منو
 صفحه های تصادفی
ترک اولی درانبیای الهی علیهم السلام
کیانیت
رشته ریاضی
نظافت شخصی امام صادق علیه السلام
ترسیم پرتو
آشنایی با ترجمه و مفاهیم قرآن
پیشگیری از سرماخوردگی
رسم فرمولهای الکترون نقطه ای
تعاریف جنگ
دانشکده مامایی H.Z دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 کاربر Online
306 کاربر online
تاریخچه ی: خانه شیمی

تفاوت با نگارش: 49

Lines: 1-18Lines: 1-130
-{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}
~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%
~|~ able border=0 width=100% height=100%>
::__''صفحات اصلی شیمی''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ align=left width=50% height=100% > ::__''مقالات برگزیده''__::
~cs:3
~|~ e border=0 width=100%>
~cbgc:#ccffff nt size=1> r>__شیمی برای راهنمایی ها__

__((شیمی|طبقه بندی موضوعی شیمی))__

__((رشته شیمی|گرایشهای شیمی))__

__((جدول تناوبی))__

__((علم شیمی))__

d>
~h:110 ~|~ ~|~::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18524}::~cbgc:#ccffff td>
~|~ ~|~ idth=100%>
ont size=1>r>__((سرعت واکنش))__

__((آهک))__

__((سیمان))__

__((آرسنیک))__

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~
::{
img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=20500}::>

~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~ 100% height=100%>
::__''آزمایشات نمونه''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ 0 width=100% >
::__''بازی سرگرمی''__::
~cs:3
~|~
~cbgc:#ccffff
__((عیین رصد اکسیژن هوا))__

__((ویتامین
C و آزمایش آنالیز مواد غذایی از طریق تیتراسیون)) __

__((معرف رنگ
ی جوهر کلم قرمز)) __

__((آزم
ایش با کاربید کلسیم)) __

~h:110 ~|~ ~|~~cbgc:#ccffff ::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18518}::


~|~ ~|~

__((گفتیهای شیمی))__

__((ک
وتاه و خواندنی شیمی))__

__((طن
ز علمی و سرگرمی))__

__((نوشته نامرئی)) __

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=21107}::

~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~
::__''انجمن شیمی''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~
::__''صفحات جدید''__::
~cs:3
~|~
~cbgc:#ccffff
__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90555&topics_threshold=0&topics_offset=0&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=47|اثرات سو مصرف جوش شیرین ب کیفیت نان]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90828&topics_threshold=0&topics_offset=4&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=47|ساخت عناصر مصنوعی]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90175&topics_threshold=0&topics_offset=8&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=47|
بوی بد گاز شری از یه؟]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90435&topics_threshold=0&topics_offset=12&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=47|ذرات بیایی ، مولکولهای پیچیه و مک]__

::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|
دامه ...]__::

~h:110 ~|~ ~|~


::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=21100}::


~cbgc:#ccffff
~|~ ~|~

__((عبه ابزار شیمی تجزیه))__

__((جعبه ابزا
ر شیمی فیزیک))__

__((جعبه
ابزار شیمی معدنی))__

__((نفت
سفید))__

::__((مقالا
ت جدید شیمی|ادامه ...))__::

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~

::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=20845}::
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~
::__''صفحات جذاب''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~
::__''اخبار علمی''__::
~cs:3
~|~
~cbgc:#ccffff
__((واژگان شیمی تجزیه))__

__((
واژگان شیمی فیزیک))__

__((کتابهای شیمی فیزیک|کتاب شنا
سی شیی فیزیک)) __

__((کت
اای شیی معدنی|تابشناسی شیمی معنی)) __

::__((صفحات جذاب|ادامه ...))__::

~h:110 ~|~ ~|~ ble>~|~ ~|~


::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=21108}::


~cbgc:
#ccffff </td>
rder=0width=100%>

__((اخبار علمی شیمی))__

__((معرفی سایتهای علمی شیمی))__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90670&topics_threshold=0&topics_offset=11&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=47|ساخت یک ماده بسیار سخت جدید] __ ><br>__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90911&topics_threshold=0&topics_offset=1&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=47|دزدی فلزات از کره ماه!] __

::__[http://www.roshd.ir/news/akhbar.htm?back=/index.asp|ادامه ...]__::

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~


::{picture=kh-8.jpg}::

~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

{FANCYTABLE}

> +<marquee align=center direction=right>
@#18:__~~FF00FF:ر نه ای از دنیای اموز حتی روب بین امللی ایر شیمی است. (لینوس اینگ)~~__#@
q
uee>  +::{img src=img/daneshnameh_up/f/f6/chemistry_header.JPG}::  +
 +
 +
 +::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@::
 +*((جدول تناوبی))
 +*((برندگان جایزه نوبل شیمی))
 +*((کتابهای شیمی))
 +*((واژه‌نامه شیمی))
 +*((مقالات جدید شیمی))
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی]
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=47|گالری شیمی]
 +
 +*__~~brown:آزمایشگا‌ههای شیمی~~__
 +**((آزمایشگاه شیمی آلی))
 +**آزمایشگاه شیمی معدنی
 +**آزمایشگاه شیمی کاربردی (صنعتی)
 +**آزمایشگاه شیمی صنعتی
 +**((آزمایش تیتر کردن اسید و باز))
 +**((آزمایشهای اولیه شیشه گری))
 +::((آزمایشهای اولیه شیشه گری|{picture=glass5.jpg height=100 width=120}))::
 +::~~fuchsia:''آزمایشهای اولیه شیشه گری" ~~::
 +

 +*__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__
 +**((مقالات جدید شیمی|مقاله))
 +**موارد استفاده از نوکلیدهای پرتوزا
 +**کتاب
 +**((مجله علوم پایه))
 +**((معرفی سایتهای علمی شیمی|سایتهای شیمی))
 +**نرم افزار آموزشی
 +

 +

 +

 +

 +

 +
 +
 +
 +
 +::((دفع زباله‌های هسته‌ای|{img src=img/daneshnameh_up/9/95/waste3.jpg}))::
 +::~~fuchsia:''زباله‌های هسته‌ای،خطری بزرگ برای محیط زیست''~~::
 +---
 +::*__~~brown:آخرین پیامهای ارسالی به انجمن~~__::
 +
 +
 +
 +__[mavara-view_forum.php?comments=116349|باروت و واکنشهای آن در محیطهای مختلف]__
 +__[mavara-view_forum.php?comments=116418|ساخت قدرتمندترین نوارچسب دنیا]__
 +__[mavara-view_forum.php?comments=116386|دستگاه پخش موزیک پیل سوختی ساخته شد]__
 +__[mavara-view_forum.php?comments=116300|دانشمندان «قرص هیدروژن» ساختند!!]__
 +
 +
 +@@{picture=barooot.jpg height=140 width=160}@@
 +
 +
 +
 +---
 +::*__~~brown:زندگی نامه گزنون~~__::
 +
 +
 +
 +#~~green:نام (نام عنصر)~~ : گزنون
 +#~~green:نام خانوادگی (شهرت در زبانهای مختلف)~~ : گزنون
 +#~~green:شماره شناسنامه (عدد اتمی)~~ : 54
 +#~~green:نام پدر (کاشف)~~ : "__رامسی__" و "__تراورس__"
 +#~~green:تاریخ تولد (تاریخ کشف)~~ : 1898 میلادی
 +#~~green:محل تولد (محل کشف)~~ : انگلیس
 +#~~green:مشخصه‌های ظاهری~~:
 +*رنگ پوست (رنگ ظاهری) : بی‌رنگ
 +*وزن (جرم اتمی) : 131,3 گرم
 +*جنسیت (نوع عنصر) : غیر فلز
 +*سال وفات (اتمام ذخایر) : نامعلوم
 +@@((زنون|ادامه...))@@
 +
 +
 +@@{picture=Xe.jpg height=120 width=140}@@
 +
 +
 +
 +---
 +::*__سرگرمی: ~~brown:کوه آتشفشان در خانه!!~~__::
 +آیا دوست دارید در آشپزخانه خودتان یک __کوه آتشفشان__ کوچولو درست کنید؟ نترسید، این یک کوه آتشفشان واقعی نیست. این آزمایش به نسبت بی‌خطر است و گازهای تولید شده نیز کم و بیش غیرسمی هستند و فقط سی دقیقه طول می‌کشد.
نخست مخروط آتش فشان را بسازیم. 6 فنجان آرد ، 2فنجان نمک4 ، قاشق سوپخوری روغن غذا خوری و 2 فنجان آب را مخلوط کنید. مخلوط بدست آمده باید یکنواخت و محکم باشد (در صورت نیاز می‌توانید آب بیشتری اضافه کنید). بطری پلاستیکی را در ظرف مورد نظر به‌طور ایستاده قرار دهید و خمیر تهیه شده را در اطراف آن به شکل یک کوه آتشفشان فرم دهید. البته توجه داشته باشید که آن را به طور کامل نپوشانید، قسمت دهانه آن را برای اضافه کردن بقیه مواد خالی نگه دارید. قسمت بیشتر بطری را با آب گرم پر کنید و مقدار کمی از رنگ قرمز غذارا به آن اضافه کنید. شش قطره پودر لباسشویی به محتویات بطری اضافه کنید. دو قاشق سوپخوری جوش شیرین به بطری اضافه کنید. به آرامی سرکه را به بطری اضافه کنید. مراقب باشید زمان فوران کوه آتش فشان رسیده است.
گدازه‌هایی با رنگ قرمز ملایم در نتیجه واکنش بین ((جوش شیرین)) و ((سرکه)) تولید خواهد شد. در این واکنش مانند آتشفشان حقیقی ، ((دی‌اکسید کربن)) هم تولید خواهد شد. بدلیل تولید گاز کربن دی‌اکسید در بطری پلاستیکی فشاری ایجاد می‌شودو (به‌علت حضور پودر لباسشویی ) حبابهایی از آتشفشان خارج خواهد شد که چهره زیبایی به آزمایش می‌دهد. اگر چند قطره رنگ زرد هم به آن اضافه کنید، گدازه‌های خارج شده رنگ زیباتر و طبیعی‌تری پیدا خواهند کرد.
 +---
 +::*__~~brown:معرفی دانشمند~~__::
 +__گابریل برتران ، شیمیدان فرانسوی__

 +"__گابریل برتران__" شیمیدان و زیست شناس فرانسوی در سال 1867 میلادی به دنیا آمد. وی نخستین بار ، نقش آنزیمهای اکسید کننده را در ((اکسیداسیون-احیا|اکسایش)) همگانی روشن کرد و __لاکتاز__ را بدست آورد. __برتران__ همچنین نقش کاتالیزگری ((منگنز)) را در واکنشهای زیست شیمیایی ثابت کرد.

او در سال 1962 میلادی در گذشت.
 +
 +
 +
 +::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::
 +*((مقالات جدید شیمی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده))
 +*((فراخوان مشارکت در محتوای گروه شیمی|فراخوان تولید محتوای شیمی))
 +**مشارکت اولیاء
 +**مشارکت معلمان و محققان
 +**مشارکت دانش آموزان
 +*حرفهای دانش آموزی
 +**
 +**
 +*مسابقات و آزمونها
 +**مسابقه
 +**آزمون
 +*بانک اطلاعاتی شیمی
 +__~~brown:عکس هفته~~__
 +

 +::((مواد دفع آفات|{picture=005838.jpg height=100 width=120}))::
 +::~~fuchsia:''آفت‌کشها ، یکی از عوامل گرم شدن کره زمین''~~::
 +

 +__~~brown:خلاقیت~~__
 +*بازیها و سرگرمیهای علمی
 +*داستانهای تخیلی
 +*پروژه‌‌های دانش آموزی
 +*معرفی دستاوردهای علمی جدید
 +**((اخبار علمی شیمی|تازه‌های اخبار شیمی))
 +**((کوتاه و خواندنی شیمی|خواندنیهای شیمی))
 +

 +

 +

 +

 +
 +
 +
 +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__::
 +
 +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::
 +
 +

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 31 خرداد 1386 [12:06 ]   138   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 28 خرداد 1386 [07:01 ]   137   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 خرداد 1386 [06:59 ]   136   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 خرداد 1386 [19:30 ]   135   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 خرداد 1386 [18:17 ]   134   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 خرداد 1386 [18:14 ]   133   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 25 خرداد 1386 [16:36 ]   132   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 خرداد 1386 [16:59 ]   131   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 خرداد 1386 [15:32 ]   130   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [04:08 ]   129   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 خرداد 1386 [04:06 ]   128   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 خرداد 1386 [18:32 ]   127   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 خرداد 1386 [18:30 ]   126   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 خرداد 1386 [12:46 ]   125   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 خرداد 1386 [12:29 ]   124   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [17:54 ]   123   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 خرداد 1386 [17:48 ]   122   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   121   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   120   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   119   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   118   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   117   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   116   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   115   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   114   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   113   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   112   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   111   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   110   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   109   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   108   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   107   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   106   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اردیبهشت 1386 [13:03 ]   105   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 15 اردیبهشت 1386 [15:11 ]   104   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 15 اردیبهشت 1386 [15:11 ]   103   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 اردیبهشت 1386 [16:58 ]   102   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [06:54 ]   101   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 فروردین 1386 [16:01 ]   100   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 فروردین 1386 [05:22 ]   99   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 فروردین 1386 [05:12 ]   98   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 فروردین 1386 [05:11 ]   97   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 فروردین 1386 [20:06 ]   96   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 04 فروردین 1386 [05:52 ]   95   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [04:59 ]   94   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [04:58 ]   93   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [04:57 ]   92   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [18:41 ]   91   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [18:37 ]   90   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [18:37 ]   89   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [18:33 ]   88   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 19 اسفند 1385 [09:59 ]   87   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 19 اسفند 1385 [09:55 ]   86   حسین خادم      v  c  d  s 
 جمعه 18 اسفند 1385 [18:18 ]   85   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 18 اسفند 1385 [18:16 ]   84   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 18 اسفند 1385 [17:10 ]   83   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 18 اسفند 1385 [17:07 ]   82   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 اسفند 1385 [18:41 ]   81   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 اسفند 1385 [12:13 ]   80   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 اسفند 1385 [09:14 ]   79   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 اسفند 1385 [09:09 ]   78   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 بهمن 1385 [15:01 ]   77   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 بهمن 1385 [14:59 ]   76   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [10:09 ]   61   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 دی 1385 [08:02 ]   60   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 آذر 1385 [06:40 ]   59   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 آذر 1385 [06:35 ]   58   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 آذر 1385 [06:31 ]   57   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [09:02 ]   56   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [08:53 ]   55   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [08:52 ]   54   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [08:50 ]   53   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [08:36 ]   52   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [08:35 ]   51   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [16:30 ]   50   سین سینایی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مهر 1385 [16:30 ]   49   سین سینایی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 شهریور 1385 [16:03 ]   48   سین سینایی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [16:37 ]   47   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [12:20 ]   46   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [12:07 ]   45   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [05:38 ]   44   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [05:36 ]   43   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [05:28 ]   42   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [05:19 ]   41   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [18:40 ]   40   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [18:37 ]   39   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [18:25 ]   38   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 خرداد 1385 [20:04 ]   37   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 خرداد 1385 [19:46 ]   36   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [19:13 ]   35   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [19:10 ]   34   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [19:01 ]   33   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [18:55 ]   32   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:42 ]   31   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:39 ]   30   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:38 ]   29   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:12 ]   28   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [07:07 ]   27   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 فروردین 1385 [06:23 ]   26   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:50 ]   25   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:49 ]   24   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:48 ]   23   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:40 ]   22   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:33 ]   21   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:26 ]   20   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [07:24 ]   19   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [17:09 ]   18   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [17:05 ]   17   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [17:02 ]   16   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [16:59 ]   15   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [16:49 ]   14   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [09:28 ]   13   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [09:26 ]   12   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [09:14 ]   11   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [09:03 ]   10   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [08:54 ]   9   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [14:16 ]   8   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [14:13 ]   7   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [13:36 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [13:31 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [13:02 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [12:58 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [12:53 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 مهر 1384 [12:05 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..