاه شیمی معدنی
 **آزمایشگاه شیمی کاربردی (صنعتی) **آزمایشگاه شیمی کاربردی (صنعتی)
 **آزمایشگاه شیمی صنعتی **آزمایشگاه شیمی صنعتی
-::((آزمایش تیه لای| {picture=tire2.jpg}))::
::~~fuchsia:''آزمایش یه لیک''~~::
+**((آزمایش تیتر کرد اسید و باز))
**((آزمایش
های اولیه شیشه گری))
::((آزم
ایهی اولیه شیشه ری|{picture=glass5.jpg height=100 width=120}))::
::~~fuchsia:''آزمایشهای لیه یه گی" ~~::
 

 

 *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__ *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__
 **((مقالات جدید شیمی|مقاله)) **((مقالات جدید شیمی|مقاله))
 **موارد استفاده از نوکلیدهای پرتوزا **موارد استفاده از نوکلیدهای پرتوزا
 **کتاب **کتاب
 **((مجله علوم پایه)) **((مجله علوم پایه))
 **((معرفی سایتهای علمی شیمی|سایتهای شیمی)) **((معرفی سایتهای علمی شیمی|سایتهای شیمی))
 **نرم افزار آموزشی **نرم افزار آموزشی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
  
 
 
-::((ب تیر|{picture=eeee.jpg height=150 width=200}))::
::~~fuchsia:''ب تیر ر پایگهه''~~::
+::((دفع زبله‌هی هستی|{img src=img/daneshnameh_up/9/95/waste3.jpg}))::
::~~fuchsia:''زبله‌هی هستی،خطری زرگ برای ی یت''~~::
 --- ---
 ::*__~~brown:آخرین پیامهای ارسالی به انجمن~~__:: ::*__~~brown:آخرین پیامهای ارسالی به انجمن~~__::
 
 
 
 
  
-__[mavara-view_forum.php?comments=113257یتاین E کسی جانی]__

__[mavara-view_forum.php?comments=111589|ری یتای یی]__

__[mavara-view_forum.php?comments=113203ی زمیشای نوروی ضد س هنگ کن]__

__[mavara-view_forum.php?comments=113178مری ن]__
+__[mavara-view_forum.php?comments=116349|باروت و واکشهای آن ر میای مختلف]__

__[mavara-view_forum.php?comments=116418|ساخت رتنری نوارچسب یا]__

__[mavara-view_forum.php?comments=116386|دستگا موی ی وی س د]__

__[mavara-view_forum.php?comments=116300|دانمندان «قر هیدروژن» ختند!!]__
  
  
-@@{picture=vitamin-e2.jpg}@@ +@@{picture=barooot.jpg height=140 width=160}@@
  
 
 
 
 
 --- ---
-::*__~~brown:زندگی نامه یتون~~__:: +::*__~~brown:زندگی نامه ون~~__::
 
 
 
 
  
-#~~green:نام (نام عنصر)~~ : یتون
#~~green:نام خانوادگی (شهرت در زبانهای مختلف)~~ : کریپتون
#~~green:ریشه تاریخی اسم ( علت نام
گذاری) :~~ نام این عنصر ، از کلمه یونانی «کریپتوس» به معنی «مخفی» اقتباس شده است. علت این نامگذاری ، آن بود که این عنصر ، برای مدتهای طولانی کشف نشده بود و در نهایت ، با تلاش زیاد شناسایی شد.
#~~green:شماره شناسنامه (عدد اتمی)~~ : 36
#~~green:نام پدر (کاشف) :~~ "رامسی" و "تراورس"
#~~green:تاریخ تولد (تاریخ کشف) :~~ 1898 (م)
#~~green:محل تولد (محل کشف) :~~ انگلیس
#~~green
:دوران کودکی تاریخچه) :~~ "رامسی" و "تراورس" ، توانستند سه عنصر از این گروه شامل «کریپون» ، «نئون» و «گزنون» را با تقطیر هوای مایع کشف کنند.
#~~green:مشخصه‌های ظاهری:~~
+#~~green:نام (نام عنصر)~~ : ون
#~~green:نام خانوادگی (شهرت در زبانهای مختلف)~~ : گزنون
#~~green:شماره شناسنامه (عدد اتمی)~~ : 54
#~~green:نام پدر (کاشف)~~ : "__رامسی__" و "__تراورس__"
#~~green:تاریخ تولد (تاریخ کشف)~~ : 1898 میلادی
#~~green:محل تولد (محل کشف)~~ : انگلی
#~~green:مشخصه‌های ظاهری~~:
 *رنگ پوست (رنگ ظاهری) : بی‌رنگ *رنگ پوست (رنگ ظاهری) : بی‌رنگ
-*وزن (جرم اتمی) : 83,8 گرم
*جنسیت (نوع عنصر) : غیر فلز
@@((کیتون|ادامه...))@@
+*وزن (جرم اتمی) : 131,3 گرم
*جنسیت (نوع عنصر) : غیر فلز
*سال وفات (اتمام ذخایر) : نامعلوم

@@((ون|ادامه...))@@
  
  
-@@{img src=img/daneshnameh_up/6/6f/Kr.jpg}@@ +@@{picture=Xe.jpg height=120 width=140}@@
  
 
 
 
 
 --- ---
-::*__سرگرمی: ~~brown:شهور شن تکههای ی~~__:: />ن ته کرید کسی کوک را ا ((ر)) ا کاس رار ید. بای وگیری از تکان لر ظرف ای وگیری ا ریتن متویات آن میتان اراف ن کهای سنگ ی ر قر اد. کای یخ را در ر آزایش ریته و کبری وش ر به کهای کابی کم یک کنید، بلاه واکنش و شه ، ه ن می‌سد که تکای ی شه‌ور یشند. ((آزمایش ا ربید ی|اداه...)) +::*__سرگرمی: ~~brown:کوه آتشفا در خانه!!~~__::
آ
ا دوست دارید در آشپخانه خودتان یک __کوه آتشفشان__ کوچولو درست کند؟ نترسید، این یک کوه آتشفشان واقعی نیت. ای آزمایش به نبت بی‌خطر است و ازهای تولید شده نیز کم و یش غیرمی هستند فقط سی دیقه طول می‌کشد.
نخست مخر
وط آتش فشا را سای. 6 فنن آرد 2فنجان نمک4 ، قاشق سپخوری رغن غذا خوری و 2 فنجان آب را موط کنید. مخلوط بست آمده بای یکواخت و محم باشد (ر صورت نیاز می‌توانید آب بیشتری اضاه کنید). بطری پلاستیکی ر ر ظرف مو ظر به‌طور ایتاده رار ید و خمیر تهیه شده را ر اطراف آن به شکل یک کوه تشفشان فرم هید. البته توجه داشته باشید که آن ا به طور کامل نپوشانید قسمت دانه آن را رای اضافه کدن ه مواد خالی نگه داری. قم بیشتر ری ا ا آب رم پ کد مقدار کمی از ن قرمز ذارا ب آ اضافه کنید. شش قطره پودر لباسشویی ه محتویات بطری ضافه کنی. دو قاش سوپخوری وش شیرین به طری اضافه کد. به آرامی سرکه را ه بطری ضافه کی. مرا اشید زمان فوران کوه آتش فشان رسیده ست.
گدازه‌های
با رنگ قرمز ملای تیجه واکنش ین ((و شیین)) و ((سرکه)) ولد واهد شد. در این وکن مانند آتشفشان حقیقی ، ((دی‌کسید کربن)) هم تولید خواهد شد. بدلیل تولید گاز کرب دیاکسید در بطری لاستیکی فشاری یجاد می‌شوه‌علت حضور ودر لباسشوی ) حبابهایی از آتششان خارج خواهد شد که چهره زیبایی به آزمایش می‌هد. اگر ن قطره رنگ زرد هم به آن اضافه کنید، داز‌هی خارج شد رنگ زیباتر و طبیعی‌تری پیدا خاهند کرد.
 --- ---
 ::*__~~brown:معرفی دانشمند~~__:: ::*__~~brown:معرفی دانشمند~~__::
-ایمری ویرنان ، زیست- شیمیدان فنلاندی در 15 ژانویه سال 1895 بنیا م. ر ه 1920 حقیی د روهای نگهدای ماظت علوفه سبز و لویری از فساد آا را آغاز کرد و پی برد که ر به نحوی خا اصولی آنه ا به حالت ((بررسی خاص سیدها|اسیدی)) در آوردند، دیگر ی ل و نفالی که مجب فساد و خرای آن شود، ری نواهد اد و در ین ال ه خواص غذایی علوفه نی کمین طمه ای وارد نخود د و ی‌توان لوفه ام ا د ل متان هم بدون هزین ی زاف و فوق الاه ، تامین ر.
ازم ه کر است ک غذیه دامها از ن مود غذاتیی انسانی نیز ا چه د تاثیر دارد. او در سال 1945 ب اذ جایزه نول رشته شیمی نایل آمد.
+__گاریل برتران ، شیمیدان فرانسوی__

/>"__گابیل ر__" ییدن و یست شنا اسوی در سال 1867 یادی به دنیا د. وی نتی ار ، ن نیمای اکید کنه ا در ((کسیایون-احیکیش)) مگانی رو کد و __اکتا__ ا دت آد. __تران__ همچنین ق اتالی ((منگز)) ا ر واکهای زی یمیایی ات کرد.

او در سال 1962 یلای ر گذشت.
 
 
  
  
 ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@:: ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::
 *((مقالات جدید شیمی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده)) *((مقالات جدید شیمی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده))
 *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه شیمی|فراخوان تولید محتوای شیمی)) *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه شیمی|فراخوان تولید محتوای شیمی))
 **مشارکت اولیاء **مشارکت اولیاء
 **مشارکت معلمان و محققان **مشارکت معلمان و محققان
 **مشارکت دانش آموزان **مشارکت دانش آموزان
 *حرفهای دانش آموزی *حرفهای دانش آموزی
 ** **
 ** **
 *مسابقات و آزمونها *مسابقات و آزمونها
 **مسابقه **مسابقه
 **آزمون **آزمون
 *بانک اطلاعاتی شیمی *بانک اطلاعاتی شیمی
 __~~brown:عکس هفته~~__ __~~brown:عکس هفته~~__
 

 

-:: {picture=nano5.jpg}::
::~~fuchsia:''نوتکولوی علم ینه''~~::
+::((مواد دفع آفات|{picture=005838.jpg height=100 width=120}))::
::~~fuchsia:''تکشا ، یی ز عوامل گرم دن که زمین''~~::
 

 

 __~~brown:خلاقیت~~__ __~~brown:خلاقیت~~__
 *بازیها و سرگرمیهای علمی *بازیها و سرگرمیهای علمی
 *داستانهای تخیلی *داستانهای تخیلی
 *پروژه‌‌های دانش آموزی *پروژه‌‌های دانش آموزی
 *معرفی دستاوردهای علمی جدید *معرفی دستاوردهای علمی جدید
 **((اخبار علمی شیمی|تازه‌های اخبار شیمی)) **((اخبار علمی شیمی|تازه‌های اخبار شیمی))
 **((کوتاه و خواندنی شیمی|خواندنیهای شیمی)) **((کوتاه و خواندنی شیمی|خواندنیهای شیمی))
- 
-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 +
 
 
 
 
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__::
  
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 31 خرداد 1386 [12:06 ]   138   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 28 خرداد 1386 [07:01 ]   137   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 خرداد 1386 [06:59 ]   136   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 خرداد 1386 [19:30 ]   135   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 خرداد 1386 [18:17 ]   134   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 خرداد 1386 [18:14 ]   133   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 25 خرداد 1386 [16:36 ]   132   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 خرداد 1386 [16:59 ]   131   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 خرداد 1386 [15:32 ]   130   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [04:08 ]   129   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [04:06 ]   128   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 خرداد 1386 [18:32 ]   127   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 خرداد 1386 [18:30 ]   126   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 خرداد 1386 [12:46 ]   125   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 خرداد 1386 [12:29 ]   124   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [17:54 ]   123   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [17:48 ]   122   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   121   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   120   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   119   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   118   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   117   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   116   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   115   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   114   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   113   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   112   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   111   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   110   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   109   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   108   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   107   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   106   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   105   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 15 اردیبهشت 1386 [15:11 ]   104   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 15 اردیبهشت 1386 [15:11 ]   103   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 اردیبهشت 1386 [16:58 ]   102   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [06:54 ]   101   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 فروردین 1386 [16:01 ]   100   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 فروردین 1386 [05:22 ]   99   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 فروردین 1386 [05:12 ]   98   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 فروردین 1386 [05:11 ]   97   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 فروردین 1386 [20:06 ]   96   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 04 فروردین 1386 [05:52 ]   95   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [04:59 ]   94   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [04:58 ]   93   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [04:57 ]   92   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [18:41 ]   91   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [18:37 ]   90   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [18:37 ]   89   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [18:33 ]   88   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 19 اسفند 1385 [09:59 ]   87   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 19 اسفند 1385 [09:55 ]   86   حسین خادم      v  c  d  s 
 جمعه 18 اسفند 1385 [18:18 ]   85   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 18 اسفند 1385 [18:16 ]   84   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 18 اسفند 1385 [17:10 ]   83   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 18 اسفند 1385 [17:07 ]   82   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 اسفند 1385 [18:41 ]   81   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 اسفند 1385 [12:13 ]   80   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 اسفند 1385 [09:14 ]   79   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 اسفند 1385 [09:09 ]   78   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 بهمن 1385 [15:01 ]   77   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 بهمن 1385 [14:59 ]   76   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [10:09 ]   61   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 دی 1385 [08:02 ]   60   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 آذر 1385 [06:40 ]   59   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 آذر 1385 [06:35 ]   58   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 آذر 1385 [06:31 ]   57   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [09:02 ]   56   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [08:53 ]   55   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [08:52 ]   54   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [08:50 ]   53   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [08:36 ]   52   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [08:35 ]   51   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [16:30 ]   50   سین سینایی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [16:30 ]   49   سین سینایی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 شهریور 1385 [16:03 ]   48   سین سینایی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [16:37 ]   47   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [12:20 ]   46   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [12:07 ]   45   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [05:38 ]   44   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [05:36 ]   43   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [05:28 ]   42   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [05:19 ]   41   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [18:40 ]   40   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [18:37 ]   39   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [18:25 ]   38   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 خرداد 1385 [20:04 ]   37   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 خرداد 1385 [19:46 ]   36   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [19:13 ]   35   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [19:10 ]   34   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [19:01 ]   33   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [18:55 ]   32   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:42 ]   31   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:39 ]   30   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:38 ]   29   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:12 ]   28   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:07 ]   27   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [06:23 ]   26   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:50 ]   25   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:49 ]   24   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:48 ]   23   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:40 ]   22   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:33 ]   21   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:26 ]   20   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:24 ]   19   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [17:09 ]   18   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [17:05 ]   17   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [17:02 ]   16   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [16:59 ]   15   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [16:49 ]   14   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [09:28 ]   13   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [09:26 ]   12   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [09:14 ]   11   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [09:03 ]   10   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [08:54 ]   9   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [14:16 ]   8   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [14:13 ]   7   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [13:36 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [13:31 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [13:02 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [12:58 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [12:53 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 مهر 1384 [12:05 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..